Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Stari grad: Dom zdravlja nikad bolesniji

 

Dome zdravlja, ti si kao zdravlje

 

Dom zdravlja Stari grad je osinje gnezdo korupcije i kriminala u zdravstvu Beograda. U borbu protiv toga nedavno su se ukljuili i sindikati, ali nadlene vie interesuje ko iznosi informacije o nepodoptinama, nego da provere koliko su one tane

 

Igor Milanovi

 

Sindikati Doma zdravlja Stari grad u Beogradu uputili su nedavno jedan dopis javnom tuilatvu, Odeljenju za privredni kriminal MUP-a Srbije, Ministarstvu zdravlja, gradonaelniku Beograda Draganu ilasu i gradskom sekretarijatu za zdravstvo. Direktor doma zdravlja Ljubia Perii je, istina, sproveo internu istragu ko bi mogao da bude autor pomenutog pisma, ali je odbio da se tim povodom obrati i MUP-u, jer se plai da autori znaju mnogo vie od onoga ta su napisali.

U tom pismu se tvrdi da je od uvoenja novog softvera prestalo da postoji materijalno knjigovodstvo. Nema vie ni vikova, a ni manjkova. Program sam automatski sravnjuje stanje na karticama.

Softver je Domu zdravlja prodala firma EON koju ine tri stara drugara Stevice Radiia, roaka sa sela direktora Periia. Isti Radii je sa Dankom okiem, naelnikom finansijske slube Doma zdravlja i roenim bratom sadanjeg guvernera NBS-a, ekspresno potroio donaciju Hemofarma za nabavku novih raunara.

Iz pomenutog pisma proizilazi i da je oki sada na neplaenom odsustvu, ali da je zajedno sa dr Vesnom Janjuevi redovni gost policije i sudova. Izgleda da nareeni softver i nije ba tako savren.

Vesna Janjuevi se u pismu dovodi i u vezu sa udnovatom kupovinom gromobrana za Dom zdravlja od koje su materijalnu korist, navodno, imali direktorovi puleni iz tehnike slube, Pantelija ivanovi, laborant, i Miro Gobovi, vojni penzioner.

Ko e od novih radnika da bude primljen na posao, tvrde autori pisma, odreuju direktor Perii i glavna sestra DZ-a Ljiljana Lui, koja se pokriva svojim lanstvom u DS-u. Radna mesta se, meutim, dele manje po stranakom, a vie po finansijskom kljuu.

Na neodreeno su tako zaposleni dr Aleksandra alasan, dr Katarina Unteneker i dr Svetlana Carevi. Veza za zapoljenje dr Radoa Ivanovia bila je dr Sneana Bokovi, dok je kajmak od upoljavanja dr Biljane Radojevi pokupio naelnik stomatologije dr Duan ivanovi, koji je poznat i po tome to na crno ugrauje implante.

Pravnica DZ-a Slobodanka Radulovi po direktorovom nareenju na posao prima njegove roake, prijatelje i ljubavnice ili jednostavno one koji bi da plate. Istovremeno u DZ-u postoje radnici koji su ve godinama, protivno zakonu, zaposleni na odreeno vreme.

Ista pravnica se spominje i u vezi sa prodajom Domu zdravlja projekta "Korak do zdravlja" koji je izradila dr Nada Mandi, defektolog, ali i predsednica jednog, nereprezentativnog sindikata.

Osinje gnezdo lopovluka i kriminala u DZ-u, po autorima pisma, predstavlja Medicina rada na elu sa dr Gordanom Dragaevi, jo jednom perjanicom DS-a. Lana i dobro plaena lekarska uverenja ona izdaje u saradnji sa Ljiljanom Mickovi i lanom upravnog odbora dr Saom Paunoviem, koji je i ponositi i vlasnik tri stana u Knez Mihailovoj. U istu grupu spadaju jo dr Zoran Rovanin, dr anka Petrovi, dr Mirjana Miti, dr Saa apri, glavna sestra Suzana Gordi, blagajnica Gordana Stepi i biva direktorova sekretarica Emina Sarjanovi.

Na stomatologiji moete da dobijete usluge od dr Morae, dr Raua i dr Stojia i izvan radnog vremena, ali bez fiskalnog rauna. Dr Svetlana Carevi, supruga prof. Carevia, direktorovog mentora i prijatelja, za DZ je na porodiljskom odsustvu, ali i dalje dva puta nedeljno prua usluge u privatnoj ordinaciji u Maestiku.

Dr Vukovi i dr Spremo veoma uspeno obavljaju svoje poslove, tvrdi se u pismu, ak i kada su u alkoholisanom stanju. Dr Mirjana Miovi esto zaboravlja da izda fiskalni raun pacijentima koje u DZ-u privatno lei alternativnom medicinom. Njen pomonik, laborant Bane Spasojevi, od DZ-a je dobio foto opremu koja je kotala vie nego bilo koja laboratorija u Domu.

Preko svojih veza u optini, gde autori pisma pominju izvesnu Bogicu iz administracije i Boidareviku, direktor Perii je nekanjeno spiskao 24 miliona dinara za rekonstrukciju sedmog sprata u Siminoj 27, pa sada zbog kvaliteta radova curi na sve strane.

Zauzvrat je Boidarevika u DZ-u udomila neke svoje ljude, kao to su referent za ONO i DSZ Slobodan Dutin, koji prima platu a da i ne dolazi na posao, i dr Avramov u iju radnu sposobnost autori pisma nemaju poverenja.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane