Natrag

Tajna vlada

Tajna vlada

Ces Mekon: neformalni centar moi koji okuplja sve formalne

 

Sodoma i Komora

 

Razgrtanjem tajni koje okruuju poslovanje klana Nikezievih i njihovih preduzea, Ces Mekona i EI, izgleda da smo samo zagrebali po povrini tajne druine koja upravlja sudbinom celog naeg naroda

 

Igor Milanovi

 

Kao to je Tabloid ve pisao, jedini vlasnik Ces Mekona je Zvonimir Zvonko Nikezi, dok je jedan od direktora Pavle Nikezi, kako se u meuvremenu ispostavilo, jo jedan Zvonkov sin, dok je drugi, Duan, savetnik aktuelnog premijera Mirka Cvetkovia.

Po izvetaju Tabloidovog insajdera, Zvonko se svima hvali kako su i predsednik i Vlada Srbije pod njegovom kontrolom, budui da se najvaniji dogovori o daljoj sudbini srpskih preduzea odravaju u stanu Borisa Tadia. Pored Nikezia i Tadia, tim kruocima prisustvuju jo i Mirko Cvetkovi, Duan Bajatovi i Duan Petrovi. Tako je i mogue da skoro svi projekti koje putem tendera konsultantima dodeljuju javna preduzea zavravaju u rukama Ces Mekona.

Ces Mekon je bio i jo uvek jeste glavni konsultant i za MSK iz Kikinde, Azotaru Panevo, Srpsku fabriku stakla Parain, Agroiv i mnoga druga preduzea. Radnici ovih preduzea, meutim, smatraju da Nikezievi nisu samo konsultanti, budui da u ime veinskog vlasnika odluuju i nareuju.

Restrukturiranje ovih preduzea, neophodno za dalju prodaju, obavlja se uz pomo para Srbijagasa, na ijem je elu Duan Bajatovi, zbog ega on i igra tako znaajnu ulogu na konspirativnim sastancima kod predsednika. Zahvaljujui ovoj vezi, Ces Mekon redovno dobija tendere Srbijagasa i to za cenu koja prevazilazi ponude drugih. Jednostavno, ima puno alavih usta koje treba nahraniti.

Najvaniji lan bande je, meutim, jedan drugi Duan - Petrovi, zvani Deset Odsto i Karamela, potpredsednik Demokratske stranke. Ovaj nekadanji siromani advokat iz apca svoj prvi nadimak dobio je jer se u sve poslove, koje je za tue potrebe odraivao, ugraivao pomenutim procentom. Drugi nadimak dodelili su mu graani zbog njegove potrebe da pokretima i glasom oponaa Zorana inia.

Duan Petrovi je jo poznat i kao veliki prijatelj i tienik, u finansijskom smislu, Miroslava Bogievia, dosta zaboravljenog tajkuna, biveg apotekara i dananjeg vlasnika Farmakoma MB. Iako nije registrovano kao takvo, ovo preduzee po svemu podsea na investicione fondove, budui da u svom sastavu ima raznorodne kompanije: od rudnika i topionice Zajaa u Loznici, sve do Mlekare abac.

Zahvaljujui svojoj bliskosti sa Borisom Tadiem i ostalima iz vrha DS i srpske drave, sa jedne strane, i odlinim kontaktima u mlenoj industriji, sa druge, Karamela Petrovi je postao interesantan i za klan Nikezievih, kao i za njihove nalogodavce. Preko njega je, tvrde nai insajderi, i ila reija poslednje nestaice mleka na domaem tritu.

abaki ivija, gospodin Deset Odsto, ve sada za sebe i svoje prijatelje vidi masnu proviziju koju e dobiti kada, zahvaljujui nestaici mleka, Salford skuplje proda svoje srpske mlekare, dok se kao konsultant pri prodaji opet pojavljuje neizbeni klan Nikezievih.

Drugi krak pomenutog klana vodi u Ekonomski institut (EI), o kojem je Tabloid takoe ve pisao, u kojem je osniva i jedan od najveih deoniara Danko uni, dok Zvonko Nikezi ima udeo u vlasnitvu, a na listi vlasnika kod APR nalazi se na prvom mestu. Po insajderu Tabloida, EI posluje u zgradi koja je vlasnitvo Skuptine Srbije, zata ne plaa nikakvu kiriju. Drava se tako pojavljuje kao veliki sponzor ovog privatnog preduzea, ija je suvlasnica i Mirosinka Dinki, majka ministra Mlaana Dinkia.

Zvonko Nikezi, javlja insajder, u svom plaenikom jatu okuplja: Mirka Cvetkovia, Dianu Dragutinovi, Duana Petrovia, Duana Bajatovia i mnoge druge. Svima njima, osim datih pozamanih provizija za nametanje tendera, Zvonko garantuje da e posle odlaska sa funkcije karijeru moi da nastave kod njega i to na visokoplaenim mestima savetnika.

Inae, kako jednoglasno tvrde svi nai informanti, u Ces Mekonu i EI zapoljavaju se jedino osobe koje imaju krvne ili brane veze sa centrima moi u srpskoj vlasti i privredi, kako bi se stekli novi i ojaali postojei kontakti. Nije bitno kakve ste ocene imali na studijama, ako nemate odgovarajui porodini bekgraund nema potrebe da gubite vreme konkuriui za radno mesto u jednoj od ove dve konsultantske kue.

 

 

 

 

 

Ima li igde iega

 

Duan Nikezi je jedan od tri sina Zvonimira Zvonka Nikezia, ali izgleda da je ba on njegov glavni naslednik u mutnim, mafijakim poslovima.

Dok je Mirko Cvetkovi bio direktor Agencije za privatizaciju, Duan mu je bio zamenik, a kada je Mirko doao na mesto premijera Duan mu postaje - savetnik. Sa tog mesta Duan uskae u fotelju predsednika Upravnog odbora Energoprojekt Holdinga (ENHL) direktno krei zakon, donet jo u vreme Aleksandra Vlahovia, da drava ne sme da upravlja preduzeima u kojima ima vlasniki udeo.

U ENHL Srbija je najvei, ali ne i veinski akcionar. Preduzee je uspeno privatizovano pre 2000. i predstavlja ivi primer kako je stari model bio mnogo bolji od sadanjeg.

Objanjavajui zato je Vlada prekrila sopstveni zakon, Duan Nikezi je izjavio: "Vlada se ukljuila u upravljanje na poziv malih akcionara i zaposlenih, koji su upozorili na ozbiljne finansijske probleme i pad vrednosti akcija, izazvan neodgovornim ponaanjem prethodnog rukovodstva".

Na stranu to ne postoji nijedna odluka Skuptine akcionara koja bi potkrepila Nikezievu notornu la, ostaje injenica da su navodni finansijski problemi usledili ba zahvaljujui dravi koja u ovom trenutku ENHL duguje oko 25 miliona evra. I pored ovolikog dravnog duga "neodgovorno" prethodno rukovodstvo uspelo je da posluje sa dobitkom.

U meuvremenu se saznalo da kanadska multinacionalna kompanija Lavalin ozbiljno razmilja da otkupi dravni paket akcija u ENHL. Lavalin, etvrta najvea graevinska firma na svetu, ve je dobio stendbaj kredit od Razvojne banke Kanade, mada se ne navodi njegova svrha.

U ovom trenutku vri se procena imovine ENHL koji u svom sastavu ima osam firmi u zemlji i isto toliko u inostranstvu. Zanimljivo je da je konsultant u ovom poslu Ekonomski institut u kojem Duanov otac ima znaajan paket akcija.

Tako lanovi ove muljatorske porodice zastupaju dravu koja bi da proda svoj udeo, vode preduzee iji udeo bi drava da proda, i istovremeno izrauju modalitete po kojima e prodaja biti izvedena. Da li u ovoj dravi bilo ta funkcionie bez klana Nikezi?

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane