Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Nekad veliko, danas ruglo

 

Oterae PIM u PM

 

Preduzee Ivan Milutinovi je nekada bilo jedno od najveih i najuspenijih u Jugoslaviji. Onda su na njegovo elo poeli da dolaze nelegitimno postavljeni rukovodioci, iji je jedini cilj bio da preduzee privedu nekom od tajkuna

 

Milica Grabe

 

Preduzee Ivan Milutinovi (PIM) ve vie od pet godina je u restruktuiranju, pripremnoj fazi za privatizaciju, mada ovde sve lii na likvidaciju. I to za raun dobro poznatih tajkuna.

Na elo preduzea 2005. doli su Miodrag Popovi, kao direktor, Nikica Radoman i Besalet Hajdarpai, a ubrzo im se pridruila i nova naelnica pravnih poslova Bojana ii.

Prava uloga iike videe se ve u sudskom sporu sa Kapital bankom MB bankom - Ni, pravnim naslednikom Kapital banke, nekada u vlasnitvu ora Nicovia. Vie miliona teki spor je, naravno, PIM izgubio u korist ovog poznatog tajkuna.

U trenutku dolaska novog rukovodstva, PIM je jo imao i nekih sredstava na raunu, 46 miliona dinara, ali je njihova sudbina ostala nepoznata. Na plate ove pare nisu potroene, jer su radnici dobijali samo 7660 dinara meseno, i to sa zakanjenjem, a ni doprinosi im nisu uvek uplaivani. Jo 2006. je vlada obezbedila socijalni program za 1.000 radnika koji su napustili PIM.

Isto tako je nepoznata i sudbina vladinih nepovratnih subvencija iz 2005. i 2006. godine u ukupnom iznosu od 40 miliona dinara. Ne zna se ni ta se desilo sa irakim dugom koji je iznosio 25 miliona dolara, jer je u knjigovodstvu evidentirano samo 3,5 miliona dolara.

Odmah po dolasku novo rukovodstvo kree u unitavanje PIM-a kako bi se stekli uslovi da ovo nekada veliko preduzee za sitne pare dopadne nekom tajkunu. Zato biva potpuno nepotrebno, iz iste obesti, raskinut ugovor o izvoenju graevinskih radova u Rusiji ija je vrednost bila 65 miliona dolara. Od ovog ugovora, najveeg koji je u poslednjih 10 godina potpisala jedna firma iz Srbije, samo sa jednom ekipom od sedam radnika PIM je za dva meseca pravio zaradu od 1,5 miliona dolara.

Svi radnici koji su vraeni iz Rusije ubrzo su najureni iz firme. Valjda da ne bi hukali druge radnike priajui im o proputenoj ansi da se PIM spase. Na ova otputanja nije reagovao ni sindikat, koji je sve mirno posmatrao kao da se radi o neem tuem.

A i zato bi sindikalci reagovali, kada je samozvani voa sindikata Nezavisnost Miodrag Milojevi bio vie nego zainteresovan da se ne talasa? Milojevi je od direktora dobio putniki automobil sa svim plaenim trokovima i uveanje line zarade od 200 odsto. Posle toga ovaj navodni borac za radnika prava postaje najverniji saradnik vrhuke i daje saglasnost da se krene u likvidaciju firme.

Razlog za likvidaciju je navodni, nikada do kraja rasvetljeni i dokazani dug PIM-a prema poveriocima u visini od 118 miliona evra. Zbog toga se donosi predlog da se PIM ne privatizuje na tenderu, ve da se proda samo kao nepokretna imovina, pa koliko se zaradi. Uz nepokretnu imovinu, naravno, ne idu radnici koji e svi morati da napuste preduzee.

Ako nisu potrebni radnici, jeste rukovodstvo koje ostaje da dokusuri ono malo to je ostalo od PIM-a. Za te potrebe se sklapa preko 20 ugovora tetnih po PIM i isporuuje roba u vrednosti od preko 200 miliona dinara bez ikakvih garancija plaanja. Zbog toga ova potraivanja nikada nisu ni naplaena.

Konano krajem 2009. Ustavni sud ukida privremene mere u PIM-u, pa tada mora da se iznova konstituiu organi uprave. Poto radnici nisu poslali svoje delegate na skuptinu preduzea, formalno-pravno ni ostali organi nisu mogli da budu izabrani. U Srbiji je, meutim, sve mogue.

Predsednik UO koga je postavila vlada, Radan Ili, sa mesenim prihodom od 160.000 dinara za obavljanje ove funkcije, obmanjuje radnike tvrdnjom da je iz Ministarstva ekonomije i Agencije za privatizaciju nareeno da radnici ne moraju da biraju svoje predstavnike u skuptini, pa su vladini predstavnici tako sami sebe izabrali.

Pomenuto Ministarstvo, meutim, u svom dopisu od 8. oktobra 2010. izvetava radnike da protiv rukovodilaca treba da se podnesu krivine prijave. Radnici to i ine, ali se dalje nita vie ne deava.

Februara ove godine, radnici udrueni u Udruenje deviznih poverilaca PIM-a obraaju se Agenciji za borbu protiv korupcije i trae samo dve stvari: da se smeni nelegalno rukovodstvo i izabere novo, legalno, kao i da Agencija za privatizaciju trai pokretanje obnove postupka protiv presude koja je doneta po tubi pravnog sledbenika Kapital banke iz Nia.

Moda e posle ovoga konano da zazvee lisice na rukama onih koji su Preduzee Ivan Milutinovi opeljeili i doveli do bankrota?

 

 

 

Samo sa jednom ekipom od sedam radnika PIM je u Rusiji za dva meseca pravio zaradu od 1,5 miliona dolara.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane