Natrag

Peljeenje

Peljeenje

Graevinske prevare: zavrtanje ruku u prisustvu vlasti

 

Da je imao vie i izgubio bi vie

 

Kako je vlasnik subotikog "Kominga" Gvozden Jovievi ojadio Miroslava Mitrovia za 200.000 evra i unitio mu firmu

 

Sredoje Simi

 

Kada je Miroslav Mitrovi, direktor privatnog preduzea MM Mozaik iz Lazarevca, "uao u posao" sa Gvozdenom Jovieviem iz Beograda, vlasnikom subotike graevinske forme Koming, nije ni sanjao da e da upadne u prevarantsko-biroktarsko-pravnu mreu, iz koje sada na sudu pokuava da pronae izlaz.

Mitrovi kae da ga je Jovievi "zavrnuo" za (najmanje) 200.000 evra, da mu je zbog toga propalo preduzee, a on se naao u problemima do gue. Gotovo da nema anse da iz ove prevare ispliva iv i zdrav.

MM Mozaik e za desetak dana u steaj zbog blokade od 10-tak miliona, ali je, kae Mitrovi, realni dug oko pet miliona dinara.

Ko koga proverava

 

Mitrovi je saradnju sa Komingom, kao dobavlja graevinskog materijala i izvoa zavrnih radova, poeo u vreme izgradnje fabrike Voda Voda, Si&Si Grup u Vrujcima. U poetku nije bilo problema. Svi su, manje vie, bili zadovoljni. Saradnju su nastavili i kod gradnje hotela u okviru fabrike Voda Voda. Mitroviu je nueno da produi poslovnu saradnju i kad je poela izgradnja fabrike Sinalko, ali se nekao zbog problema koje je, ve tada, imao sa firmom Koming.

Jovievi je, naime, za obavljene poslove firmi MM Mozaik dugovao 1,3 miliona dinara. Umeao se i Vojin orevi, vlasnik Si&Si Grup i za dug i nove isporuke i usluge ponudio kompenzaciju njegovom vodom. Po reima Miroslava Mitrovia, prihvatio je ovu ponudu, jer je voda bila traena, a u saradnji sa Komingom i Si&Si Grupom video je ansu za razvoj svoje firme.

Dug Kominga prema MM Mozaiku poeo je da raste, pa je Jovievi ponudio menice koje mogu da se eskontuju i unove. Radilo se o pozamanom dugu i velikoj koliini materijala, koju je Mitrovi trebalo da isporui, pa je konsultovao banku. Univerzal banka je pristala da ih prati. Ona e mu, meutim, kasnije, zajedno sa Joviiem, "doi glave", tvrdi Mitrovi. Dobio je menice Si&Si Grup i Kominga i eskontirao ih. Banka ih je prihvatila. Mitrovi se uzdao u kontrolu banke. Verovao je, veli, da proveravaju bonitet davaoca menice, ali se to nije desilo. Dodue, banka je zatitila sebe, ali ne i MM Mozaik.

Pri kraju gradnje fabrike Sinalko, deo sredstava je ostao neobezbeen, a deo blokiran pri naplati menica. Krajem 2006. godine, Koming je bio u blokadi vie od sto miliona dinara. Firma MM Mozaik je bukvalno unitena. Mitrovi se naao u velikim problemima. Samo zato to je verovao Gvozdenu Jovieviu.

Ali, tu pria, naalost, ne zavrava. Umesto da stane i "povue runu", direktor MM Mozaika ide iz greke u greku. Kad je kompleks u Vrujcima bio pred zavretkom, novac je koliko-toliko stizao iz Si&Si Grup, tako da je i Mitrovi poneto mogao da naplati od Kominga. Onda je Jovievi, sa gorinom pria Mitrovi, poeo priu da ugovara gradnju novih objekata u Beogradu, u Ulici Stojana Protia 40 i u Sarajevskoj 51. Direktor MM Mozaik je ponovo progutao udicu. Prihvatio je saradnju i dao Jovieviu na ruke 72.000 evra, na ime isplate radnika koji su radili na izgradnji fabrike Sinalko u Vrujcima, i za dobijanje lokacije u Ulici Stojana Protia 40" u Beogradu, kod hrama Sv. Save.

 

Velika prevara

 

U prolee 2007. godine, Mitrovi konano shvata ta se deava, da ga Jovievi vue u propast. Ve tada mu je dugovao vie od 11 miliona dinara i 72.000 evra. Da bi namirio (stari) dug, direktor Kominga je Mitroviu dao dva stana u zgradi, koju je gradio u Subotici. Vredeli su mnogo manje od duga, ali je gazda MM Mozaika hteo da bar delimino rei problem. Mitrovi je, meutim, ponovo navuen na tanak led.

Njegovom advokatu Duanu Bulatoviu je cela pria bila sumnjiva, pa su otili u Suboticu, i sve proverili. okirali su se kad su videli da je na zgradu, gde je Mitrovi, navodno, dobio dva stana, upisana hipoteka etvrtog reda. Tako je ostao i bez subotikih stanova.

Od leta 2008. godine, kada je shvatio da se "radi o velikoj prevari, koja ne moe lako da se prevazie", Mitrovi i njegovi saradnici su uporno pokuavali da stupe u kontakt sa Gvozdenom Jovieviem, kako bi nali neko reenje. Kao njegov poverilac, hteo je, kae, da se bar izgrade stanovi u Ulici Stojana Protia 40, kako bi se barem delomino obetetio. Ubrzo je, meutim, shvatili da je sve to Jovievi pria - obina la! Ojaeni Mitrovi tvrdi da je gazda Kominga prodao 80-90 odsto stanova u Stevana Protia 40, i od kupaca uzeo vie od 800.000 evra, a da na parceli nije ni lopata zabodena. Tamo je, kau, "mrtvo more". tavie, ugovor o suinvestiranju sa vlasnicima parcela je raskinut, tako da radovi nisu mogli ni da zaponu.

Na ime duga Kominga, preduzee MM Mozaik je u toj zgradi trebalo da dobije dva stana, povrine 143 kvadrata. Mitrovi je sa Jovieviem o tome sklopio ugovor, overio ga u sudu, platio takse, doao kui i suoio se sa (novim) problemom: saznanjem da sve to je uradio i platio, ne vredi nita! Ukapirao je da je, u stvari, prevaren. Jovievi je, naime, jedan od ta dva stana prodao (i) izvesnoj Darinki Joksimovi za 65.000 evra. Kad je saznao da je direktor MM Mozaika protiv njega podneo krivinu prijavu, Jovievi mu je poslao zahtev za raskid ugovora (?!)

 

 

 

 

Stanovi virtuelni, hapenje pravo

 

- Naalost, 70 odsto kupaca virtuelnih stanova u Ulici Stojana Protia 40 je, kao i ja, dosta dugo verovalo Jovieviu. To je klasina prevara sa "debelim" umiljajem. Zato sam, u martu 2009. godine, Okrunom javnom tuilatvu u Beogradu, podneo krivinu prijavu protiv Gvozdena Jovievia, kojom traim da me obeteti, odnosno novanu naknadu od 11.243.000 dinara i 72.000 evra. Sada istragu vodi beogradsko Prvo osnovno tuilatvo. Zamenik tuioca mi je rekao da je predmet na obradi u policiji. Upravo sam saznao da je Gvozden Jovievi nedavno uhapen u Subotici. Po ijem nalogu i zato, ne znam. Jer, Jovievi je "zavrnuo" mnogo graana. Nisam samo ja prevaren - kae Miroslav Mitrovi.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane