Natrag

Dežurna

Dežurna

Može li italijanski Fijat bez potrebnih dozvola da proizvede 200.000 vozila 2012. godine?

 

Vozi Miško!

 

Aleksandar Vasojević

 

U drugoj polovini prošle godine predsednik Srbije Boris Tadić i tadašnji ministar Dinkić posetili su sedište fabrike automobila Fijat u Torinu. Posle te posete, Fijat je izdao saopštenje da će zbog nerealnih i neprihvatljivih uslova italijanskih sindikata i nedovoljne podrške od strane italijanske vlade svoj budući razvoj usmeriti na inostranstvo (Poljska i Srbija) gde sindikati nisu nezajažljivi, a vlade daju veliku podršku investitorima.

Na ovu očiglednu ucenu, burno su reagovali svi italijanski sindikati metalaca i lično predsednik vlade Silvio Berluskoni. Posle višemesečnih teških pregovora postignut je (i potpisan!) neki kompromisni sporazum, čija sadržina nikada nije objavljena u Beogradu, a odnosi se na visinu zarada, radno vreme, odmore i slično.

Po povratku državne delegacije iz Torina, Vlada Srbije je objavila saopštenje da je postignut sporazum sa Fijatom po kome će se u Kragujevcu proizvoditi dva nova tipa putničkih automobila, čija će prototipovi izaći iz fabrike krajem 2011. godine (posle više godina odlaganja), da će masovna proizvodnja od 200.000 vozila početi već 2012, dok će se fabrike najvećih Fijatovih italijanskih kooperanata graditi u Kormanskom polju kod Kragujevca...

Na to su odmah reagovali vlasnici poljoprivrednog zemljišta u Kormanskom polju i ucenili Vladu Srbije sa "...realnom tržišnom cenom mnogotraženog zemljišta od 4.000. evra za jedan ar".

 Pošto ar ima 100 kvadratnih metara, ispada da mu je uslovljena cena od 40 evra po kvadratnom metru ili čak 40 miliona dinara za jedan hektar!

Kako Vlada Srbije nije prihvatila ucenu vlasnika zemljišta iz Kormanskog polja, nađeno je "idealno rešenje sa zemljištem bivše (vojne) kasarne u Kragujevcu, koja ima gotovu kompletnu infrastrukturu i gde gradnja može odmah početi!"

Pri tome se (verovatno namerno) zaboravilo na komplikovane propise koji regulišu građevinsku operativu. Pre svega trebalo je doneti novi Generalni urbanistički plan (GUP), a potom i Detaljni urbanistički plan (DUP), koji će od jedne velike građevinske parcele izvršiti podelu na desetine i više pojedinačnih katastarskih parcela u veličinama koje odgovaraju planovima i potrebama Fijatovih kooperanata.

U nastavku bi bilo logično da Ministarstvo odbrane i grad Kragujevac zaključe ugovor o kompenzaciji za ustupljeno zemljište, kao i o prelasku prava korišćenja na Direkciju za izgradnju Kragujevca.

Onda bi ta Direkcija sa italijanskim kooperantima zaključila ugovore o zakupu gradskog građevinskog zemljišta na 99 godina, čime bi se stekli uslovi za početak izrade idejnih projekata u zavisnosti od konfiguracije zemljišta i raspoložive infrastrukture.

 Uz idejni projekat bi trebalo obezbediti bar 20 saglasnosti od nadležnih organa (elektrodistribucija, vodovod, kanalizacija, PTT, toplane i dr.), kao i uraditi projekat zaštite životne sredine koji ide na javnu raspravu pred građane grada Kragujevca, a oni ga mogu i osporiti ako nađu da će životna sredina biti ugrožena izgradnjom ovih fabrika u njihovoj neposrednoj okolini.

Proces koji bi dalje trebalo da se dešava podrazumeva sve saglasnosti i izradu idejnog projekta, traženje  dozvole za početak gradnje (građevinska dozvola) isključivo od Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, pošto se radi o građevinskim objektima velike površine za čije odobrenje je nadležna Vlada Srbije.

Po dobijanju dozvola za gradnju, pravilo je da se podnosi prijava za početak izgradnje uz koju se prilaže i glavni projekat budućih građevinskih objekata. Tek po dobijanju potvrde o prijemu prijave o početku izgradnje, može da počne izgradnja fabrika Fijatovih kooperanata bez kojih nema prototipova ni proizvodnje, izuzev ako nije planirana samo montaža delova iz Italije, kao što je slučaj sa puntom.

U toku je mart 2011. godine, a neko je planirao da 2012. godine proizvede 200.000 putničkih vozila! Gde i kada? Sa kim i kako?

(Autor je diplomirani ekonomista u penziji)

 

 

 

 

Bio i - nastavio

 

Dosadašnji državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, a novi ministar u rekonstruisanoj Vladi Srbije Nebojša Ćirić bio je desna ruka Mlađana Dinkića u dovođenju Fijata u Srbiju. Italijanska firma je od siromašnog srpskog budžeta dobila velike pare da počne poslovanje u Kragujevcu. Za uzvrat, gospodin Ćirić je od Fijata nagrađen troiposobnim stanom u centru Rima. Koliko su novca dobili on i Mlađan Dinkić na svoje račune u Italiji, istraga tek treba da utvrdi. Umesto da bude uhapšem, Nebojša Ćirić je unapređen u ministra. Koliko li će tek sa te pozicije ukrasti?

O kakvom čoveku je reč govori i podsećanje da je pre tri godine Ćirić uputio zvaničan dopis predsednici Vrhovnog suda Srbije Nati Mesarović, zahtevajući da naloži sudovima u Srbiji da ne postupaju po tužbama radnika koji su izgubili posao, i da ne izvršavaju pravnosnažne odluke. Zašto? Da se ne uznemiravaju -  poslodavci. Srećom, sud je odbio ovaj zahtev, ali se Ćiriću ništa nije desilo. Ostao je na svom mestu, i nastavio da - pljačka. (M. S.)

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane