https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Rusija

Rusija

Mafija arobnjaka i ekstrasensa: Vie od 500.000 moskovskih iscelitelja, proroka, vraara i drugih arlatana pustoe novanike Rusa

 

Koliko dolara - toliko vaskrsnua

 

Ako otvorite novine, ukljuite radio ili TV, o internetu da i ne govorim, obavezno ete videti ili uti reklame koje vam predlau da se spasete od svih bolesti, da postanete uspean biznismen, pobedite konkurenciju, da saznate svoju budunost, da naterate mua da ne ostavlja porodicu, da oarate momka ili devojku, ukratko, da reite bilo koji problem. Tako u svoje mree hvataju takozvani "narodni iscelitelji". Za sumnjive usluge uzimaju lepe pare. itelji Moskve, na primer, "narodnim isceliteljima" svake godine daju vie od 15 miliona dolara, iako samo neki od njih zaista i pomau ljudima, jer poseduju redak prirodni dar vidovitosti ili sposobnost da bolesnika dignu na noge

 

Viktor Hlistun

dopsinik iz Moskve

 

U vreme velikih previranja, u Rusiji su se uvek pojavljivale neobine linosti - proroci, magovi, iscelitelji koji su, ni manje ni vie, sebe proglaavali za spasioce otadbine. Pred prevrat 1917. godine, kao to je poznato, pojavio se Grigorij Raspuin. Njegovo ime poznato je celom svetu.

Krajem osamdesetih godina, pred raspad SSSR-a, umovima miliona Rusa odjednom je i odmah zavladalo nekoliko novih Raspuina: Alan umak, Anatolij Kapirovski, Jurij Longo, Duna Davitavili. Seam se tog vremena. O susretu sa Jurijem Longom, koji je toboe na trenutak vaskrsavao mrtve, ak sam i pisao za srpske novine Tree oko. Sreo sam se i sa Dunom. Ali, ona se brzo povukla iz javnosti i poela da se bavi leenjem visokih zvaninika, poevi od Leonida Brenjeva. Kapirovski je hipnotisao ljude na razdaljinu. Sedei u Moskvi on je, toboe, anestezirao devojku u Kijevu i ona je operisana bez narkoze. Zatim se ispostavilo da je sve prevara - devojka je trpela bol zarad velikog novca.

Novi iscelitelji su ipak uspeli da sakupe veliku publiku: hiljade ljudi dolaze da ih sluaju i gledaju u salama, a milioni ih prate preko TV-programa. Ljudi su, na primer, poverovali da e ih Alan umak izleiti od svih bolesti i problema, da e im pokazati istinski put spasenja. Kako? Lako! Energiju za pobedu nad zlom koje okruuje svakog oveka, lako je dobiti od samog iscelitelja. Dovoljno je za vreme njegove seanse, na primer na TV-u, staviti pored ekrana au obine vode sa esme. Iscelitelj e je pokretima ruku napuniti svojom energijom, a oveku samo ostaje da popije tu vodu u malim gutljajima. I to je - sve. Problemi e ieznuti, a vi ete postati zdravi i bodri. I, ljudi su verovali.

Bilo je potrebno nekoliko godina da Rusi shvate da ih obmanjuju na najbeskrupulozniji nain. Ali, nije to najvanije. Postoji pitanje na koje niko ne odgovara: zato su vlasti zatvarale oi pred javnim obmanjivanjem; i ne samo to, ve zato su im dozvoljavali, pa im ak i pomagali da se bave sumnjivim isceliteljstvom u tako velikoj meri? Ve tada su naunici i lekari upozoravali: posle seansi Alana umaka mnogi graani izvravali su samoubistva ili su poludeli i zavrili u psihijatrijskim ustanovama.

Odgovor je, meutim, na povrini: krajem osamdesetih, u vreme poetka tzv. "perestrojke", ruili su se poznati, odnosno komunistiki, stubovi drave. Komunistiki moral bio je u odstupanju, a tadanje vlasti nisu mogle da pronau zamenu za stari. Tu prazninu poeli su da ispunjavaju ljudi tipa Kapirovskog - iscelitelji, predskazivai budunosti drave i pojedinaca.

 

Hrist i trite

 

Pomenuti tzv. "ekstrasensi" nisu zavrili naroito dobro. Kapirovskog su pokuali da izvedu pred sud, ali je pobegao u Ameriku. umak se zavukao u "miju rupu", njemu su zabranili da se pojavljuje na televiziji. Duna je poela da se bavi umetnou, uzgred reeno radovi su joj odlini, a Longo je umro od srane slabosti. Ali, oni su u Rusiji podigli talas isceliteljstva i vradbina. Njihov nain zaraivanja novca kod mnogih je izazvao oduevljenje, pa su i oni poeli da deluju u tom pravcu. Tome je pogodovalo stanje u dravi i popustljivost vlasti. Radi se o tome da je posle raspada SSSR-a u zemlji nastao haos koji su tadanje vlasti, u liku Jeljcina, ubajsa i Gajdara, nazivale - tritem. Ova trina ekonomija zavladala je i u poslu ekstrasensa, parapsihologa, proroka, iscelitelja i drugih magova. Desetine, stotine i hiljade arlatana odjednom su poeli da lee, isceljuju, predskazuju budunost milionima Rusa. Neu se zadravati na radu ovih arlatana, primetiu samo da su svi oni pokuavali da svoj imid unaprede na razliite naine. Jedni su objavljivali da su potomci poznatih magova iz pradavnih vremena, drugi su sebi pripisivali titule doktora, profesora crne i bele magije, trei su osnivali kole za ekstrasense, itd.

Posebno se izdvojio neki Grigorij Grabovoj. On je sebe proglasio za... Hrista! Ni manje - ni vie! Grabovoj nije samo toboe leio ljude od bolesti, ve je i vaskrsavao iz mrtvih. kola ovog novoproglaenog nebeskog poslanika, po svom znaenju, postala je sekta. Pred ogromnim auditorijumom ak su nastupali i Grabovojevi uenici, koje je njihov uitelj toboe vratio u ivot iz carstva mrtvih. Oni su priali "duhovne" prie i pozivali ljude u svoje redove, pod zastavu Grabovoja. Svako predavanje ili nastup samog "Hrista" poinjalo je himnom u kojoj se slavi nebeski poslanik, Grabovoj glavom i bradom.

Najbogohulniji in ove sekte bio je dolazak Grabovojevih uenika u grad Beslan, posle poznate tragedije u kojoj je od ruku eenskih terorista u gradskoj koli br. 1, septembra 2004. godine, poginulo 334 ljudi, dok je njih 700 ranjeno. Tada je izgubljeno 186 dejih ivota. I tu su uenici Grabovoja, Kirilov i Jegorov, oajnim roditeljima nastradale dece poeli da nude da im vaskrsnu decu. Protiv toga su se pobunili ak i takvi ekstrasensi poput Anatolija Kapirovskog. On je rekao da je Grabovoj "jo jednom ubijao decu poginulu u koli".

Treba rei da se ovo obmanjivanje ljudi vrlo jasno moe pripisati iskrivljenim tzv. "trinim odnosima" koji su postojali u Rusiji. Grabovoju novac nije davan "na ruke", nego je posetiocima njegovih predavanja i onima koji su hteli da se izlee ili da svoje roake vrate iz mrtvih, davan specijalni raun na koji je trebalo da uplate dolare. Do danas nije otkriven taj raun i koliko na njemu ima novca. Na osnovu toga to je samo za prvi razgovor sa Grabovojem bilo potrebno uplatiti ne manje od 1.500 dolara, pretpostavlja se da je re o ogromnoj sumi.

Kazna ga je ipak stigla. Uhapen je 2005. godine, za krivino delo prevare od strane Fonda Grigorija Grabovoja. U junu 2006. optuen je po odeljku 4, lan 159. Krivinog zakona Ruske Federacije za uzimanje novca od graana kako bi vaskrsao poginule roake ili izleio ljude od tekih bolesti. U julu 2008. godine, Grigorij Grabovoj osuen je na 11 godina strogog zatvora uz novanu kaznu od milion rubalja kao kompenzaciju nastradalima. Zatim je kazna skraena na osam godina, a 2010. Grabovoj je nakon to je odsedeo skoro pet godina za prevaru, bio puten na uslovnu slobodu i prihvatio da se dobrovoljno povue u svoj moskovski dom. Sada se sprema za Ameriku.

 

Umesto lekara

 

Naalost, suenja drugim arlatanima koji na svakom koraku nude svoje usluge, u Rusiji praktino nema. A oni deluju sve drskije. Njihove rtve postaju ne samo obini graani, ve i poznati ljudi - glumci, politiari, biznismeni. Mogu da se nabroje mnoga imena poznatih ljudi koji su prestali da se lee u bolnici, kod strunjaka, i stavili svoj ivot u ruke iscelitelja. Rezultat - prevremena smrt. Zato se ljudi obraaju ekstrasensima? Odgovor na ovo pitanje zna svaki Rus: medicina u zemlji je u zapeku. Lekar dobija 200-300 dolara meseno, a privatne klinike uzimaju ogroman novac, o kojem obini graani ne mogu ni da sanjaju. Ni tamo, u privatnim klinikama, ne moete da budete potpuno sigurni da e vas izleiti. Ne govori se sluajno u Rusiji: "Treba imati mnogo novca i mnogo dobro zdravlje, da biste se izleili u ruskoj bolnici". Upravo zato oni koji su se razoarali u zvaninu medicinu, shvataju da se ekstrasensi i drugi iscelitelji, pravi arlatani, bave samoizleenjem. Ali, to je druga tema o kojoj u obavezno pisati.

Ali, ne bave se arlatani samo leenjem graana. Statistika kae da 80 odsto klijenata vraara i onih koji proriu budunost ine ene, prosene starosti izmeu 27 i 55 godina. Najvie ih interesuju pitanja ljubavne prirode: kako da privuku mukarca, kako da mu se osvete, da uklone suparnice, da se udaju, itd. Upravo su ove usluge i najskuplje (u proseku 5.000 rubalja, odnosno oko 200 dolara, po seansi). A minimum je potrebno deset seansi. Na drugom mestu po popularnosti su pitanja kako da se zaradi novac i uspe na poslu. I ovde vode ene od 35 do 50 godina. Cena seanse je 2.500-3.000 rubalja. Mukarce ove usluge, kao po pravilu, ne interesuju.

 

 

 

 

ta kau vlasti

 

Vlast, po obiaju, kasni sa donoenjem zakona. Samo krajem prole godine Moskovska duma, a za njom i Dravna duma Ruske Federacije, odluile su da ogranie i ak zabrane reklamu ekstrasensima, vraarama i drugim magovima. Razmatra se i mogunost da pravi narodni iscelitelji, a njih u zemlji ima oko 200, dobiju licencu za svoj rad. Ali to je pre elja nego zahtev. Sigurno da svoje maije, na primer, babe koje ive na selu nee licencirati i nee plaati poreze jajima ili piliima kojima njima plaaju seljaci. A upravo ovakvih baba-vraara i iscelitelja ima u svakom ruskom selu.

A to se tie zabrane reklamiranja, vlasti tu nita ne mogu da urade. Na primer, ako zabrane reklamu u novinama, radio ili TV-programima, one e prei na internet. Uostalom, reklame ekstrasensa na internetu ve zauzimaju vei prostor ak i od pornografije.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane