Natrag

Polemika

Polemika

Reagovanje na intrige Albanaca o prof. dr Kaplanu  Buroviću, akademiku

 

Koliko je dugačka čalma Mustafe Hodže

 

Diplomirani politikolog Mustafa Hodža pokušava neargumentovano da skandalizuje naučni i humani rad Menedele Albanije, kako akademika Kaplana Burovića zovu i sami Albanci. No, Burović je učinio toliko dobrih dela za albanski narod kao Srbin, o čemu svedoče i reči istaknutog albanskog intelektualca i umetnika Pjetër Đoka: “I da ništa drugo ne učini Kaplan Burović za albanski narod, dovoljan je ovaj njegov roman, IZDAJA, da mu se sred Albanije podigne spomenik nad svakim drugim spomenikom!”

 

Sad Sagić

 

Redakcija lista TABLOID učinila je dobro što je objavila dopis Albanca Mustafe Hodže. Pre svega da on i svi Albanci vide da im mi ne branimo da i preko naših medija kažu ono što misle i hoće, iako oni nama, preko njihovih medija, ne samo što nam ne dozvoljavaju da kažemo što mislimo i hoćemo, već nam ne dozvoljavaju ni da demantujemo njihove laži i falsifikate, koje objavljuju protiv nas.

Na primer : List Tirane TEMA falsifikovao je 2003. tekst intertvijua akademika, prof. dr Kaplana Burovića. Demant Akademika Burovića o tome nije objavljen ni do dan-danas. Godine 2009. Akademiku Buroviću su sred Tirane spalili čitav tiraž četiri novih knjiga. Lično je to pretstavio albanskoj štampi, podnoseći i dokumenta o tome. Ne samo da nijedan albanski list nije objavio ni najkraću vest o ovom zločinu bez presedana u istoriji čovečanstva, o ovom flagrantnom kulturocidu, već su intervenisali i u stranoj štampi, pa i u našoj, srpskoj, da se o tome ne govori. Nije im uspelo samo u TABLOIDU.

Sa druge strane dobro je objaviti ovim Albancima ono što misle i kažu, da vide naši čitaoci lista ko su to ljudi, šta misle i šta hoće, koji su njihovi intelektualni i moralni kvaliteti, društveno-politička stremljenja, pregnuća i principi.

I pored ovoga, rekao bih da nenormalnim ljudima, onima koji preko tih svojih dopisa manifestiraju intelektualnu bedu i nacionalnu mržnju, ne objave te dopise, jer niti su oni u stanju da tom njihovom diskusijom bilo što doprinesu u vezi tretiranog problema, niti se može suditi o Albancima po tim njihovim dopisima. Nisu svi Albanci intelektualno bedni niti opsednuti nacionalnom mržnjom. Ima albanski narod i mentalno sasvim normalne sinove (i kćeri!), intelektualno razvijene, trezvene, pa i od nacionalne mržnje rasterećene.

 

Akademik ruši lažne albanske idole

 

Ličnost Mustafe Hodža, koju jasno oslikava iz njegovog dopis, predstavlja jednu rastrojenu osobu, koja ne kontroliše sebe ni šta kaže, niti šta hoće da kaže. Sa druge strane, iako pretenduje da je visoko diplomirani politikolog,  Hodža –  bar u vezi problema o kojima diskutuje –  demostrira veliku ograničenost znanja, pa i notornu intelektualnu bedu.

Preko svega – njegov nacionalni šovinizam, pa i rasizam, muslimanski fundamentalizam i slepa nacionalna mržnja – flagranti su od početka do kraja njegovog dopisa. Pa kakav je sâm, misli da su i drugi, u prvom redu prof. dr Kaplan Burović, akademik protiv koga nam demostrira svoju atavističku mržnju i netrpeljivost od prvih do poslednjih redova njegove paskvile, fotokopija sličnih paskvila njegovih kolega, od vremena nama poznate, jer su ih njegove kolege objavili po svim albanskim medijima Albanije i albanske dijaspore, pa i na strane jezike, gde god su uspeli da prodru, pravim imenima i pseudonimima. Paskvili M. Hodže fale samo psovke i pretnje protiv našeg Akademika, što je sigurno izostavio samocenzurom, ne od ustručavanja, već da bi mu se objavio dopis.

Izvolite videti: još u drugom-trećem redu njegove paskvile on optužuje našeg akademika Burovića da je  “preopterećen problemom što uopšte postoji albanski narod”. Pitamo ovog gospodina što je on, lično on, kao Albanac, učinio za albanski narod više od akademika Burovića, koji ne samo što nije Albanac, već je i Srbin, pripadnik upravo ovog naroda, protiv koga Albanci kova M. Hodža, nema tog zločina što nisu učinili i ne čine dan-danas?! Ne samo što ovaj Albanac nije učinio ništa pošteno, da bi se uporedio sa akademikom Burovićem, već je moguće učinio i takve zločine, koje ne sme ni da kaže nikome, da ga za to ne pozovu i pred Međunarodni sud.

Pođite, gospodine Hodža na front poštenih Albanaca i učinite (ne za naš, srpski narod!), već za vaš, albanski narod, bar jedan posto od onih dobara koja je učinio i nastavlja da čini ovaj naš Pop (akademik Burović), za Vaš albanski narod!!! Ja Vam neću navesti ovde ništa od onoga što je učino za albanski narod akademik Burović, jer lista je prevelika, ali ću vas potsetiti na reči istaknutog albanskog intelektualca i umetnika Pjetër Đoka (Imate ga u vašoj enciklopediji, jer je od  Albanske skupštine proglašen za Narodnog umetnika!): “I da ništa drugo ne učini Kaplan Burović za albanski narod, dovoljan je ovaj njegov roman, IZDAJA, da mu se sred Albanije podigne spomenik nad svakim drugim spomenikom!”

Hodža, ako ste sami peopterećeni problemom što uopšte postoji srpski narod, ne mislite da smo i mi kao vi, posebno nemojte da pomislite da je takav akademik Burović, jer će vam se to vratiti kao bumerang, pošto ste kucnuli na sasvim pogrešna vrata. Što je vaš mozak preopterećen nakaradnim koncepcijama, antinaučnim i patološkim, pa i dobra akademika Burovića shvatate kao zlo, niko vam nije kriv.

Akademik Burović je učinio tolika i takva dobra albanskom narodu, da mu to svaki od vas samo zavidi. Upravo zato ste pomislili za njega da je Albanac, pa i kad vam je iskreno rekao da nije Albanac, da vam je sva dobra učinio kao Srbin internacionalista, vi mu to niste poverovali. I dan-danas mnogi Albanci ne mogu da veruju onima koji kažu da akademik Burović nije Albanac!!!

Po samopriznanju Albanaca, akademik Burović je rušio i ruši albanske lažne idole, otvarao oči zabludelim Albancima o svemu i svačemu, prethodio im je na polju nove, savremene kulture, snabdeo ih novim naučnim otkrićima, branio čast i dostojanstvo albanskog naroda, pa ih je i predvodio u borbi za slobodu i demokratiju, lio svoju krv i krv svoje maloletne dece (za njih, za Albance!), da su ga i sami Albanci proglasili za heroja, za Mandelu Albanije, za sveca i genija, pa i za njihovog Isusa Hrista. Albanski pesnici su za njega pisali pesme i poeme, pripovetke, novele i romane, ističući njegova herojstva i lično samopožrtvovanje za albanski narod u jedno vreme i u okolnostima kad se sami sinovi albanskog naroda, pa i oni najhrabriji, nisu usudili ni da pisnu.

Njegovo lično i porodično samopožrtvovanje za albanski narod je dostiglo dotle, da je i jedan visoki albanski državni dostojanstvenik, javno, sred Tirane, rekao: “Pođite, o Kaplane, u Ženevu, i pojedite te pare sa vašom decom, jer ovaj narod ne zaslužuje više da se žrtvujete za njega!”

I stvarno, Albanci kova ovog Hodže, koji pretendira da je akademik Burović “preopterećen problemom što uopšte postoji albanski narod”, da li su  zaslužili da se bilo ko žrtvuje za njih?! Ne akademik Burović i bilo koji drugi Srbin, i bilo koji drugi stranac, već ni sami albanski sinovi!!! Pa ipak, ne samo sinovi albanskog naroda, već eto - i mi, pa i Akademik Burović, nastavljamo da se žrtvujemo za njih, ne bili ih osvestili i priveli mirnim pute k poznaniju prava, kako to kaže naš Veliki Njegoš. List TABLOID sa svojim stranicama i svestranom podrškom koju je ukazao dopisima i studijama akademika Burovića, za što će mu jednog dana ne samo srpski narod, već i albanski – da, i albanski ! - iskazati svoju najdublju zahvalnost.

U ovoj službi je čitavo napredno čovečanstvo, iako su ovi Albanci još uvek oni iz vremena biskupa Matije Mazareka, što eto – dokazuje nam i paskvila ovog Albanca, visoko-obrazovanog politikologa, koji zabija svoj nos u albanološke probleme, iako u toj oblasti nije ni primirisao, ili nam se bar pravi takvim!

 

Politikolog, ali ne i albanolog

 

Evo na šta konkretno pretenduje g. Hodža:

1.- Za njega “teze g. Burovića o albanskoj istoriji, nauci, i kulturi albanskog naroda (su) okrutne, gebelsovske i samim tim neodržive”.

Koje su ove teze, on nam ne kaže. Ovo je praksa svih albanskih intriganata protiv našeg Akademika. Oni se bore protiv njega kao Don Kihot sa vetrenjačama, nigde ne iznose njegove teze, da se one ne bi saznale od čitaoca njihovih paskvila, ali nam ih nazivaju “crne teze”. A optužuju ga, kako vidite, i za Gebelsovca. I to ko? Upravo oni koji su se pod Gebelsovom zastavom kukastog krsta, a u sastavu SS divizija “Kosovo” i “Skenderbeg”, borili na Istočnom (Staljingrad!) i na Zapadnom (Pariz!) frontu!

Kako se zna, albanološke teze Akademika Burovića su: 1.- Albanci nisu autohtoni, 2.- Albanci nisu ni sledbenici Ilira, kamoli i Pelazga.

Kažemo da su to Njegove teze, jer ih je On obznanio celome svetu i potkrepio novim dokumentima, činjenicama i strogo naučnim argumentima. Ali, isto tako se zna da su ove teze formirali i objavili pre njega drugi, svetski poznati naučnici, profesori, doktori, pa i akademici, kao što su Gustav Weigand (1860-1930), Norbert Jokl (1877-1942), Wilhelm Tomachek, Herman Hirt, Guliano Bonfante i puno drugih. Što više, sa ovim tezama su se složili i najveći albanski naučnici, kao što su akademik, prof. dr Eqrem Çabej (1908-1980), prvi presednik Akademije nauka Albanije dr Aleks Buda (1911-1993), drugi presednik te Akademije prof. Shaban Demiraj i čitava brigada novih, mladih albanskih naučnika, među kojima se posebno ističe Ardian Vehbiu.

Zašto se g. Hodža ne obraća ovima, koji su poznati kao doktori nauka, profesori, pa i kao akademici, albanolozi?! Zašto ih uopšte i ne spominje?! Ili možda njihova pretendiranja, od kojih je pošao Akademik Burović (koji za ovog Hodžu nije ni akademik, niti profesor, ni doktor!), nisu ni okrutna, niti gebelsovska?!

Tendenciozitet njegove paskvile je očigledan, čime je dokazao da je politikolog, ali ne i albanolog.

 

2.- Za srpsko-crnogorsku i makedonsku nacionalnu manjinu u Albaniji kaže da mu je nepoznato i da postoji, kamoli i da je odigrala ma kakvu ulogu u istoriji i životu Albanaca. Ovo je mislimo dovoljno za svakoga da shvati s kakvim to politikologom imamo posla. Pa pođite g. Hodža u Skadar i potražite dr Pavla Brajovića, presednika Srpsko-Crnogorskog udruženja MORAČA-ROZAFA! On će vam pretstaviti u prostorijama tog Udruženja ne na stotine, već hiljade Srbo-Crnogoraca. A ako otvorite vašu, albansku enciklopediju, naćićete i tamo desetine Srbo-Crnogoraca i Makedonaca, koji su značajno doprineli u istoriji, kulturi i nauci albanskog naroda. Naravno, tamo se ne kaže ni za dr Petra Bogdana da je Srbin (iako im je ovaj napismeno ostavio dokumenat o svom srpskom poreklu!), ni za Rista Silića, niti za Migjenia i za bilo koga drugo, jer za albanske Marksist-Lenjiniste i proleterske internacionaliste, sem Albanaca, u toj Enciklopediji nema drugih.

 

3.- Za njega je i Skenderbeg bio čistokrvni Albanac.

Gospodine politikologu, mnogo-mnogo pre Akademika Burovića rekao je da je Skenderbeg bio Srbin i vaš veliki prijatelj Johan Georg von Hahn (1811-1869), koga vi, Albanci, često citirate za ovo i ono, ali nikada ne spominjete i njegove navode da je Skenderbeg srpskog porekla. Za Skenderbega je rekao da je bio Srbin i poznati grčki istoričar-hroničar Todor Kantakuzino Spandugino, savremenik Skenderbega. Zasluga Akademika Burovića je što je to i dokazao, dokumentima, činjenicama i naučnim argumentima, a ne sa rekla-kazala. Posle Akademika Burovića naučno se bavio Skenderbegom i Makedonac dr. Petar Popovski, koji je 2006. godine objavio na makedonskom i engleskom jeziku knjigu studija i dokumenata od 1.172 stranica. Vi se pravite da ne znate ni za Von Hahna i Spandugina, niti za Petra Popovskog. A za Švajcarca Olivera Schmita niste čuli?! Pa vaša Albanija je upravo ovih dana pobesnela od njegove knjige o Skenderbegu! Albanci Albanije, najzad ubeđeni da je Skenderbeg bio Srbin, digoše se da mu skinu spomenike i da na njegovo mesto postave spomenik Sultana Murata, onoga koga je naš Miloš Obilić, na Kosovu, probo od učkura do bijela grla!!! Je li moguće da ovaj diplomirani politikolog  još ništa ne zna o ovome?! Mora da je oslepeo studirajući politikologiju.

Ali obratite pažnju na ovo njegove navode: “Da je Đerđ Kastrioti-Skenderbeg bio čistokrvni Albanac, zaista postoje nebrojani dokazi, a ja ću se poslužiti dokazima koji su izneti u časopisu "Albanika ekskluzive". U časopisu su izneti relevantni, lapidarni, neoborivi i neosporni dokazi da su Kastrioti čistokrvni Albanci. To potvrđuju i mnogobrojna istraživanja, među kojima i istraživanja Tatjane Pejović, koja je u knjizi "Manastiri u Crnoj Gori" izdanje od 1995. godine, za nadgrobnu ploču koja se nalazi na crkvi Santa Maria La nuova u Napulju, između ostalog piše, citiram: "Ovo je plakat gospođe Mare, princeze Crne Gore, sestre Georgio Scanderbega..."…”

Ovo je mislimo dovoljno da se uverimo da ovaj diplomirani politikolog  mentalno nije u redu. Ili se citiranom izjavom Tatjane Pejović dokazuje da je Skenderbeg bio Albanac?! Umesto ove izjave, koja ni najmanje ne svedoči albansko poreklo Kastriota, zašto nam Hodža ne citira bar jedan-jedini od tih “relevantnih, lapidarnih, neoborivih i neospornih dokaza” iz tog njegovog časopisa ALBANIKA EKSKLUZIVE?!?! Ili, kako to obično biva, zaboravio je šta nam je obećao. Kako vidite, nije Akademik Burović pomešao "konce i lonce", već nam to čini albanski diplomirani politikolog.

 

4.- Hodža tvrdi da je Čamrija, kako on naziva grčku oblast Thiamis, njihova, albanska teritorija. Konkretno: “Grci su, kada god su imali priliku, otimali albanske teritorije, ubijali i ubijaju Albance”,- kaže on.

Kažemo mu, neka pođe i kaže to tamo, u “njegovu” Čamriju (!), pa će videti koliko je ta oblast njihova. Ovi Albanci su naučili ovo kod nas, da slobodno izražavaju svakakve njihove besmislice koje su apsurdne. U Grčkoj bi ih za to obesili o jezik! Grci su pre dve-tri decenije obesili za jezik i presednika Albanske vlade, koji se tako izrazio unutar granica Albanije (u Valoni!). Da im je to rekao u Grčkoj, skinuli bi mu i glavu.

Ako je ova grčka oblast nekada bila nastanjena u većini muslimanima, ovo ne znači da je bila nastanjena i Albancima, jer muslimani nisu samo Albanci. U toj oblasti većina muslimana su bili grčkog porekla, zatim vlaškog, pa i makedonskog (slovenskog). Ne poričemo da je bilo i Albanaca, pa i Srba, ali su Grci bili najvažniji deo, gro stanovništva, pa i nastanjeni tu pre Albanaca i bilo koga.

Iz paskvile ovog albanskog politikologa vidi se jasno njegova tvrdnja da su svi muslimani Balkana bili samo Albanci, jer po jednoj “teoriji” ovih Albanaca, Turci su na Balkanu muslimanizirali samo Albance. Mi mu kažemo da unutar granica Grčke nema ni kamena albanskog. Što se tiče Albanaca, koje su ubijali Grci, pa tu sortu Albanaca, koji su se svrstali pod okupatorsku tursku zastavu, ubijali su i sami pošteni Albanci. Ili ovo nije istina?! Skinite čalmu g. Hodža i ostavite se muslimanskog fundamentalizma, pa nam govorite kao Albanac. Ne kao Srbin!

 

5.- Da je albanski nacionalni pesnik Naim Frasheri (1846-1900) bio po nacionalnom poreklu Vlah, a ne Albanac, rekao je prvi Albanac Faik Konica (1876-1942), koji ga poznavao porodično. Što se tiče “zverstva genocidnih razmera”, koje su grčki ustanici mitropolita Dionisa iz Larise 1611. učinili nad muslimanima u Thiamis, kako to navodi ovaj albanski politikolog, on treba da zna da su u redove tih grčkih ustanika, rame uz rame sa njima, marširali i njegovi Albanci, upravo pradedovi Faika Konice, pa i pradedovi Naima Frashëri-a, koji su se kao hrišćani borili protiv muslimana, kao što su se i muslimani borili protiv hrišćana.

Nećemo se upustiti u to ko je imao i ko nije imao pravo!

 

6.- Pre pomena navodnih srpskih “zverstava genocidnih razmera i genocidnih namera”, red je da nam g. Hodža prizna svoja zverstva prema srpskom narodu, jer jedna osoba, koja se tako izražava, nemoguće je da ima čiste ruke. Da nije uzeo učešće u dranju na živo Akademika Burovića, koga su, kako su to sami priznali, 10 puta na živo odrali u zatvor Burelji, tražeći od njega da se odrekne srpske nacionalnosti i da  izjavi da je Albanca?! Može li nam Hodža reći kojeg smo Albanca odrali mi, Srbi, bar i jedan jedini put, bilo i u najdivljijem srednjem veku, za bilo što?! Kojem smo to Albancu uzeli unutrašnje organe i prodali ih po svetu, kao što su to oni učini sa Srbima na Kosmetu, juče?! Koji smo albanski grad spalili i pobili stanovništvo, kako su to oni učinili u srednjem veku sa crnogorskom prestolnicom Cetinje?! Kad smo mi pozvali međunarodnog žandara da bombarduje Albaniju, kao što su ga oni pozvali juče da bombarduje Srbiju?!

Akademik Burović im je odavno rekao: “Protiv šovinizma drugih nacija mogu govoriti samo oni koji su prethodno dali  žive dokaze u borbi protiv šovinizma svoje nacije”. Mi, Srbi, i među nama posebno akademik Burović, dali smo od vremena dovoljno živih dokaza u borbi protiv šovinizma naše nacije. Kad će i Albanci početi da nam daju svoje?! Mi smo prvi na svetu koji smo priznali nezavisnost Albanije. Ovi Albanci dan-danas ne priznaju ni postojanje srpske nacije. Hodža sa svojim kolegama dan-danas pretendiraju da smo mi srbizirani Albanci !!!

 

7.- Srbo-Crnogorci, Hrvati i Makedonci, Pavle Anđelić, Buzuk, Bjelić, Budi i Bogdani pisali su na albanskom jezik ne zato što nisu znali srpsko-crnogorski, hrvatski i makedonski, već da bi Albance sačuvali od muslimaniziranja, da ne bi postali kao g. Hodža! Oni su naučili albanski jezik, kao i Akademik Burović, za dobro albanskog naroda, da nam iz krila ovog naroda ne izlaze ličnosti kao Hodža! Ili je i akademik Burović pisao i piše na albanskom jeziku zato što ne zna srpski?! Ili vam nije dokazao i dr Petar Bogdan da zna srpski mnogo-mnogo bolje od albanskog?! Prelistajte njegovo delo i uporedite tekst na srpskom jeziku sa tekstom na albanskom jeziku! Ali, po vama Doktor Bogdan nije znao srpski! Interesantno, da mu vi niste napisali tekst na srpskom jeziku?!

 

8.- Kažete da vam nije poznato da je biskup Matija Mazarek uputio Bogu molbu sadržine "Spasi nas, Bože, od Albanaca"! Ne bismo rekli! Vi poznajete vrlo dobro i biskupa i njegovu molbu, samo se pravite kao da ih ne poznajete. Kako je moguće da vi niste pročitali nijedno izdanje knjige KOSOVA (Priština -Tirana, 2001.) Engleza Noel Malcolma?! Je li moguće da vi, sem članka akademika Burovića u TABLOIDU niste pročitali iz oblasti albanologije ništa?! Pa što se onda uplićete u diskusiju o problemima koje ne poznajete?! Pođite, Albanče, i naučite bar abecedu albanologije, pa posle toga stupite u diskusije!

 

9.- Vi g. Hodža kažete: “Ne znam g. Burovića, "Srbo-Crnogorca", pa ne znam kada, gde i ko mu je dodelio zvanje akademika?” Ako je istina da ga ne poznajete (a sigurno nije istina!), sa kakvom se to odgovornošću uplećete u diskusiju sa njim?! Vi kažete da je on “Srbo-Crnogorac” u navodnike, što znači da još uvek želite da je on Albanac?!

Tendenciju ovih Albanaca da akademika Burovića prdstave Srbima, Crnogorcima i Makedoncima kao Albanca, demaskirao sam preko mog dela ALBANSKI BUMERAG, objavljeno na sajtu GLAS DIJASPORE (http://dijaspora.wordpress.com, Lübeck-Nemačka, 06. mart 2011.). Izgleda da je i Hodža jedan od “Svetosavaca” Srđana Marjanovića, samo što nam se na stranicama TABLOIDA ne pretstavlja ni kao Srbin, pa ni kao Svetosavac! Skinuo je masku i eto ga sa njegovim pravim imenom - i čalmom na glavi!

A ono njegovo pitanje u vezi akademika Burovića: “Ko mu je dodelio zvanje akademika?” šta će ovde?! Pa zar se nisu zadovoljili  Albanci tim pitanjem po svim albanskim medijima, nego hoće da nam ga prenesu i u naša, srpska medija?! Nema ni dva-tri meseca što im je akademik Burović objavio i preko njihovog sajta LAJME NGA ULQINI dokumenta da je dva puta diplomirao i da je ne samo doktor nauka i profesor, ne samo akademik, već i POČASNI ČLAN upravo njihove, albanske Akademije nauka i umetnosti!

Pa nemojte se g. Hodža, praviti tolikom neznalicom, jer dok ste naučili da pišete tu vašu paskvilu i dok ste saznali za Gebelsa od pre 50 godina, mora da ste naučili i mnogo čega iz biografije ovog “Albanca”, koji vam je skinuo maske gde god ste se usudili da mu izađete na megdan! Ima više godina što vam je Makedonac dr Risto Ivanovski rekao preko medija da ni vaši profesori universiteta sa “dva naučna zvanja”, pa ni vaši akademici, još nisu dorasli akademiku Buroviću. Ponajmanje vi – sa tom vašom čalmom!

 

10.- Hodža naglašava da u Albaniji “nema međuverske netrpeljivosti”. Zato su katolički Mirditorci 1920. godine proglasili svoju oblast za posebnu Republiku, a vlaški pravoslavci, godine 1916, proglasiše svoju vlašku Republiku Korča! Zato i katolički pop Gjergj Fishta pozdravi italijanske fašističke okupatore Albanije sa rečima: “Hvala vam što nas oslobodiste od muslimana!”

 

Akademik Burović ne samo što se nikada nije radovao verskoj netrpeljivosti Albanaca, već je i radio na tome kao niko od njih, Albanaca, da ih izleči od te netrpeljivosti. Ne samo teoretski, preko svojih dela, već i praktično, svojim svakodnevnim životom. U znak zahvalnosti, Albanci ne samo što mu to ne priznaju, već ga eto - i optužuju.

Kako sam naglasio još na samom početku ovog odgovora, svaka čast onim Albancima, od kojih očekujem da istupe javno protiv Albanaca kova Hodže, protiv ove javne bruke albanskog naroda, pa da tako pokažu i dokažu svetu da nisu svi Albanci kao Hodža.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane