Natrag

Krici I odjeci

Krici I odjeci

Povodom 

 

Šta li su im sipale u kafu

 

 

Povodom tekstova u medijima o zapošljavanju jedne kafe kuvarice u Skupštini evo nekoliko proverenih i pouzdanih informacija o "metodama" zapošljavanja u toj istoj Skupštini

 

...

 

U Narodnoj skupštini se godišnje zaposli od 20 do 50 ljudi. Nije tačno da nema kršenja zakona. Ima ga, i te kako.

Na svaki mogući način se pokušava zaobići javni konkurs, kako zbog osude javnosti tako i zbog dužine procesa i mogućnosti žalbe nepoželjnih kandidata.

Na nekoliko načina se zapošljavaju kandidati zaobilazeći javni konkurs:

1. Prima se kandidat bez javnog konkursa na određeno vreme. Potom se raspiše interni konkurs u Narodnoj skupštini, na kome učestvuje samo taj kandidat i bude primljen na neodređeno. To je, naravno, protivzakonito jer kandidat zaposlen na određeno vreme ne može da bude učesnik internog konkursa. Na ovaj način je u poslednje četiri godine u Skupštini zaposleno preko 100 ljudi. Među njima je najpoznatiji Bojan Pudar, bivši zamenik sekretara, a sada savetnik sekretara.

2. Prima se kandidat na radno mesto nameštenikaistačica, kafe kuvarica, operater na telefonskoj centrali...). Za ta radna mesta se, naravno, ljudi primaju bez ikakvog konkursa - sklope ugovor o radu. Kandidat radi mesec ili dva na tom radnom mestu, a potom se rešenjem sekretara premesti na bilo koje radno mesto u Skupštini, sa zvanjem državnog službenika. Ovo je takođe teško kršenje zakona o državnim službenicima, jer se ne može premestiti zaposleni sa radnog mesta nameštenika na radno mesto državnog službenika. Takođe se državni službenik ne može zaposliti bez javnog konkursa. Najpoznatiji primer je Sanja Šegrt, koja je zaposlena kao čistačica a potom rešenjem o premeštaju zaposlena na radno mesto administrativnog sekretara u Administrativnom odboru.

3. Prima se kandidat na bilo koje radno mesto i po bilo kom osnovuistačica, ložač, nosač..., na određeno vreme, po ugovoru o delu), a zatim se izmenama i dopunama sistematizacije izmisli ili prilagodi radno mesto stručnoj spremi i radnom iskustvu poželjnog kandidata. Izmene i dopune sistematizacije se vrlo lako proguraju, jer potrebno da prođu samo Administrativni odbor. Članovima Administrativnog odbora iz vladajuće većine se unapred "objasni" da su izmene neophodne, a članovi iz opozicije se ionako ništa ne pitaju i najčešće i ne znaju za te izmene. U prethodnih godinu dana je nekoliko puta na ovaj način menjana sistematizacija. Na sednici Administrativnog odbora od 29. decembra 2010 (naravno, datum nije biran slučajno) izmenama i dopunama je napravljen prostor za zapošljavanje oko 30 ljudi. Većina tih mesta je već popunjena na neki od opisanih načina, a ostala su u toku popunjavanja. I ovo je, naravno, protivzakonito jer se ne može broj radnih mesta povećavati i menjati bez kadrovskog plana ili precizne analize promene uslova za rad na određenom radnom mestu.

Najpoznatiji primer zapošljavanja na ovaj način je Milivoje Vićentijević, pomoćnik sekretara za organizacione i administrativne poslove.

4. Prima se kandidat po ugovoru o delu i obavlja poslove za koje su već sistematizovana radna mesta, ali za koja on nema odgovarajuće radno iskustvo i stručnu spremu koja će se prvom prilikom prilagoditi na način objašnjen pod stavkom 3. Ovo je teško kršenje zakona jer se ugovor o delu može sklapati samo pod jasno preciziranim zakonskim uslovima a nikako za poslove za koje postoje već sistamatizovana radna mesta.

5. Prima se kandidat na određeno vreme po bilo kom osnovu ( povećan obim poslova, do povratka radnika...) i čeka se primena stavki od 1. do 3. Ovo je takođe teško kršenje zakona, jer se upražnjeno mesto ne može popunjavati po "osnovu proširenog obima posla" nego premeštajem državnog službenika, internim konkursom na kome učestvuju državni službenici koji ispunjavaju uslove za radno mesto ili javnim konkursom. Nikako ne može radno mesto istovremeno biti "upražnjeno" i "proširen obim posla"...

Autor poznat redakciji

 

 

 

 

 

 

Pravilnik

 

Izjava Nenada Konstantinovića - da je izmena pravilnika o sistematizaciji oružje protiv bezakonja - licemerna je i sprdanje sa javnošću, jer je upravo izmena tog akta bila u službi "upodobljavanja" radnih mesta prema potrebi - za nezakonito zapošljavanje.

 

 

 

 

Brojke

 

Poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika od 29. decembra 2010. broj sistematizovanih radnih mesta u Službi Narodne skupštine je uvećan za 13 (sa 137 na 150); broj zaposlenih za 24 (sa 392 na 416); državnih službenika za 29 ( sa 239 na 268); a broj nameštenika je smanjen za pet ( sa 153 na 148).

 

 

 

Pravilo

 

Svi se zapošljavaju, protivzakonito, bez javnog konkursa. Javni konkurs se raspisuje samo ako je za neko radno mesto zainteresovan i neki "nepoželjni" kandidat iz Skupštine.

 

 

 

 

Idejni tvorac ovakvog načina zapošljavanja je bivša sekretarka Narodne skupštine Tamara Stojčević, ali je sistem u potpunosti primenio i Veljko Odalović.

 

 

 

 

 

 

Pismo iz Ćuprije

 

Pošaljite mu i vi cigarete

 

("Pacovi se gnezde ispod ćuprije", Tabloid 226)

 

...

 

Poštovani,

Povodom članka objavljenog u vašem listu br. 226 od 17. februara 2011. godine, na strani 22, a pod nazivom "Pacovi se gnezde ispod ćuprije", molim da u skladu sa Zakonom o javnom informisanju objavite sledeći demanti:

U navedenom članku "Pacovi se gnezde ispod ćuprije" objavljene su neistinite informacije o mom sinu Marku Miloševiću iz Ćuprije.

U članku stoji da je Ksenija Milošević - predsednica SO Ćuprija - "svog brata od strica Marka Miloševića zaposlila u lokalnoj poreskoj administraciji iako momak nije imao ni dana radnog staža i samo diplomu srednje škole... Svoje saradnike je cinkario kod sestre i maltretirao, sve do prošlog leta kada je došla policija i izvela ga sa lisicama na rukama zbog sumnje da je član organizovane grupe za trgovinu drogom.

Umesto suspenzije, Marko uz pomoć svoje sestre formalno odlazi na godišnji odmor, pa i dalje uredno prima platu, a Ksenija je naredila i da mu se isplati i stipendija od 80.000 dinara za studije koje nije sigurno da ih je pohađao i dok je bio na slobodi..."

1) Istina je da je Marko Milošević primljen kao pripravnik u opštinskoj administraciji 20. juna 2008. godine, četiri meseca pre nego što je Ksenija Milošević postala predsednik SO Ćuprija,

2) Istina je da je pre zasnivanja radnog odnosa, 9. septembra 2005. godine Milošević Marko bio završio studije na poslovnoj školi "Megatrend" u Beogradu, smer Menadžment - VI stepen stručnosti, kao i da je 24. novembra 2005. upisao Fakultet za menadžment "Megatrend", kao i da je na istom fakultetu, kao redovan student stekao status apsolventa 1. aprila 2010. godine, te da su mu ostala još tri ispita do kraja studija, zbog čega je i dobio stipendiju.

3) Istina je da je Marko lišen slobode i pritvoren u leto 2010. godine, ali ne pod optužbom da je član organizovane grupe za trgovinu narkoticima. Potom je iskoristio godišnji odmor u nadi da će blagovremeno biti pušten na slobodu, ali se po isteku odmora, u skladu sa zakonom, od 26. avgusta 2010. godine nalazi pod suspenzijom.

Neistinito je i nekorektno navoditi kako je Marka u opštini zaposlila sestra od strica i da zbog toga ima povlašćeni položaj, maltretira i cinkari kolege, prima stipendiju za studije koje nije pohađao, nije pod suspenzijom itd.

Što se optužbi protiv mog sina tiče, ne bih da dajem komentare do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka pred sudom. Bojim se da je moj sin, kao okrivljeni, u težoj situaciji zbog srodstva sa Ksenijom Milošević nego što bi bio da joj nije srodnik.

Znam da mu kolege sa posla povremeno šalju cigarete, što ne bi bilo slučaj da ih je zaista cinkario i maltretirao.

Od vas očekujem, da po okončanju postupka pred sudom izađete u susret Marku i njegovoj porodici i objavite istinite i objektivne informacije o svemu. Ukoliko budete u nedoumici slobodno mi se obratite za tačne podatke. Za sve tačne informacije koje sam navela dostavljam kopije dokumenata iz kojih se vidi da su istinite.

 

15.03.2011.                              Milošević Zorica

                                   Ćuprija

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane