Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Rusija

Rusija

Kako se bogate biznismeni i inovnici: U 2010. godini broj dolarskih milijardera u Rusiji porastao sa 62 na 101

 

ta bi bilo da mogu da imaju po vie ena

 

Samo za poslednjih godinu dana broj dolarskih milijardera u Rusiji je porastao sa 62 na 101. Jo samo pre nekoliko godina i ja sam, kao i mnogi Rusi, bio pogreno ubeen da to vie bogatih ljudi ima u dravi, to je manje siromanih. Ako ne analizirate ovo to se deava, mogue je da ne promenite to miljenje, tim pre to je u najnovijem broju asopisa Forbs objavljena lista, ne od 100 najbogatijih biznismena iz Rusije, ve 200. Pretpostavlja se da e broj milijardera i dalje rasti. Da li je to razlog za radovanje? O tome razmilja na dopisnik Viktor Hlistun.

 

Viktor Hlistun

 

 

Primeujem glavno: 2010. nije bila obina godina, ve godina krize. Kao i ceo svet, i Rusija je bila u dubokoj krizi i svim silama se trudila da izae iz nje, tako da to manje ljudi umre od gladi. Zato se, onda, tako dramatino poveao broj bogatih?

Prvo to mi pada na pamet: zbog rasta cena nafte na svetskom tritu. Da, mora da je to. Zakljuak je jednostavan: novac od opteg, pa tako i narodnog dobra, nafte, nije dospeo na raun drave, ve u depove konkretnih biznismena. Osim toga, ti isti prepredeni biznismeni, iako su videli da narod jedva sastavlja kraj s krajem (penzioneri su, na primer, prestali da kupuju mnoge namirnice, a neki nemaju novca da plate komunalije), podigli su cene bukvalno svih proizvoda.

Evo kako je ovu situaciju ocenio zamenik glavnog urednika asopisa Forbs Nikolaj Mazurin:

- Svemu je cena porasla: akcijama na berzi, stanovima, nafti, vetakom ubrivu i drugim proizvodima ruske proizvodnje. Eto zato se poveao broj milijardera i milionera (uzgred, njima je drava novano pomagala u vreme krize), ali i zato se sutinski, sveukupno poboljalo stanje bogatih ljudi. Sto najbogatijih Rusa je 2010. godine imalo 432 milijarde dolara na svojim raunima, dok je njihov bilans 2009. bio samo 297 milijardi, to je rast od 45 odsto.

 

Bogate domaice

 

Ali, nije samo to doprinelo da se bogati bogate u vreme krize. Direktor Instituta za prouavanje globalizacije Mihail Deljagin vidi jo nekoliko razloga za znaajno poveanje kapitala nekih biznismena:

- Posle rasta cena sirovina, drugi faktor je korienje novca iz budeta, rasporeivanje ovog novca u investicionu sferu i sferu socijalnih usluga. Kod nas je stvoren veliki sloj biznisa koji parazitira, to jest koristi budetske rashode u svoju korist, uz punu podrku drave. Trei inilac, to je legalizacija novca zaraenog u prolosti. Gotovo svi ruski inovnici podseaju na igoloe (mukarci koji ive na raun ena). Ti inovnici, kao po pravilu, imaju veoma skromne redovne prihode, ali zato su njihove ene superuspene "biznismenke". (Najoigledniji primer je supruga biveg gradonaelnika Moskve Jurija Lukova, gospoa Elena Baturina.) Zato? Zato to su inovnici shvatili: da bi mirno mogli da troe novac na Zapadu, koji za mnoge predstavlja izvor sjaja i radosti ivota, potrebno je da imaju legalizovan novac. A za to je vano da pokau kako je taj novac zaraen u biznisu. Zato su domaice (ene inovnika najee ne rade, ve vode domainstvo) po hitnom postupku pretvorene u kobajagi biznismenke - na njih su jednostavno prepisali muevljev biznis. Na taj nain se legalizuje novac. Jer, inovnici, deputati i drugi dravni slubenici nemaju prava da se bave biznisom.

 

inovnici u teatru

 

Legalizacija bogatstva steenog najee neasnim putem, njegovim prebacivanjem na ene i roake, nije sluajna pojava. Ovaj potez biznismena podrava drava, odnosno zakoni. Stvar je u tome da je pre nekoliko godina neko veoma "pametan" smislio zakon po kojem je svaki dravni inovnik, deputat, duan da javno obavesti, to jest objavi putem interneta, svoje prihode za proteklu godinu. (Primeujem da se ova obavetenja pojavljuju na malo poseenim sajtovima i brzo iezavaju, tako da moe da ih vidi veoma malo Rusa.) Sve je pretvoreno u pozorite satire i humora u kojem inovici i deputati igraju svoje uloge.

U maju ove godine sa velikom pompom igrana je predstava ovog teatra. Evo oiglednog primera. Deputat Dravne dume Vladimir Gruzdev objavio je prihod za 2010. godinu: 444.604.522 rublje. Ve sama ta suma bi trebalo da zainteresuje kompetentne organe, ali zato se to nije dogodilo, rei u posle - i to je deo spektakla koji igraju inovnici pred narodom, toboe pokazujui svoju otvorenost i transparentnost. Verna supruga deputata Gruzdeva takoe je prijavila svoje prihode za 2010. godinu: 1.823.789.835 rubalja. Treba rei i da Gruzdev u vlasnitvu ima dve graevinske parcele za izgradnju stanova, jednu za izgradnju rekreacionog centra, kuu od 546 kvadratnih metara, stan od 1.229,3 kvadratna metra, kao i automobile land rover, mercedes CL500 4M i mercedes S600. Pored toga, supruga deputata u svom vlasnitvu ima komad zemlje za individualnu gradnju, kuu od 2.935,6 kvadratnih metara, kao i automobile land rover, aston martin V8 i mercedes CL500. Iskreno govorei, ne ive loe narodni poslanik i njegova lepa polovina.

 

Jednostavno, bezobrazluk

Izgleda da u visokim ealonima vlasti nikoga ne zabrinjava to to inovnici i deputati prepisuju imovinu i visoke prihode na supruge i roake. Tano je da im zakon zabranjuje da se bave biznisom - u Rusiji se zakoni i piu da bi ih krili oni koji ih donose. Takav bezobrazluk verovatno ne postoji nigde drugde u civilizovanom svetu. Primer za to su lanovi vladajue partije Jedinstvena Rusija, koja ima veinu u ruskom parlamentu - Dravnoj dumi.

I opet - jedan od stotinu primera. Izgleda da je najvei dohodak 2010. godine, 1.907.114.237 rubalja prijavio lan Jedinstvene Rusije Boris Zubicki. U svojini deputata koji kontrolie kompaniju Industrijsko-metalurki holding nalaze se automobili bentley mulsanne, mercedes CL 63 AMG, mercedes GL 500 4 M, a zajedno sa suprugom poseduje stan od 228,7 kvadrata. U svojini njegove supruge nalaze se mercedes S 500 M i toyota yaris, kao i etiri graevinske parcele za izgradnju individualnih kua, dva stana veliine 757,2 i 1.658,1 kvadrata i tri garae. ak i najnepismenijem Rusu je jasno da predstavnik naroda Boris Zubickij nikako nije mogao sve ovo da zaradi samo od svoje plate. Odakle mu toliki kapital? Najverovatnije od toga to kontrolie kompaniju Industrijsko-metalurki holding.

Deputatu-milijarderu Zubickom, u stvaranju kompanije pomogao je partijski drug Nikolaj Borcov u ijoj prijavi o prihodima u 2010. pie da ima 1.327.487.301,33 rublje. On u svom posedu ima tri graevinske parcele, malu kuu, stan od 67,3 kvadrata i garau, a nije prijavio dve kue (jednu od 409,8 kvadratnih metara) i slubeni stan. Od automobila Borcov ima samo mercedes S500 4-matic. Njegova supruga u svojini ima pet stanova (veliina jednog od njih je 141,1 kvadrat) i mesto za parkiranje.

Svaki Rus koji je uspeo da pogleda rejting dohodaka inovnika i deputata pomislio je: ne samo da oni naruavaju zakone, ve i kradu, jer su svi oni korumpirani.

 

Zakon uva lopove

 

O bogatima se moe beskonano govoriti. Taj pozorini spektakl sa prijavama prihoda inovnika i deputata tuno je gledati, jer u njemu nema kraja. O emu se radi? O tome da u Rusiji niko ne proverava odakle inovnicima i deputatima toliko visoki prihodi. Ako je kod biznismena sve jasno: oni su se jednostavno upravljali prema prilikama, podigli cene i obogatili se, kako su mogli toliko da se obogate obini inovnici i zakonodavci?

Ali, i tu je sve jednostavno. Sve je stvar borbe protiv korupcije. Ona se u Rusiji vodi ne po pravilima koja postoje u celom svetu, iako svi inovnici, a posebno deputati, na sva glas govore da mi idemo putem kojim idu i sve civilizovane zemlje. Da li je stvarno tako? Pozvau se na miljenja kompetentnih strunjaka.

OUN je 31. oktobra 2003. godine donela Konvenciju protiv korupcije. Ruska Federacija potpisala je ovu Konvenciju 9. decembra 2003, a ratifikovala ju je Federalnim zakonom od 8. marta 2006. godine. Ali, iz ruskog zakona koji je napisan na osnovu ratifikovane Konvencije UN, precrtano je pet vanih lanova. Meu njima je i najvaniji, lan 20, pod imenom "Nezakonito bogaenje". Pod "nezakonitim bogaenjem" se smatra i razlika izmeu zvaninih prihoda i realnih rashoda. Ako ovek ne moe da dokae odakle mu neizmerno bogatstvo, preti mu krivini postupak. Rusija je odbila da ratifikuje taj lan zbog toga to je on toboe protivrean Ustavu u kome se garantuje pretpostavka nevinosti. To se moe objasniti na sledei nain: ako je neko ukrao a nije uhvaen, uzeo mito a niko nije video, slobodan je, niko ga nee dirati zbog pretpostavke nevinosti. Ukratko, ako nisi uhvaen, nisi lopov. Stara ruska poslovica.

Kada bi lan 20 Konvencije UN bio prihvaen, smatraju specijalisti, drugi korak borbe protiv korupcije bi bio uvoenje izjave o rashodima za inovnike i deputate. Uzgred, takve izjave o rashodima postoje u mnogim zemljama sveta, ali ne i u Rusiji.

Generalno govorei o ratifikaciji Konvencije UN, u Rusiji od nje nije ostalo mnogo. Samo etvrti deo preporuka Konvencije UN o borbi protiv korupcije trenutno, u veoj ili manjoj meri, deluje u Rusiji. Tako ovde nisu oformljeni upravni sudovi u kojima je mogue aliti se na delovanje vlasti, nije skraen spisak graana osloboenih od sudskog gonjenja, nije uvedena zabrana na poklone inovnicima itd. i tsl. U ovako povoljnim uslovima retki su inovnici ili deputati koji e se uzdrati od uzimanja mita. tavie, oni mito nee ekati, nego e ga traiti. Samo posle toga e uraditi ono to su inae, po zakonu, duni da urade.

 

 

 

 

Ako je neko ukrao a nije uhvaen, uzeo mito a niko nije video, slobodan je, niko ga nee dirati zbog pretpostavke nevinosti. Ukratko, ako nisi uhvaen, nisi lopov, stara je ruska poslovica.

 

 

 

U Rusiji se zakoni i piu da bi ih krili oni koji ih donose. Takav bezobrazluk verovatno ne postoji nigde drugde u civilizovanom svetu.

 

 

Sve je pretvoreno u pozorite satire i humora u kojem inovici i deputati igraju svoje uloge.

 

 

 

ene inovnika najee ne rade, ve vode domainstvo. Zato su po hitnom postupku pretvorene u kobajagi biznismenke - na njih su jednostavno prepisali muevljev biznis. Na taj nain se legalizuje novac.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane