Natrag

Amerika

Amerika

Moralna impotencija svetskog napaljenka

 

Ne izvuci, ne zavuci

 

Da bi se kompenzovala dozvola da i deklarisani homoseksualci mogu da slue vojsku i tako sauvao obraz puritanskih naslednika, amerike vlasti su reile da se obraunaju s jednom porodicom koja i dalje kupa decu onako kako su to inili njihovi preci. Amerika je u procepu izmeu zavrene prolosti i neizvesne budunosti

 

Marko Vasi,

dopisnik iz Vaingtona

 

U Sjedinjenim Dravama je ukinuto uveno pravilo Ne pitaj, ne priaj po kome su homoseksualci mogli da slue vojsku jedino ako se ne deklariu javno kao takvi. U Americi je sluenje vojnog roka dobrovoljno jo od uvenih antivijetnamskih demonstracija na kojima je gej lobi nosio transparente sa dvosmislenim natpisom Vratite nam nae momke.

Decenijama je, meutim, ljubiteljima istog pola bilo zabranjeno sluenje vojske, koje je, inae, veoma dobro plaeno i samim tim lukrativno za nie slojeve. Pre nekoliko godina, u vreme Klintonove administracije, uinjen je prvi korak i gej i lezbejskim pripadnicima amerikog drutva dozvoljeno je da postanu di-aji (naziv za amerikog vojnika), ali pod uslovom da ne otkrivaju svoju seksualnu orijentaciju. Istovremeno je regrutnim komisijama i oficirima zabranjeno da vojnike ispituju o njihovim seksualnim sklonostima, te je tako nastalo pravilo utanja nazvano Ne pitaj, ne priaj.

 

Balkanska pravila

 

Amerikanci slove za veoma krute moraliste. Njihov konzervativizam se, meutim, zaustavljao na ulasku u spavau sobu, jer svim ljudima nesigurnim u moralnost sopstvenog ponaanja karakteristino je da je puritanizam samo maska prema spoljnom svetu.

Jo u 19. veku se za mnoge javne linosti s amerike scene govorkalo da "ene gledaju, a mukarce vole", ali je sve to ostalo na stepenu ogovaranja dokle god su se prozivani drali ve tada vaeeg, nepisanog dvomoralnog pravila Ne pitaj, ne priaj.

Poto je nedavno ameriki Kongres morao da zbaci maske lane moralnosti s lica svojih vojnika, priznajui tako da je popunjavanje borbenih redova u Avganistanu ili Iraku nemogue bez ljubitelja istog pola, lano konzervativna i moralna Amerika je upala u novu euforiju dokazivanja svoje navodne moralnosti.

Kalifornija je doskoro bila najliberalnija savezna drava SAD, koja je, makar preutno, dozvoljavala skoro sve ono to je ostatak Federacije proganjao. San Francisko nije proglaen za svetsku prestonicu pederastije, a u Holivudu, predgrau Los Anelesa, na urkama bogatih iz sveta filma droga je prisutnija od minjona.

Ista ta drava je pre vie meseci dospela u ustavnu krizu kada je njen guverner, nekada poznati glumac Arnold varceneger odbio da prihvati odluku dravne skuptine o priznavanju istopolnih brakova. Kalifornija je i danas na naslovnim stranama mnogih novina zahvaljujui jednom sluaju koji po svojoj licemernosti prevazilazi sve prethodne sluajeve anglosaksonske dvomoralnosti.

Pod sumnjom da je seksualno zlostavljao svoju decu, Damjana (8) i Nastasju (5), policija je ujutru 6. juna uletela u kuu Vuka Nastia u malom mestu Stakton u Kaliforniji. Prethodno je Vuk svoj laptop dao na popravku, posle ega su u njemu pronaene fotografije goliavih (ne i golih) sina i erke.

Posle detaljnog i munog ispitivanja svih lanova porodice Agencija za zatitu dece (CPA) jedino je mogla da utvrdi da su sporne fotografije nastale tako to je Damjan uzeo oev fotoaparat i slikao sebe i sestru kako se igraju, leti u dvoritu, pa su tako zbog velike vruine bili oskudno obueni. Nita udno, s obzirom na to da je re o deci na letnjoj vruini.

Srbi u Americi, meutim, imaju isti ugled koji Amerikanci imaju u bilo kom kutku zemljine kugle. "Vi ste krivi za sve", smatra tuilatvo posmatrajui srpske roditelje. Iako je posle prvih ispitivanja CPA sklopila nagodbu s roditeljima po kojoj su oni priznali da su nepropisno brinuli o deci, jer su im dozvolili da bez kontrole koriste fotoaparat (?!), u sve se umealo tuilatvo. I to ba u trenutku kada je Kongres doneo odluku o prohodnosti vojne slube i za homoseksualce.

Ba zato to je doneta odluka po kojoj e vojnici morati da salutiraju i mukarcu, oficiru vieg ina kome su usne nakarminisane, amerika javnost je trebalo da dobije potvrdu o sopstvenoj privrenosti optemoralnim principima. Tuilatvo Kalifornije je tada podiglo optunicu protiv Vuka zbog seksualnog zlostavljanja erke.

U obrazloenju se navodi kako je Vuk svoju erku dodirivao po golom telu. Kada? Onda kada ju je kupao!

Verovatno Amerikanci, za razliku od primitivnih Srba, svoju decu kupaju tako to ih dre za ui i provlae kroz vodu. Vuk je svoju erku kupao onako kako to svi ljudi na Balkanu ine: sapunjao ju je po celom telu.

Dravni tuilac Kalifornije se zgrozio na ovakve varvarske opise pranja deteta i Vuk je iz pritvora puten tek poto je srpska zajednica u Kaliforniji sakupila 18.000 dolara za kauciju. U celu priu se umeao i srpski konzulat u Kaliforniji, koji je mimo naih podanikih obiaja odluio da pomogne Vuku i njegovoj eni da povrate decu, koju je civilizovani ameriki sud ve dodelio hraniteljskoj porodici islamske veroispovesti.

Janiari na ameriki nain, a sve to samo zato da bi se otklonila sumnja u srljanje Sjedinjenih Drava u nemoral dozvoljavanjem da brkati generali nose suknje i trumfhozne.

 

Vrline javne, a poroci tajni

 

Amerika je u nezabeleenom procepu. Primer homoseksualnih vojnika i porodice Nasti pokazuju oajniku borbu amerike graantine protiv malograantine. Amerika je do jue bila lider slobodnog sveta, a onda je skliznula u nemoral. Umesto borbe za slobodu poela je borba za lani moral koja je ukljuivala i kazamate kao to je Gvantanamo i sline institucije, izmeu ostalog, i na srpskom Kosovu.

Anglosaksonska Amerika nastala je naseljavanjem puritanskih doseljenika iz Engleske. Puritanci su nastali u Engleskoj u 16. veku i cilj im je bio odravanje crkve u evaneoskoj istoti, nasuprot Anglikanskoj crkvi (zvaninoj engleskoj crkvi onda i danas) koja je umnogome poela da imitira Vatikan.

Poetkom 17. veka puritanci (puritas - lat. istota) otkrivaju Severnu Ameriku gde poinju da se doseljavaju traei tamo ne samo zatitu od progona veinskih anglikanaca ve i mir za ivot posveen Bogu. Brojnost puritanaca u tadanjim severnoamerikim kolonijama Velike Britanije, posebno u Novoj Engleskoj, uinila je od ove religije dominantnu versku instituciju.

Tako je jo Maks Veber (nemaki sociolog s kraja 19. i poetka 20. veka) smatrao da su puritanci imali odluujui uticaj pri stvaranju amerike nacionalne svesti. Njihova poimanja morala su da ostave dubok trag u svesti amerike belake veine.

Zbog toga je porodica Nasti samo jedna u nizu rtava kojima se na kraju puta od srednjovekovnog puritanizma do novovekovne homoseksualnosti amerika graanska veina bori za opstanak svoje konzervativne, dvomoralne ideologije opisane kao: vrline javne, a poroci tajni.

 

 

 

 

Bilo nekad

 

Kao potomci britanskih Anglosaksonaca, Amerikanci su veoma pragmatian narod. I njihova borba za slobodu od Velike Britanije u 18. veku bila je inspirisana ekonomskim, a ne politikim motivima. Tek kada je vlada u Londonu odluila da povea porez kako bi nadoknadila trokove Sedmogodinjeg rata protiv Francuske, kada je izmeu ostalog, osvojila i Kanadu, 13 severnoamerikih kolonija reklo je dosta i krenulo putem nezavisnosti.

Anglosaksonski pragmatizam se ne ogleda samo u nazivu zvaninog jezika SAD ostao engleski, umesto da se po balkanskim pravilima promeni u ameriki, ve i u potrebi da se nekadanji sukobi zaborave zarad budue saradnje. Malo koji Amerikanac e, naime, moi da se seti lekcije iz kole u kojoj je uio da su Englezi koliko jo 1812. godine do temelja spalili Vaington u jednom vojnom pohodu.

Danas su SAD i Velika Britanija najvei saveznici i pored toga to Amerikanci pompezno slave dan osamostaljenja od britanske krune. Britanski prestolonaslednik arls, princ od Velsa, smatra da je tadanji engleski kralj Dord III izgubio amerike kolonije zbog nesporazuma s ondanjim stanovnicima.

Dord III je u Velikoj Britaniji bio veoma popularan i severnoamerike kolonije bi ostale u personalnoj uniji s Velikom Britanijom, kao i dananja Kanada, smatra princ arls, samo da je Dord III imao mogunost da se neposredno obrati svojim prekookeanskim podanicima.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane