https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Seks, alkohol i studije

 

Klinika estrada

 

Bahatost i bezobrazluk su kao posebni predmeti ve uvedeni na Medicinskom fakultetu u Beogradu, za sada samo kao izborna nastava, na nau sreu

 

Igor Milanovi

 

Kako ih obrazuju, nai lekari su jo i dobri. Normalno je da se studenti zabavljaju, mladost trai oduka, ali je ovo jedinstven sluaj u svetu da sam fakultet za svoje pitomce organizuje bahanalije na koje jo i javno poziva.

U okviru Beogradskog univerziteta postoji i Medicinski fakultet na kome se svata ui, samo ne ono to je potrebno buduim lekarima. Pre nekoliko meseci je odlukom dekana iz jedne od zgrada fakulteta sklonjena knjiara, a na njeno mesto ubaena kafana. Ne trebaju studentima knjige i nastavna sredstva, ve alkohol na nasuni.

I bahanalije, podrazumeva se.

Pre nekoliko nedelja na pomenutom fakultetu osvanuli su plakati koje je odobrio, osmislio i tampao dekanat, preko koga se studenti pozivaju da se prijave za uee na Medicinijadi koja je trebalo da bude odrana od 6. do 11. maja ove godine u Budvi.

Na plakatu je bila ispisana i cena: 115 evra, plus prevoz i plus 10 evra kotizacija, dok je kopulacija, kao to e se videti, ve bila uraunata u cenu. Primetno je da je Medicinski fakultet u Beogradu ukinuo dinar kao sredstvo plaanja. Neophodno je da se budui lekari jo od studentskih dana pravilno ue u kojoj valuti se prima mito.

Plakat zavidne veliine, tampan na kvalitetnom i skupom papiru, imao je upadljivo veliku sliku goliavih mladia i devojaka, kako goliavi, pokriveni penom, skau, grle se i ljube. Iznad slike je krupnim slovima pisalo: sexy, bahato, bezobrazno.

Iznad svega toga, na engleskom (?!) je bio ispisan razlog okupljanja, koji preveden na srpski treba da zvui: obrazovno-sportske igre studenata medicine. Oigledno se u obrazovanju buduih lekara velika panja pridaje bahatosti sa kojom e ubudue da se redovno ophode prema pacijentima, dok su seks i bezobrazluk rezervisani za odnos prema potinjenim saradnicima i saradnicama.

Ne treba zato da udi to nam je zdravstvo ovakvo kakvo nam je, kada vidimo da neki studenti ispite polau tako to se priblie svom profesoru obueni samo u penu. A posle svi zajedno idu u fakultetsku knjiaru u kojoj se danas umesto knjiga prodaju estoka alkoholna pia.

Dekana Bumbairevia sve ovo kao da se ne dotie ili kao da je i sam glavni promoter i inspirator ovakvog ponaanja. Moda je zauzet "projektovanjem" novih radnih mesta i titula za medicinare koji posle ovakvih studija nisu u stanju da naprave karijeru ni u posrnulom srpskom zdravstvu, ni na samom fakultetu. A negde moraju da budu udomljeni.

Krajem marta ove godine iz dekanata je predloeno otvaranje stotinu novih radnih mesta za klinike asistente na fakultetu. Problem je samo u tome to tog zvanja nema ni u specijalizaciji radnih mesta, ni u aktima samog fakulteta. Kliniki asistent je, tako, totalna izmiljotina koju plaa republiki budet.

Ima se, znai para, ali ne za leenje i obrazovanje, ve za zbrinjavanje propalih studenata medicine.

 

 

 

Supermeni

 

Kliniki centar iz Nia 10. jula 2008. podneo je Ministarstvu zdravlja zahtev za odobrenje ue specijalizacije jednog lekara, a koji su odobrili naelnik Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zatite iz Nia doc. dr Zoran Miloevi, kao i direktor prof. dr Branislav Petrovi.

Ne bi ovde bilo nieg udnog da se kao obrazloenje ne navodi da je specijalizacija potrebna radi "uspenog obavljanja uveanog obima poslova u Klinici za kardiovaskularne bolesti u Niu".

udnovato u svemu ovome je samo to to se ua specijalizacija odobrava dr Neveni Karanovi, koja neprekidno od 2004. pa do danas obavlja funkciju zamenika ministra zdravlja, odnosno dravnog sekretara u Ministarstvu zdravlja u Beogradu. Oigledno je ona supermenka koja je u stanju da bude u Ministarstvu u Beogradu i da istovremeno lei pacijente u Niu.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane