https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Polemika

Polemika

Nekorektna polemika akademika Deretića u vezi sa hipotezama o poreklu Albanaca

 

Albanci me pojedoše živog, al' vi ste alaviji

 

"Morava nije za neplivače", Tabloid 237

 

Prof. dr Kaplan BUROVIĆ,

akademik

 

 

Moja studija Dokumentovano poreklo Albanaca, pošto je prvo objavljena na sajtu Glasa dijaspore, Libek (Nemačka), 10. aprila 2010, preštampana je i od sajta Novinar, Minhen (Nemačka), 15. februara 2011. čično sam je objavio posle koji mesec u mom delu Odan i odran, Ulcinj 2011, a zatim je objavljena i u listu Tabloid  br. 235, 23. juna 2011.

Oslanjajući se na ovo poslednje izdanje, poznati akademik dr Jovan Deretić prodiskutirao mi je studiju u Tabloidu, a pod naslovom Morava nije za neplivače.

Njegova polemika ima mnoge očigledne netačnosti, pre svega jer ju je napisao posle površnog čitanja moje studije i sa nekim predubeđenjima, zasađenim kod njega od mojih neprijatelja (koji nisu samo moji, već i našeg srpskog naroda, pa i samog akademika Deretića!). Preko svega napisana je i sa napetim živcima, što je, verujem, učinilo autora da ostavi na stranu etiku naučnika i da sklizne gde mu ne dolikuje. Sva sreća što je plivanje naučio u reci Moravi, pa se nadam da se neće utopiti.

Što se tiče mene, kao Ulcinjanin sam plivanje naučio na Jadranskom moru, a i prezime ukazuje da su mi se i pradedovi borili sa burom, pa sam i lično poznat kao izvrstan plivač: plivao sam (i plivam!) i sa kuršumom - u potiljak i u čelo!

Pošto često imam posla sa ovakvim ljudima, obično im kažem: Zatvor sam izdržao ja, ali ste živčano malaksali vi!"

Ako je samo moja studija izazvala akademiku Deretiću to nerviranje, iskreno žalim i izvinjavam mu se. Utoliko pre ako nije i od onih pravoslavnih fundamentalista (što bi me jako-jako radovalo!), koji me proganjaju u stopu, iako nemaju potrebu za tim, jer me muslimanski fundamentalisti proganjaju i za sebe i za njih.

Pre nego verski fundamentalizam, ja sam akademiku Deretiću pretpostavio titoizam, ali ga ovo izgleda ni najmanje nije dirnulo.

I pored toga, u mom delu Ko su Albanci? ja sam više puta spomenuo i citirao akademika Deretića, uvek pozitivno, a pošto sam mu pročitao skoro sva dela. Vidite strane 113, 136-7. Pa i u delu Odan i odran, Ulcinj 2011, citiram ga na stranicama 19, 23, 24, opet samo pozitivno, pa i prihvatam mnogo šta od onog što on pretendira. Ja sam preko jednog mog dela pozvao naučnike celoga sveta, posebno naše, da se pozabave onime što kaže akademik Deretić, jer, ako se to dokaže, mnogo će se čega izmeniti u istoriji našeg naroda (srpskog, gospodine Deretiću!), pa i svih ostalih.

Moje pretendiranje da je akademik Deretić pogrešno informiran o meni dokazuje se njegovom izjavom: "Pa i pored toga usuđujete se da kažete da ste potomci Ilira i to dokazujete tako što dajete deci imena Iljir, Agron i Teuta". Kome se vi tako obraćate, g. Deretiću? Meni?! Vidi se jasno da vi nemate pojma ni s kim govorite, a hoćete da polemizirate sa mnom! Nikada nigde nisam rekao za sebe da sam potomak Ilira, niti sam dao takva imena mojoj deci. Moja se deca nazivaju Dušan, Dušanka i Antonije, a porekao sam ilirsko poreklo i samim Albancima, pa sam to i naučno dokazao, pa i skupo platio, onako kako to vi ne samo što još niste platili, već i ne zamišljate. I u samoj predmetnoj studiji, na početku i pri dnu, naglasio sam: "Albanci nisu ni sa Kavkaza, niti Iliri... njegovo (Deretićevo!) i moje pretendiranje, negira poreklo Albanaca od Ilira". Gospodine Deretiću, Albanci su me deset puta naživo odrali u pravom smislu reči, tražeći mi albansku i ilirsku čapru. Jedan jedini put da su vas odrali, porekli biste i majčino mleko!

Kažete da ste pročitali moja dela na stranicama Tabloida. Ne verujem. Onaj koji je i samo jedno moje delo pročitao, nikada ne bi rekao protiv mene ono što ste rekli vi. I samu predmetnu studiju izgleda da ste pročitali površno, tangentno. Zato vas molim da je pročitate još jednom i da se ostavite propagande, koju vrše protiv mene kako Albanci, tako i srpski pravoslavni fundamentalisti, koji me bestidno, i preko medija, nazivaju Albancem, pa i muslimanom, iako sasvim dobro znaju da nisam ni Albanac, niti musliman.

Ja sam, mislim, sasvim naučno dokazao da Albanci nisu Iliri. Izvolite pročitati studiju o tome u mom delu Ko su Albanci?

I vi pretendirate da Albanci nisu Iliri, ali ste, nažalost, "dokazali" da su Iliri. Kako to?! Vaš kolega Gojko Vukčević, u svom delu O porijeklu Ilira, Podgorica, 1992, kaže ono što kažete i vi: da su Albanci Albanije poreklom sa Kavkaza, od tamošnjih Albanaca. Zatim nadovezuje - da su ti Albanci poreklom od Ilira!  Ima 20 godina što je objavio to delo, a vi i dan-danas ne samo što mu niste ništa kritikovali, već niste to ni pročitali, dok moju studiju, objavljenu u Tabloidu, niste čekali niti da joj se ohladi boja, iskritikovali ste mi je opako i naopako. Ovaj Kaplan, koji je višestruko dokazao da nije Albanac (vi za sebe to još niste dokazali, iako Albanci pretediraju za vas da ste srbizirani Albanac!), čim je izašao iz albanskog zatvora, podvrgnuo je stručnoj analizi i konstruktivnoj kritici delo g. Vukčevića, pa je to objavio ne samo usred Beograda, na svom maternjem srpskom jeziku, već i usred Tirane, na jeziku Albanaca!

Vi ste i sami rekli da su Iliri Srbi. Sledstveno, kad bi to bilo istina, i da sam se izjavio za Ilira, kako to vi pretendirate (!), pa i imena da sam dao deci Ilir, Agron i Teuta, ja se nisam odrekao Srba, kao što se ne odriču srpstva oni koji sebe nazivaju Šumadincima. Vi ste, g. Deretiću, kontradiktorni ne samo u ovom delu vaše polemike i vaših hipoteza, već i drugde. Ili to ne shvaćate. Pokušajte da shvatite.

Ako vam Slovenci ne dozvoljavaju da se popnete na vrh Triglava, da me vidite, a vi se popnite bar na vrh Avale! Ako vam Tito i iz groba ne dozvoljava da me pozdravite i izjavite elementarno ljudsko sažaljenje za moje patnje i stradanja u službi naučne istine, naroda i domovine, a vi bar mi u fusnoti vaših dela spomenite ime, ako ne iz poštovanja, a ono da naše zajedničke neprijatelje učinite da - da puknu.

Ali, vi ne činite samo Ilire Srbima. Vi ste proglasili za Srbe i Sumere, Etrurce, Kelte, Tračane, Dačane, Makedonce antikiteta i - koga ne?! Za vas je ceo svet Srbija. Ako ovako nastavite, ne treba da se čudimo da ćete jednog dana proglasiti za Srbe i Adama i Evu, pa - moguće - i poreklom iz naše Hercegovine, za vaše i moje pradedove. Siđite, gospodine Deretiću, sa tog Pegaza, pa prohodajte pešice po oblastima vaših istraživanja i studiranja!

Ne poznajući ni mene, niti moje stvaranje, moje albanološke teze, vi me, g. Deretiću, i optužujete: "Akademik Burović protura jednu novu tezu o poreklu Arbanasa koja se, na njegovu nesreću, ne oslanja na nauku i za koju nema nijednog dokaza. Sve se svodi na pustu želju da se Arbanasima pribavi neka antička veza na Helmu i u Evropi koja bi mogla da posluži izvođenju istorijskog prava na određene teritorije. Zatim da se o njima stvori drukčija i lepša slika od sada postojeće". Pa pročitajte, molim vas, moje albanološke teze i vidite imate li pravo za ovo?! Kad ih budete pročitali, verujem da ćete i sami priznati da jedna takva "pusta želja" ne samo da ne postoji kod mene, već da sam joj se i suprotstavio kod onih koji je podržavaju, a uvek bazirajući se na naučnoj istini i sa žarkom željom da se ona - naučna istina - uspostavi.

Pa ni vaš izraz-optužba - Burović  protura  jednu novu tezu o poreklu Arbanasa - ne stoji, jer ja ne samo što ne "proturam" ništa, već naprotiv, jasno i glasno sam rekao da moja teza - nije moja. Ovu tezu su poodavno formulisali, pa i dokazali drugi, svetski poznati naučnici, albanolozi, profesori i doktori nauka, akademici. Vi, g. Deretiću, mora da poznajete austrijskog akademika Gustava Weiganda i njegove sledbenike, njegovih 12 argumenata, kojima je još pre DSR dokazao da Albanci nisu ni autohtoni, niti Iliri, ponajmanje i Pelazgi. Kao albanolog vi mora da znate da je i najveći albanolog Albanije, akademik, prof. dr Ekrem Čabej priznao da Albanci nisu ni autohtoni, niti Iliri, pa ni Pelazgi. Znajući ovo, ja ne razumem kako to možete da me optužite da sam ja proturio "moju" tezu o poreklu Albanaca?! Znate li šta znači u našem jeziku reč proturiti? Ne služi vam na čast ovaj dezavuišući i depersonalizirajući jezik, koji karakteriše svu vašu "polemiku" i čini je notorno nekorektnom. De, priberite se, gospodine, ostavite živce i titoizam po strani, jer smo na polju nauke, a ne politike i intriga, laži i falsifikovanja!

Istina je da sam ja toj tezi skinuo albanski tabu, da sam joj otresao prašinu i pridodao ono što sam u međuvremenu otkrio u vezi sa poreklom Albanaca. Istina je da sam je ja svetu predstavio i učinio poznatom, ali - kako sam to naglasio svojevremeno - iako se Amerika danas naziva tako po Amerigu Vespučiju - nju je u stvari otkrio Kristofor Kolombo. Ili nije tako?!

U nastavku vaših kleveta protiv mene, pišete: "Burović smatra moje istorijske radove, koji se zasnivaju na čvrstim dokazima, za glavnu prepreku njegovim tezama za koje nema nikakvih dokaza... ako nema dokaza (Burović) ima pljuvačke, i lepi mi etiketu 'pravoslavnog fundamentaliste'".

Treba da znate, g. Deretiću, da sam ja za vas čuo pre koju godinu, pošto sam objavio moje albanološke teze. Prema tome, ne samo tada, već ni danas nisam smatrao i ne smatram za ma kakvu prepreku mojim tezama vašu hipotezu. Prema tome, nisam vam lepio, ni pljuvačkom, niti tutkalom, bilo kakvu etiketu. Etikete ste lepili i lepite sebi sami vi, stavom koji ste držali i držite prema meni, vi i vaše kolege iz SANU. Objavili ste tolike knjige, vi i te vaše kolege, prolazeći pored ovih mojih teza kao pored turskog groblja, pa i pošto sam vas apostrofirao. Ako niste manifestirali pravoslavni fundamentalizam, vi ste manifestirali titoizam. Ili ne?!

Što se tiče vašeg pretendiranja da se vaša hipoteza zasniva "na čvrstim dokazima", a moje teze da "nemaju nikakvih dokaza", koliko imate pravo za to dokazuje činjenica da vam Albanci još nisu naučili ni ime, dok o mojim tezama urliču na sva usta, napisali su čitave knjige od više stotina stranica protiv, pa su pozvali i svoje "junake" (preko interneta!), da dođu u Ženevu i da me ubiju, dok mi je jedan drugi Albanac (i on preko interneta!), opevao.

Ako je ovaj i onaj rekao da su Albanci (Šćipetari balkanske Albanije) došli sa Kavkaza, to još ne znači da su rekli istinu, ponajmanje to možemo da smatramo "tragovima i dokazom" tog njihovog dolaska. Pa i postojanje Albanaca Kavkaza u Arabiji to nam ne dokazuje. A što se tiče Sicilije, ja još ne znam da tamo postoje ikakvi tragovi o njima. Ono što vi nazivate "tragovima" ne odgovara istini, jer ti su Albanci tamo iz vremena Skenderbega. Oni pevaju "O e bukura More!" kao o svojoj domovini, a ne o Arabiji, niti o Kavkazu. Vjerujem da znate gde je Moreja - Peloponez!

Nije istina ni da ja ne spominjem romejskog istoričara Mihaila Ataliatisa. To što vi kažete, g. Deretiću, dokazuje da niste upućeni u moje stvaranje. Da ste pročitali moju knjigu Ko su Albanci?, bar str. 98, sigurno ne biste to rekli. Na istoj strani spominjem i dračkog kneza Đorđa Manijaka, koji se 1043. godine pobunio protiv centralne vlasti. Ataliatis kaže da je on doveo iz Italije vojsku, pa pošao na Vizant. Kaže i to da je u toj vojsci, sem Italijana sa Sicilije, bilo i Srba i Albanaca.

Svojim već poznatim jezikom g. Deretić pretendira da ja "preskačem i prikrivam svedočenje Mihaila Ataliota o dolasku Arbanasa sa Sicilije", da "prikrivam predanje, sećanje, kod samih Arbanasa, da ih je iz Arabije (na Siciliju) doveo njihov vođa koji se zvao Azreti Imer". On isto tako pretendira da "ne znam" ili "namerno krijem" da kod Arapa postoji sećanje o boravku kavkaskih Albana u Saudijskoj Arabiji.

Žalim, ali ništa od ovoga nije istina. Niti ja preskačem i prikrivam, niti je Mihailo Ataliatis svedočio bilo čime dolazak Albanaca sa Sicilije. Svedočenje da je u vojsci Đ. Manijaka bilo i Albanaca ne znači da su oni dovedeni sa Sicilije, jer - ako to uzmemo tako - onda ispada da su i Srbi dovedeni sa Sicilije.

Dovedena vojska sa Sicilije pridružila se vojsci regrutovanoj u Drač i okolinu, a to su bili Romejci, Srbi, Vlasi, Albanci i drugi.

Kod Albanaca ne postoji nikakvo sećanje da su dovedeni sa Sicilije, pogotovo da ih je iz Arabije doveo na Siciliji nekakav Azreti Imer, tobože njihov vođa. Ako g. Deretić za to ima bilo kakva svedočanstva, neka nam ih predstavi. Isto tako i za pretendiranje da kod Arapa postoji sećanje o boravku kavkaskih Albana u Saudijskoj Arabiji, mada ovo poslednje, i da postoji, ne svedoči da su Šćipetari sa Kavkaza.

Kad nešto ne znam, ne mogu ni preskočiti, niti prikriti. Pretendiranje da sam ja to preskočio namerno, pa i prikrio, kleveta je. Namerna ili nenamerna, to najbolje zna njen autor.

U vezi sa ovim, g. Deretić pretendira: "Ako Ataliota, Pije II (plus J.V. Staljin! Ne znam zašto ga preskače i prikriva! - KB) i Deretić nisu u pravu, dokažite to  (Buroviću), iznesite činjenice ako ih imate". Pa ja sam to i dokazao, g. Deretiću. Štaviše, izričito sam naglasio da i samo argumenat kentum-satem je za naučnika dovoljan, dok ono što sam tom argumentu dodao jeste za obične ljude.

Naslov moje studije u Tabloidu "Albanci, Albani i Albanoi" nije moj. To je delo redakcije lista. Moj je naslov "Hipoteze o poreklu Albanaca". U toj studiji ja jasno kažem da Albanci (balkanske Albanije, današnji Šćipetari) sa Albanima ili Albancima kavkaske Albanije (i Albanoima balkanske Albanije!) nisu isti narod. To su dva sasvim različita naroda, za što sam naveo dokumenta, činjenice i naučna argumenta. Albani-Albanci kavkaske Albanije, sa Albanoima balkanske Albanije, Italije i Škotske (Albani) jesu isti narod, keltskog porekla, jezične grupe kentum. Albanci (Šćipetari) balkanske Albanije nemaju etničke veze sa pomenutima, jer im je jezik grupe satem. Ovo je u mojim studijama jasno istaknuto, pa i u predmetnoj. Što mi ih čitaoci (pa i g. Deretić!) mešaju, ja nisam kriv. Izvolite pročitati moje studije pažljivije i bez predrasuda, bez loših namera.

Da je šćipetarski jezik grupe satem, to su otkrili i dokazali drugi. Vidite moje delo Ko su Albanci?, str. 63-65, gde sam to opširno obrazložio. Ja nisam kriv što za vas ne postoji akademik, prof. dr Franc Bopp, ni  Ksilander, Pedersen, Krečmer, Barić, pa ni Andre Martine (Andre Martinet), jedan od najvećih lingvista današnjice, strukturalist i osnivač funkcionalne lingvistike, profesor u L'Ecole pratique des hautes Etydes, a zatim i profesor na Sorboni: deset godina je predavao i na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, autor je dela  Des steppes aux oceans - L'indo-européen et les Indo-européens, Paris, Payot, 1986). Da je šćipetarski jezik grupe satem priznali su i albanolozi balkanske Albanije, iako su učinili sve da dokažu da je grupe kentum. Sledstveno, oni će vam biti jako-jako zahvalni ako vi budete uspeli da dokažete to, da njihov jezik pripada grupi kentum. A ako dokažete, budite sigurni da vas ja neću optužiti za ono za što ste me vi optužili, niti ću vas registrirati za Albanca. Naprotiv, ne kao sportista, već kao naučnik, stegnuću vam ruku i iskreno čestitati.

Kako vidite, moju "priču" o ovome, do danas, sem vas (i albanskih ekstremnih nacionalista, šovinista i rasista!), niko nije "bacio u vodu". Ponajmanje da me time i "matirao".

Koliko da znate, indoevropski jezici su se (dogovorno!) nazvali po imenu STO (satem) i imenu CENTUM (kentum), jer ih to ne opredeljuje. Oni su se opredelili u satem i kentum po razlici u svim njihovim fonetičkim podsistemima i gramatičkoj strukturi, posebno po reflektiranju indoevropskih palatala, što nam dokazuje upravo šćipetarski jezik, koji bi po broju STO-QIND trebalo da bude kentum jezik, ali - po fonetičkim podsistemima, gramatičkoj strukturi i reflektiranju palatala (!) - pripada grupi satem. Izvinjavam vam se za ovu lekciju, ili - kako se to vi izražavate - "šah-mat". Nisam ni ja sveznajući. Dok god smo živi nešto ćemo novo naučiti. Kako sam vam već rekao, i ja sam ponešto naučio iz vaših dela. I ne stidim se toga. Naprotiv, zahvaljujem vam.

Ja nigde nisam porekao albaniziranje Srba ne samo u Albaniji, već i na Kosmetu, Makedoniji i Crnoj Gori. Naprotiv, o tome sam često pisao, pa su se, na moja otkrića i dokaze, oslonili o ovom problemu mnogi svetski i naši naučnici, od kojih vam uzgred spominjem profesore Univerziteta u Njujorku, makedonske akademičare, pa i gospodin Vojin GRUBAČ, predsednik NVO Akademska alternativa Crne Gore.

Ne znam što ste vi do danas objavili u vezi ovog problema, ali ja sam autor i eseja Koktej albanske krvi, objavljen prvo na sajtu Glas dijaspore (Libek, Nemačka), dana 6. marta 2010. Preštampan je u mom delu Odan i odran, Ulcinj 2011, str. 88-90. Ispada kao da se hvalim, ali su činjenice neosporne da me vi, g. Deretiću, ne poznajete.

Što se tiče plemena Nikaj, koje je po vama šćipetarsko, ja ne znam kakve veze ima ono sa Kavkazom. Izvolite nam objasniti.

Litvanizme albanskog jezika nisam ja ni otkrio, niti nazvao tako. Otkrili su ih i nazvali tako svetski poznati albanolozi, a priznali su to i albanski. Koliko za primer spominjem vam austrijske akademike, prof. dr Gustava Majera, prof. dr Norberta Jokla i, posebno, savremenog kanadskog akademika, prof. dr Vladimira Orela. Moguće da i ja imam moje "grehove", ali vas molim da mi ne tovarite i "grehove" drugih, jer su Albanci spremni da me proglase za plagijatora.

Ako su iz Indije došli u Evropu samo Cigani, kako to pretendirate vi, onda mora da smo Cigani i mi - Srbi. Bre, bre! Pa onda su Albanci imali pravo kad su rekli za mene da sam "ruski Ciganin"! Daj, bre, gedžo, da se sakrijem iza tvojih arijevskih pleća, jer me Albanci ubiše, pojedoše me živog! E pa, tu je stvarno kraj priče! I to - "na nivou intelektualne pristojnosti, bez etiketiranja i vređanja" - kako to vi pretendirate.

O etimologiji toponima Karpati, izvolite polemizirati sa albanskim etimologom akademikom, prof. dr Ekremom Čabejem, jer je on autor te etimologije. Nama biste dobro učinili da kažete gde ste našli to pleme Karpa i čime dokazujete da je slovenskog porekla. Isto tako za veze između rumunskog i albanskog jezika, izvolite nam reći u kom su to delu Srbije stvorene? Da ne mislite u Transilvaniji, na padinama Karpata i Beskida?! Bože dragi, ko to kaže, ko to laže Srbija je mala?!

Svetski su naučnici dokazali da, i pored srodnosti, rumunski i vlaški jezik nisu ista stvar (Gustav Weigand). Ali za vas moguće da su ista stvar i srpski sa ruskim jezikom!

Što se tiče prelaza Šćipetara iz Rumunije na Balkan, činjenica je da su oni prešli. A pošto to hroničari vremena nisu zabeležili, mora da su ovi Šćipetari bili sasvim mali narod i da su Dunav prešli u sastavu kojeg drugog, većeg naroda (kao pleme tog naroda!), zabeležen od hroničara vremena. A to su bili Bugari kana Asparuha. U nedostatku dokumenata, za izvesne događaje moramo da pozovemo u pomoć logiku stvari, bar onu elementarnu. O ovom prelazu se, kao i ja, izrazio već pomenuti albanski akademik E. Čabej, pa i drugi.

Da li su se ovi Bugari Asparuha srbizirali, ili andizirali, to je sasvim druga stvar, koja nema veze sa poreklom Albanaca. Ako se budemo ovako hvatali za grane i grančice, nikada nećemo uspeti da rešimo problem stabla, kardinalno pitanja naše polemike. Degradiranje problema obično čine kritizeri, oni koji se boje istine, a i psihički rastrojeni. Pošto sam dugo bio po zatvorima, moguće da sam i psihički rastrojen. Albanci (enverovci!) su me svojevremeno proglasili za nenormalnog, još u zatvorskim ćelijama, što sigurno dokazuje i ovaj moj odgovor. Ili ne?! Zato vam se opet izvinjavam, g. Deretiću.

Ako su Šćipetari izbegli srbiziranje, ne samo u Bugarskoj, već i u Srbiji (to je po g. Deretiću i današnja Albanija, oblast Mata!), neka za to traži računa Pavlu Anđeliću (koji im je napisao prvu albansku reč!), Đurđu Kastrioti (koji u borbama protiv Turaka potamani skoro sve Srbe Albanije!), Ivanu Buzuku (Hrvat, koji im je objavio prvu knjigu na albanskom jeziku!), Dositeju Obradoviću (koji im je otvorio prvu školu!), pa redom i drugima, i svom ocu, ili dedi, koji je prvi na svetu priznao nezavisnost Albanije, pa je u Srbiji i štampao prvi bukvar ove nezavisne države i, natovaren na konje, odneo im ga tamo - u nekadašnjoj Srbiji, sada zvanoj Albanija! Pročitao sam negde da je car Dušan, pošto je okupirao Albaniju, proglasio sebe za cara Srba, Grka i Albanaca! Tada su ovi Albanci, moguće, živeli na Mesecu! Ili ne?!

Pomen o prisustvu Šćipetara u Donjoj Meziji (Trakiji) su tračke reči albanskog jezika, pa i starobugarske. Ništa manje i bugarske gramatičke karakteristike, koje vi, g. Deretiću, ili ne vidite, ili ih gledate, kao i sve ostalo, kroz naočare srpskog ekstremnog nacionaliste. Bar ovako kažu oni koji su se bavili ovim problemom.

Ako bugarski vladalac Boris "nije imao titulu cara nego hana", ni sultan Mehmed Osvajač nije bio Srbin od Brankovića, kako to vi, g. Deretiću, pretendirate, već od Hrebeljanovića, sin Olivere, kćerke kneza Lazara Hrebeljanovića. Kritizerstvo dokazuje neprijateljstvo. U nauci treba da budemo neprijatelji neistine, laži i falsifikata, a ne jedan drugog.

Da Albanci, odnosno Šćipetari, nisu nigde živeli na obalama mora i da nemaju u svom jeziku reči koje se odnose na more, plovidbu i ribolov, rekao sam to pre vas, g. Deretiću. A onima, koji su to rekli pre mene, ja sam pritekao u pomoć mojim studijama, koje vi ni dan-danas nemate! Zato, one reči, kojima ste propratili ovo, stavite u džep i zadržite ih za sebe.

Kako sam to svojevremeno naglasio i dokazao kroz moje studije, arabizmi u albanskom jeziku su retki, posredstvom turskog jezika i turskih okupatora Albanije, a ne direktno od Arabljana, koji su navodno doveli ove Albance sa Kavkaza u Siciliju.

Ja nigde nikad nisam rekao da su Albanci (Šćipetari) Kelti. To sam rekao (i dokazao!) za Albanoe, koje su Šćipetari našli u oblast Mata, kada su tu stigli u IX veku naše ere, a koje su vremenom asimilirali. Pretendiranje g. Deretića da sam rekao da su Šćipetari Kelti dokaz je da je on tangentno pročitao moju studiju i da me, sledstveno, ne poznaje. Ne kažem da namerno falsifikuje i kleveće, niti ono što je on o meni rekao! I bez treninga po zatvorima Jugoslavije i Albanije, ja sam bio širokogrud i tolerantan. Josip Broz i Enver Hodža trebali su da uhapse ove ljude, da bi ih naučili strpljenju da pročitaju bar dela, o kojima hoće da diskutiraju, pa i da zauzdaju njihov prljavi jezik. Umesto njih - eto, uhapsiše mene, koji za to nisam imao potrebu.

Prema tome, ne samo što ja ne fantaziram, g. Deretiću, već i ne rušim ono što sam prethodno rekao o dolasku Šćipetara preko Rumunije i Bugarske.

Ni etimologija imena Raban nije moja, g. Deretiću. Nju su naši srpski etimolozi ustanovili, a albanski su je samo prihvatili. Tako da tog zeca, za koji pretendirate da ja pokušavam da izvučem iz šešira, učinili biste dobro da ga ispečete, a ja ću vam doneti dobrog vina iz Švajcarske, pa da ga prijateljski zajedno pojedemo. Vi slobodno možete dići zdravicu za vašeg Josipa Broza Tita (Valter Vajs?!), ali dozvolite i meni da je dignem za mog Maura.

Da ne odužim, deo pretekle priče g. Deretića ostaviću amaterima da oštre i probaju svoja pera. Ja sam od vas, g. Deretiću, kako to vi sami priznajete, dobio ono što sam tražio, priliku da dokažem SANU ko su njeni uvaženi akademici i ko sam ja, kome ne dozvoljavaju pristup tamo. Sa druge strane, ovim odgovorom, vi ste, g. Deretiću, dobili od mene ono što - vaistinu - niste tražili. Ali - za što ste imali nasušnu potrebu.

Da se zdravo vidimo u narednim okršajima.

Ne zaboravite samo zeca!

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane