https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Sudstvo

Sudstvo

Mladenovac: Čime se sudija Ljiljana Brkić preporučila onima gore?

 

Ljilji je pravosuđe kao prati suđe

 

Poštovani, redovan sam čitalac vašeg lista i nakon teksta vašeg novinara Milice Grabež o reformi pravosuđa smatram za neophodno da vam se obratim kako biste javnosti učinili dostupnim podatke o nekima od likova reforme, kaže se u pismu Tabloidu iz Mladenovca

 

...

 

 

Reč je najpre o vršiocu funkcije predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu Ljiljani Brkić, ranije predsednici Opštinskog suda u Mladenovcu. Osoba koja je trebalo da bude trajno uklonjena iz pravosuđa, zbog propusta i malverzacija, postavljena je za v.f. predsednika Drugog suda.

U vreme kada je bila predsednik suda u Mladenovcu, naneta je šteta budžetu Republike Srbije, materijalna, a pravosuđu je narušen ugled.

Način na koji je ona vršila funkciju predsednika suda u Mladenovcu dovela je do toga da radnik krivične pisarnice Aleksandar Arsić ne postupa po predmetima, zbog čega je došlo do zastarelosti naplate kazni i naplate troškova koji su pripadali državi. Ljiljana Brkić je bila upozorena da radnik pisarnice ne postupa po predmetima, ali nije preduzimala bilo šta da spreči nastanak štete. Iz kog razloga? Radnik pisarnice je mogao da iznese činjenicu da je uz znanje Ljiljane Brkić javni tužilac stavljen u privilegovan položaj u odnosu na druge učesnike u krivičnom postupku, na taj način što su u tužilaštvu zadržavali dostavnice i žalbene presude su pisane kada je tužilac hteo, pa se dešavalo da presudu pre dobije okrivljeni iz Kruševca nego tužilac koji je u istoj zgradi, a koji je svakodnevno dobijao poštu iz suda.

Radnik Aleksandar Arsić je mogao da posvedoči i o tome da nije poštovan sudski poslovnik, tako što predmeti nisu raspoređivani sudijama hronološki, po vremenu prijema. Kada je zbog zloupotrebe alkohola i stalnog kašnjenja, kao i izostajanja sa posla, postalo gotovo nepodnošljivo stanje u krivičnoj pisarnici, Ljiljana Brkić zataškava stvari, ne obaveštava predsednika Okružnog suda u Beogradu Sinišu Važića o zastarelim izvršenjima, a radniku Aleksandru Arsiću nudi sporazumni raskid radnog odnosa, što je ovaj i prihvatio, jer umesto krivičnog progona, sporazumni razvod je premija.

 

Unapređenje obavezno

 

Sledeća afera u Opštinskom sudu u Mladenovcu biva otkrivena u oktobru 2006. godine, kada se saznalo da je radnik izvršne pisarnice Aleksandar Lazarević proneverio novac koji je primio od dužnika u predmetu izvršenja, a koji je trebalo da preda poveriocu. Kako je Aleksandar Lazarević bio jedan od miljenika Ljiljane Brkić, ona je najpre pokušala da zataška otkriveno, a kako joj to nije uspelo, pošto je neko odtećenih obavestio policiju, Ljiljana Brkić nalazi rešenje opet o sporazumnom raskidu radnog odnosa. Da se tako nešto dogodilo u bilo kom drugom sudu, radnik izvršenja bi najpre dobio pritvor, a potom krivični progon. Ovakav sled stvari ne bi išao u prilog Ljiljani Brkić, koja je sebi postavila u zadatak da u penziju ode sa mesta predsednika suda.

Aleksandar Lazarević je oštetio više desetina ljudi, ali o tome nije obavešten predsednik Okružnog suda.

Ljiljana Brkić je potom zaposlila kao radnika obezbeđenja Vladana Simića, koga ubrzo, kao čoveka od poverenja, postavlja na mesto predsednika sindikata. Rukovodstvo sindikata uz odobrenje Ljiljane Brkić donosi odluku o osnivanju kase uzajamne pomoći, bez pravnog akta o načinu njenog korišćenja. Kako su se radnici bunili da im se od ionako malih plata novac odbija za nešto što se ne zna ko će i kako koristiti, Ljiljana Brkić lično nalaže računovodstvu da se svima od plate odbija određeni procenat. Novac koji se slio u tu kasu niko od radnika suda nije video, a kada je u sud stigao izvod iz koga se videlo da je sav novac u jednom danu podigao Vladan Simić i zadržao za sopstvene potrebe. Kada je postalo izvesno da bi neko mogao podneti prijavu, Ljiljana Brkić je dala nalog računovodstvu da obustavi odbijanje novca od zarade zaposlenih.

Koliko je kvalitetan rukovodilac i čovek Ljiljana Brkić govori i činjenica da je tokom 2009. godine usred reizbora neko podneo krivičnu prijavu protiv šefa računovodstva Mirjane Gavrilović, zbog toga špo je budžetske pare prebacivala na svoje račune. Kada su prvi put došli policijski inspektori Mirjana Gavrilović je ovo negirala, a potom je pokušala da prikrije učinjeno tako što je sačinila lažna rešenja u koje je unela podatke da je postupala kao veštak u sudskim predmetima i da je po tom osnovu prebacivan budžetski novac na njen račun. Tako falsifikovana rešenja bila su overena pečatom predsednika suda. Šteta naneta budžetu je 30.000 evra, Mirjana Gavrilović je osuđena i upućena na izdržavanje kazne od četiri godine i šest meseci, a Ljiljana Brkić je - unapređena.

 

Vole udvorice

 

Postavlja se pitanje kako? Čelnicima DS svideo se udvorički odnos Ljiljane Brkić pa su joj preko Ivana Jankovića, predsednika OO DS, koji se valjda razume u to šta je kvalitetan sudija i predsednik suda, jer je pre političke funkcije bio konobar, ponudili mesto predsednika Drugog suda. Dogovori su vođeni tokom 2009. godine u zgradi opštine, vikendom, uz učešće pomoćnika ministra pravde Vojkana Simića.

Mesecima pre okončanja postupka reizbora Ljiljana Brkić je počela da se hvali time da će biti predsednik Drugog osnovnog suda u Beogradu. Radnici suda su bili zapanjeni, a ona je postavljena za vršioca funkcije istog suda.

Zamenik predsednika suda u Mladenovcu bio je Vladimir Mirosavić, koji je prošao postupak reizbora i sada je sudija Drugog osnovnog suda. Sve prijave koje je trebalo napisati, svi prljavi poslovi bili su povereni ovom čoveku od strane Ljiljane Brkić. Ovaj je sve što je trebalo - uradio. Odakle tolika poslušnost? Odatle što je Vladimir Mirosavić u sudu kao referenta zaposlio svoju ženu Biljanu, iako ova ima samo srednju poljoprivrednu školu. Sudija Mirosavić je vredan čovek pa pored sudijskog posla u radno vreme u prostorijama suda radi i - kao advokat. Prima stranke, piše tužbe, daje pravne savete. Pitanje je uz kakvu nadoknadu? Ovaj tandem se pokazao kao uspešan, opstaje bez obzira na sve.

Na kraju treba naglasiti i to da je protiv Ljiljane Brkić, zbog napred navedenog, podneta krivična prijava jos 2009. godine, ali izgleda u ovom predmetu nema efikasnosti pravosuđa. Ljiljana Brkić čeka penziju na mestu v.f. predsednika Drugog osnovnog suda u Beogradu.

 

Autor, član OO DS, poznat redakciji) 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane