Natrag

Beli kriminal

Beli kriminal

Smederevo: Fond PIO - penzioneri moraju sami da znaju kad treba da daju mito

 

Uvek čeka neki Mengele

 

Povodom teksta "Za Fond treba Džems Bond", Tabloid br. 230, redakciji je stiglo nekoliko pisama u kojima se ponuđena tema širi i dopunjava. U jednom se tvrdi da bi Tabloid mogao mesecima da se bavi Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, da u nastavcima objavljuje falsifikovane nalaze, ocene i mišljenja organa veštačenja Fonda, rešenja na osnovu lažnih nalaza, bez ikakve potrebe da to ijednom rečju komentariše. Jedini problem je kako da se obuhvate svi upleteni u tamošnji kriminal

 

............

 

I sam pogled na bilo koji akt Fonda PIO dovoljan je da se vidi koliko je ovaj državni organ kriminalizovan u svim segmentima svoga funkcionisanja. Kao paradigmu, Tabloidov pisac je, osim pomenutih lekara veštaka, neizostavno morao da pomene dr Anđelku Kolarević, psihijatra iz Smedereva, koja je neposredno pre čuvene afere u vezi s penzijama, a po tek završenoj specijalizaciji iz psihijatrije, zasnovala radni odnos u Sektoru za veštačenje radne sposobnosti Fonda PIO.

S obzirom da posle specijalizacije nije nastavila rad u Medicinskom centru Smederevo, dr Kolarević je trebalo da vrati sredstva koja je ovaj centar uložio za njenu specijalizaciju. Trebalo je, ali ona je mislila da ne mora. Prilika za to odmah se ukazala. Dr Kolarević je pružena mogućnost da se, iako nema iskustva u oceni radne sposobnosti, dokaže kao borac protiv korupcije. Postala je član komisije koja je ocenjivala pravilnost nalaza optuženih kolega, naravno - pod uslovom da ih oceni kao nepravilne. Kao nagradu za to obećano je da će Direkcija Fonda postići dogovor sa Medicinskim centrom oko regulisanja troškova specijalizacije.

 

Sve faze uništavanja

 

Dr Anđa Kolarević je sa oduševljenjem prihvatila ovu dužnost. Trudila se iz petnih žila da opravda ukazano poverenje, ukidala je penzije uglavnom bolesnim i starim ljudima, jer ionako će brzo da poumiru, a ona je još mlada, mnogo dugo treba da otplaćuje specijalizaciju. Imajući u vidu njenu nezavidnu materijalnu situaciju, dr Aleksandar Milošević, direktor Centra za medicinska veštačenja, postavlja je, zbog zasluga za narod, na mesto načelnika Sektora za ocenu radne sposobnost. Sa smederevskom bolnicom vode se pregovori da se novom načelniku dr Kolarević oprosti dug u zamenu za prostoriju filijale za PIO Smederevo u Medicini rada, u kojoj se vrši ocena radne sposobnosti.

Načelnik Sektora za ocenu radne sposobnosti vrlo ambiciozno obavlja poverene poslove. Kao bliska saradnica direktora Filijale Smederevo Miroslava Petrovića, dobija od njega spiskove korisnika penzija, za koje on kao pravnik proceni da ne ispunjavaju uslove za invalidsku penziju, ili odbijaju da ponude simboličnu nagradu da ih skine sa spiska. Zbog toga direktor filijale sam piše tekstove nalaza veštaka o radnoj sposobnosti za svakog konkretnog korisnika i dostavlja dr Anđi da organizuje potpisivanje od strane ovlašćenih veštaka, moralnih gromada, kao što su Miroslav i Anđa.

Kako bi skupila što veći broj poena kod svojih nalogodavaca, za otplatu specijalizacije, a zatim i za stan ili stambeni kredit, dr Anđa, proširuje svoju aktivnost na kontrolu i preispitivanje svih penzionera Smedereva. Njenu ambiciju više ne zadovoljavaju dugi spiskovi, sad zahteva stavljanje ovih lica na oglasnu tablu. Psihijatar dr Anđa je u radnom zanosu umislila da svi penzioneri Smedereva moraju da idu na jutrenje pred oglasnu tablu Filijale Smederevo. Ko se ne pojavi pred tablom - ode penzija.

Da bi mogla sve faze uništavanja egzistencije i zdravlja penzionera da prati, dr Anđa preuzima i deo kadrovskih poslova i u Filijali Smederevo, na poslovima sa invalidskom komisijom zapošljava svoju kućnu prijateljicu Ivanu. Ivana je obaveštava o materijalnim prilikama invalidskih penzionera i njihovim bolestima pa trijumvirat Miroslav Petrović, Anđelka Kolarević i Ivana vrše procene koga da ucenjuju i pozivaju na kontrolne preglede po proteku rokova.

Ivana Stojiljković ima oproban metod. Na kontrolni poziva one koji su penziju dobili zbog malignih bolesti. Zbog odlaska u penziju više ne rade, a ako im se ukine penzija - neće imati zdravstvenu zaštitu. Takvi su lak plen. Oni moraju da se zaduže i da se oduže. Inače ostadoše bez penzije i bez lečenja. Kod Ivane Stojiljković protek roka od tri godine za kontrolni pregled nije od uticaja. Ivana obaveštava stranku da pravo filijale ne zastareva, bez obzira na zakon. Načelnica Anđa Kolarević sigurno bolje zna šta se podrazumeva pod pravom u Direkciji Fonda.

Ono što se prikriva, a snažno deluje, jeste Sektor za ostvarivanje prava, koji pruža logističku podršku ovakvom postupanju. Ovaj sektor pruža pravnu pomoć, kako kod osmišljavanja afera lekara veštaka, tako i u pripremi lažnih dokaza, a naročito je efikasan u suspendovanju prava na žalbu i nepoštovanju sudskih odluka. Ovi "borci protiv korupcije" svoje otvoreno kriminalno postupanje proglašavaju zaštitom interesa Fonda. Pljačka penzionera i otimanje penzija građana Smedereva vrši se potpuno otvoreno i bez straha, budući da su sigurni da su lažnim nalazima i dokazima potpuno stekli poverenje organa krivičnog postupka i da se u njihove zloupotrebe nikada neće posumnjati. Niko ne može da tvrdi da zaposleni u ovom Sektoru ne donose rešenja dok ne dobiju mito. Ali svako može da tvrdi da nedonošenje rešenja u roku od šest godina najblaže rečeno nije po zakonu. Niko ne može da tvrdi da je u tim predmetima sve čisto, dok ih ne razmotri, ali može da pita zašto se zabranjuje uvid u spise osiguranika čiji su predmeti zaključani u ormanu kod načelnika Filijale Smederevo šest godina.

 

Moguć svaki dogovor

 

Zašto je tim ljudima onemogućeno donošenje rešenja u razumnom roku. Zašto njihov zahtev nije odbijen. Stranke čiji su predmeti zaključani šest godina, o čemu su obavešteni i direktorka Fonda Dragana Kalinović i direktor Sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Vladimir Stanković, ne preduzimaju mere da se predmeti daju u rad. Šta se čeka? Stranke su ubeđene da se čeka mito. Radi se o velikim sumama zaostalih iznosa. Vladimir Stanković ne dozvoljava donošenje zakonitih rešenja dok stranka ne pristane na dogovor. Ako pristane, dogovor se pretvara u mobing deset funkcionera Direkcije i Filijale nad neukom strankom sa jedinim ciljem da je nateraju da shvati da joj ni pet presuda Upravnog suda Srbije ne mogu pomoći. Pomaže samo - dogovor. Na oštećenoj stranci je da ponudi uslove, da ne bi ispalo da neko, ne daj Bože, traži pola.

Postoji i druga strana. Ako stranka ne shvati da treba da ponudi pola, onda ne dobija ništa. O tome je obavešten Zoran Milošević, pomoćnik ministra za rad i socijalna pitanja. Redakciji se dostavlja pritužba na rad Vladimira Stankovića i odgovor nadležnog ministarstva. Da li je u pitanju sistemska korupcija? Stranke ne znaju šta je korupcija. Stranke znaju za maltretiranje od strane Vladimira Stankovića. Vladimir Stanković kao direktor organa koji je nadležan za izdavanje potvrda o radnom stažu i zaradama, traži dokaz od stranke da mu je prestao radni odnos pre pet godina, iako je taj podatak registrovan u matičnoj evidenciji Fonda. Možda direktor ne zna šta su nadležnosti organa kojim rukovodi.

Zašto se odmah misli da namerno traži nepotrebne podatke da bi iznudio mito? Ako Vlada Stanković traži od stranke dokaze da ugovor o delu nije smetnja za isplatu invalidske penzije, to ne mora da znači da maltretira stranku da bi iznudio mito. To može da znači da ne zna da je upravo Sektor kojim rukovodi doneo uputstvo sa Zlatibora za ovu situaciju. Ako služba kojom rukovodi Vlada Stanković ne donese rešenje o pravu na penziju šest godina, pa ga donese s pravom na isplatu budućih, a ne i zaostalih iznosa, da li je stranka trebalo da ponudi podelu zaostalih iznosa Vladi Stankoviću! To niko ne može da tvrdi. Ali mora da pita da li stranka treba da snosi posledice namernog nedonošenja rešenja u roku od šest godina.

Na pitanje o tome upućeno pomoćniku ministra za rad i socijalna pitanja Zoranu Miloševiću, on odgovara da ne treba, ali nije rekao da nad radom Vlade Stankovića i Sektora kojim rukovodi ne postoji nikakva kontrola, a da su se stekli uslovi za uvođenje specijalnog nadzora nad radom ovog za kratko vreme jako dobro uigranog tima.

Građani Smedereva masovno podnose krivične prijave protiv zaposlenih u Filijali Smederevo i u Direkciji Fonda. Ovde pomenuti su potpuno bezbrižni. Imaju svoje zasluge, svoje ljude i svoja tumačenja propisa za svaku priliku i sve namene.

Autori poznati redakciji

 

 

 

Zašto se od stranke traži dokaz od pre pet godina, koji se nalazi u svakom kompjuteru u Fondu PIO?

 

 

 

Kako se preko Fonda PIO može otplatiti specijalizacija ili rata za stan?

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane