https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zatvori

Zatvori

Sremska Mitrovica: zlodela pred licem meunarodnih posmatraa

 

ta radi Brka kad je ne vide

 

Ve se vie ne zna kome je tee, osuenicima ili zaposlenima u zatvorima Srbije. Za sve njih Uprava za izvrenje krivinih sankcija predstavlja najobiniji logor u kome se kanjava bez ikakvog suda

 

Milan Malenovi

 

Kazneno-popravni zavod (KPZ) u Sremskoj Mitrovici nekada je glasio za najstroi, ali i najbolje ureeni zatvor u Srbiji. Poto je to jedina zatvorska ustanova u Srbiji u kojoj zatvorsku kaznu slue strani dravljani, redovno su ga obilazile delegacije stranih ambasada i meunarodnih organizacija za zatitu ljudskih prava.

I srpskim vlastima je bilo stalo do toga da regularnim radom zatvorske uprave svetu poalju poruku da se u ovoj zemlji potuju zakoni i ljudska prava. A onda je na mesto direktora Uprave za izvrenje krivinih sankcija, institucije koja je nadreena svim zatvorima u Srbiji, doao Milan Obradovi i haos je mogao da pone.

Krajem 2009. za upravnika KPZ Sremska Mitrovica dolazi Milan Pavlovi, a od tada do danas polovina vaspitaa je dobila otkaze ili bila pod suspenzijom zbog lanih i namontiranih prijava.

 

Neplanirano planiranje

 

Posao vaspitaa u KP zavodima je da nadzire i pospeuje resocijalizaciju osuenih lica, jer, po naem kaznenom zakonodavstvu, zatvorska kazne nije odmazda za izvreno krivino delo, nego pokuaj da se kriminalu skloni pojedinac prevaspita i vrati u drutvo. U obaveze vaspitaa spada i da, kada primeti da se osueno lice popravilo, predlae poboljanje njegovog tretmana. U KPZ Sremska Mitrovica to, u meuvremenu, moe za vaspitaa da bude i - pogubno.

Upravniku Pavloviu je jedino vano da svom mentoru Milanu Obradoviu moe da referie da je izvrio njegovo nareenje, izdato upravnicima svih zatvora, da prema osuenicima ima da se postupa strogo. O pravednosti niko ni ne razmilja.

Izvrioca ovakve drakonske i neljudske politike, Pavlovi je naao u liku sadanje naelnice slube za tretman, koja predloge vaspitaa o reklasifikaciji osuenih lica esto ne eli ni da saslua do kraja, ve ih odmah odbija. Pomenuta naelnica po imenu Marija Kuzmanovi nekada je bila inspektor za maloletniku delikvenciju i spada u plejadu bivih policajaca, koje je Obradovi dovukao u Upravu za izvrenje krivinih sankcija istiskujui tako stare, proverene i strune kadrove koje je smatrao isuvie popustljivim prema osuenicima.

Dok je bila inspektor, Marija je bila poznata po svojoj okrutnosti prema osumnjienim maloletnicima. ene su, obino, slaba srca prema deci, pa bi Marija bila izuzetak, kada se ne bi znalo da su joj kolege sa posla nadenule nadimak Brka. Priroda, ponekad, ume surovo da se naali.

Tandem Pavlovi-Kuzmanovi brzo je KPZ Sremska Mitrovica pretvorio u logor, i to ne samo za osuenike, ve i za zaposlene. im je sa mesta radnika u prijemnom odeljenju milou upravnika postavljena za naelnicu, Marija-Brka je krenula da se sveti svojim dojueranjim kolegama.

U njene novitete, kojima ima da se otea ivot zaposlenih u KP Zavodu, spada i uvoenje dnevnog plana rada u koji vaspitai imaju da upisuju do u minut precizne podatke ta e i kada da obavljaju. Ako nekoga sluajno uhvate da se nije pridravao ovog plana, jer po prirodi posla to najee nije ni mogue, sledi mu prijava, disciplinski postupak i kazna koja zavisi od milosti samog upravnika.

Tako je, na osnovu plana rada, Marija proganjala vaspitaa Bogdana Samardia koji joj se iz nekog razloga zamerio. Redovno mu je upadala u kancelariju, ak i za vreme zakonom propisane pauze za doruak, u nadi da ga nee zatei na radnom mestu. Iz straha, Samardi se libio i u toalet da ide, a kancelariju je naputao samo u periodu kada je to "planom rada" bilo predvieno u svrhe izvrenja radnih zadataka.

Poto nije uspela da ga na ovaj nain otera, Marija mu je namestila disciplinsku prijavu zbog navodnog proputanja roka za odgovor na neki podnesak. Bogdan Samardi je ve vie od dva meseca pod suspenzijom i eka odluku disciplinske komisije, koja ima dva problema.

Jedan je da se zadovolji hir naelnice i Samardi bude strogo kanjen, a drugi je injenica da pomenuti podnesak on nikada nije ni primio.

Zbog ovakvog iivljavanja nad vaspitaima ostavku je iz moralnih razloga podneo Darko Mii, koga su prethodno jedva namolili da preuzme mesto efa vaspitaa, jer te funkcije niko nije hteo da se prihvati. U obrazloenju je Mii napisao kako ne eli da bude deo tima, koji ovako prljavo postupa prema sopstvenim lanovima.

Ni vaspita Danilo Terzi nije vie mogao da podnese torturu, pa je u martu 2010, dakle samo tri meseca poto je Pavlovi preuzeo funkciju upravnika, dao otkaz, iako nije imao obezbeeno drugo radno mesto.

 

A ta ako niko ne svrati

 

rtva nove uprave u KPZ Sremska Mitrovica postao je i vaspita Miroslav Joki, kome je otkaz dat dok je bio na sluenju vojnog roka. Neto bolje je proao vaspita Vladimir Teodorovi kome je, istina, takoe uruen otkaz zbog navodne nedovoljne strune spreme, iako je prethodno tri godine radio na istom radnom mestu, ali se Pavlovi na kraju smilovao zbog poodmakle trudnoe Teodorovieve supruge i rasporedio ga na nie radno mesto.

Vaspitaica Mirjana Pjevac je momentalno suspendovana posle verbalnog sukoba sa tadanjim naelnikom strae, dok vaspitaica Vedranka Radmilovi dobija otkaz zbog navodnog prestanka potreba posla, iako joj je samo dva meseca pre toga ugovor bio produen ba iz razloga poveanja obima posla.

I Jelena Vuji, dotadanji referent za uslovni otpust takoe dobija otkaz kao tehnoloki viak. Iako je predvieno sistematizacijom radnih mesta, koju propisuje Uprava za izvrenje krivinih sankcija, a ne Marija Kuzmanovi, Vujikino radno mesto je jednostavno preko noi ukinuto. O molbama osuenika za uslovni otpust sada odluuje desetkovana prevaspitna sluba, nad kojom preko dvojca Pavlovi - Marija Brka potpunu kontrolu ima Milan Obradovi.

Gotovo nezamislivu ljudsku i strunu dramu preivela je Jadranka Buli, nekadanja naelnica slube za tretman, a danas vaspitaica. Zbog injenice da je Bulika izvanredan strunjak sa dugogodinjim radnim iskustvom, kao i da je bila Marijin prethodnik na mestu naelnika, ona je za svoju naslednicu predstavljala latentnu i stalnu opasnost. Bar je Marija u to bila ubeena.

Kao dobar strunjak i savestan radnik, Bulika nije davala pravog povoda da se protiv nje pokrene disciplinski postupak, pa je razlog morao da bude iskonstruisan. Tako je izmiljena pria da se ova vaspitaica intimizirala sa jednim osuenikom, zbog ega je momentalno suspendovana.

Teko je i zamisliti pakao kroz koji je ova ena prolazila svesna da joj ljudi iza lea priaju kako je bez posla ostala zbog seksualnih odnosa sa svojim tienikom. Tek posle est meseci borbe za istinu, uspela je da dokae da je sve najbestidnija la, pa je, poto su svi navodni svedoci potvrdili da je cela afera iskonstruisana u neijoj bolesnoj mati, vraena i na posao.

Kada se ovako postupa sa samim zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Sremska Mitrovica, kako li je tek osuenim licima koja nemaju nikakvu zatitu od bahatosti pojedinaca iz uprave? A ako je ovakvo stanje u zatvoru koji jedini redovno obilaze sve mogue meunarodne komisije, treba se zabrinuti kako je tek u ostalim zatvorima, u koje godinama niko ni ne svraa.

 

 

 

Pokradoe i Evropu

 

 

Nekadanji upravnik Vaspitno-popravnog doma u Kruevcu, poznatog javnosti iz serije Sivi dom, Stevan Aksentijevi, jedna je od prvih rtava pomahnitalog utog ministarstva pravde.

Jo dok je bio upravnik, izradio je projekat Odeljenja bez droge, u kome bi mladi delikventi bili motivisani da prestanu da se drogiraju i vrate normalnom ivotu. Za finansijsku pomo u sprovoenju projekta Aksentijevi se obratio prvo Evropskoj banci za obnovu i razvoj, koja ga je uputila na Evropsku agenciju za rekonstrukciju.

Posle dosta muka, prikupljanja raznoraznih dokumenata i beskonane prepiske, iz Strazbura je stigao pozitivan odgovor, a Ministarstvu pravde je uruen ek na milion evra, kolika je bila procenjena vrednost projekta.

I tada, po naem starom i svima poznatom obiaju, dolazi do najbezonije pljake. Iz Ministarstva Aksentijevia prvo obavetavaju da je za njegov projekat, bez obzira to je finansijer evropska agencija, odobreno samo 250.000 evra, dok e 450.000 da dobije KP Zavod u Valjevu, a jo 250.000 treba da bude dodeljeno enskom zatvoru u Poarevcu.

Idejni tvorac ovakve preraspodele bio je Velja avi, funkcioner Ministarstva, uz svesrdno sufliranje Bobana Arsenijevia, upravnika KPZ Valjevo.

Sabirajui pomenute svote, svako ko ima bar pola godine uenja matematike odmah zakljuuje da je negde ve nestalo 50.000 evra. Suma nije velika, ali nije ni beznaajna. Pogotovo kada se radi o krai.

Posle uporne borbe i dokazivanja da je Agencija za razvoj sav novac dodelila VPD Kruevac radi sprovoenja odobrenog projekta, Aksentijevi dobija deliminu satisfakciju, jer se sada njemu dodeljuje 450.000 evra, a Valjevu i enskom zatvoru po 250.000. Jo uvek nedostaje 50.000 evra, to je samo vrh ledenog brega.

Ubrzo posle ovoga Aksentijevi biva poslat u penziju, a na njegovo mesto dolazi podobnija linost, neko ko je, verovatno, imao vie sluha za pljakake potrebe ljudi iz Ministarstva pravde. Jer, zato ukrasti samo 50.000 evra, kada moe i ceo milion?

Umesto da se gradi pomenuto odeljenje na placu koji je bio slobodan i ve pripadao VPD Kruevac, nova uprava je uz saglasnost Ministarstva pravde odluila da se novac spiska na izgradnju novog paviljona, i to na samom fudbalskom terenu koji su, osim tienika doma, koristili i fudbaleri Napretka.

Raunica je jasna: na ime odtete morae da bude izgraeno novo fudbalsko igralite, a za to e biti opet uzet kredit ili donacija iz inostranstva, odakle e se drpati dalje provizije.

Ni ovo nije kraj ove pljake. Fudbalski teren je ograen bodljikavom icom, po njemu se neto eprkalo, tek da se pokae da se bilo ta radi - i tako je ostalo do danas. Gde su otile pare iz evropske donacije Bog sveti zna, ali je jedno sigurno - u neije depove.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane