Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za žgaravicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne kože
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadržavanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kašalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spašava život Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zakonopravila

Zakonopravila

Umesto da postavljaju krov, prekopavaju temelje

 

Ne goji se prase pred Božić

 

Zašto se pred kraj mandata ove vlade naprasno otkriva topla voda i ozakonjuje nezakonito, analizira Tabloidov urednik Josip Bogić, bivši pukovnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala i stalni konsultant OEBS-a

 

Josip Bogić

 

 

Domanovićeva "Stradiija" je bila vrlo ozbiljna država u odnosu na ovu našu sadašnju. Ministarka pravde Snežana Malović, koju je Vlada imenovala i za koordinatora državnih organa u borbi protiv korupcije, kaže da će njen prevashodni posao biti da zaustavi ogromne krađe na javnim nabavkama. 

Posle samo tri dana na mestu "koordinatorke", ministarka Malović obećava da će prvi rezultati ubrzo biti vidljivi. A iz EU poručuju da jedva čekaju da vide te rezultate. Gospođa ministarka očigledno ne poštuje Ustav i zakone ove države kada ima nameru da se meša u rad pravosuđa i tužilaštva koji su nezavisni od izvršne vlasti? "Zahtevaću", kaže Malovićka, "da se aktivnosti... u borbi protiv korupcije pojačaju i da se u kratkom roku istraže sve sporne javne nabavke, pogotovu u velikim sistemima poput Kolubare i Galenike, kao i u javnim i još uvek neprivatizovanim državnim i društvenim preduzećima... Reagovaćemo odlučno". Kao da do sada nisu ništa radili. Otkud sada tolika odlučnost. Šta se čekalo do sada? Da li ova obećanja idu uz kampanju?

Poseban monitoring svih sudskih predmeta koji se tiču korupcije i intenzivnija saradnja policije, tužilaštva, ministarstava i svih državnih organa koji se bave borbom protiv korupcije osnovni su zadaci novog koordinatora za borbu protiv korupcije, koga je imenovala Vlada Srbije. Ovo imenovanje pokušaj je vlade da nekoliko meseci uoči odlučivanja o kandidaturi Srbije za članstvo u EU, pod jednu kapu smesti sve akcije koje se u državi trenutno vode u cilju otkrivanja, procesuiranja i sankcionisanja korupcije. I baš je Snežana Malović format koji će da nas spase svih zala i očisti državu od reketaša, mafijaša, i dilera droge. Uspešnom reformom pravosuđa je to dokazala na delu!

Sve u državi u kojoj novinari treba da izigravaju tužilaštvo i policiju, u kojoj Agencija za korupciju poziva tužilaštvo da radi svoj posao, a oni ne rade, u kojoj "đak generacije" beži od novinara koji ga pitaju zašto ne hapsi političare protiv kojih Agencija ima dokaze da kradu...

 

Relikti mozga

 

Koordinator bi zapravo trebalo da bude taj novi organ ka kome će se slivati sve akcije koje se vode, čime bi trebalo da se dobije bolji pregled svega što se dešava, a samim tim i efikasnija borba. Koordinator će ubuduće direktno sarađivati sa posebnim jedinicama MUP-a, u čijoj je nadležnosti gonjenje izvršilaca koruptivnih krivičnih dela, kao i sa tužilaštvima. Nedavno je izmenjen Zakon o organizovanom kriminalu kojim je tužilaštvu i sudu data u nadležnost i borba protiv korupcije i krivična dela protiv službene dužnosti (članovi 359, 366, 367, 368. Krivičnog zakonika), kada je okrivljeni odnosno lice kojem se daje mito -službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane Narodne skupštine, Vlade, Visokog saveta sudstva ili državnog veća tužilaca... Kada je u pitanju zloupotreba službenog položaja (član 359, stav 3), kada vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos  od 200.000.000 dinara... Ali, ne videh Malovićku nigde. Po kom osnovu će ona da nadzire ove predmete?

Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu Ustava, zakona, potvrđenog međunarodnog ugovora i propisa donetog na osnovu zakona, a ne na osnovu naloga i direktiva nekog koordinatora. Javno tužilaštvo je, prema Ustavu, samostalan državni organ koji svoju ustavnu funkciju gonjenja učinilaca krivičnih dela vrši jedino kao "samostalan i nezavisan državni organ, što isključuje mogućnost uticaja na tužilaštvo od strane drugih državnih organa".

Uprkos stalnoj borbi protiv organizovanih bandi, svedoci smo da je naše društvo duboko ogrezlo u kriminalu i korupciju. Objašnjenje ministarke je da su to "relikti prošlosti" i da su ratovi devedesetih i sve što ih je pratilo stvorili od Balkana pogodno tlo za cvetanje organizovanih kriminalnih grupa. A šta su relikti demokratije? Nisu li nedavno tajkuni izjavljivali da su se više obogatili u postpetooktobarskoj "demokratiji" nego za vreme Slobodana Miloševića. Mislim da su "relikti demokratije" mnogo pogubniji za ovu državu nego relikti o kojima govori Malovićka. Hapšenja i procesuiranje tih grupa jasno pokazuju da su ove grupe nastale u demokratiji i da nisu relikti prošlosti. Javna administracija mora da bude udaljena od šefova stranaka, stručna i zaštićena od  svake izvršne vlasti, tako što bi se prilikom smena vlade menjali samo oni činovnici koje imenuje vlada dok bi ostali bili birani na konkursima. Ovo suštinski menja korupciju, a ne nekakva koordinacija.

Idemo dalje. Osnovno pravo i osnovna dužnost javnog tužioca je gonjenje učinilaca krivičnih dela. Za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti javni tužilac je nadležan da rukovodi pretkrivičnim postupkom, da zahteva sprovođenje istrage i usmerava tok prethodnog krivičnog postupka u skladu sa ovim zakonikom, da podiže i zastupa optužnicu, odnosno optužni predlog pred nadležnim sudom, da izjavljuje žalbe protiv nepravnosnažnih sudskih odluka i da podnosi vanredne pravne lekove protiv pravnosnažnih sudskih odluka. Radi vršenja ovlašćenja, svi organi koji učestvuju u pretkrivičnom postupku dužni su da o svakoj preduzetoj radnji obaveste nadležnog javnog tužioca. Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove - policija - i drugi državni organi nadležni za otkrivanje krivičnih dela dužni su da postupe po svakom zahtevu nadležnog javnog tužioca. Ako organ unutrašnjih poslova ili drugi državni organ ne postupi po zahtevu javnog tužioca, javni tužilac će obavestiti starešinu koji rukovodi organom, a po potrebi može obavestiti nadležnog ministra, vladu ili nadležno skupštinsko telo. Ni u ovom kontekstu nigde ni pomena koordinatora ni ministra pravde!

Šta sve to znači: da su svi nesposobni, da ne rade kako treba pa im treba koordinacija, i to od strane ministarke!? Ako se stvarno želi nezavisno pravosuđe, otkuda sada tolika želja da se koordinira? Verovatno radi kontrole ako nešto, ne daj Bože, krene po zlu, ako se dođe do zaštićenih i nedodirljivih kadrova.

Obaveza vlade po usvojenoj strategiji za borbu protiv korupcije je bila da donese Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, da obezbedi sredstva za sprovođenje ovog Akcionog plana, da obezbedi donošenje sektorskih akcionih planova za borbu protiv korupcije i da predloži donošenje zakona o samostalnom i nezavisnom antikorupcijskom telu. Obavezuju se svi državni organi predviđeni Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije da neposredno sarađuju u razradi ove strategije, izradi i sprovođenju Akcionog plana, kao i sektorskih akcionih planova za borbu protiv korupcije. Agencija za borbu protiv korupcije je bila dužna da obaveštava Narodnu skupštinu Republike Srbije o sprovođenju ove odluke, najmanje jednom godišnje. I šta je od ovoga urađeno osim što je osnovana Agencija? Ništa.

 

Kako ih je Bramerc čačnuo

 

Predsednik Srbije Boris Tadić je, na primer, izjavio u Nišu da država nije skrivala Ratka Mladića već je on uhapšen istoga dana kada je otkriveno njegovo prebivalište. Ako je to tačno, znači da su BIA i odgovorni u njoj bili nesposobni da urade svoj posao. Malo je čudna koincidencija da se Mladić hapsi u momentu kada se u traganje uključuje MUP. Da li je najnoviji Bramercov izveštaj, upućen pre hapšenja Mladića, otvorio oči predsedniku i drugima da su bezbednosne službe nesposobne i da u sve to mora da se uključi MUP? Svakako bi konsekvence za nesposobnost morali da snose odgovorni u BIA i drugim obaveštajnim službama, jer je to njihov prvenstveni cilj. Ti pametnjakovići su početkom rada ove vlade gromoglasno najavljivali kako će rešiti problem haških begunaca "očas posla". I ništa dok se nije uključio MUP! Oni ubuduće ne bi trebalo da daju svoja "stručna mišljenja" i baronske priče ni jednom političaru. Takvi su u prošlosti savetovali i Miloševića i Đinđića i Živkovića i Koštunicu, pa se zna kako su prošli verujući tim informacijama. Isti takvi sada savetuju i aktuelne u vlasti na raznim nivoima, pa je lako pretpostaviti njihovu sudbinu.

Nisu zemlje istočnog bloka nakon pada Berlinskog zida bez veze i potrebe najpre rasformirali svoje tajne službe pa tek onda krenule u reforme sistema. A kod nas sve obrnuto. Kod nas je sve drugo uništeno a ta i takva služba suštinski je ostala netaknuta dok su rezultati vidljivi svakoga dana. Takvi i dalje uporno etiketiraju i daju svoja mišljenja o svima... Oni i dalje iz senke podrivaju svaki pokušaj borbe protiv kriminala i korupcije i zastrašuju demoktratski nastrojene ljude, pa čak i novinare. Ukoliko bi se ovi baroni i lažovi eliminisali i stavili na mesto koje im pripada, suštinski bi počeo da se rešava problem. Da li je bio potreban Bramerc da kaže da su ovo nesposobnjakovići i da strategija izmišljanja i hvalisanja ne prolazi u Evropi. Sada će ovi isti hvalisavci prebaciti odgovornost na MUP i - nikom ništa. Kako baš sada da naglo poraste poverenje u MUP? Da li to istovremeno znači da su ove službe nesposobne, kao što jesu. Nisu li tražili da mogu da primenujuju sve moguće mere nadzora, i dobili ih! Pa opet ništa! Jedini koji je platio cenu je Rasim Ljajić koji se sam povukao.

I konačno, u ovo vreme demokratije svi su se listom zaklinjali kako su za to da se bezbednosne službe depolitizuju, a nakon svake sledeće vlade ova služba je sve više bila eksponent jedne političke partije i sve više politizovana i prilagođavana partijskim interesima.

Da li će ministarka pravde Snežana Malović da predvodi borbu države sa korupcijom i u svojim redovima? Da li će prva kolateralna šteta "nesalomivih" biti Tomica ili Slobodan Milosavljević, ili možda svi dosadašnji direktori agencije za "privatizaciju". Prava stvar bi bila da od nezavisnog partijskog sudstva pokuša ponovo da napravi samo - nezavisno. Za to bi trebalo poništavanje pređašnje reforme!

Bliži se kraj ove vlade, a packe iz Evrope stižu za sve i svašta. Sada su se setili da se bore protiv korupcije. I svega onoga čime su se hvalili i pripisivali sebi u uspehe!

 

 

 

 

Sada kada treba da ubiru plodove svoje politike i svoga rada, oni prave polazne osnove za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, konstatuju da je pranje novca veliki problem, kao da je sve ovo vreme neko drugi bio zadužen za to i kao da je neko drugi bio na vlasti a ne oni. Ne sumnjam da će na kraju opozicija biti optužena za loše rezultate njihovog vladanja! 

 

 

                     

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane