https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Polemika

Polemika

Povodom albanološke diskusije profesora Petrovića

 

 

Naučni problemi ne rešavaju se glasanjem

 

Piše: prof. dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

 

Pozdravljam prof. dr Dragoljuba Petrovića, koji se dobrovoljno, znači direktno nepozvan, uključio u polemiku Deretić-Burović u vezi albanoloških problema, posebno o poreklu Albanaca. Pozdravljam ga i zahvaljujem mu, jer - i pristrasnošću, pa i kad ko kaže kakvu neistinu - i nehotice doprinosi otkrivanju istine. A istina se otkriva u sudaru suprotnosti.

Suprotno od njega, koji je našu polemiku nazvao "spor Burović-Deretić", ja je nazvah polemika Deretić-Burović, pošto i nemamo posla sa kakvim sporom, reč ova koja ima više pravnu konotaciju. Sa druge strane, kao stariji što sam, ja sam pre Deretića istupio sa mojim albanološkim tezama. Kad sam ja 1955. godine pretstavio na Albanologiji u Skoplju moje albanološke teze, Deretić, ako nije udarao mačku sa kašikom, sigurno još nije izgovorio ni reč albanologija.

Kasnije, iako je imao i moja već objavljena dela iz oblasti albanologije, svojim napisima po medijima, posebno i svojim knjigama, Deretić se očito suprotstavio mojim albanološkim tezama, iako mi nigde nije spomenuo ni ime. Znači, on je ovu polemiku započeo prvi, prećutkivanjem mog imena i mojih dela, kako to čine i mnogi drugi, posebno Enverovci, ali i Titoisti. Ja sam Deretiću skrenuo pažnju na to, odgovarajući mu na njegov dopis, objavljen na sajtu INTERNET NOVINE SERBSKE. Pošto je i na sajtu GLAS DIJASPORE nastavio prećutno osporavanje mojih albanoloških teza, ja sam prihvatio taj njegov izazov i odgovorio mu tamo mojim dopisom "Dokumentirano poreklo Albanaca". Tada su mi stigle mnoge čestitke, ne samo od običnih ljudi, već i od onih koji su manje-više upućeni u problem. Tako mi Lazar Vujatović, iz Londona, piše: "Moram reći da sam kao Srbin frustriran na SANU, što ne posvećuje veću pažnju vašem naučnom radu, koji je u potpunosti potvrđen i studijama kao što su ove od Vladimira Orela. Umjesto toga, SANU ustupa poziciju naučnicima kao što je Deretić i Terzić, čiji  pristup albanološkom problemu, ili je polumitološki, u slučaju Deretića, ili restriktiran na tri teze i nikakvu drugu mogućnost, osim te tri teze, kao što je to kod Terzića".

Nije samo Lazar Vujatović frustriran na SANU! Frustrirani su i svi Srbi Kosmeta, koji me ove godine pozvaše za proslavu Vidovdana, i - dok su se oni spremali da me svečano dočekaju - ne albanske (!), već srpske vlasti (!!!), direktno iz Beograda, zabraniše im to. Titoisti su nam poznati ne samo kad viju Titovu zastavu, već i kad se preko telefona, ili usmeno, sašaptavaju, daju instrukcije i zapovesti. Ili ovo nije istina gospođo Vesna Mikić?! Ili ovo nije istina Profesore Petroviću?! Zašto u vašoj polemici prećutkujete ovu istinu?! Pa ona je u mom odgovoru Deretiću sasvim jasna! A sasvim jasno je i u čiju vodenicu navrće vodu ova vaša "polemika".

U TABLOIDU br. 240 prof. dr Dragoljub Petrović objavljuje svoju polemiku por naslovom "Istorija ne prihvata površnost". Pre svega pitam profesora o čijoj je površnosti reč? O Deretićevoj ili o svojoj, profesorovoj?! Za sebe znam da sam probleme albanologije, kroz moje studije i već objavljene knjige, tretirao ne površno, već tako detaljno i do takvih dubina, da mi svaki albanolog to može samo zavideti. Spominjem vam upravo studiju "Ko su Albanoi?", koja je u direktnoj vezi sa predstavljenim problemom, a koju Profesor Petrović ne samo što nije pročitao, već sigurno ne zna ni da postoji. To mu ipak ne smeta da diskutira o Albanima, pa i da kaže da sam površan. Ili se to odnosi na Deretića?! Kao i Deretić, Profesor ne poznaje moja albanološka istraživanja i otkrića! Sa površnim znanjima se ne polemizira. Pogotovo se ne možemo složiti sa onima koji probleme tretiraju površno. Da ne govorimo i o onima koji "polemiziraju" zlonamerno, sa zadnjim mislima i maskiranim ciljevima!

Pre svega treba znati koji su osnovni problemi polemike Deretić-Burović. Ja mislim da su ovi:

1.- Jesu li ili nisu Albanci (Šćipetari) Iliri?

2.- Jesu li ili nisu Šćipetari i Albani Kavkaza isti narod?

3.- Jesu li došli Šćipetari u današnju Albaniju iz Sicilije 1043. godine, ili su došli iz Rumunije posle nove ere?

Sledstveno, na ovo i treba da se skoncentriše polemika, a ne da se skače sa grane na grani i - posebno - ne da se upliću problemi kojima ovde nije mesto.

 

***

AD 1 - I ja i Deretić kažemo da Šćipetari nisu Iliri. Onda u čemu je nesporazum?

Ja dokumentima, činjenicama i naučnim argumentima dokazujem da Šćipetari nisu Iliri, niti imaju ma kakve veze sa Ilirima. Vidite za ovo moju studiju "Albanci nisu Iliri", preštampana u mom delu KO SU ALBANCI?, Ženeva 2007, str. 54-94. Preštampana je i u listu TABLOID, God. V, Br. 154, Beograd 15.V.2008, u nastavcima iz broja u broj, sve do Br. 159.

Deretić, do danas, nije nam o ovome pretstavio nijedan dokaz. Ili je pretstavio?! Koji su to njegovi dokazi? Gde ih je objavio?

Da možda nisam zato "površan" ja, a Deretić ne?! Da se možda zato Profesor Popović složio sa Deretićen, a ne samnom?!

Ali, vidite i ovo: Deretić kaže da su Šćipetari i Albani Kavkaza isti narod. Kako sam naglasio u prethodnoj polemici, Gojko Vukčević pretendira da su ti Albani Iliri. Onda nam ispada da su i Šćipetari Iliri!!! Zar ovo nije kontradiktorno sa njegovim (Deretićevim) pretendiranjem da Šćipetari nisu Iliri?!?!?!

Do danas ne znam da je Deretić opovrgnuo Vukčevića. Ni Petrović! Ja - jesam! Da možda nisam zato "površan"?!

 

AD 2 - Deretić pretendira da su Šćipetari i Albani Kavkaza isti narod. Čime to dokazuje? Navodom Mihaila Ataliatisa (Michael Attaleiates) da je drački strateg Đorđe Manijak doveo iz italije vojsku u Drač 1043. godine i pošao sa njom na Vizant?! Pa u tom njegovom spisu piše da je u vojsci Manijaka bilo i Srba!!! Da nije Manijak i Srbe doveo sa Sicilije na Balkan?! Spis Ataliatisa ne treba uzeti površno, kako su je to uzeli Deretić i Petrović. Treba znati da je baza Manijaka bio Drač sa okolinom i da je on prvenstveno tu rekrutovao vojsku, pa je pored Srba regrutovao tu i Šćipetare. Pošto mu je ta vojska bila nedovoljna, on je doveo i Italijane sa Sicilije.

Ovo je istina. I ova istina je dovoljno jasna za svakoga, sem za one koji je neće. Za ovu istinu, iako se pretendira da sam "površan", ja se ne ograničavam samo na činjenicu koju već spomenuh, već i na drugih 10, koje sam poređao u pomenutoj mojoj studiji "Dokumentirano poreklo Albanaca", gde tretiram pretendiranje Deretića, problem u diskusiji.

Kako je moguće da mojih 10 argumenata nisu ubedili Profesora Petrovića, dok jedan jedini "argument" Deretića - za koji je izrazio i sumnju (!) - ubedio ga?! Ovo ne štima, gospodine Petroviću! Mora da je neki đavo po sredi!

Posebno, kako je moguće da za Profesora Petrovića moj argumet KENTUM-SATEM ne zaslužuje nikakvu pažnju, kad je ovo i argumentum crucis u pitanju Šćipetara i Ilira?! Ali da, i Petrović pretendira da je šćipetarski jezik KENTUM! I on se oslanja na šćipetarsko QIND za 100 ("Deretić zaslužuje posebnu pažnju: ona o brojevima '1' i '100'"!- piše on.), iako sasvim dobro zna da su tu reč Šćipetari pozajmili.

Naglašavam za Profesora da se o jednom jeziku ne sudi po pozajmicama i solecizmima. Da je šćipetarski jezik SATEM ne samo da su nedvosmisleno dokazali svetski poznati naučnici, albanolozi, već su to priznali i sami albanski naučnici, naravno - ne oslanjajući se na QIND, već na ono što suštinski razlikuje ove dve grupe jezika, a što sam naglasio u prethodnoj polemici.

Zato, i sva naglabanja Profesora Petrovića oko Albana Kavkaza su uzaludna. Profesor Shaban Demiraj, eks-predsednik Albanske akademije nauka, poznat kao albanolog, jasno i glasno je rekao da, ako je neki jezik KENTUM prirode, pošto je albanski jezik SATEM prirode, tu nema ni zbora za makakvu genealošku vezu. Albani Kavkaza i Šćipetari balkanske Albanije su dva sasvim različita naroda.

 

AD 3 - Da Šćipetari nisu došli na Balkan sa Sicilije, kako to pretendira Deretić, ja sam naveo nekoliko zdravih i sasvim jasnih argumenata, pa sam zato i napisao tu studiju - "Dokumentirano poreklo Albanaca", naravno - oslanjajući se na otkrića i dokaze svetski poznatih albanologa, pa i na samog najvećeg albanologa Šćiperije, akademika, prof. dr Eqrema Čabeja.

Za Deretića ne znam da nam je naveo i jedan jedini argument, izuzev pomenutog spisa Ataliatisa, koji mu Profesor - za sada - blago osporava. Ipak, iako i sam priznaje da Deretića "teže razume", da ga je i "teško procenjivati", Profesoru je on "uverljiviji" i "prihvatljiviji", pa zato i svoj glas daje njemu, a ne meni. Štaviše, on i intrigira protiv mene: "Nije uverljiva ni tvrdnja, koju navodi Burović… da su (Šćipetare, iz Rumunije) "mongolski Bugari kana Asparuha" 679. godine "prebacili u Trakiju", a otuda ih "bugarski car Boris" u 9. veku preveo i "smestio u Mat". Takva shvatanja već zadiru u domen "naučne fantastike…" Profesor Petrović "ne zna ni kako su Arbanasi mogli doći u Rumuniju ni kako se otud jedna cela narodnosna masa mogla "premestiti" najpre u Trakiju i otud u Arbaniju. Narodi se nikad nisu mogli preseliti (osim u naše vreme - po naredbi "demokratije"), mogli su se seliti pojedinci ili grupice, ali i to decenijama ili vekovima, onako, otprilike, kako su Arbanasi od kraja 15. veka do danas stigli od okoline Đakovice do Vranja."! (Podvukao KB)

Da možda sa ovime hoće da nam kaže da se Šćipetari nisu preselili?! Da su autohtoni?!

Pre svega, nisam ja prvi koji je rekao da su se Šćipetari preselili iz Rumunije. Rekli su to pre mene svetski poznati albanolozi, a prihvatio ih je i pomenuti Akademik Čabej. Zatim, pitam Profesora, zar su njemu nepoznate jezične konkordance litvansko-šćipetarske? I ne samo jezične, već i mnoge druge, posebno rumunsko-šćipetarske?! O čemu svedoče ove konkordance? Zar nam ne svedoče da su nekada Šćipetari bili na severu Dunava i Balkana?!

A danas gde su ovi Šćipetari? Zar nisu na jugu Dunava, na Balkanu?! Pa zar ova činjenica ne dokazuje da su se oni preselili, da su prešli Dunav i stigli u Mat, gde ih je regrutovao Đorđe Manijak?! Kako vidite ovo nije "naučna fantastika", već najobičnija ljudska logika, za koju ne bih rekao da Profesoru nedostaje. Naprotiv, on se pravi kao da je nema, da bi ofarbao moje naučne stavove tobožnjom "fantastikom", koju - tu fantastiku (!) - na izobilju ima kod "njegovog" Deretića, ali eto - Profesoru ne rade kako treba ni klikeri ni cvikeri. A poznato je da su fantastiku i mitologiju kod Deretića primetili i najobičniji ljudi!

Ah da, po Profesoru - ""arbanaške leksike" u rumunskim govorima, i uopšte po Karpatima (do Dobrudže na istoku i Moravske na zapadu), zna se da su nju raznosili balkanski stočari, da su njihovu glavninu mogli činiti Vlasi, tj. "romanizovani Srbi"!

Profesore, izgleda da ste izgubili kompas!

Nisu iz Deretićevog Rabana išli Vlasi u Rumuniju, već su iz Rumunije (gde postoji i oblast zvana Vlahija!) dolazili na Balkan i u Raban. I tu seobu su učinili pre dolaska Šćpetara u Raban. Kad su Šćipetari stigli u Raban, našli su Vlase tu. Našli su Vlahe i Srbe, pa i deo keltskog plemena Albanoi!

(Uzgred budi rečeno Vlasi nisu "romanizirani Srbi"! Ima Srba koji su se vlahizirali i bez romanizacije, kao što ima i Vlaha koji su se srbizirali. Vlasi su zaseban narod, kao i svaki drugi narod na Balkanu. To svoje rasističko nastrojenje Profesor neka zadrži za sebe! Ili misli da huška Vlase protiv Srba?! Sic!).

Ali što je ovo: "balkanski stočari… su Rumunima preneli starobalkanski leksikon"?! Je li profesor svestan što je ovime rekao?! Ako je šćipetarski leksikon "starobalkanski", onda su i Šćipetari starobalkanci!

Profesore, da niste popili koju čašicu šljive više kad ste ovo pisali?!

Ili su vas opili Albanci bozom?!

Ah, ova albanska boza, što ne čini?! Za nju se prodaju i žene i roditelji!!!

Sa druge strane, po profesoru je prirodno, shvatljivo, razumljivo da je Đorđe Manijak za nekoliko dana prebacio brodovima sa Sicilije u Drač tu "celu narodnu masu" Šćipetara od oko 50.000 ljudi, moguće i njihove koze (!), ali mu je nemoguće da shvati "kako su Arbanasi mogli doći u Rumuniju", a zatim i u Šćiperiju (Mat), pešice, konjima, volovima i kolima, pa i kozama, ne njih 50.000, već oko 5-10.000 hiljada, koliko ih je tada moguće bilo. Ne za nekoliko dana, već za čitavih 2-3 veka. Od padina Karpata i Beskida do Mata! A zašto ovo pitanje ne postavlja i za Bugare khana Asparuha, koji su moguće bili jedno deset puta više od Šćipetara?! Ili je khan Asparuh prebacio svoje Bugare preko Dunava kakvim čarobnim štapićem?!

(Još jednom uzgred budi rečeno: nisu se Arbanasi selili "od okoline Đakovice do Vranja", veći iz Mata, koji se nalazi malo severnije od Tirane, u okolini Đakovice, pa do Vranja! Ovu veliko-albansku antinaučnu propagandu neka zadrži za sebe, poštovani profesor!).

Akademik, prof. dr Eqrem Čabej, svetski poznat i poštovan kao albanolog, na osnovu otkrića i konstatacija svetskih naučnika, albanologa, i posebno na osnovu ličnih serioznih studija o vezama između njegovih Šćipetara i Rumuna, konstatirao je da se šćipetarski jezik formirao u VI veku naše ere u Rumuniji, na padinama planina Karpati i Beskidi, za što su ga "njegovi" Šćipetari proglasili za neprijatelja šćipetarskog naroda. Jednim potezom njegove olovke, Profesor iz Novog Sada, koga ne poznaje niko, bar ne kao albanologa, baca to u đubre kao nevredno, neistinito, što do danas nisu učinili ni albanski akademici!!! A zašto čini to "naš" Profesor? Zato što to obara hipotezu njegovog "milenika" Jovana Deretića ?! Ne! Ne! Ne! Koreni ovoga su mnogo-mnogo dublji i jedne sasvim druge prirode.

Sa druge strane, Profesor prihvaća kao pozitivno ono što kaže demaskirani albanski falsifikator istorije Selami Pulaha!!! Što više, proglašava nam za albanske toponim Kosova Kačanik i Ferizaj! Zar Profesor ne zna da se Ferizaj od vremena zvalo Uroševac, po srpskom kralju Urošu?! Kad su ga okupirali Turci nazvali su ga FERIZOVIĆ, po imenu Feriz-paše, koji je bio Srbin i vladao tu u ime turskih okupatora. I sami Albanci, do kasno, to su mesto zvali tako - Ferizović. Pošto je to srpski oblik, albanizirali su ga u FERIZAJ. Ovo albaniziranje je iz naših dana. Vidite albansku literaturu. Pa i Kačanik nije albanski toponim, Profesore. Ili je kočanik ("mesto sa kočanima") albanska reč?! Pa i vi sami kažete da su apelativ kočan Albanci uzajmili od Srba! U Makedoniji imamo i grad Kočani!

Ovaj Profesor, po uzoru albanskih falsifikatora Idriz Ajeti i Mark Krasnići, pretendira da je i u Kuče tobože ustanovio "da je tamo mikrotoponimija u znatnom stepenu arbanaška"! Signifikativno, zar ne?!

Ali nije ovo razlog što su za ovog Profesora "prihvatljiviji stavovi" Deretića, iako - kako sam priznaje - Deretić je "površan". I u sam naslov "polemike" piše: Istorija ne prihvata površnost !!! A u tekstu za svog "miljenika" kaže: "Uz mnoge svoje tvrdnje, ne navodi izvore, ili ih je naveo "negde drugo", pa primorava zainteresovanog čitaoca da traga za podatkom i da najčešće rizikuje da ga ne nađe!"

Profesor šamara Deretića s leva i s desna, ali ga i "miluje" sa tim što - glasa za njega. Sigurno misli da njemu time neće dozvoliti da plače, a nama - nama će pepeliti oči. Bitno je kod njega - "nisam sa Burovićem"! Pa i nešto drugo!

Jasno je da u ličnosti prof. dr Dragoljuba Petrovića nemamo jednog objektivnog polemičara, pa ni bratstvenika Jovana Deretića, ni po veri, niti po partijskoj liniji. Pre bih rekao da postoji jedna treća linija, koja jasno izbija na videlo ne samo od dosada rečenog, već i iz ovog njegovog stava: "Arbanasi na svojim današnjim prostorima su narod"!!! Ovako pretendira on, a pošto nam je rekao da su i "starosedeoci", pa i "autohtoni". Ovi Arbanasi-Šćipetari, koji još nisu Deretiću ni ime izgovorili, atavistički, kriminalno i sadistički su impenjirani protiv mene, pa dano-noćno urliču na sva usta, upravo zato što ja kažem i dokazujen da oni ne samo što nisu starosedeoci, ne samo što nisu autohtoni, ni Pelazgi, niti Iliri, već na teritorije eks-Jugoslavije oni nisu ni narod. Ja sam rekao i dokazao da oni nisu ni nacionalna manjina: oni su albanska dijaspora, emigracija! - gospodine Petroviću.

Moguće zato on svoj glas i "daje" Deretiću, jer - kako je ovih dana rekao jedan njegov albanski kolega - ovaj Burović je "najnegativniji tip koji je ikada postojao protiv albanske nacije... aktuelno on je najveće zlo, najteža epidemija koja preti šćiptarizmu". Stoga, dok ne likvidiraju ovoga, galiće Deretića. A kad ga budu likvidirali (Ako ga budu likvidirali!) onda će se zauzeti bez galenja i sa Deretićem i kojim bilo drugim. Nadam se da je g. Deretić to shvatio i da će mu dati svoj odgovor onako kako ga zaslužio.

Koliko da se zna: naučni se problemi ne rešavaju glasanjem, brojenjem glasova, za ili protiv, već dokumentima, činjenicama i naučnim argumentima. Iz svega što nam je izložio, kod Profesora ne vidimo nijedan dokumenat, činjenicu, nijedan naučni argument u prilog hipoteze Deretića za poreklo Šćipetara, što sigurno nije slučajno. Ostaje nam samo njegov glas. Neka ga čuva za dan glasanja, ovde ili u Albaniji, gde god bude glasao.

- Mirupafshim, zotëri Petroviq, në mejdane të reja! M'i bëni të fala edhe Mustafa Hoxhës! (Albanski: Doviđenja, gospodine Petroviću, na novim megdanima! Pozdravite mi i Mustafa Hodžu!)

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane