https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Otvoreno pismo Milanu Obradoviću, direktoru Uprave za izvršenje zavodskih sankcija

 

Ukinite bezakonje

 

Poštovani gospodine Obradoviću,

ukinite bezakonje u KPZ Padinska skela! Miloš Janković, zamenik Ombudsmana Republike Srbije, posetio me u zatvoru 22. decembra 2010. godine posle mojih brojnih pritužbi upućenih kancelariji Ombudsmana. Kako će on reagovati, njemu na savest!

Podsetimo se: KPZ Padinska skela je zatvor otvorenog tipa, samo sa otvorenim i poluotvorenim odeljenjem (za osuđenike sa A i B tretmanom) i, što je najvažnije, bez zatvorenog odeljenja (za osuđenike sa V tretmanom).

Nepristojno bi bilo da Vas pitam da li ćete, već kada ćete ukinuti bezakonje, koje traje ko zna od kada, koje teško krši Zakon i prava osuđenika u KPZ Padinska skela.

Odmah ukinite postojanje zatvorenog odeljenja!

Odmah ukinite praksu da famozni "stručni tim" novom osuđeniku određuje V tretman (tretman sa najmanje pogodnosti, tretman bez vikenda i sl.), tako da ga protivustavno lišavate prava da koristi vikende i posećuje porodicu, kao i da koristi druge pogodnosti.

Odmah ukinite praksu da osuđeniku, koji je ovamo premešten iz drugog zatvora (iz zatvorenog odeljenja i sa V tretmanom), i dalje ostaje isti tretman, umesto da odmah po prijemu bude promenjen iz najgoreg V u povoljnije A ili B, i takvog isto protivustavno lišavate prava da koristi vikende i posećuje porodicu kao i da koristi druge pogodnosti.

Odmah ukinite kaznenu meru famoznog nadzora Made in Skela by Team of Experts, koja nije utemeljena ni u jednom zakonskom aktu i koja se, iako protivpravna, monstruozno izriče čak i u slučajevima kada se osuđenik sa A ili B tretmanom svojom slobodnom voljom opredeli da koristi svoje pravo garantovano mu zakonom (pravo da ne želi da radi itd.). Ovom nepostojećom kaznenom merom protivzakonito se uskraćuje najveća pogodnost osuđeniku, pravo na korišćenje vikenda, pravo na posetu porodici...

U kancelariji šefa smene postoji knjiga sa naslovom "Pojačan nadzor", a unutra su slike pedesetak osuđenika sa V i ostalim tretmanima.

Odmah ukinite praksu da se pošta osuđenika otvara (usput čitanje, kopiranje i arhiviranje) pre nego što se uruči osuđeniku.

Meni je do sada otvarana sva pošta pristigla na moje ime od državnih i drugih organa, iako ova prepiska nema nikakvog dodira sa kaznom zbog koje sam u zatvoru.

Ovim se krši ustavno pravo osuđenika na nepovredivost pisma, slobodnu prepisku i tajnost sadržaja prepiske.

Odmah ukinite praksu da se osuđenicima uopšte ne dostavljaju odluke i druga dokumenta propisana zakonom, i upoznavanje sa Programom postupanja (šta to bi ovaj Program?). Čak, ako se i dostave, u pojedinačnim slučajevima ove odluke su bez obrazloženja i pouke o pravnom leku, čime se osuđenik protivpravno sprečava da koristi svoje ustavno pravo na žalbu.

I na kraju, odmah ukinite praksu da Vi, kao drugostepeni organ, ne odgovarate na žalbe osuđenika. Meni, primera radi, niste odgovorili na desetak žalbi, iako Vas Zakon i plata od naroda obavezuju da to učinite u roku od 30 dana.

Da ne pominjem druge oblike kršenja Zakona i prava osuđenika, kao što je fabrikovanje aktivnosti vaspitača, nakaradni način otpreme pošte osuđenika, fabrikovani rezultati na testovima... o tom - potom.

Verujem da nećete posegnuti za bilo kojim oblikom odmazde i represije, a posebno prema osuđenicima sa V tretmanom, u smislu njihovog premeštaja. A prema meni... možete kako Vam volja... jer, moja koža nije na prodaju.

Ukoliko u roku od 15 dana od dana slanja ovog pisma ne otklonite sva navedena kršenja Zakona i prava osuđenika, šta mi drugo preostaje nego da protiv takvog podnesem krivičnu prijavu po osnovu istih ovih pitanja.

                                               28. decembar 2010.

 

                            Dragan Marić,

                            osuđenik u KPZ Padinska skela

                            Broj: 459/10

 

 

 

(Prvostepenom presudom Prvog osnovnog suda  u Beogradu od 20. maja 2010. godine, u predmetu K-14796/10 kažnjen sam sa 25 meseci zatvora. Apelacioni sud zasedao je 16. decembra 2010. Čekam pravnosnažnu presudu. Po prvostepenoj presudi kazna mi ističe 21. juna 2011)

Napomena Redakcije: gospodin Marić je ovu kaznu ''zaradio'' ulaskom u zgradu Predsedništva, tražeći prijem kod Borisa Tadića, i preteći da će se, u protivnom, razneti bombom.

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane