Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Lift-mafija obre milione

 

Diu pare umesto dizala

 

Godinje grad Beograd prikupi 7,5 miliona evra za navodne preglede liftova koje posle stanari moraju da plate iz svog depa. Kuda ide taj, kao i novac dobijen od provizija koje plaaju odabrani serviseri?

 

Igor Milanovi

 

U Beogradu postoji preko 12.000 liftova, ali vie od 80 odsto njih nema upotrebnu dozvolu. Svaki lift u stambenom objektu morao bi da se servisira bar jednom godinje, dok se liftovi u javnim zgradama kontroliu duplo ee. Tako stoji u zakonu, ali se toga niko ne pridrava.

Svi korisnici prostora u zgradama sa liftom preko uplatnica Infostana gradu Beogradu godinje daju 7,5 miliona evra za obavezno odravanje svojih liftova. Umesto da taj novac troi za poboljanje bezbednosti graana, Skuptina grada po nalogu Dragana ilasa sredstva troi nenamenski.

Svakome je lako da proceni da li je lift kojim se vozi servisiran ili ne. Po zakonu, svaki serviser je duan da posle obavljenog pregleda ostavi svoju nalepnicu u kabini, ali i da se upie u servisnu knjiicu koja stoji kod predsednika kunog saveta. Ako nema nalepnice znai da servis nije ni odraen, a da je za to izdvojen novac grad Beograd potroio na drugi nain.

Ne samo da grad kasira ogromna sredstva za navodnu kontrolu liftova, ve korisnici stambenog i poslovnog prostora sa liftovima moraju da o svom troku angauju servisere i za redovne, zakonom propisane preglede koji su ve jednom plaeni preko Infostana.

U JP Gradsko stambeno u Beogradu postoji spisak podobnih servisera liftova koji su jedini odabrani da rade za grad Beograd. To su oni koji su nauili kako da dele novac sa gradskim vlastima.

Ovde se ne radi o obinoj poslovnoj, ve o klasinoj mafiji sa njenim dobro poznatim metodama. Nedavno je jedan od onih servisera koji nisu na listi odabranih, beogradskom dnevnom listu ispriao ta se sve deava sa beogradskim liftovima i koliko su isti nebezbedni. Odmah po objavljivanju teksta pozvao ga je direktor JP Gradsko stambeno Slobodan Miljkovi i pred svedocima mu pretio da e zavriti u betonskoj kocki na dnu Dunava.

Direktor ima svoje razloge to ovako postupa, jer se na godinjem nivou obre izuzetno primamljiva svota novca u biznisu sa liftovima. Odabrani serviseri mogu bukvalno da rade ta hoe, jer ih niko ne kontrolie. Inspekcija u 27. marta koja bi trebalo da nadzire tehniku ispravnost i da momentalno iskljuuje neispravne liftove, po nalogu odozgo muri pred oiglednim mahinacijama odabranih.

Kako smo uspeli da saznamo, ti zatieni ugrauju neadekvatne delove koje zatim naplauju po viestruko uveanim cenama. Omiljena muterija im je Vojno stambeno preduzee koje bez ikakve kontrole isplauje i do tri puta uveane fakture.

Zanimljivo je da je nedavno izvren generalni remont liftova u palati Beograanka za koji je plaeno preko 900.000 evra, a da izvrilac radova nije u kabini lifta ostavio propisanu nalepnicu. To znai da liftovi nisu proli tehniki pregled i da nije utvreno da su bezbedni za korienje. Oni i pored toga funkcioniu, a niko ni ne razmilja da od izvoaa radova trai povraaj sredstava, koja su ve podeljena sa gradskim vlastima.

U Gospodara Vuia u Beogradu pre nekoliko godina, o troku grada, ugraen je "novi" lift umesto jednog koji je prethodno u slobodnom padu proao 18 spratova. Ovaj "novi" lift je jedna turska skalamerija potpuno neadekvatna za ono zata se koristi, ali je naplaen kao da je nabavljen original iz Nemake. Razliku u ceni neko je stavio sebi u dep.

Odabrani serviseri, koji posluju pod budnim okom mafijaa iz gradske uprave, neretko skidaju delove sa jednog lifta i ugrauju ih u lift na drugoj lokaciji. Naravno, uz naplatu kao da se radi o novim delovima. Posle izvesnog vremena iste delove skidaju sa tog drugog lifta i montiraju na neki trei. Opet uz naplatu. Posle takve jedne etnje delovi se nakon vie meseci vraaju na lift sa koga su originalno poskidani i tada moe da pone nova tura pljakanja graana.

Inae, obavezni generalni remont svakog lifta predvien je posle 30 godina rada, a prosena starost liftova u Beogradu je 50 godina. Sa ovakvim pljakakim sistemom nametnutim od Gradske skuptine, udo je da ee ne dolazi do tragedija u beogradskim liftovima.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane