Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Beli mantili

Beli mantili

Zrenjanin: Regionalna bolnica u kandama lekarske elite

 

Septine pesme dr Damjanova

 

Sluajevi nestrunosti sa sudskim epilogom vrh su ledenog brega javaluka, nebrige i nepravilnosti u radu ove regionalne, zrenjaninske kue zdravlja

 

Zoltan Horvat

 

 

Zrenjaninsko zdravstvo je rak rana srednjeg Banata. U strogoj, bolje rei rigidnoj hijerarhiji "utih mantila" regionalne bolnice u veitoj izgradnji (bolnica se gradi iskljuivo sredstvima samodoprinosa) caruju nepotizam i negativna selekcija pri izboru naelnika i najodgovornijih za savesno leenje pacijenata. Poslednja rupa na svirali su, naravno, vlasnici bolnice, odnosno pacijenti, ostavljeni na milost i nemilost bahatim i osionim vlasnicima funkcija u zrenjaninskom zdravstvu.

ak ni alarmantan broj sluajeva nestrunog i nesavesnog leenja sa fatalnim ishodima ne izaziva ama ba nikakve reakcije nadlenih. Naelnici odeljenja bolnice biraju se iskljuivo po stranakom kljuu, gde prednost imaju bliski i dalji roaci vladajueg tima bolnice, kojom rukovodi "elina ledi" Zrenjanina, dr Gordana Kozlovaki, naslednica kolega direktora koji su se vie nego dobro udomili u lokalnoj dnevnoj politici.

U bolnici se paljivo sakriva od javnosti katastrofalan uinak bliskih saradnika ovdanje zavoditeljice strogoe. Uestali su prigovori na nain rada zrenjaninske lekarske vrhuke i prosto je neverovatno da, recimo, odgovornu funkciju naelnika ortopedije jo uvek obavlja dr Mile Damjanov, koji je (kao tek jedan od mnogih) od strane ne malog broja nastradalih pacijenata i njihovih roaka zatrpan privatnim tubama i krivinim prijavama, a najavljena je i reakcija optinskog javnog tuioca.

Sve optube ukazuju na nesavesno i nestruno leenje pacijenata od strane miljenika zdravstvene vrhuke u Zrenjaninu, koje (za sada) titi "moan imunitet", lanstvo u vladajuoj Demokratskoj stranci. Sluajevi Mirka Beronje, olta Saboa, Zagorke Nikoli, Branislava Naalina, Milisava Markovia i mnogih drugih izraavaju, najblae reeno, ozbiljnu sumnju u strunost, nain rada i (ne)mar ovdanjih lidera u belim mantilima.

Pacijent Mirko Beronja primljen je u zrenjaninsku bolnicu na odeljenje ortopedije 14. septembra prole godine radi ugradnje vetakog kuka. Vie puta je operisan zbog komplikacija iaenja proteze, a na odeljenju kotane trakcije Beronja je leao sa iaenom protezom. Nakon poslednje u nizu neuspenih operacija Beronja umire 4. januara ove godine od sepse i ostalih komplikacija izazvanih nestrunim i nesavesnim leenjem.

olt Sabo je kao pacijent primljen u bolnicu 20. septembra prole godine radi operativnog leenja pseudoartroze humerusa (komplikacije preloma nadlaktice u smislu lanog zgloba). Nakon operacije koja je tehniki loe izvedena, pojavila se dodatna, jo tea komplikacija, paraliza radijalnog ivca usled njegove povrede u toku operacije. Na kraju je samo formalno konstatovano da je ovaj pacijent doao u bolnicu sa 20 procenata invaliditeta, a izaao sa 40 procenata definitivnog invaliditeta!

Zagorka Nikoli je u bolnicu primljena 15. oktobra prole godine zbog preloma kuka. Operisana je i ugraena joj je parcijalna proteza kuka, nakon ega je upuena u banju na rehabilitaciju. Meutim, zbog iaenja proteze usled loe operativne tehnike, Zagorka je ponovo primljena na odeljenje 3. januara ove godine. Da stvar bude najgora, naelnik dr Damjanov ne preduzima neophodne korake i pacijent umire 18. januara ove godine.

Branislav Naalin je primljen u bolnicu 15. decembra prole godine, takoe zbog preloma kuka. Operacijom mu je ugraena parcijalna proteza, ali je i u ovom sluaju loa operativna tehnika uinila svoje, pa je ponovo dolo do iaenja proteze. To je spreilo bilo kakvu rehabilitaciju, a pacijent se jo uvek nalazi na odeljenju bolnice sa veoma malim ansama sa oporavak.

Milisav Markovi je nakon iaenja kuka u saobraajnoj nesrei primljen u bolnicu 17. novembra prole godine. Postavljen je na kotanu trakciju bez repozicije kuka, a nakon nekoliko dana je i operisan i tom prilikom mu je ugraena parcijalna proteza kuka. Usled ko zna koje po redu loe operativne tehnike i nepotovanja osnovnih postulate operacije, i ovde dolazi do iaenja proteze. I ovaj nesreni pacijent se upuuje u banju, ali se usled komplikacija u dva navrata vraa u bolnicu (14. i 25. decembra prole godine). Nakon toga usledila je i trea operacija gde je usput odstranjena i parcijalna proteza. Milisav Markovi se trenutno, sedam meseci kasnije, jo uvek nalazi u zrenjaninskoj bolnici bez zgloba kuka (?!), a surove i nevesele prognoze kau da su male anse za njegov funkcionalni i ivotni oporavak.

Ovi sluajevi koji uz mnotvo ranijih ekaju sudski epilog, tek su vrh ledenog brega nestrunosti, javaluka, nebrige i nepravilnosti u radu vrhuke zrenjaninske bolnice. Uprkos uestalim pojavama sepse i drugim drastinim posledicama, nadleni u bolnici ute kao zaliveni.

 

 

 

Dobar glas, lo ugled

 

Zrenjaninska povlaena lekarska elita, stranaki uniformisana, savreno vlada situacijom. Direktor bolnice ima pomonika, savetnika, zamenike direktora... Sistemom mree glavnih i viih medicinskih sestara, rukovodi koordinator konzervativnih grana olien u liku - supruge gradonaelnika.

Uprkos tekoj materijalnoj situaciji, u kojoj pacijenti za bolniko leenje moraju da ponesu od kue sve ivo, plate se glavnim igraima dele u kovertama, jer su, kako se navodi, poslovna tajna, a otpremnina i otpremnina su se mnogi nauzimali pa se vraali u bolnicu na neku od "odgovornih" funkcija.

Za razliku od velikih dobavljaa bolnice kojima se na voleban nain redovno isplauju potraivanja, mali dobavljai su presavili tabak i redom tue bolnicu zbog neizmirenih obaveza.

Javna je tajna da je u krugu bolnice do 12 asova veoma teko nai treznog lekara, uprkos (na papiru) strogoj zabrani upotrebe alkohola na radnom mestu. Miljenici bolnike vrhuke, po svemu sudei, imaju status "belih medveda", a dosadanja sporadina kanjavanja "zakaila" su samo one koji su markirani kao nepodobni.

Inae, dr Damjanov uiva poseban ugled najboljeg pevaa meu svojim kolegama. Na stranakim sveanostima, uz ie i pie, uveseljava kolege svojim vokalom.

 

 

 

Biznis cveta

 

Lokalna lekarska elita u Zrenjaninu sama sebi propisuje pravila o nainu zatite zdravlja graana. Na veoma elegantan, ali po depove pacijenata najbolniji nain, sprovodi i nezvaninu ali ve dobro uhodanu praksu gde svaki drugi pacijent zavrava u privatnoj optoj bolnici "Sveti Jovan". Izmeu ostalog, u regionalnoj bolnici staira i sin suvlasnika privatne bolnice, ime se u privatnoj bolnici (in)direktno provocira "potreba" za angaovanjem lekara dravne bolnice. Nakon uigranih dijagnoza, bri i kvalitetniji tretman bolesnika moe se jedino obaviti u... naravno, privatnoj bolnici.

A tamo, najobiniji pregled, odnosno otvaranje usta i izgovaranje prvog samosaglasnika kota 3.000 dinara. Nekolicina privilegovanih lekara regionalne bolnice u "Svetom Jovanu" ostvaruje i mesenu bonus platu u iznosu od 3.000 evra.

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane