https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

uprija: mesto koje tone pod teinom uzurpatora i neradnika

 

Pacovi se gnezde ispod uprije

 

uprija je sve siromanija, dok su njeni funkcioneri sve brojniji i bogatiji. Na elu ove optine stoje promaeni kadrovi Demokratske stranke u koaliciji sa G17 i Jedinstvenom Srbijom

 

Milan Malenovi

 

Tabloidov lanak Generalisimusi u tesnim cokulama iz broja 224 estoko je uzdrmao upriju. Uspeo je da zatalasa ovaj gradi na obali Morave i da probudi nadu njegovih graana da e pomenuta zatvorsko-civilna elita odgovarati za unitenje i pljaku. Svi sada ekaju da tuilatvo reaguje, ali ono jo uvek uti ekajui uputstva iz Beograda.

Umesto tuilatva progovorili su graani. Grupa radnika Optine uprija i zaposleni u javnim preduzeima, koji iz razumljivih razloga ele da ostanu neimenovani, poslala je Tabloidu nove priloge o vlastodrcima ovog gradia.

Predsednik optine je nominalno Bora Kalaba iz Jedinstvene Srbije, jedan ambivalentni lik pored koga bi i jagodinska irafa mogla da bude odneta, a da on to ne primeti. ak i da eli, to nije sluaj. Umesto njega, optinom upravlja Zoran Jovanovi, ovek sa vie titula nego to su imali vizantijski carevi. Zoran je istovremeno predsednik Optinskog odbora DS-a, odbornik u SO uprija, predsednik UO Kafilerije - fabrike Napredak za preradu ivotinjskog otpada, lan UO Rudnika Resavica i vlasnik firme Elart.

Ovo preduzee stalno dobija poslove od optinske Direkcije za izgradnju i ureenje, gde mu je zaposlena i ena. Jedne nedelje u leto 2010. godine radnici Elarta izvodili su radove na uprijskoj Slaviji i tom prilikom presekli cevi za gas. Ceo taj deo grada u kratkom roku bio je ispunjen gasom, ime je izazvana opta opasnost po ivot i imovinu graana. Ni protiv Zorana, kao ni protiv odgovornih u njegovom preduzeu nije podneta ni prekrajna prijava. "Meni se sve moe i radim ta hou", govori za sebe ovaj funkcioner, a prenose nam unesreeni graani uprije.

Kada je Zoran 2000. godine postao direktor Direkcije za ureenje grada imao je jedan privatni auto. Od 2008. do danas on je, meutim, kupio jo etiri automobila, pa su mu pred kuom parkirani: peo 407, reno afran, daevu i reno klio.

Istom brzinom kako je rastao Zoranov vozni park opadao je i uticaj stranke na elu ijeg optinskog odbora sedi. Na poetku njegove karijere DS je u SO uprija imao 28 odbornika od ukupno njih 37. Nepunih godinu dana kasnije dolazi do svae i rascepa zbog podele funkcija i para iz budeta. Na izborima 2004. godine DS osvaja pet odbornikih mesta, a 2008. na zajednikoj listi sa SPO uspeva da osvoji osam mesta.

Nije Zoran, meutim, jedini koji drma uprijom. Njegova desna ruka u srozavanju i unitavanju stranke i grada kojima bi da upravlja jeste Ksenija Miloevi, predsednica Skuptine optine, inenjer poljoprivrede, kojoj je ovo mesto prvo zaposlenje u karijeri. Ona svima nareuje i maltretira sve iz optinske uprave koji nisu po volji njoj ili njenoj stranci. Svog brata od strica, Marka Miloevia, zaposlila je u lokalnoj poreskoj administraciji iako momak nije imao ni dana radnog staa i samo diplomu srednje kole. Na posao je Marko dolazio u udnom stanju, koji su zaposleni tumaili kao pripitost ili dejstvo narkotika. Svoje saradnike je cinkario kod sestre i maltretirao, sve do prolog leta kada je dola policija i izvela ga s lisicama na rukama zbog sumnje da je lan organizovane grupe za trgovinu drogom.

Umesto suspenzije, Marko uz pomo svoje sestre formalno odlazi na godinji odmor, pa i dalje uredno prima platu, a Ksenija je naredila i da mu se isplati i stipendija od 80.000 dinara za studije za koje nije sigurno ni da ih je pohaao i dok je bio na slobodi. Dodeljivanje stipendija je, i inae, jedan od omiljenih metoda kako da se finansijski stimuliu optinski poslunici, dok oni drugi preivljavaju sa mizernom platom od 12.000 do 30.000 dinara.

Koliko brine o svojoj rodbini, Ksenija je isto toliko nezainteresovana za posao za koji prima platu, pa je tako propustila da zakae sednicu SO za usvajanje budeta za 2011, zbog ega je optinsko vee donelo odluku o privremenom finansiranju. Do toga je dolo zato to ona i Zoran, mimo volje odbornika, trae izmiljanje Agencije za poljoprivredu u kojoj bi se zbrinuli demokratski kadrovi, ali i njih dvoje kada im istekne mandat.

Prethodno je optina ve osnovala Fond za poljoprivredu, gde su udomljeni dobro plaeni neradnici iz DS-a. Za direktora Fonda, meutim, Ksenija nije uspela da progura svog miljenika Slaana Nikolia, poznatog po unitavanju DP Dobrievo, na ijem elu je bio. ak ni Ksenijini koalicioni partneri, i njenog DS-a, nisu hteli da glasaju za tu i takvu osobu.

Za vreme Ksenijine vladavine osnovana je i optinska sluba ZOO higijene koja je poverena veterinaru Goranu Popoviu iz DS-a, koji ni sam ne zna koliko ima funkcija. Sluba se finansira iz depova graana koji od njenog osnivanja ne mogu da se odbrane od nasrtaja pasa lutalica. ZOO higijeni je u meuvremenu zabranjen rad, ali se i dalje finansira iz budeta.

Ova sluba je pripala JKP Usluge, na ijem elu je rukometa Moma Savi, miljenik optinskih vladara i jo jedan kadar iz DS-a. Za tri godine rukovoenja Moma je napravio tri velika poslovna promaaja.

Prvo je za silne pare iz budeta kupljena mainerija za proizvodnju behaton kocki kojima je poploana samo ulica Dimitrija Tucovia, po kojoj eta Momina familija. Posle toga je ocenjeno da je rad ovih maina neisplativ za optinu, pa su angaovani izvoai iz drugih gradova da poploaju uprijske ulice.

Posle promaene investicije s izgradnjom staklenika za gajenje cvea Moma se angaovao oko ZOO higijene na iji teret je podigao vie kredita za odravanje tekue likvidnosti Usluga, gde su uhlebljenje, takoe, nali neradnici iz optinske oligarhije.

Kako su odabrani kadrovi radili u JKP Usluge, najbolje pokazuju fotografije gomile ubreta na centralnim ulicama uprije. Umesto da radi na proirenju kapaciteta i poboljanju rada svog komunalnog preduzea, optina odluuje da za novac iz budeta, kao ispomo, angauje privatno preduzee AD PORR-Werner-Weber Ni, ogranak uprija. Rukovodilac u ovoj privatnoj firmi bio je i nareeni Moma, i to dok je jo bio na elu JKP Usluge. Posle kampanje za njegovu smenu i hapenje on se povukao sa elnog mesta u Uslugama, ostavljajui to komunalno preduzee u dugovima.

Pored Ksenije i Zorana, u vladarski trio uprije, tvrde nai izvori, treba ubrojati i Miroslava Stanisavljevia Snupija, potpredsednika OO DS-a. O njemu smo ve pisali da je pomogao da se Slaan Nikoli nekanjeno izvue iz afere unitavanja DP Dobrieva, zbog ega je od brata Srbe Nikolia, direktora lokalnog zatvora, bio nagraen mestom nadzornika strae.

Kada se sve to zna, nije nikakvo udo da uprija sve vie tone na listi optina u Srbiji, a za to su zasluni pacovi koji ve pripremaju bekstvo u privatna preduzea ili hladovinu neke novoizmiljene agencije. Ako pre toga ne zaglave robiju.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane