Natrag

Povodom

Povodom

Slučaj navijača osuđenih za napad na Brisa Tatona

Justiciji se ne žuri

Zašto se u "slučaju Taton" složenim i obimnim naprasno proglašava nešto što je jednostavno ili već obavljeno

M. G.

Sudija Višeg suda u Beogradu Mirjana Ilić objavila je 25. januara skandaloznu presudu, kojom je 13 navijača Partizana osudila na 240 godina zatvora, oglašavajući ih krivim da su na smrt pretukli francuskog navijača Brisa Tatona.

Osuđeni, njihova rodbina i advokati očekivali su da im sud, shodno propisanoj zakonskoj obavezi, pismeno obrazloženje dostave u roku od osam dana. Poučeni iskustvom da je sudija Mirjana Ilić presudu koju je izrekla Željku Milovanoviću, zvanom Gavra, napisala tek posle 18 meseci, advokati Svetozar Vujačić, Sava Grujičić, Maja Trkulja, Slobodan Batričević, Đorđe Kalanj, Ivan Bajazit, Zora Dobričanin i Jugoslav Tintor, zatražili su od vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu Radmile Dragićević-Dičić da im odgovori da li je ona produžila rok za pisanje presude.

Iz Apelacionog suda advokatima je odgovoreno da je v.f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu Radmila Dragičević-Dičić odlučila da se u predmetu Višeg suda u Beogradu K-3012/10 presuda izradi u roku od 60 dana, ''imajući u vidu da se radi o složenom krivičnom predmetu i da je donošenju presude prethodio obimni i složen dokazni postupak.''

Uvređena ovakvim obrazloženjem, jedna od potpisanih advokata u pismu upućenom Radmili Dragičević-Dičić tvrdi da "što se tiče Vaših navoda... da je donošenju presude prethodio obimni i složen dokazni postupak - sigurna sam da ovo ne biste tvrdili da ste bili u prilici da se upoznate sa celokupnim spisima predmeta... Naime, saslušano je ukupno desetak svedoka (i naših državljana i Francuza), pregledano par video snimaka, izvršeno sudsko medicinsko, trasološko, DNK veštačenje, te analiza međusobnih telefonskih komunikacija - što je sada uobičajeno za gotovo sve postupke.

Ovaj predmet je, istina, morao da bude i složen i da donošenju presude prethodi obiman i složen dokazni postupak, zbog činjenice da je jedan francuski mladić mrtav, a da je ovoliki broj srpskih mladića osuđen na ovako teške i visoke kazne (četvrt milenijuma zatvora!), sa ovako teškom pravnom kvalifikacijom - pa je i bilo logično da pretpostavite da je po difoltu (default) u pitanju složen predmet i da je donošenju presude prethodio obiman i složen dokazni postupak - međutim to ovde nije bio slučaj imajući u vidu činjenicu da nije izveden ni minimum, sa aspekta odbrane neophodnih dokaza, jer su gotovo svi predlozi odbrane odbijeni.

Obzirom na datum donošenja odluke o produženju zakonskog roka od osam dana, molim Vas da me obavestite kada i na koji način je predsednik sudskog veća u ovom predmetu sudija Mirjana Ilić, tražila da joj se odobri produženje roka za izradu ove presude, te na koji način ste obavešteni da se radi o složenom krivičnom predmetu i da je donošenju presude prethodio obimni i složen dokazni postupak - obzirom da je prema podacima dostupnim u pisarnici Višeg suda u Beogradu, predmet od presuđenja kod predsednika veća i da nema podataka da je isti dostavljan Vama. Takođe, obzirom da je glavni pretres završen u neuobičajeno kratkom roku  ako u više nastavaka, da je suđen kao prioritet (!?) nekad do kasno u noć (do 21 čas!), ali svakako, veoma brzo pa je u tom smislu postojala koncentracija dokaza, pretpostavljam da u trenutku donošenja presude i javnog objavljivanja iste, kod prvostepenog Suda nisu postojale dileme i nedoumice u pogledu utvrđene materijalne istine i zakonskih normi koje treba primeniti, obzirom na visinu izrečenih kazni i na tada iskazanu odlučnost i spremnost da u ovom predmetu donese čak (četiri) smrtne kazne - (doduše po odluci zakonodavca zamenjene vremenskim!), mišljenja sam da nije bilo razloga da se samo za diktiranje presude, kucanje, štampanje i odašiljanje produžava zakonski rok od osam dana.

Napominjem da je moj branjenik okr. Grković Ivan, student četvrte godine prava u 28. godini života ovom presudom praktično osuđen na smtrnu kaznu, a u neposrednom kontaktu sa njim nakon presuđenja, shvatila sam da za njega osuda za ovaj događaj za krivično delo teškog ubistva, na kaznu zatvora u trajanju od 30 godina, predstavlja čak težu kaznu od smrtne! - navodi se u pismu advokata osuđenog Ivana Grkovića - i  traži od predsednice suda da advokatima omogući pravo na žalbu i odgovori kada se to sudija Ilić suočila sa činjenicom da je u pitanju složen predmet.

Presuda nije dostavljena pisarnici ni po isteku roka od 60 dana.

Justiciji se sada ne žuri.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane