https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Milojevićeve strane

Milojevićeve strane

Smederevo: kad si demokratska vlast onda zna zato ivi

 

Ko Umievi je, njemu dvije

 

U Smederevu radnici i due od godinu dana ne primaju platu za svoj trud, ali ih optinski rukovodioci ubeuje da ne talasaju jer moe da bude i gore. ta je gore od rada bez plate ne zna niko, ali zato gradonaelnik Predrag Umievi poslovanje svog privatnog preduzea, veoma uspeno naplauje

 

Igor Milanovi

 

Predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije Saa Radosavljevi i lider Koalicije za bolje Smederevo Milan Luki nedavno su u Skuptini grada izneli zanimljive podatke. Po njima, prilikom odabira kandidata za gradonaelnika iz redova Demokratske stranke, samo su tri lana glavnog odbora bili da to mesto pripadne sadanjem gradonaelniku Predragu Umieviu.

Predsednik DS-a Boris Tadi mislio je drugaije i svog poslovnog saradnika bukvalno nametnuo Smederevcima. Gubitnik u ovoj kadrovskoj vrteci bio je Vladimir Krstin, daleko omiljeniji od Umievia meu demokratama Smedereva, koji je morao da se zadovolji tek mestom direktora JKP Vodovod u Smederevu.

Izgleda da je jo tada u vrhu Demokratske stranke procenjeno da je Umievi sigurniji saradnik za pljaku uz pomo Komiko oila, fantomske firme bez ikakvog relevantnog iskustva i sa osnivakim ulogom od samo 500 evra. To preduzee je, meutim, zahvaljujui demokratskim vlastodrcima u ovoj zemlji i Smederevu izabrano da u ovom gradu na Dunavu izgradi rafineriju, zbog ega je na poklon od gradske uprave dobilo atraktivno zemljite.

Pored skandala oko dodele ovakvog posla vrednog stotine miliona evra preduzeu bez iskustva i para, uz to i sa kominim imenom, u ovom poslu desio se jo jedan koji ve moe da predstavlja i krivino delo zloupotrebe slubenog poloaja.

Gradonaelnik Umievi je, naime, ugovor o zakupu zemlje sa Komiko oilom potpisao bez odobrenja gradske skuptine. Zbog ovoga je Milan Luki protiv Umievia podneo krivinu prijavu, a skuptina je retroaktivno ovlastila gradonaelnika za posao koji je on ve obavio.

Kako se iza celog cirkusa sa navodnom rafinerijom u Smederevu lako prepoznaje rukopis Olivera Dulia, ministra za prostorno planiranje i potkradanje iz budeta, dok iza Umievia vrsto stoji Boris Tadi, jasno je da e iz pomenutog posla jedinu korist imati ute secikese.

Predrag Umievi je, po tvrdnjama gradske opozicije, poznat poslovni ovek. Meu graanima krui pria da je supruga gradonaelnika stekla 38 odsto akcija u elvozu kada je ovo preduzee privatizovala jedna rumunska kompanija.

Priu je sam Umievi nekoliko puta demantovao, ali ostaje udnovat podatak da se on iz petnih ila upinjao da smiri radniki bunt koji je na kraju doveo do raskidanja privatizacionog ugovora sa Rumunima.

Ako je eventualno uee porodice Umievi u vlasnikoj strukturi elvoza upitno, njihovo vlasnitvo nad firmom Metaling Eko DOO sa seditem u alinakoj ulici 66 u Smederevu niko ne dovodi u pitanje. Uvidom u dokumentaciju Agencije za privredne registre vidi se da je jedini vlasnik preduzea Predrag Umievi, dok je direktorka Ljubica Vuievi.

Preduzee je registrovano 2008, te godine je ostvarilo ist prihod od 5.134.000 dinara; sledea godina je za Umievia bila neto malo bolja, jer je zaradio 5,342 miliona dinara, dok je u 2010. gradonaelnik prihodovao ak 10.475.000 dinara, odnosno preko 100.000 evra.

Zarada bi bila i vea da nije raskinut ugovor o privatizaciji elvoza, budui da je ovo preduzee bilo veliki korisnik usluga gradonaelnikove firme, ali nisu svi rauni i plaeni. Kako tvrdi opozicija u Smederevu, Umievi je i iz tog razloga pokuavao na sve naine da sprei izgladnele radnike da od Agencije za privatizaciju zahtevaju raskidanje ugovora koga se rumunska strana nije drala.

Radnicima, njih oko 1.400, koji godinu dana nisu primali platu, Umievi je govorio da steaj preduzea, do koga mora da doe ako strani investitor ode, nikome nee doneti dobro, ponajmanje samim radnicima. Pri tome je gradonaelnik zaboravio da kae ko je firmu doveo u steaj, kao i koliki je udeo zarade njegove privatne firme, koja je za manje od tri godine prihodovala istih preko 200.000 evra, u finansijskoj mizeriji elvoza.

 

 

 

Radnicima je Umievi govorio da im steaj preduzea nee doneti dobro, ali je zaboravio da kae ko ih je doveo u taj poloaj i koliki je udeo zarade njegove privatne firme, koja je za manje od tri godine prihodovala istih preko 200.000 evra.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane