Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Kuevo: Pljakanje naroda

 

Svakom prema porodinom hladu

 

Kuevo nema mnogo para, ali predsednik optine Zoran Mileki i njegova klika uvek nau nain kako da se obogate na raun sve siromanijeg stanovnitva

 

Igor Milanovi

 

Kuevo je gradi smeten u podnoju Homoljskih planina na obalama zlatonosnog Peka, poznat po oru Marjanoviu, anki Stoki, Homoljskim motivima i Pokretu za Kasandru, nekada mirno, pritom i poeljno mesto za ivot. Sadanji predsednik optine Zoran Mileki pre je bio radikal, onda je SRS napustio kada su se otcepili naprednjaci, a danas je lan SPS-a. Od njega je i poteklo svo zlo u ovoj optini.

Mileki je do sada ostao duan tri miliona dinara neplaenog poreza, ali ga za to niko ne dira. Svoju nevenanu suprugu Maju, sa kojom ima i erku, zaposlio je u Starakom domu, a zapoljava i svoju svastiku Sneanu Rani, pravnicu koja jo ni jedan spor nije dobila, uz nju zapoljava i mehaniara Acu Picu, svastikinog mua, ali i svastiku Oliveru i snaju Nenu, kao i ostalu mnogobrojnu rodbinu.

Sa svastikom Sneanom, Mileki otputa preko 20 radnika optinske uprave, a zauzvrat zapoljava novih 40 ljudi sa stranakih listi. Zaposlio je itave porodice po toj liniji, kao na primer Duana Todorovia, gimnazijalca, koga postavlja za glavnog arhitektu, njegovog brata Gorana smeta u fotelju direktora Turistike organizacije, a Goranovu suprugu Nadu udomljuje u gradskoj biblioteci koja je i pre nje imala preko 20 zaposlenih.

Slede otac Ratko, majka Nadica i sin Nikola iz porodice Jovanovi, onda izvesni Mitrovii, Neii, Miii... Propalog sudiju, ali svog paenoga Bratislava Rania predsednik Mileki uglavljuje na mesto pomonika Optinskog pravobranioca. Da bi sve ovo platio, ali i za sebe neto zadrao, Mileki nedavno podie za raun optine kredit od 50 miliona dinara koji, navodno, troi za poploavanje trotoara. Koliko su radovi kvalitetni svedoi i injenica da su ve posle godinu dana ploe propale.

Dok je Mileki na sumnjiv nain opstao na vlasti, o emu su mediji ve izvetavali, na oigledno nezakonit nain odrao se i predsednik mesne zajednice Stane Miladinovi koji je u Zabeli odleao tri godine robije zbog verca oruja, a kome je mandat davno istekao.

Bivi direktor zemljoradnike zadruge Pek Kuevo je Dragoslav Mrati koji je do sada zaradio nekoliko krivinih prijava koje se ne procesuiraju, kao i osam miliona dinara od utaje poreza. Tu nikako nije bez znaaja da je Dragoslavljev sin Milan Mrati zet komandira policijske stanice Zlatana Jankovia koji titi i svog prijatelja, ali i zeta koji ima dosta putera na glavi. Tako je sin Milan pre nekoliko godina izazvao saobraajnu nesreu u kojoj je poginulo jedno dete, ali tuilac Dragan Rani ne pokree istragu ve sluaj zatakava.

Jo kao direktor zemljoradnike zadruge Mrati nalae naknadu imovine Mirku Mikuljeviu iz Srpaca, Milanovom pajtosu, pa zatim Mirko tu imovinu, koja se sastoji od lokala u centru mesta izdaje i ivi od rente. Imovina koja je Mirku uzeta u zamenu za ovo je seoska i ima malu vrednost.

I kuevskom tajkunu Voji Paunoviu Mrati daje 10 hektara zemlje u zamenu za nekakva imanja koja su mu navodno oduzeta.

Da bi sve do kraja bilo kako treba, Mrati svoju erku Milenu zapoljava kao sekretaricu predsednika optine Milekia, iako ona ima zavrenu frizersku kolu!?

Direktor poslovnice EPS-a u Kuevu Gvozden Ili, alijas Milorad Cvijovi zapoljava sve koji mu daju izmeu tri do pet hiljada evra za ovu uslugu, a u 95 odsto sluajeva se radi o vlakom ivlju. Njegova supruga Jadranka po zanimanju je vraara i bavi se vlakom magijom, ali platu prima od EPS-a. Direktor Gvozden alijas Milorad ponavljao je kolu uenika u privredi, ali je onda nekako nabavio diplomu elektroinenjera univerziteta u Pritini, pa je u meuvremenu stekao ak i doktorat.

Sitne dunike, sirotinju koja nema za struju, Gvozden (Milorad) odmah iskljuuje, ali je zato velikoduan prema velikim dunicima. Zadruga Pek Kuevo Dragoslava Mratia duguje preko pola miliona evra za struju, a Pek Petrolu u vlasnitvu kuevakog tajkuna Paunovia oprata se dug od 66.000 evra.

Voja Paunovi je do bogatstva lako dolazio. Dragoslav Ili, tadanji direktor preduzea Zvid mu pomae da kupi tu firmu za osam miliona dinara iako je samo roba koja se u tom trenutku nalazila u magacinima vredela 22 miliona dinara. Posle toga Paunovi prodaje dva Zvidova lokala za devet miliona dinara bez da su nadleni na bilo koji nain reagovali. Dragoslav Ili je za ovu muku od Paunovia dobio dva stana u Beogradu.

Konano, vredi pomenuti i direktora Starakog doma u kome uhlebljenje nalaze mili i dragi predsednika optine, Veroljuba Petrovia, koji nepodobne radnike i fiziki maltretira, ali je od svoje skromne plate uspeo da utedi 15.000 evra kako bi eni Violeti kupio automobil kruzer. Tu je i Novica Bulaji, raalovani policajac, a sada direktor direkcije za izgradnju optine.

Sve u svemu, jedna vesela druina koja hara Kuevom bez straha od represalija.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane