https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Rakovica: pogreni ljudi u sopstvenim stanovima

 

Ulica smrznutih ilegalaca

 

Propisi u Srbiji favorizuju meetare, a ne potene i obine graane, kako pokazuje primer iz beogradskog naselja Miljakovac

 

Milan Malenovi

 

U ovoj zemlji je mogue, mada neshvatljivo, da se objekti visoke spratnosti, pa i itavi kompleksi zgrada zidaju bez dozvole, i to u glavnom gradu, a da niko od nadlenih ne samo ne reaguje ve uopte i ne primeti.

Lokacija je u ovom sluaju u ulici Vukasovieva, optina Rakovica, naselje Miljakovac. Investitori su Zoran Mani (1961), Vera Mani, Dejan Velikovi (1967). Po kupoprodajnom ugovoru, koji su potpisali naivni kupci stanova i lokala, investitori su se obavezali da o svom troku sprovedu legalizaciju objekata od kojih svaki ima prizemlje sa po dva lokala i etiri sprata stanova.

Od toga do dana dananjeg nije bilo nita.

I bez graevinske dozvole investitori su uspeli da dobiju prikljuke za struju i vodu, a kako su to izveli ostaje njihova poslovna tajna. Sa grejanjem je ve ilo malo tee, pa se naivni kupci i stanari u pomenutim zgradama smrzavaju.

Investitori tvrde da su sve svoje obaveze prema Beogradskim elektranama uredno izmirili i da se stanari obrate elektranama sa pitanjem ta je s grejanjem.

Kako smo mi uspeli da saznamo, Vera Mani i Dejan Velikovi su jo (ili tek, poto su zgrade useljene mnogo ranije) avgusta 2006. godine potpisali ugovor s Elektranama, ali da nikada nisu ispunili ugovorne obaveze.

Jedino je Zoran Mani, koji je oktobra 2006. godine sklopio ugovor s Elektranama, uredno platio participaciju za prikljuak u zgradi Vukasovieva, broj 61 budui da stanuje na toj lokaciji.

Osim na pomenutoj adresi, Zoran ima i jedan stan na broju 65 u istoj ulici, kao i lokal na broju 63, gde stan i lokal ima i Vera Mani. Dejan Velikovi je jo vlasnik stana i lokala u Vukasovievoj 65, dok su ostali stanovi i lokali prodati.

Kada besni novi vlasnici odu u optinu da se raspitaju dokle se stiglo sa legalizacijom koju je investitor trebalo da obavi, od neljubaznih ata dobijaju odgovor da je legalizacija u nadlenosti vlasnika, a ne investitora. "Ne pada mi na pamet da preturam po predmetima i traim investitora", odbrusio im je jedan optinski referent pre nego to ih je izbacio iz kancelarije.

Kupci su uz cenu stanova i lokala prodavcima, Maniima i Velikoviu, platili i sve trokove legalizacije. Iako su pare uzeli, ovi se uopte i ne trude da prodate nekretnine legalizuju.

Tako su kupci, iako su sve uredno izmirili, ilegalni stanari u sopstvenim stanovima. Dravna uprava novim propisima zaista titi lopovske investitore, jer je odredila da su vlasnici duni da se pobrinu za legalizaciju.

To opet znai da nekorektni investitori mogu i dalje divlje da zidaju po Beogradu i da svoje nekretnine prodaju, ako nau dovoljno naivne kupce spremne da budu ilegalci koji se smrzavaju u sopstvenim stanovima. Celokupni sistem, oigledno, ide naruku tajkunima, a ne obinim graanima.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane