Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Baka Palanka

 

Pet godina agonije, pljake i unitavanja

 

Posle svih redovnih procedura i torture, posle svih zvaninih institucija, mali akcionari Nopala na kraju su primorani da se obrate i Skuptini Republike Srbije, da preko njihovog Odbora za privatizaciju iznesu istinu o krai i otimanju njihovog kapitala

 

............

 

A.D. Nopal je privatna svojina malih akcionara 65 odsto, a Akcijskog fonda Republike Srbije 25 odsto, a dovedeni smo u situaciju da ne moemo ni znati a kamoli upravljati naim kapitalom.

Poetak kraja poinje 2006. godine kada upravljanje nad drutvom preuzimaju nama nepoznata lica iz Beograda (Igor Vukoti, direktor brokerske kue Ilirika, i njegov pravnik Nenad Mili, sada advokat, Duan Petkovi, broker, i Dragan Toni, sa nepoznatim zanimanjem ali sa poznatim dosijeom). Za ovaj period od 2006. godine pa do dananjeg dana stalno su prisutni u Drutvu, samo menjaju direktore i lanove upravnog i nadzornog odbora, prave gubitke, nikome ne polau raune i postaju nedodirljivi u svakom pogledu, a uz put ne dozvoljavaju zakazivanje "vanredne" sednice skuptine, kako bi se taj njihov kriminal pokuao spreiti i firma spasiti od totalnog unitenja.

Zadnjih godinu dana je to "zlo" dostiglo kulminaciju, poev od ve pomenutih sa nekim novim imenima (uro Jakovljev iz Novog Sada sa svojim jatacima iz Samostalnog sindikata - Goranom Miliem, Draganom Tankosiem, Radoslavom iriem, svi iz Bake Palanke, naalost i "iz" Nopala, osim Milia), gde su na nezakonit nain (tajno) odrali sednicu skuptine, tako se registrovali u APR-u i poeli da prave ist kriminal, od ulaska u A.D. Nopal pa do danas i ne znamo gde je kraj, jer nemamo pravo pristupa u organizaciju.

Famozni uro Jakovljev prvo otvara firmu Nopal elektro u Gajdobri, pa je zatvara. Na istom mestu otvara Nopal/Lux posluje sa proizvodima A.D. Nopal. U "neistoj" radnji sa Upravom prihoda (Dobrila oki, direktor Poreske uprave Baka Palanka) navodno kupuje maine A.D. Nopal na licitaciji, jer se ne zna da li su kupljene i po kojoj ceni i nakon toga registruje Nopal/Lux u seditu A.D. Nopal, proizvodi program AD Nopala, stavlja etikete Nopal/Lux i prodaje robu i bogati se na raun malih akcionara (65 odsto) i drave (25 odsto).

Mi, mali akcionari (izuzev Duana Petkovia, brokera, koji je jedno vreme imao vlasnitvo akcija AD Nopala - 15 odsto, a posle ih je rasprodavao ili samo etao kroz papire) u velikoj veini smo pokuavali na razne naine da zatitimo svoj kapital, ali ne uspevamo, pa se zato obraamo i vama u nadi da nam moete pomoi, da spreimo ovaj kriminal.

Da nastavim, direktor A.D. Nopala Zoran Stojanovi iz elareva, koga je doveo na to mesto uro Jakovljev, pravi sa njim tetne ugovore, poput Ugovora o zakupu (gde se vidi da se namerno radi protiv Nopala, da bi se unitio)

Otputa sve radnike u saradnji za Nacionalnom slubom, jedno vreme od 1. novembra 2010. do 22. novembra 2010. rade na crno, da bi ih odreeni deo povukao sa biroa za zapoljavanje, na odreeno vreme od 13. decembra 2010. do 13. aprila 2011, gde je i njihova sudbina neizvesna, jer ne smeju pitati ni kada e biti i dali e biti plata, koju su zaradili, a onaj deo radnika koji su poslati na biro (odnosno koji su bili primorani ili prevareni da potpiu otkaz) nisu dobili ni one zarade koje su imali dok su radili.

Da bi pokuali spreiti da se to i nadalje deava, pokuavamo zakazati "vanrednu" sednicu Skuptine AD Nopal jo od 1. decembra 2010. pa do danas i ne uspevamo da proemo barijeru zvanu Privredni sud u Novom sadu i sudiju Katicu Glavaevi, koja nas posle ogluavanja u seditu AD Nopala, ve tri puta odbija i ne vidimo izlaz kako da reimo nau sudbinu, ak su takvi ljudi na odgovarajuim mestima.

Obraali smo se svim institucijama poev od lokalne samouprave, koja tvrdi da nema nikakve ingerencije da se mea, inspekcijama rada, gde smo na kraju ispadali smeni (radnici), Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (sektoru za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara), gospodinu Bojanu Pajtiu (predsedniku pokrajinske vlade), direktoru Poreske uprave u Novom Sadu gospodinu Zoranu Radomanu, naelniku Privrednog kriminala gospodinu Forkapi, upoznat je i ministar Oliver Duli, gospodin Itvan Pastor, lan pokrajinske vlade zaduen za privredu, i mnogi drugi, ali ne razumemo zato svi bee od istine.

Pored svega, ne moemo da doemo do pismenog traga, jer i pored odluke (reenja) Apelacionog privrednog suda u Beogradu, nije nam dozvoljen ni ulaz u AD Nopal a kamoli pregled i kopiranje dokumenata.

 

Anti Bosiljka,

predsednik udruenja akcionara A.D. Nopal

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane