Natrag

Policija

Policija

Niš: Ko je Ljubiša Zdravković, kandidat za načelnika PU Niš?

Preporuke sa najnižeg mesta

Tokom 2005. godine, tačnije 23. maja 2005, operativci Grupe za suzbijanje krijumčarenja i narkomanije PU Niš došli do saznanja i ostvarili kontakt sa saradnikom koji im je tom prilikom ispričao događaj koji se odigrao u kafani, kao i dogovor koji su tom prilikom ostvarili pripadnici policije koji su tada radili u Grupi 109, PU Niš (koja je tada postojala).

Insajder P-12

 

Maja 2005. godine pripadnici Grupe 109 PU Niš Bojan Zdravković, zvani Deksa, i Marijan Nedeljković, zvani Maki, po dogovoru šefa Grupe za suzbijanja krijumčarenja i narkomanije i tadašnjeg načelnika PU Niš, trebalo je da pređu da rade u Grupu za narkomaniju. Gore pomenuti policijski službenici su nakon saznanja da će preći da rade u Grupu za narkomaniju ostvarili kontakt sa licima iz kriminogene sredine, tačnije sa licima koji su nekada bili pripadnici grupe Ivana Antića, zvanog Šica (Antić se trenutno nalazi u KPZ Niš, na izdržavanju kazne zatvora od 40 godina zbog trostrukog ubistva). Kontakt su ostvarili sa Antićevim bratom Jožom Antićem. U toku razgovora Jože Antić je ponudio policijskim pripadnicima 500 evra mesečno za informacije o radu Grupe za narkomaniju, uz naznaku da će im nadoknada biti i veća ukoliko informacije budu značajnije. Na ponudu Jože Antića, Zdravković je Joži rekao da se strpi, da sačeka da pređu u Grupu i da će sve biti u redu, a kao znak da je i sam Zdravković značajan u policijskoj upravi naveo je to da njegov brat Ljubiša Zdravković radi u policiji kao oficir u Odeljenju policije PU Niš. Tom prilikom Bojan Zdravković je pozvao telefonom svog brata Ljubišu i ispričao mu kako je sa nekim ljudima u kafani i da su sklopili neki dogovor o dobrom poslu od kojeg će svi imati korist.

O svemu ovome u operativnom izveštaju postoji trag u PU Niš, u belešci koju su sastavili pripadnici grupe za suzbijanje narkomanije koja je u jednom primerku dostavljena pomoćniku načelnika PU Niš Ljubiši Milenkoviću.

Brat Ljubiše Zdravkovića Bojan sada radi u Žandarmeriji, odred u Nišu, dok Marijan Nedeljković sada radi u saobraćajnoj policiji PU Niš.

Zoran Ajković, inače vođa kriminalaca na jugu Srbije, ponudio je 300.000 evra kao nagradu onom ko postavi Ljubišu Zdravkovića za načelnika PU Niš. Ljubiša Zdravković je trenutno na mestu zamenika načelnika Odelenja policije PU Niš, a na to mesto ga je na urgenciju Ajkovića postavio tadašnji načelnik PU Niš Zoran Stojanović.

Inače, Zdravković je Ajkovićeva najveća investicija u Nišu. Pomogao mu je da završi fakultet, a nakon toga mu je finansirao i postdiplomske studije.

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane