https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Osnovna kola kao biznis centar

Osnovna kola kao biznis centar

 

Paranormalno je kad je para da nije normalno

 

I u srpskom kolstvu moe da se lepo zaradi na mutnim poslovima, posebno ako nadlene institucije iz pravosua spavaju. Sluaj beogradske osnovne kole Bora Stankovi moe da bude dobar primer za ovako neto

 

Milan Malenović

 

Osnovna kola Bora Stankovi u Beogradu je, izgleda, specifina ustanova na kojoj se nikada ne vijori dravna zastava Republike Srbije. Specifina je i po tome to se jo od novembra 2009. protiv direktorke ove kole Zdravke Marjanovi vodi istrani postupak kod beogradskog Vieg tuilatva, a da se nije mrdnulo od poetka.

Direktorka je osumnjiena da je u vie sluajeva zloupotrebila slubeni poloaj.

Kako se navodi u Viem tuilatvu, direktorka Zdravka Marjanovi je tokom 2009. godine bez ugovora kolsku salu za fiziko izdala koarkakim klubovima Radivoj Kora, Torlak i Roda. Cena po jednom terminu bila je 3.000 dinara plus PDV, a novac je u vie navrata isplaivan direktno direktorki na ruke, za ta u raunovodstvu ne postoji evidencija.

Direktorka se sumnjii i da je bez odobrenja nadlenih organa u okviru kole adaptirala pekaru i knjiaru, a zatim bez javnog oglasa ove lokale izdavala svojim prijateljima. Za ukupnu kiriju od 800 evra meseno i to u toku tri godine, tvrdi se, ne postoji uredna dokumentacija u knjigovodstvu kole, tako da ne moe sa sigurnou da bude utvreno gde je i kome odlazio pomenuti novac.

Takoe u trajanju od tri godine, Zdravka je izdavala osam bilborda unutar kolskog dvorita i to bez odobrenja nadlenih institucija i bez ugovora sa vlasnicima bilborda. Cena iznajmljivanja bilborda iznosila je 64.000 dinara na mesenom nivou, ali ne postoji evidencija o naplati ovih sredstava.

Direktorka, shodno sumnjama iz krivine prijave, nije sklona raspisivanju tendera, ve poslove kao to je kreenje kole ili promena elektrinih i vodovodnih instalacija radije poverava preduzeima sa kojima se slobodno nagodi. Jedan od poslova bilo je i postavljanje ograde oko kolske zgrade, a to je bilo povereno preduzeu direktorkinog supruga.

Isto to brano preduzee je bez oglasa za javne nabavke u 2008. godini u kolu uvelo video nadzor. Kamere su, mimo kolskih normativa, postavljene i u fiskulturnoj sali.

Direktorkin sin je, po krivinoj prijavi, u toku 2008. godine bez odobrenja i elaborata nadlenih ustanova, a o troku kole izmestio sat za merenje potronje elektrine energije i u dvoritu kole postavio dve bandere.

Dana 13. juna 2008. direktorka je bez ranije objavljenog oglasa za javne nabavke i bez ugovora o kupoprodaji blagajni kole izdala nalog o plaanju 24.560 dinara preduzeu Auduti za nabavku patika. Pomenuta firma je po nalazima iz krivine prijave bila u vlasnitvu Bore Marjanovia, a registrovana na adresi Njegoeva 14 u Kaluerici, gde je prijavljena i sama direktorka.

Postojanje krivine prijave ne znai da je osumnjieni i kriv za dela koja mu se stavljaju na teret, ali je nezgodno da direktor jedne vaspitne ustanove bude predmet istrage. Ba zbog toga bi Vie tuilatvo u Beogradu trebalo to je mogue pre da do kraja sprovede postupak protiv direktorke Marjanovi i utvrdi pravo injenino stanje. Uenici O Bora Stankovi bar toliko zasluuju, da znaju ime im se direktorka bavi.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane