Natrag

Do koske

Do koske

Falsifikovani heroji i njihove biografije: nije ih bilo ni na frontu ni u pozadini

 

Lažni borci i naši novci

 

Mersiha Hadžić

 

Hrvatsku je prošle godine potresla afera kada je iz Ministarstva obrane "ispario" spisak svih učesnika domovinskog rata. Ispostavilo se da je za neovisnost Hrvatske ratovalo više od pola miliona domoljuba!

U reakcijama koje su potom usledile, hiljade ljudi se javljalo tražeći da im se objasni ko su ljudi koji su posle okončanja rata pridodati njihovim jedinicama, a da ih niko od onih koji su u tim jedinicama bili, ili njima komandovali, ne poznaje!

Lažnih boraca koji danas koriste invalidnine, boračke dodatke i razne povlastice, nema samo u Hrvatskoj. Dezerteri svih boja na čelu su udruženja ratnih vojnih invalida. Oni primaju po stotinu hiljada dinara invalidnine, u raznim su upravnim odborima, pregovaraju sa ministarstvima i lokalnom samoupravom o poboljšanju životnog standarda onih koji su zaista na ratištu ostavili delove svog tela i krv!

Čak 28 odsto onih koji primaju vojnu invalidninu u Srbiji nije nikada bilo ni u kakvom ratu!

Prema svim dostupnim podacima, a posebno prema poslednjim istraživanjima Ministarstva rada i socijalne politike, država godišnje plaća oko 14 milijardi dinara za armiju od 50.000 vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine.

 Ali, to nikako ne bi bila medijska tema, niti predmet istrage nadležnih državnih institucija, da nije u pitanju jedna druga armija koja se lepo smestila unutar tog boračkog gnezda. Reč je, dakako, o fenomenu lažnih boraca.

Prema rečima dr Mira Čavaljuge, pomoćnika ministra za boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalne politike, sve su prilike da je među ratnim vojnim invalidima čak trećina lažnih!

U toku je opsežna istraga Ministarstva rada, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova u vezi sa ovim skandaloznim činjenicama.

U dužem vremenskom periodu, prvi je u Srbiji na ovaj fenomen ukazivao naš magazin, baveći se u nastavcima slučajem lažnih boraca, među kojima je najuticajniji Željko Vasiljević, čovek koji u dužem vremenskom periodu obavlja dužnost sekretara Udruženja ratnih vojnih invalida svih ratova!

Uzgred, nije mu to jedino sekretarsko mesto (sekretar u njegovom slučaju znači onaj koji drži pare i ključ od kase!), pa je tako istovremeno i na radnom mestu sekretara jednog humanitarnog fonda pod nazivom "Fond Svetog Dimitrija". U oba slučaja Vasiljević je zaposlen kao ratni vojni invalid i prima visoku naknadu kao vojni invalid, uprkos tome što je nepobitno utvrđeno da nikad ni u jednom ratu nije bio, te da je njegova jedina "invalidska referenca" - lažna dijagnoza duševno obolelog čoveka (više puta objavljivani dokument o tome u posedu je redakcije Tabloida).

Status vojnog invalida Vasiljević je stekao na osnovu lažnih potvrda. Duže od jedne decenije on pljačka invalidska udruženja, fondove, i predstavlja invalidske organizacije u pregovorima sa Vladom Srbije.

Ovaj "paranoidni šizofrenik" bio je i poslanik u Narodnoj skupštini Srbije, a Socijalistička partija Srbije predložila ga je i za državnog sekretara u Ministarstvu za rad i boračka pitanja! Srećom, brzo je razrešen te dužnosti.

Od kako je počela ozbiljna istraga državnih organa o lažnim borcima, Željko Vasiljević igra ulogu "svedoka-saradnika", te se i sam "uključio u istragu", potkazujući svoju dezertersku bratiju, nadajući se da će ga zaobići ruka pravde.

Istragu o lažnim borcima vodi i Vojno-bezbednosna agencija (VBA), čijem operativcu Zoranu Šijanu gospodin Vasiljević potkazuje sabraću.

Da li je to dovoljno da on sam izbegne zatvor, zbog nekoliko stotina hiljada evra koje je pokrao rasprodajući invalidsku imovinu?

U Ministarstvu za rad i boračka pitanja objašnjavaju da im Zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti ne dozvoljava revizije predmeta koji već imaju pravosnažnost, pa su im u otkrivanju varalica ruke gotovo vezane. Zato se zloupotrebe otkrivaju sporadično, a istraga je spora.

- Pre dve godine napravili smo bazu svih predmeta u našem Ministarstvu i sada imamo podatke o svim korisnicima na jednom mestu. Ranije su se predmeti vodili po opštinama pa su se propusti otkrivali tek u pojedinačnim stručnim nadzorima. A sada je sve jasnije koliko su "greške" bile masovne - objasnio je novinarima Miro Čavaljuga.

Način vođenja evidencije ratnih vojnih invalida prepisan je iz Banjaluke, a upoređivanje baza otkrilo je nove zloupotrebe.

Istraga je pokazala da se falsifikuju dva ključna dokumenta. Prvi je papir koji potpisuje vojni starešina, jer se njime potvrđuje učešće na ratištu, a drugi je medicinski nalaz. Oba su podjednako krivotvorena. Zato su pod policijskim nadzorom mnogi civilni i vojni lekari, državni službenici, ali i čitave grupe koje su pravile lažne pečate vojnih jedinica, krivotvorili potvrde iz Međunarodnog Crvenog krsta, zatvora...

Među lažnim dijagnozama, najviše je bilo onih sa psihičkim posledicama. Naročito u slučajevima kad je stepen invalidnosti manji od 20 odsto - što je prag za ostvarivanje svih prava - pa medicinska dijagnoza dođe kao dopunska.

 

 

 

 

 

Spisak povlastica

 

Invalid prve kategorije u januaru je primio 71.244 dinara, druge 52.008, treće 39.184, a poslednje - desete - 4.275. Ipak, nijedan ne ostvaruje samo jedno pravo!

Tako, na primer, dodatak za tuđu negu i pomoć iznosi koliko i naknada za prvu grupu invalida. Uz to, ako postoji povreda udova, sleduje im i ortopedski dodatak od 25.648 dinara. Većina ih ne radi pa ima pravo naknade za nezaposlenost u rasponu od 20.000 do 39.580 dinara.

Ako rade, a ne primaju platu veću od prosečne, isplaćuje im se razlika do te plate, uvećana za dodatnih 30 odsto. Zato invalid prve kategorije može mesečno da prima i više od 200.000 dinara. Razne olakšice daje im i matična opština. Beograđani, tako, ne plaćaju TV pretplatu, parking, putarine, a imaju popust od 50 odsto za Infostan... Pošto ova prava nisu iz socijalne kategorije, invalid može da prima i penziju! Sve ove privilegije koristi i lažni borac Željko Vasiljević, "sekretar svih ratova". Njegov predmet Ministarstvo je takođe prosledilo Vojno-bezbednosnoj agenciji na obradu i dalje na procesuiranje.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane