Natrag

Puč

Puč

Stari prevratnici u Domu RVI u nelegalnoj borbi za vlast

 

Starac Vule ide u hajduke!

 

Zgrada Doma RVI u Beogradu, posle redovnih godišnjih skandala koji je potresaju, doživela je još jednu diverziju iznutra. U glavnim ulogama ponovo je "starac sa Kavkaza", Slobodan Vukašinović, i njegova neobična pratilja partizanskih manira, Branka Stojić, sklona da igra ulogu funkcionerke-aktiviste i uzme koliko joj treba i kad joj treba. Njih dvoje izvršili su ovih dana pravi puč sa grupom svojih poslušnika i nelegalno smenili predsednika Saveta Doma Željka Vasiljevića, dokazavši tako da, uprkos razlici u godinama, imaju barem jednu zajedničku strast...

 

M. Glamočanin

 

Dom ratnih vojnih invalida u Beogradu ''uselio'' se u zgradu-legat na Savskom trgu broj 9 presudom  Drugog opštinskog suda u Beogradu, potvrđenom od strane Apelacionog suda, mada, u stvari, Dom ne poseduje ni milimetar poslovnog prostora na pomenutoj adresi!

I pored toga u zgradi Doma RVI iznajmljuju se stotine kvadratnih metara, a kiriju naplaćuje čak i udruženjima ratnih vojnih invalida koje su osnivači Doma. Poslovima Doma upravlja Savet doma na čijem čelu se po izveštaju Agencije za privredne registre (APR) nalazi Željko Vasiljević kao predsednik i odgovorno lice.

   Dana 26. oktobra ove godine okupila se jedna neformalna grupa osoba koja je sebe na licu mesta proglasila Savetom doma i donela odluku da sa mesta predsednika Saveta bude smenjen Vasiljević, a na njegovo mesto bude postavljen Slobodan Vukašinović, koji je u cvetu starosti i ima 88 godina?!

   Inače, pomenuti sastanak je sazvao upravo pomenuti Vukašinović, lažno se predstavljajući kao potpredsednik Saveta. Sastanku su prisustvovali neidentifikovani predstavnici nekih udruženja ratnih i vojnih invalida. Od ukupno sedam prisutnih, njih pet je bilo iz Beograda, i to uprkos činjenici da pomenuto udruženje još uvek nije izvršilo preregistraciju, što znači da deluje ilegalno! Ne postoji pisani trag o tome da ih je neko od nadležnih kooptirao u Savet doma.

Na ovaj sastanak, iz razumljivih razloga, nije pozvan pravi predsednik Saveta, Željko Vasiljević, koji je o odlukama naknadno obavešten.

Već sledećeg dana, posle sednice ove prave zavereničke grupe, od Vasiljevića je oduzet i pečat.

Problem u kome se Dom tako našao sastoji se u tome da legalni i legitimni predsednik Vasiljević ne može da pečatira dokumenta na kojima je njegov potpis, koji još uvek priznaju nadležne institucije kao što su banke, APR, sudovi... Sa druge strane, nelegitimni predsednik, samozvani dalaj-lama Doma RVI Slobodan Vukašinović, može da koristi pečat, ali njegov potpis ništa ne vredi! Dom je, faktički, blokiran u svom radu.

Istog dana, pošto je saznao za izvršenje puča, odnosno 27. oktobra, Vasiljević pismom obaveštava upravnicu Doma RVI Branku Stojić da je on još uvek jedini zvanični predsednik i traži da se odluke neformalne grupe od prethodnog dana ne sprovode.

Međutim, Branka Stojić, koja je u dužem vremenskom periodu mozak brojnih "pučističkih"operacija, danas ignoriše Vasiljevićeve zahteve.

Iako po zakonu Dom ne raspolaže nikakvim prostorom koji bi mogao da iznajmljuje, on to protivpravno čini već godinama, od čega se ubiraju značajni prihodi. Novac je, kao i obično u ovoj zemlji, glavni motiv za sprovođenje puča u Domu RVI.

Pošto je još uvek legitimni predsednik Saveta doma, Vasiljević je obavestio Komercijalnu banku da je po izveštaju APR on jedini zastupnik Doma. Uspeo je da na taj način blokira račun udruženja i tako spreči "pučiste" da raspolažu prikupljenim sredstvima. Ali, "pučisti" su se odlučili da krenu u ogoljenu prevaru zakupaca, i pljačku samog Doma.

Iako je na pučističkom Savetu odlučeno da novi predsednik bude vremešni Vukašinović, upravnica Doma Branka Stojić umesto njega i legitimnog predsednika samovoljno obaveštava zakupnike prostora da ubuduće kirije uplaćuju na račun u Inteza banci! Vlasnik tog računa je, navodno, Dom RVI, ali je jedino ovlašćeno lice pomenuta Stojićka, koja za ovako nešto nema nikakvo ovlašćenje.

Radi se, dakle, o privatnom računu upravnice, preko koga ona već duže vremena ubira nekakva sredstva za navodni račun Doma. O postojanju tog računa legitimno rukovodstvo je obavešteno tek pošto je svim korisnicima prostora u zgradi na Savskom trgu 9 poslato cirkularno pismo u kome su obavešteni o promeni računa za uplatu kirije.

Dana 3. novembra održana je sednica legitimnog Saveta Doma RVI, izabranog na poslednjoj Skupštini doma. Od 12 članova sastanku je prisustvovalo njih osam, dvoje je bilo opravdano odsutno, a dvoje (Slobodan Vukašinović i Dragan Stojković) svoje odsustvo nisu opravdali. Svih prisutnih osam članova je potvrdilo da je predsednik Doma i dalje Željko Vasiljević, a dva opravdano odsutna člana su naknadno prihvatilo tu odluku.

Od 12 legitimnih članova Doma, Vasiljević, dakle, ima podršku njih desetoro.

U međuvremenu je dopisom od 3. novembra 2011. APR potvrdio da se kod njih kao zastupnik i dalje vodi Vasiljević. APR, i pored silnih želja Branke Stojić, ne može da izvrši promene u svom registru, budući da se još uvek vode sudski sporovi oko pravnog statusa Doma.

Samim tim ispada da "pučisti" žele protivpravno da smene legitimno rukovodstvo Doma čiji pravni status još nije rešen. Ilegalci protiv legalnog vođstva polulegalnog udruženja?!

Sve je u suštini počelo iz bolesne želje vlastohlepne i besprizorne Branke Stojić da se domogne novca koji Dom ubire na ime zakupnine. Vasiljević i legitimno rukovodstvo odlučili su da zaključno sa 31. oktobrom oproste organizacijama iz boračko-invalidske oblasti sve prethodne dugove na ime zakupa. Ove organizacije jesu osnivači Doma, pa je već i sa te strane nelegitimno da plaćaju ekonomsku kiriju.

Ova odluka je, očigledno, razjarila Stojićku i njene saučesnike, zbog čega su odlučili da se konačno obračunaju sa legitimnim Savetom i da svu vlast i sve prihode Doma prigrabe za sebe.

Advokat Dušan Zečević je ovlašćen ispred legitimnog Saveta da protiv "pučista" podnese krivične prijave za brojne zloupotrebe položaja, falsifikate službenih isprava, materijalne malverzacije, proneveru, nedomaćinsko poslovanje i nanošenje štete Domu.

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane