https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Jagodina: udno mesto za jo udnije biljke

 

Palmino ulje sve podmazuje

 

U Jagodini mogu da posluju jedino oni koji su u milosti vladajue ekipe koju ve godinama predvodi Dragan Markovi Palma. Neki e rei i da to nije vladajua, ve kriminalna ekipa

 

Milan Malenovi

 

Nekada su Palma i njegovi saradnici krali na veliko i otimali cele fabrike. Sada je stigla kriza, nema se vie kao nekada, pa se otima na malo. Vano je otimati, nebitno je koliko.

Novinar Milan Panti bio je jedan od retkih koji su smeli da otvoreno piu o jagodinskim problemima. Posle njegovog, do danas nerasvetljenog ubistva, u Jagodini je naizgled sve u najboljem redu. Poslednji sluaj na kojem je pokojni Panti radio bila je pljaka nekada nadaleko poznate jagodinske pivare. Tadanji direktor pivare bio je blizak Palmin saradnik, a u pljakaki koloplet javnost je svrstavala i Radmila Bogdanovia, Miodraga Nikolia Femana, tadanjeg znaajnog finansijera DS-a, kao i iku Trifunovia, naelnika policije.

Palma je karijeru zapoeo jo devedesetih godina prolog veka, kada je zahvaljujui svojoj bliskosti sa Borislavom Peleviem, a preko njega i sa Arkanom, otpoeo trgovinu ugljem na veliko. Kako je utvreno pred tadanjim Anketnim odborom Savezne skuptine, Palma je za bagatelu otkupljivao celokupnu proizvodnju uglja pojedinih kopova, da bi taj isti ugalj zatim po viestruko vioj ceni prodavao krajnjim kupcima. Jedna od njegovih redovnih muterija bila je i Vojska Jugoslavije, iako je VJ kao veliki kupac mogla ugalj da kupuje bez posrednika, direktno od rudnika.

Poto je u ovu oblast delimino zaveden red, Palma je krenuo u pljakanje u sopstvenom zabranu. Fabrika Resava iz Jagodine privatizovana je 2000. na taj nain to je privatno preduzee BCM otkupilo sve dugove ovog preduzea, tada u steajnom postupku. Poto su na ovaj nain isplaeni svi poverioci, moglo je da se krene u proizvodnju. Naeni su strani partneri, novi vlasnik je investirao u nabavku opreme i repromaterijala, a onda se ispreio Palma.

Vlasnik BCM-a Milisav Markovi Buca nije hteo lokalnim oligarsima da plaa reket, pa je usledila neviena pljaka njegovih preduzea. Iako je poravnanjem zavren steajni postupak nad Resavom, optinski sud dozvoljava naknadna prijavljivanja navodnih poverilaca koji se nisu pominjali za vreme steaja, pa tako dolazi do pranjenja rauna ovog preduzea.

U isto vreme optinsko rukovodstvo vodi pravu kampanju protiv novog vlasnika Resave, tvrdei da je preduzee kupio daleko ispod njegove nominalne vrednosti. Da bi potkrepili ove svoje optube, optinski mafijai naruuju i reviziju procene vrednosti firme od jednog privatnog preduzea, i za ovaj potpuno nepotreban posao plaaju 250.000 tadanjih dinara iz optinskog budeta.

Na ovaj nain nahukani radnici zapoinju trajk i blokiraju rad svoje fabrike, a izmiljeni poverioci, poto su ispraznili sve raune Resave, poinju sa zaplenom maina i magacinske robe. Konaan rezultat: danas su svi nekadanji radnici ove nekada uspene firme na birou rada, a u fabrici nema niega, ak ni instalacija koje je neko poupao i odneo. Preko sedam hiljada kvadrata poslovnog prostora nadomak centra Jagodine jedina je imovina kojom Resava jo raspolae.

U trenutku izbijanja orkestriranog trajka, da napomenemo, Resava je imala ugovore sa inopartnerima u vrednosti od nekoliko miliona dolara, koji nikada nisu mogli da budu realizovani zahvaljujui radnikoj pobuni i sudskim marifetlucima sa navodnim poveriocima.

Neposlunom Buci nedavno je, opet zahvaljujui sprezi optinske vlasti, mafije i pravosua, otet i stan pored lokala Irski pab. Bucin advokat traio je donoenje privremene mere kojom bi se zabranilo uzurpatoru, preduzeu X Trade, da raspolae spornim stanom do okonanja glavnog postupka. Sudija Gorica Miloevi iz Osnovnog suda u Jagodini odbila je da donese traeno reenje tvrdei da nije konano utvreno ko je vlasnik spornog prostora. Dakle, po sudiji, onaj ko je trenutno u tim prostorijama moe da radi ta hoe, iako nije utvreno da on na tako neto ima pravo. Zemlja Srbija.

 

 

 

 

 

Opklada

 

Krajem 2002. Milisav Markovi Buca odlazi u kabinet Dragana Markovia Palme kako bi pokuao da nae reenje za krizu nastalu u Resavi. U tom razgovoru Palma mu nedvosmisleno stavlja do znanja da je jedini put za uspeno poslovanje u Jagodini bliska saradnja sa njim.

Na rastanku Palma sa gomile vizitkarti koje su stajale na njegovom stolu nasumice uzima jednu i daje je Buci. Palmine vizitkarte su u obliku malih knjiica u kojima je na svakoj strani po jedna od njegovih funkcija sa pripadujuim logom i brojevima telefona.

Po izlasku iz kabineta Buca otkriva da je odmah na poetnim stranama pomenute knjiice rukom ispisan tekst: "Opklada ini nee biti kad za (neitko). Opklada odelo Pionir". Tu je i datum 9.11.

Nekoliko meseci kasnije Zoran ini je ubijen, a do danas se niko od zvaninika nije zainteresovao da istrai sa kim su to Palma ili neki njegov najblii saradnik sklapali opkladu o duini roka trajanja tadanjeg premijera.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane