Natrag

Ćuprija

Ćuprija

Partijsko-opštinski kriminal na reviziji: šta sve mogu kad se udruže par ljudi, par firmi i jedna partija

 

Pljačka im palanačka!

 

Takozvani kadrovi Demokratske stranke u Ćupriji, a prema instrukcijama njihovog neprikosnovenog vođe Zorana Jovanovića, opustošili su ovdašnja javna preduzeća. Ukratko, onako kako izgledaju opustošena polja posle najezde skakavaca, tako izgledaju i javna preduzeća kojim upravljaju kadrovi Demokratske stranke

 

Igor Milanović

 

Planskim i neplanskim gubicima u javnim preduzećima kadrovi demokrata Ćuprije doveli su ovaj grad do prosjačkog štapa. U svemu tomo su radnici JKP Usluge prošli najgore. Za direktora im je "dodeljen kadar DS", izvesni Moma Savić, koji je služio samo da ugovara investicije u ime Usluga.

Kao izvođača za većinu radova preko JKP Usluge, Savić je angažovao preduzeće EI-Art Ćuprija, vlasnika Zorana Jovanovića, koji je po političkoj funkciji predsednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Ćupriji, i naravno, opštinski odbornik! I kao takav, dobio je, takoreći "na ruke", poslove koji se odnose na izradu kompletnih instalacija za građevinske objekte, a koji su predmet pripadajuće investicije JKP Usluge (vršenje i naplaćivanje nadzora nad radovima).

U vezi sa tim, u JKP Usluge postoji kompletna dokumentacija šta je rađeno preko JKP Usluge, koliko su ugovoreni i plaćeni radovi, a nije ni sproveden postupak javne nabavke po Zakonu o javnim nabavkama.

"Kadar DS" Moma Savić potpisuje i ugovor sa preduzećem EI-Art Ćuprija za izradu kompletnih elektroinstalacija za potrebe objekta "Stočna pijaca" u Ćupriji u vrednosti od 973.580 dinara.

Vlasnik preduzeća EI-Art je njegov partijski drug i predsednik OO DS Ćuprija, i odbornik u Skupštini opštine iz redova DS, a direktor preduzeća je Snežana Jovanović, član DS, supruga Zorana Jovanovića, koja radi u Direkciji za izgradnju grada u Ćupriji! Koliko su ovi supružnici poslova odradili i na njima zaradili, a sve uz blagonaklonost Direkcije za izgradnju i uređenje u Ćupriji, posebna je tema.

 

Ekipa za pustošenje

 

Ukupna vrednost plaćenih radova za objekat "Stočna pijaca" u Ćupriji iznosila je 8.000.000 dinara, a prihodi od te pijace, kako se pokazalo, neznatni su...

Preko Opštine su uzeta dva kredita i to jedan u iznosu od 2.618.361 dinara, a drugi u iznosu od 2.600.000 dinara. Zatim je preko JKP Usluge angažovana privatna firma Zorana Jovanovića EI-Art za izradu energetskog napajanja. Očigledno je da u Ćupriji "žutu koaliciju" nije briga što je na svakom koraku u sukobu interesa i što u svakom poslu proizvodi more nezakonitih radnji. Verovatno da zbog ovakve bahatosti i kriminalnih navika, i Zoran Jovanović koristi položaj odbornika Demokratske stranke i vladajuće koalicije, pa usput postavlja nestručne i nesposobne ali njemu ponizne ljude, i to uglavnom za direktore javnih preduzeća!

Ova dobro uhodana ekipa za pustošenje državnih dobara, na nepreglednom spisku partijskih "poslova" i "poslovanja", ima i "strujnih udara". Već pomenuti "kadar DS" Moma Savić, opet je angažovao EI-Art, firmu partijskog druga Zorana Jovanovića, i to za izvođenje elektroenergetskih radova na kompleksu Vašarište Ćuprija. Po fakturama vrednost radova iznosi 530.000 dinara i 159.000dinara, a i za ove radove Zoran Jovanović dobija posao, iako nije sproveden po zakonu postupak javne nabavke!

Jasno je kao dan da je u pitanju protivzakonito poslovanje odbornika Skupštine opštine koji nikako ne bi smeo da dobija poslove preko opštine i njenih javnih preduzeća. Direktor tj.sada već bivši direktor JKP Usluge Moma Savić prihvatao je i niz sumnjivih situacija kao osnov za plaćanje, pa je sada stanje u knjigovodstvu takvo da se ne zna stvarna vrednost investicija.

Prema proknjiženom stanju u knjigovodstvu, veća je vrednost fakturisanih radova od vrednosti ugovorene investicije! Očito je da je Moma Savić svesno zaduživao JKP Usluge, jer nijedna investicija nije bila ekonomski opravdana.

Konačno, ne mogavši da se odbrani od "partijskih kadrova" DS i njihovog smisla za otimanje, JKP Usluge podnosi i krivičnu prijavu protiv Mome Savića. Ali, kao i obično u ovakvim slučajevima, već je bilo prilično kasno. JKP Usluge već je bilo bačeno u dužnički očaj, bez ikakve šanse da preživi.

 Demokrate su preko Skupštine opštine Ćuprija sa koalicionim partnerima iz G17 plus, JS, SPS i PUPS uzeli, bolje rečeno oteli, pravo da ova firma obavlja svoju osnovnu delatnost - iznošenje smeća.

Ti poslovi su povereni preduzeću Porr-Werner & Weber, ogranak Ćuprija. Opština je potpisala Ugovor koji je štetan, a u međuvremenu, Moma Savić se nije iselio iz svoje kancelarije iz JKP Usluga, uz obrazloženje da je "...opština dala prostorije i opremu" za njegovo "poslovanje" u ovom preduzeću!

Parazitski - za vrat

Dalje, Porr-Werner & Weber preuzima poslove JKP Usluge, za uzvrat preuzima 87 radnika, i to uglavnom članove Demokratske stranke, te postavlja onog istog Momu Savića za rukovodioca!

Sada ovo preduzeće naplaćuje usluge iznošenja smeća tri puta skuplje nego što te usluge naplaćuje građanima Jagodine, a pet puta skuplje nego što ih je naplaćivala JKP Usluge! Odbornici vladajuće koalicije su dali saglasnost na cene te usluge i dokazali da ih nije briga za njihove birače a još manje za stanovnike Opštine Ćuprija...

JKP Usluge je takođe mogla da poveća cene i pet puta više, da zavuče ruke u džepove svojih osiromašenih sugrađana, i tako obezbedi sebi prihod. Umesto toga, funkcioneri DS su već unapred imali plan kako da još jednom na delu pokažu šta je "socijalno odgovorna vlast", pa su tako parazitski, preko svojih partijskih preduzeća, skočili za vrat svima u Ćupriji. Da simbolika bude potpuna, ostavili su opljačkanom JKP Usluge da održava groblje i gradsko zelenilo, mada od tih prihoda ne može biti pokriveno ni tekuće poslovanje, a kamoli da se otplaćuju krediti koje je uz blagoslov odbornika grupe DS i G17 plus, podizao Moma Savić "radi održavanja tekuće likvidnosti".

Bitno je objasniti kako u podizanju kredita, funkcionišu rođačke veze, ko su kadrovi DS u Ćupriji i ko se i gde iz DS ustoličio.

Jedan od glavnih protagonista ovog demokratskog pomora u Ćupriji, Zoran Jovanović, danas je predsednik Upravnog odbora u Kafileriji - fabrici za preradu stočne hrane, a direktor te Kafilerije je Zoran Zlatković, član OO DS Ćuprija. Zoran Zlatković je predsednik upravnog odbora upokojenog JKP Usluge, i on priprema predloge i usvaja odluke za kreditna zaduženja Usluga i prosleđuje ih veću i Skupštini opštine u kojima DS ima koalicionu većinu.

Direktor Direkcije za izgradnju grada je pismeno izrazio svoje protivljenje da JP Direkcija bude garant i sadužnik za podizanje kredita u JKP Usluge u visini od 35.000.000 dinara. Međutim, odbornici DS, G17 plus i koalicije PUPS-JS-SPS složno donose odluku da, i pored ranije uzetog kredita od strane Mome Savića (dok je bio na čelu JKP Usluge) od 15.000.000 dinara u oktobru 2008. godine, isti čovek može nanovo da podigne kredit o 35.000.000 dinara, i to samo tri meseca posle prvog podizanja kredita!

Tako je ova vesela demokratska koalicija u Ćupriji uzela sebi pravo i slobodu da utvrđuje i kreditnu sposobnost svojih istaknutih članova...

Za Momu Savića je tako 50.000.000 dinara došlo kao "sitniš" koji je podigao na ime kredita, pa tako na dan 18. februar 2010. godine podnosi zahtev da mu opština odobri da nenaplaćena potraživanja JKP Usluge, od 13.800.000 dinara proda Vodoprivrednoj organizaciji u Ćupriji, a da opština snosi sve troškove celokupnog posla i novom poveriocu Vodoprivrednoj organizaciji Ćuprija da opština plaća 650.000 dinara mesečno, a da Direkcija izda 24 blanko menice sa meničnim ovlašćenjem JKP Usluge!

 

Rođačko rotiranje

 

Posle samo četiri meseca, Moma Savić napušta JKP Usluge i prelazi u firmu Porr-Werner & Weber, gde odmah biva postavljen za rukovodioca, a u međuvremenu je nekoliko meseci istovremeno bio i direktor JKP Usluge, sve dok nije prijavljen Tužilaštvu.

Posle prebega Mome Savića u preduzeće Porr-Werner & Weber, DS postavlja Ivana Đekića, naravno člana DS, za direktora Usluga, koji je nastavio sa zaduživanjem JKP Usluge i već 28. septembra 2010. godine je podneo zahtev za kreditno zaduženje da "pokrije veliki broj rata kredita i kamata", približno oko 15.000.000 dinara. Upravni odbor na čelu sa Zoranom Zlatkovićem ovlašćuje rukovodstvo Usluga da podigne kredite.

Zauzvrat što mu je "pomagao u zaduživanju JKP Usluge ... i u pokretanju promašenih investicija", Moma Savić je kao rukovodilac firme Porr-Werner & Weber  zaposlio Slađanu Petković- Zlatković, suprugu Zorana Zlatkovića (inače  predsednika UO JKP Usluge) na mesto tehničkog direktora u Porr-Werner & Weber, i to bez adekvatne stručne spreme.

U daljoj deobi funkcija unutar koalicije i prijatelja Zoran Zlatković zapošljava Zorana Antića (člana OO DS Ćuprija) u Kafileriji. Ovde treba znati da je Zoran Antić pašenog predsednika OO DS Zorana Jovanovića (i predsednika UO u Kafileriji), pa je i po osnovu partijske pripadnosti, a i po srodstvu, imenovan za člana opštinskog veća.

Tako je, na očigled građana Ćuprije i prevarenih birača, sve lepo "izrotirano po rođački". Kafilerija zagađuje vazduh, nema propisanih filtera niti rukovodstvo Kafilerije i opštine Ćuprija imaju sredstava i načina da obezbede potrebna novčana sredstva da zaštite životnu sredinu. Letos je morao da reaguje predsednik opštine Paraćin, čiji su se žitelji na razdaljini od devet kilometara gušili od smrada. Kako je onda u Ćupriji, lako je zaključiti...

 

Dečje radosti

 

Jasno je da od maja 2008. godine, vladajuća koalicija DS, G17 plus i SPS-JS-PUPS nije ništa uradila za Ćupriju osim što je unazadila ovaj grad. Opština je utonula u gubitke, a javna preduzeća po tri meseca ne primaju plate. Zarade su ispod minimalnih, osim u krugu miljenika lokalnih funkcionera.

Od maja 2008. godine, demokrate su stanovnicima Ćuprije jasno stavili do znanja: "...Vaša deca nisu naša briga" i na delu to i pokazali.

Za direktora Javne ustanove "Dečja radost" imenovana je Jasmina Marinković, kadar DS. Za tri godine vladanja vrtićima u okviru ove ustanove dovela je ovu ustanovu do prosjačkog štapa, ali nije odustala od sprovođenja terora nad vaspitačima koji se usude da kritikuju njen nerad.

Kupila je novo putničko vozilo koje joj služi za lične potrebe, uglavnom za odlazak u Beograd gde obilazi kćerku studenta. Koliko je ovdašnjoj javnosti poznato, protiv nje se vode krivični postupci zbog zloupotrebe službenog položaja i upotrebe službenog vozila u privatne svrhe.

Roditelji su prinuđeni da svakog prvog u mesecu kupe i donesu za svoju decu u vrtić sapune, vlažne maramice, ubruse i slično, uprkos tome što plaćaju boravak dece u vrtiću.

Gospođa Marinković će u ovoj ustanovi ali i u gradu ostati zapamćena po nebrizi i nepoštovanju dece. Za novogodišnje praznike kupila je doslovno jedan paketić koji je išao iz ruku u ruku dece  "da se slikaju", jer ni  ni ona, ni opština, ni njena Demokratska stranka nisu našli načina da izbegnu ovu bruku.

Ali, Jasmina Marinković je umela da ispunjava želje članova OO DS, pa je, iako za to nije bilo potrebe, zaposlila ženu odbornika DS i člana OO DS Miroslava Stanisavljevića, zvanog Snupi. Da je njegova žena vaspitač, kuvarica ili čistačica, ima logike, ali je ona završila likovnu akademiju, odsek-slikarstvo.

Narod sa gnušanjem gleda ne sve ovo, pa uglavnom kažu: izgleda da je malo Miroslavu Stanisavljeviću što je opština morala da kupuje slike njegove žene, već je i zaposlio u vrtiću da tamo ništa ne radi, ali da "prima" platu.

Nisu ni školarci briga ove opštine i funkcionera DS, G17 plus, JS, SPS i  PUPS, pa su deca sedela u hladnim učionicama, jer opština nije prebacila iz budžeta novac za nabavku energenata. No, nije tačno da nema novca, jer se milioni dinara izdvajaju za razne misteriozne "specijalizovane" usluge. Opština i novčana sredstva opštine su ove tri godine samo u službi vladajuće vrhuške DS - G17 plus.

Da je to tako, dokazuje činjenica da zbog toga što budžet za 2011. godinu nije usvojen, ove dve stranke ucenjuju koalicione partnere da im izglasaju osnivanje neke poljoprivredne agencije da tamo udome još neke svoje kadrove.

Ni odbornike DS i G17 plus nije briga što je bez budžeta opština paralisana u radu, a preko nje i javna preduzeća i što su Ćupričani osiromašeni, što privreda ne radi, što radnici JP Kulturni centar i JP Dečja radost tuže svoja preduzeća za neisplaćene zarade i gomilaju se sudski troškovi i kamate.

 

 

 

 

 

To nema nigde

 

Potporu Zoran Jovanović dobija i od predsednika opštine Borivoja Kalabe (stranka Jedinstvena Srbija), koji angažuje Zorana Jovanovića da vrši nadzor radova na izgradnji trafo-stanice i da kao nadzorni organ potpisuje izveštaj o internom tehničkom prijemu Trafostanice u Ćupriji.

Zanimljivo je što je investitor za izgradnju ove trafo-stanice opština Ćuprija, a trafo-stanica treba da služi samo za napajanje stambene zgrade čiji je investitor i vlasnik - privatnik.

Sve troškove za izgradnju trafostanice platila je opština Ćuprija da bi ugodila nekom privatnom investitoru. Još je zanimljivije da su na dan kada su potpisali ovaj izveštaj Borivoje Kalaba i Zoran Jovanović bili (i dalje su!) opštinski funkcioneri.

Predsednik Opštine Kalaba ispred, opštinskog veća, overio je izveštaj u ime izvođača radova, firme Beo-Potez Beograd u kojoj radi njegov rođeni brat. Zoran Jovanović je tada bio (a i sada je) odbornik DS u Opštini Ćuprija i predsednik OO DS. Maja meseca 2008. godine, bili su izbori u Ćupriji, i očito je da su već posle 3-4 meseca od imenovanja ovi lokalni funkcioneri počeli da zarađuju preko opštine, koristeći svoje funkcije i poverena im ovlašćenja i poverenje građana koji su ih izglasali.

Zorana Jovanovića je Skupština imenovala za koordinatora industrijskih zona u opštini Ćuprija i sve što je uradio za razvoj industrije u Ćupriji je ravno nuli. Nasuprot tome, za sebe i svoju firmu El-Art, koja dobija i naplaćuje poslove samo od Opštine i javnih preduzeća, više je nego dobar!

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane