Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Alibunar: utočište ljudi posebnog kova

 

Al' je to dubok bunar

 

Uz zahvalnost što se Tabloid, za razliku od nadležnih instanci, bavi ovim "slučajem", grupa građana Alibunara ukazuje na to da ima još mnogo da se kaže o ličnostima kao što su predsednik opštine Danijel Kišmarton i Nedeljko Konjokrad...

...

 

Nadamo se da će istina stići tamo gde treba a krivci na zasluženo mesto. Iako ste svojevremeno tačno opisali Nedeljka Konjokrada, poslanika u Skupštini Vojvodine i predsednika opštine, i izneli nekoliko bitnih stvari o kojima građani opštine Alibunar uglavnom znaju, dostavljamo još nekoliko podataka koji se nalaze u računovodstvu i dokumentima opštinske uprave.

1. Kao prvo, predsednik opštine zloupotrebio je svoj položaj i ovlašćenja i dodelio iz budžeta opštine 2.300.000 dinara radnicima industrije mesa Mesoprodukt ili Banat iz Banatskog Karlovca koji rade u privatnoj firmi i koji su zaposleni na neodređeno vreme, što je protivzakonito;

2. Funkcioneri opštine Alibunar koriste za putovanje na poslu i van posla službene automobile bez putnih naloga i pisanja kilometraže. Pri tome svako od njih uredno i svakog meseca refundira putne troškove;

3. Predsednik Skupštine opštine Alibunar Dušan Jovanović putuje na relaciji Pančevo-Alibunar, a prijavljen je na adresi u Banatskom Karlovcu, jer da je na adresi u Pančevu ne bi mogao biti odbornik Skupštine opštine niti predsednik Skupštine. Pri tome mu plaćaju iz budžeta opštine parking-mesto u Pančevu u iznosu od 100.000 dinara mesečno;

4. Jedan od službenih automobila dat je na korišćenje poslaniku Skupštine Vojvodine Nedeljku Konjokradu, koji ga koristi bez naloga, bez pisanja kilometraže i bez izveštaja o utrošenom gorivu;

5. Službeni automobili se snabdevaju gorivom delimično preko kartica od NIS-a, a uglavnom od privatne benzinske pumpe Car-Gas iz Banatskog Karlovca, samo na potpis pojedinih funkcionera;

6. Velike količine novca prebacuju se fudbalskom klubu Proleter iz Banatskog Karlovca, čiji je predsednik Saša Cvetković, funkcioner u opštinskoj upravi i lični prijatelj predsednika opštine. Nabavke u ovom klubu vrše se bez postupka javnih nabavki. Zna se da se preko ovog fudbalskog kluba pere novac koji se sliva u privatne račune predsednika fudbalskog kluba;

7. Vredna je pomena i pojava da se u okviru opštinskih struktura formiraju raznorazne komisije koje ne obavljaju nikakvu delatnost niti se sastaju, već jednostavno postoje samo na papiru. Članovi takvih komisija su funkcioneri opštine koji primaju nedeljno i po 40.000 dinara za rad u komisijama. To su uglavnom ista lica, predsednik opštine Danijel Kišmarton, predsednik Skupštine opštine Dušan Jovanović, sekretar Skupštine Vragović Biljana, sekretar Opštinskog veća Ilija Penca i sekretar inspekcije Saša Cvetković, kao i pokoja njihova lična sekretarica. Ova lica imaju veća mesečna primanja od predsednika Srbije;

8. Upravna inspekcija je u oktobru ove godine izvršila inspekcijsku kontrolu. Nikakve radnje nisu preduzete povodom naloga upravnog inspektora gospođe Nade Hengl;

9. Sa mesta sekretara Sekretarijata sa 45 radnika smenili su čoveka koji je taj posao obavljao 10 godina, diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, i na to odgovorno radno mesto doveli radnika sa višom stručnom spremom, iako u Sekretarijatu postoje još dva diplomirana pravnika;

10. Postavili su načelnika opštinske uprave koji je stupio na rad 11. novembra 2010. godine i posle tri nedelje smenili ga "zbog nesnalaženja u poslu";

11. Fond za razvoj opštine Alibunar je posebna priča. Preko ovog Fonda peru se milioni dinara. Sve projekte koje opština uspeva da dobije na konkursu, čim su novčana sredstva prebačena na račune opštine preuzima posebna firma, Axia, kojom rukovodi supruga direktora Fonda;

Direktor Fonda bez obrazloženja menja finansijski plan projekta, strukturu troškova i članove komisija, a sve konsultantske usluge vrši njegova supruga. Radi se ponekad i o milionskim sumama koje se prenose za razne usluge firme supruge direktora Fonda. Direktor Fonda prima platu i putne troškove u Fondu Alibunar, a radi i živi u Beogradu;

12. Javne nabavke su posebna priča. Prvo se sklapaju poslovi bez odluke, bez oglasa i konkursa i bez ikakve dokumentacije, a tek kasnije se retroaktivno sređuje dokumentacija. Isti ljudi dobijaju poslove pre raspisivanja javnih nabavki. To su rođaci i kumovi predsednika opštine, predsednika Skupštine i, naravno, gospodina "deset posto" Nedeljka Konjokrada. Veliki se pritisak vrši na članove Komisije za javne nabavke koja u stvari i ne postoji, već radi samo jedna pravnica dok ostali samo potpisuju dokumentaciju. Uglavnom se preti otkazima;

13. Odavno se zna da je predsednik opštine suspendovani policajac koji je bio krivično gonjen i koji se bavio mnogim kriminalnim radnjama. Zna se i da je sekretar za finansije podmitljiva osoba koja je iz Ministarstva finansija - Finansijske policije izbačena, nažalost "posredstvom" izjave o samovoljnom otkazu, da protiv njega ne bi pokrenuli krivični postupak. Radi se o Zorelu Rujanu, koji je poznat u krugovima Ministarstva finansija. Njegove koleginice Ružica Stojiljković i Svetlana Toma-Antić dobro poznaju njegov rad. One i danas rade u istom Ministarstvu;

14. Ako profesore po školama, direktore škola i druge indirektne korisnike budžeta opštine zapitate kako ostvaruju svoj finansijski plan i kako im se prenose sredstva, tek ćete u tom slučaju videti pravi kriminal;

15. Predsednik opštine širokogrudo plaća troškove školarine za pojedine studente koji pohađaju studije u Ekonomskoj školi u Alibunaru, naravno "menadžment", njegovoj ličnoj sekretarici i njegovom vozaču. Plaća i sebi, naravno, ali zato odbija da plaća putne troškove i poneku školarinu siromašnim studentima iz Alibunara. Radnici Uslužnog centra opštinske uprave skupljali su dobrovoljne priloge za studenta koji nema para ni za putne troškove.

Ovo nije prilika, ali ipak ćemo pomenuti i krađu paketa i materijala koji je UNHCR namenio izbeglim i prognanim licima.

O svemu ovome obavešteni su i Ministarstvo finansija, Ministarstvo za državnu upravu, Osnovno tužilaštvo u Pančevu i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

 

Potpisnici poznati Redakciji

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane