https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tijanić

Tijanić

Radio-televizija Srbije protiv radija, televizije i Srbije

 

Treb'o ga ko ga postavio

 

Dok preko 280.000 osiromašenih srpskih domaćinstava strahuje da bi RTS mogao da ispuni pretnju i tuži ih sudu i za ono što je već davno zastarelo, dotle Javni servis Tijanićeve Srbije bahato razbacuje milione evra mažući masnoj guski rep. Zbog toga RTS-u nikad nije dosta para, ma koliko bila visoka mesečna pretplata

 

Branko Jovanov

 

 

Svojevremeno je Savet RRA optužio Aleksandra Tijanića i rukovodstvo RTS-a da ne čine ništa kako bi se povećala naplativost TV pretplate. Ubrzo je došlo do promena na čelu pomenutog Saveta. 

Kao odgovor na te optužbe, Tijanić je rekao da Savet RRA od njega traži da siromašnim građanima Srbije iznosi šporete i dečije krevece kako bi naplatio potraživanja za TV pretplatu. U međuvremenu je rukovodstvo RTS-a odlučilo da to zaista i uradi, samo što će ovog puta biti iznošeni šporeti sa sve ručkom i kreveci - sa sve decom.

Marta 2011. RTS je, po sopstvenim navodima, neurednim platišama poslao ukupno preko 280.000 opomena pred utuženje. U jednoj Tabloidu predočenoj opomeni, RTS od dužnika traži da plati celokupni dug od 14.577,48 dinara kako bi izbegao utuženje kod nadležnog suda.

Ako je mesečna pretplata 500 dinara, onda znači da se pomenuta opomena odnosi na period od nekih tridesetak meseci. Ono što RTS svojim dužnicima ne saopštava jeste da po Zakonu o obligacionim odnosima ovakva vrsta potraživanja zastareva po isteku 12 meseci.

Kako doakati tuženima

 

 

U vreme kritike RTS-a, tadašnji predsednik Saveta RRA Nenad Cekić je ovo koristio kao glavni argument za osudu Tijanića i kompanjona, smatrajući da su oni neažurnim poslovanjem skrivili zastarelost potraživanja u ukupnoj vrednosti od preko 60 miliona dinara.

Inače, od trenutka dizanja mesečne pretplate na 500 dinara, a što je bio predlog Tijanićevog rukovodstva koji je podržao i sam RRA, procenat naplate sa nešto preko 60 odsto srozao se na svega 42 odsto. Očigledno je da je ovom osiromašenom narodu pomenuta visina mesečne pretplate preteško breme.

I pored toga, ali i nasuprot jasnim odredbama zakona, RTS bezobzirno pokušava da naplati i ono na šta nema pravo - zastarela potraživanja. Trik koji je Tijanićev tim osmislio sastoji se u tome da se po svaku cenu odlaže nastupanje zastarelosti.

U opomenama koje RTS šalje svojim pretplatnicima nudi se mogućnost odloženog plaćanja u tri rate. U slučaju da dužnik, kome odredbe Zakona o obligacionim odnosima nisu poznate, prihvati ponudu i uplati prvu ratu, nju u knjigovodstvu RTS-a upisuju kao otplatu najstarijeg, davno zastarelog duga. Ako bi dužnik posle toga i prestao sa daljim plaćanjem, bio bi tužen za ostatak duga koji još nije zastareo.

Čak i ako bi neuredni platiša počeo ponovo da redovno izmiruje svoje obaveze prema RTS-u, njegove mesečne uplate bi, protivno zakonu, bile knjižene kao izmirenje onog davno zastarelog dela duga, dok bi za nezastareli RTS mogao da podnese tužbu sudu.

 

Neverovatne proporcije

 

Na 42. sednici Upravnog odbora RTS-a Aleksandar Tijanić je podneo izveštaj po kome za normalno funkcionisanje javnom servisu godišnje treba 100 miliona evra, od kojih bi 33 miliona prikupio marketing, dok bi ostatak stigao iz mesečnih pretplata. Već na 46. sednici UO Tijanić iznosi podatak da se godišnje na program troši 25 miliona evra, na plate zaposlenima 28,8 miliona evra, a na poreze državi još 26 miliona evra. Prostim sabiranjem vidi se da to iznosi 79,8 miliona evra, dakle za više od 20 miliona evra ispod najniže cifre po kojoj bi RTS mogao nesmetano da funkcioniše.

Gde je nestala razlika?

Jedan deo je sigurno otišao u raznorazne donacije, kojima se hvali rukovodstvo RTS-a. Na 17. sednici UO od 6. jula 2007. doneta je odluka o davanju donacije Filmskom festivalu u Beogradu od 220.000 evra.

Po zaključenom ugovoru od 20. decembra 2010. JNMV RTS br. D-27/10 o javnoj nabavci RTS je od preduzeća Dexy Co. nabavio igračke ukupne vrednosti od 1,5 miliona dinara bez PDV-a. Igračke su namenjene za novogodišnje paketiće za decu zaposlenih.

Kako u paketiće osim igračaka treba staviti još nešto čemu će deca da se obraduju, već sledećeg dana, znači 21. decembra 2010, sklopljen je ugovor JNMV RTS br. D-27/10 sa firmom Simpo line o isporuci proizvoda za slatko-slani program vrednosti od 1.050.000 dinara, bez PDV-a.

Kada se ovim cenama doda i porez, ispada da je prošle Nove godine čak 6018 redovnih platiša svoju pretplatu dalo RTS-u za novogodišnje paketiće. Ti pretplatnici, zajedno sa članovima svojih porodica, čine naselje od nekih 20.000 duša.

Sa druge strane, UO na svojoj 34. sednici održanoj 26. januara 2009. odlučuje da siromašnoj srpskoj deci u enklavama na Kosovu dodeli donaciju od sramotnih 300.000 dinara, dakle deset puta manje nego što se troši na novogodišnje paketiće, a čak 70 puta manje od onoga što se troši na samo jedan filmski festival. Poređenja radi, Aleksandar Tijanić toliko prima svakog meseca kao redovnu platu.

 

Principijelna galantnost

 

Da bi izgledalo kako RTS štedi na platama, UO na svojoj 17. sednici od 6. jula 2007. donosi odluku o povećanju koeficijenta za celih 20 odsto, dok bi, da se Vlasi ne dosete, cena rada ostala ista.

Veliki deo para se gubi i u tamnim hodnicima srpskog pravosuđa. Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pod brojem XXXVII-P-2655/07 bila je zavedena tužba koju je još 11. septembra 2001. protiv RTS-a podneo Stefan Pileta-Zanina. Tek sedam godina po utuženju, UO 17. juna 2008. na 27. sednici donosi odluku o prihvatanju poravnanja sa tužiocem na osnovu koga će njemu biti isplaćeno 456.272 švajcarskih franaka, plus zatezna kamata za proteklih sedam godina!? Samo advokatu tužioca Milanu Vujinu RTS je prihvatio da plati 574.150 dinara na ime honorara.

Pred Trgovinskim sudom u Beogradu RTS je pokrenuo spor o naplati dugovanja od Socijalističke partije Srbije. O ovome je upravni odbor lično obavestio Aleksandar Tijanić. Pošto je RRA odbio da dozvoli RTS-u da u predizbornoj kampanji ne emituje priloge velikih dužnika, kao što je SPS, UO je na 16. sednici održanoj 11. juna 2007. prihvatio vansudsko poravnanje kojim je SPS-u otpisana kamata na dug u visini od 250 miliona dinara.

Na svojoj 22. sednici, UO ide dalje i donosi odluku kojim se glavni dug SPS-a smanjuje za 35 odsto. Jednim potezom olovke Javni servis se odrekao ukupnih potraživanja prema jednoj od stranaka u vladajućoj koaliciji u visini od preko 270 miliona dinara, odnosno oko tri miliona evra po ondašnjem kursu!

Na 41. sednici od 12. februara 2010. UO donosi odluku o poravnanju sa bivšim urednikom RTS-a Petrom Lazovićem, koji je pravnosnažno i izvršno izgubio sudski spor P br. 1577/07 još decembra 2008. Dve godine po okončanju spora RTS-ovom upravnom odboru pada na pamet da zaključi vansudsko poravnanje!?

Ovom odlukom UO je Lazoviću oprostio kamatu na glavnicu duga u visini od 554.763,46 dinara i sudske troškove za izgubljeni spor. Takođe je odlučeno da se dužniku odobri beskamatno plaćanje u skladu sa njegovim finansijskim mogućnostima u trajanju od deset godina.

Samo godinu dana kasnije, UO 31. januara 2011. na 48. sednici sa pet glasova za, jednim protiv (Dragomir Antonović) i jednim suzdržanim (Milica Kuburović) odlučuje da poništi prethodne odluke i prihvati zahtev Petra Lazovića da mu se celokupni dug oprosti.

Da li će RTS biti toliko galantan i kada su u pitanju 280.000 dužnika za pretplatu?

 

 

 

Bogom dani

 

Po zakonu, članovi Programskog odbora RTS-a ne mogu biti izabrana, imenovana ili postavljena lica u vladi ili republičkim organima, niti smeju da budu članovi RRA. Među članovima Programskog odbora nalazimo, međutim, Branka Ružića odbornika iz redova SPS-a, dr Zorana Šamija iz DSS-a i nezaobilaznu mirođiju u svakoj čorbi - Dragoljuba Mićunovića. Pomenuta gospoda nisu ni izabrana ni imenovana, već Bogom dana lica.

 

 

 

Hipersenzibilnost

 

Kada je Srpska radikalna stranka prikupila 717.481 potpis na peticiju kojom se traži direktan prenos suđenja dr Vojislavu Šešelju u Hagu, UO je na 20. sednici održanoj 2. novembra 2007. odlučio da, uprkos postojanju mišljenja kolegijuma od prethodnog dana, kolegijumu i generalnom direktoru Aleksandru Tijaniću skrene pažnju da "prilikom donošenja odluke uzme u obzir kako političku osetljivost zahvata, tako i njegove programske, organizacione i finansijske posledice, polazeći od javnog interesa i interesa RTS-a kao javnog servisa."

Da Tijanić sebe smatra važnijim od političara pokazuje i nedavni primer. Pošto je Tomislav Nikolić, lider SNS-a u jednom intervjuu izjavio kako bi u slučaju da pobedi na narednim izborima odmah smenio generalnog direktora RTS-a, Tijanić mu je javno odgovorio komentarom koji je drsko naslovio sa "Tom, Tom, tup, tup".

Zna prevejani Tijanić da vlast u Srbiji ne bira narod, već neko drugi, čiju podršku on odavno uživa.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane