Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

PROKUPAČKO PRAVOSUĐE: Predsedniku Visokog saveta sudstva, ministru pravde, republičkom državnom tužiocu i apelacionom tužiocu u Nišu

 

To nema nigde, al' ima kod nas

 

 

Obaveštavamo Vas, kako bi nas shodno ingerencijama koje imate kao predsednik Visokog saveta sudstva, ministar pravde i republički državni tužilac, u pravosudnom sistemu zaštitili od stalnih pritisaka, terora, napada i presije pod kojom konstantno radimo počev od 1. januara 2010. godine, kada je izvršena reforma pravosuđa i za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda postavljen Slavoljub Miletić, sudija bivšeg Opštinskog suda u Kuršumliji. On u cilju ostvarivanja svojih ličnih interesa, produbljavanja i održavanja svojih prijateljskih veza i odnosa koje ima, direktno krši zakon, odnosno pomaže "njemu odanim saradnicima", kojih je veoma malo, ali zajedno sa njim vrše torturu nad ostalim radnicima Osnovnog suda u Prokuplju zajedno sa sudskim jedinicama u Blacu i Kuršumliji.

Ivan Maksimović iz Kuršumlije, sin sadašnjeg zamenika osnovnog javnog tužioca u Prokuplju Ranka Maksimovića iz Kuršumlije, inače bliskog prijatelja i dugogodišnjeg saradnika Slavoljuba Miletića, dobio je 5. januara 2011. godine potvrdu o obavljenom volonterskom stažu u Osnovnom sudu Prokuplje, koju mu je lično potpisao Slavoljub Miletić.

Međutim, pomenuti Ivan Maksimović, volonter-pripravnik u ovom sudu, radio je do 31. decembra 2010. godine "pomove" koje mu je Slavoljub Miletić davao da radi pod njegovim imenom. Ali pomenuti Ivan Maksimović je u pozivima koje je slao strankama sebe potpisivao kao "istražni sudija" Ivan R. Maksimović, a što se vidi iz priloženih dokaza. Sa ovom činjenicom upoznat je VF predsednika suda Slavoljub Miletić, koji već duže zna za ovo, jer su reagovale i stranke, kao i zamenici tužioca, pošto je Ivan Maksimović u ime Slavoljuba Miletića sprovodio istrage u kojima se takođe potpisivao kao istražni sudija Ivan R. Maksimović, ali se prećutno sa ovom činjenicom saglašavao i Maksimoviću davao podršku. Tako je Ivan R. Maksimović počeo da vrši teror i nad radnicima pisarnica Osnovnog suda u Prokuplju demonstrirajući silu, autoritet i podršku pod okriljem VF predsednika Slavoljuba Miletića.

Po usmenom nalogu VF Slavoljuba Miletića uvedena je evidencija dolaska i odlaska s posla radnika, kako u sedištu Osnovnog suda u Prokuplju tako i u sudskim jedinicama Blace i Kuršumlija. Evidencija je vođena za svaki radni dan posebno. Pomenuti Ivan Maksimović nikada se nije upisivao u evidencije, ali mu je uprkos tome izdata potvrda da je obavio volonterski rad kako bi ostvario prava iz radnog odnosa. I sa ovom činjenicom VF je bio upoznat (ostali pripravnici i drugi radnici bunili su se zašto se oni upisuju a Maksimović ne), međutim svom je "štićeniku" odobravao takvo ponašanje.

Molimo vas da u cilju provere ovih navoda izvršite kontrolu, jer smatramo da su ispunjeni uslovi za podnošenje krivičnih prijava kako protiv Ivana Maksimovića tako i protiv VF, a sve ovo kako bi se sačuvao autoritet i ugled Osnovnog suda u Prokuplju - koji je duboko poljuljan ovakvim bahatim i kabadahijskim ponašanjem VF i njegovog štićenika Ivana Maksimovića.

 

Radnici Osnovnog suda u Prokuplju

sa sudskim jedinicama u Blacu i Kuršumliji

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane