https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Na licu mesta

Na licu mesta

Ljig

 

Maksimovievo ar(iev)anje

 

 

Potovani,

Povod mog obraanja su novi prilozi za biografiju predsednika optine Ljig dr Miroslava Maksimovia.

Optina Ljig je radila sa Nebojom Joksoviem, sada zatienim svedokom u procesu protiv Darka aria. Dostavljam vam ugovor potpisan 10. septembra 2007. godine. Ako se ugovor paljivo proita, moe se videti mnogo neloginosti. Prvo pada u oi da je ugovor sklopljen bez preciznih uslova plaanja. Zar u bilo kakvom pravnom poslu moe da stoji da je plaanje "uplatom avansa po mogunosti". Zatim, u ugovoru se navodi da e se ugovoreni radovi zavriti za 10 dana, a posao se otegao do aprila sledee godine (videti poslednju stranu). Jo pada u oi da su poslovi zapoeli pre zakljuivanja ugovora (1. septembra 2007).

U Ugovoru se navode poslovi miniranja i drobljenja materijala, a zapravo se radilo o prevozu rizle ili ega ve. Bilo je to vreme predizborne kampanje za predsednike izbore (kraj 2007) i pred parlamentarne izbore (prolee 2008). Naravno, istraga treba da utvrdi da li je i koliko ega prevezeno, ili se radovi nalaze samo u papirima.

Cena radova po ugovoru je 2.431.000 dinara. U ponudi firme Dont plus data je ta cena za 4.420 kubnih metara. U prilogu stoji da je po otpremnici od 1. septembra 2007. do 22. aprila 2008. godine za SO Ljig otpremljeno 5.850 kubnih metara. Iz kamenoloma tavica materijal su odvozila (ako su zaista radili) vozila sa razliitim registarskim tablicama: beogradskim, barskim, valjevskim, novopazarskim do kraja decembra, a u januaru i februaru 2008. godine iskljuivo jedno vozilo VA 769-05, koje je prema otpremnicama poslednji put vozilo materijal 22. aprila 2008. godine. ije je vozilo iz Ljiga reg. tablica VA 769-05, radilo za firmu zatienog svedoka u procesu protiv Darka aria?

Kljuno pitanje ovde je: u ijem majdanu se drobio kamen, odnosno odakle je voena rizla. Majdan je bio u vlasnitvu profesora i privatnika Duka Kojia (o kome ste, kao i o predsedniku Miroslavu Maksimoviu, u februaru pisali u tekstu pod naslovom "Peati im zapeatili" i koji je prema sumnji policije otetio optinski budet za 2.329.475 dinara).

Koji je majdan u tavici prodao Darku ariu. Kada je do prodaje dolo, da li pre ili posle zakljuivanja ugovora izmeu predsednika opine Ljig i Joksovia, to treba da istrae nadleni organi. Ljiani priaju da je ari Kojiu dao stan u Beogradu umesto novca, ili dela novca.

Na Skuptini optine, odranoj u martu, odbornik Mihailo Zeevi je pitao predsednika Maksimovia o poslu s Nebojom Joksoviem. Odgovor je bio da se tada nije znalo ko je Darko ari. Da je paljivo itao novine u leto 2007. godine, Maksimovi je mogao da sazna to-ta o Joksoviu koji se bavio prebacivanjem skupocenih kradenih automobila iz zemalja zapadne Evrope, preko Srbije, Bugarske i Turske za zemlje Bliskog istoka. Kada seljak kupuje kravu raspituje se podrobno o domainu, a predsednik Optine Ljig je uao u poslove sa sumnjivim tipovima tek tako. Nemogue da nije znao sa kim sklapa posao.

Autor poznat redakciji

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane