https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Vojska

Vojska

Stvarno stanje i planovi nesuđenog generalisimusa koji nije prošao vojnu obuku

 

Ministar odbrane - ludak sa misijom

 

Treba znati, uprkos širenju lažnih vesti iz nadležnih kabineta, da je vojna neutralnost Srbije samo papirnatog karaktera, i da je ministar odbrane oboleo od bolesti zavisnosti (ne može bez vlasti i megalomanskih ideja nijedan dan!). U prilog tome, analitičar Tabloida napravio je paralelu između stvarnih činjenica o sadašnjosti Vojske Srbije, ambicijama i planovima samozvanog preporoditelja takozvane oružane sile, i volji evroatlantskog vojnog pakta da ubije poslednje tragove srpske vojničke tradicije

 

pukovnik Milan Jovanović

 

Vojska Srbije trebalo bi, barem prema onome što u Ustavu piše, da bude oružana sila sistema odbrane i nosilac oružanog suprotstavljanja vojnim oblicima ugrožavanja bezbednosti države. Osnovne organizacione strukture i brojnu veličinu Vojske trebalo bi da utvrđuju nadležni državni organi (a ne pojedinac sa stranim faktorima), na predlog Ministarstva odbrane, zavisno od stepena ugroženosti, resursa, misija, zadataka i međunarodnih standarda. Trebalo bi da bude organizovana (ne na mafijaškim zakonima "kum do kuma") na strategijskom, operativnom i taktičkom nivou u komande, jedinice i ustanove. Da razvija sopstvene sisteme obuke i logistike, da se oslanja na resurse države (ne na donacije inostranih partnera).

Misije i zadatke Vojske trebalo bi da definiše Skupština na osnovu neotuđivog prava države na individualnu i kolektivnu odbranu, saglasno članu 51 Povelje OUN, na principima međunarodnog prava kojima se reguliše upotreba sile (a ne odlazeći ministar u kanabetu kod srpskih neprijatelja u Vašingtonu i Briselu).

Mogućnosti Vojske za otklanjanje opasnosti od vojnih pretnji trebalo bi da se iskazuju sposobnošću za odvraćanje i odbranu. Sposobnost Vojske trebalo bi da iskazuju njena opremljenost savremenim borbenim sistemima i organizovanost za obavljanje zadataka. Vojska sposobnost za odbranu iskazuje svojim mogućnostima odbrane teritorije, vazdušnog prostora i akvatorije, uz angažovanje neophodnih resursa odbrane.                         

Sposobnost Vojske za odvraćanje i odbranu trebalo bi da se projektuje za maksimalan intenzitet procenjenih vojnih izazova, rizika i pretnji bezbednosti, a vrsta, jačina i način angažovanja snaga zavisili od konkretnih situacija. Iskazivala bi se uspešnim funkcionisanjem sistema, javnošću rada i kvalitetom priprema za odbranu, osposobljenošću kadra, formiranjem borbenih sastava sposobnih za efikasno obavljanje zadataka, vežbovnim aktivnostima, borbenim mogućnostima naoružanja i vojne opreme i visokim nivoom odlučnosti za odbranu.

Ali, ako sve ovo trebanje postoji zapisano u najvišim državnim dokumentima, i ako znamo da ono u stvarnosti nije ni blizu proklamovanoj svrsi i ciljevima, kakvo je onda sadašnje stanje sistema odbrane Srbije?

Stvarna i moguća potreba za stokom i zapregama

Tokom eskalacije krize na severu Kosova, od kada su pripadnici specijalne jedinice policije iz Prištine uz pomoć Kfora i Euleksa pokušali da zauzmu administrativne prelaze Brnjak i Jarinje, na severu pokrajine  učestalo je kucanje pozivara na vrata "rezervnog sastava" koje je nastavljeno i u novoj godini. Ovo je izazivalo brojne polemike, čak i uznemirenost građana Srbije, između ostalog zbog podsećanja na nedavna vremena.

Dodatnu zbunjenost i uznemirenost izazvalo je preovlađujuće mišljenje da je, odlukom parlamenta Srbije da se ukine obaveza služenja vojnog roka, prestala svaka obaveza prema Vojsci. O čemu se ovde radi i da li  ukidanjem obaveze služenja vojnog roka prestaje svaka obaveza prema Vojsci? Tabloidov izvor u vrhu Ministarstva odbrane navodi da je vojna obaveza i dalje opšta za sve državljane Srbije muškog pola do 60 godina.

Naime, skupštinskom odlukom je samo obustavljena obaveza služenja vojnog roka. Ostaje, međutim, obaveza uvođenja u vojnu evidenciju svih punoletnih građana, kao i obaveze u rezervnom sastavu. Pored vojnih obveznika, u vojnu evidenciju (čitaj ratni raspored) uvode se i automobili (uglavnom terenski), kamioni, građevinske mašine, čamci i brodovi, letelice, pumpe za gorivo, štamparije, ali i konji i goveda sa zapregama i kolima... Ratna spremnost Vojske Srbije u odnosu na procenjene, stvarne potrebe, koje su nastale nakon procene nadležnih stručnih organa, manja je šest do sedam puta...         

Skupštinskom odlukom, obustavljena obaveza služenja vojnog roka, ali obaveza uvođenja u vojnu evidenciju svih punoletnih građana, kao i obaveze u rezervnom sastavu su ostale. Pošto se punoletstvo kod nas računa sa 18 godina, mladići koji nisu služili vojni rok prevode se u rezervni sastav tek sa navršenih 27 godina. Oni su do 27 godina mirni što se tiče obuke, rasporeda u rezervnom sastavu.  

Dakle, iako se ne mora na odsluženje redovnog vojnog roka, mora se u rezervu - objašnjava naš izvor iz MO. Vojna obaveza je opšta za sve državljane Srbije muškog pola do 60 godina. Druga je stvar što je tzv. reforma vojske, odnosno profesionalizacija, sprovedena mimo interesa Srbije na nezakonit, neustavan način, i što se ta i takva reforma Vojske Srbije i te kako negativno reflektuje i na rezervni sastav - ratne jedinice, odnosno na sistem odbrane Srbije u celini.

 

Krojač da ne bude artiljerac

U odbrambenom sistemu Srbije trenutno vlada kataklizmična situacija. RJ (ratne jedinice) postoje samo na papiru. Nisu popunjene ni ljudstvom ni materijalnim sredstvima. U većini slučajeva još nisu određena mobilizacijska zborišta, a ona koja su određena nisu uređena. Sadašnje pozivanje tzv. rezervista još jedan je u nizu marketinških poteza odlazećeg ministra Šutanovca. U jednoj ratnoj jedinici (pošto se popuna vrši na teritorijalnom principu) zbog haotične situacije, na jednom mestu se mogu naći rezervisti sa više ratnih rasporeda u više RJ koji su vojni rok služili u JNA (bliži su trećem pozivu nego prvom), njihovi naslednici iz Vojske Jugoslavije (takođe sa više ratnih rasporeda u više RJ), kao i ostale generacije iz VSCG i VS. Neki su prošli obuku u nekadašnjoj JNA, mnogi su učestvovali u ratu, posleratne generacije i mladići koji nisu nikada videli pušku niti su služili vojsku!

Kada ratne jedinice Vojske vrše izbor vojnih obveznika, postupak je sledeći: komandant ili zamenik komandanta ratne jedinice dolazi u centar MO i bira kandidate. On ima plan popune, a popuna se vrši na teritorijalnom principu (tako da se ni u kom slučaju ne bi smelo desiti, kao što je sada slučaj, da se za vozača tenka razvrstava kuvar, za artiljerca - krojač...). Ako ne može da izvrši popunu onima koji su služili vojsku i imaju do 35 godina, bira kandidate stare do 45 godina, koji su odslužili vojni rok.

Potom sledi saopštavanje rasporeda. Ako je vojni obveznik izabran i nalazi se, recimo, u ratnom sastavu ratne jedinice (na primer, gardijski bataljon za egzicir - pošto se jedino sada u mirnodopskim uslovima oni obučavaju u cilju pratnje odlazećeg ministra prilikom partijskih poseta mestima diljem Srbije, a ostala obuka se izvodi samo u jedinicama sa ljudstvom koje odlazi u međunarodne misije radi zavođenja reda i mira), on mora da zna gde je mobilizacijsko zborište, kad se javlja...Vojni obveznik po zakonu mora da dobije poziv 30 dana ranije. Njegova obaveza je da se odazove pozivu, da mu se saopšti raspored u rezervnom sastavu.

Ako je ratna jedinica ukinuta, a od 16. maja 2007. godine ratna vojska je smanjena šest do sedam puta, onda se vojnim obveznicima saopštava da više nemaju raspored. Saopštava im se takođe ako su dobili premeštaj u drugu ratnu jedinicu. Oni koji nisu osposobljeni i obučeni, upućuju se u sastav civilne zaštite, odnosno Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije. To su pripadnici pasivne rezerve i angažuju se za izvršavanje pružanja pomoći stanovništvu od prirodnih katastrofa i drugih nesreća. Pasivni rezervisti pozivaju se na obučavanje u toku kalendarske godine do 15 dana.

Od 2007. pa do 2009. godine, vojska je održavala jednodnevne ili dvodnevne vežbe. U poslednje dve-tri godine počelo se sa petodnevnim i sedmodnevnim "sajber" vežbama, (zbog učešća u međunarodnim misijama "zavođenja mira"). Ali veoma mali, zanemarljiv broj - oko jedan odsto rezervnog sastava godišnje - pozivan je na višednevne vojne vežbe. Oko 3,5 do 4 odsto rezervnog sastava se poziva na jednodnevnu, dvodnevnu, petodnevnu i sedmodnevnu vojnu vežbu u poslednje dve-tri godine.

Ratni raspored razoružanog naroda

U evidenciji Ministarstva odbrane za potrebe RJ nalazi se više od 50.000 pokretnih stvari u posedu građana, koje u slučaju rata ili vanrednog stanja mogu da budu mobilisane. Ratni raspored, pored vojnih obveznika, imaju i automobili, kamioni, građevinske mašine, avioni... Da stvari od značaja za odbranu zemlje stave na raspolaganje domovini, sastavni je deo tzv. materijalne obaveze građana. Brigu o tome vodi pet regionalnih centara Ministarstva odbrane, koji već duže vreme ažuriraju spiskove sredstava i građanima šalju pozive da prijave stvari koje poseduju. Najveći broj poziva upućen je na adrese vlasnika automobila i kamiona, i to na osnovu evidencije MUP-a.

Ovo su redovne akcije koje bi trebalo da se odvijaju neprekidno i koje su od značaja za državu. Nema razloga da građani strahuju da će ostati bez svoje imovine. Dužni su, međutim, da se odazovu na poziv naših organa. Za oglušenje o ovu obavezu zakonom su predviđene stroge kazne. Vozila i druga sredstva građana, kako kaže naš izvor, biće pregledana, popisana i o njima će ubuduće biti vođena precizna evidencija. To bi trebalo da bude redovan posao koji bi se ubuduće obavljao bez prekida.

Za popunu jedinica Vojske Srbije od građana mogu biti oduzeti automobili (uglavnom terenski), kamioni, građevinske mašine, čamci i brodovi, letelice, pumpe za gorivo, štamparije, ali i konji i goveda sa zapregama i kolima. Podatke o broju i tipu tih sredstava Ministarstvo odbrane dobija od MUP-a, Direktorata za civilni aviosaobraćaj, lučkih kapetanija. Pod ratnu komandu mogu da dođu i pristaništa, aerodromi, skladišta, radionice.

Pozivari koji ovih dana kucaju na vrata vojnih obveznika nose, dakle, obaveštenja za saopštavanje, takozvano presaopštavanje ili ukidanje rasporeda u rezervnom sastavu. Jedni će morati da ratuju (oni najstariji), jedni će morati u ratu da predaju deo imovine, deo građana moraće da radi (to je slučaj sa zaposlenima u preduzećima za koja se proceni da su značajna za odbranu zemlje i spasavanje - zdravstvene ustanove, elektrane, komunalna  preduzeća)...

Nekoliko hiljada građana koji nemaju drugi ratni raspored, imaju "rezervisano" mesto u jedinicama radne obaveze. Njihova uloga je da rade na poslovima značajnim za vojsku i odbranu, a regionalni centri MO će i dalje bespotrebno da arče pare poreskih obveznika. Organi vojne inspekcije će u ovakvim slučajevima da skeniraju situaciju jer su dobili novog direktora koji je čak bio i jedan od kandidata za načelnika Generalštaba VS!

Cisterne kupili Danci, a vozila Amerikanci

Najava odlazećeg ministra odbrane Dragana Šutanovca odnosi se na opremanje VS, stambenu izgradnju i reformu vojnog penzionog i zdravstvenog fonda. Poseban akcenat ministar je dao podatku da će oprema i naoružanje (između ostalog kamioni i nove uniforme) za opremanje Vojske Srbije (onoga što je od nje ostalo), u 2012. godini biti nabavljani uglavnom od domaćih firmi. Kakva pamet, to je zakonska obaveza predviđena Uredbom o sredstvima posebne namene! Pomenuta uredba doneta je radi ozakonjenja pljačke Vojske od strane "kumova."

U pomenutom intervju u "svom stilu" saopštio je da u aprilu ove godine od SAD dobijamo "donaciju" od 21 džipa tipa ''Hamer'' koji stižu po specijalnoj porudžbini Vojske Srbije.

Američka vozila će biti raspoređena u specijalnu jedinicu Vojske Srbije koja će tada postati "najbolje opremljena jedinica te vrste u Evropi". Donacija po specijalnoj porudžbini Vojske Srbije, i to još od Amerikanaca! Sada stvari postaju malo jasnije zašto je odlazeći ministar odbrane sa već otišlim načelnikom Generalštaba pre nekoliko meseci obilazio skladište goriva "Ledinci" na Fruškoj gori.

Dakle, potrebno je skladište za obezbeđenje goriva za ovakve borbene ajkule kao što su "Hameri" po specijalnoj porudžbini, jer skladište "Umci" je pokradeno i prilično udaljeno od Pančeva, pa bi tako "Hameri" ostajali prazni nakon tankiranja goriva u Umcima i povratka u Pančevo. Cisterne za gorivo koje je donirala vlada Danske, sada su predviđene samo za snabdevanje gorivom aviona...

Govoreći o potrebi kupovine novih borbenih aviona, odlazeći ministar  Šutanovac navodi da se za nabavku ozbiljnijih sistema mora sačekati da kolegijum načelnika Generalštaba saopšti šta je to što u odnosu na rizike i pretnje smatra neophodnim, pa je tada podsetio  da više od 25 godina Vojska Srbije nije opremana novim višenamenskim letelicama i da postojećim ističe rok. Problem je što je Vojska Srbije zvanično stvorena 8. juna 2006. godine Uredbom Narodne Skupštine, nastala je, nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore, od onih delova Vojske Srbije i Crne Gore koji su se nalazili na teritoriji Srbije. A mi već 25 godina za nju ne kupujemo avione!

"...To ukazuje da je neophodno da u narednom periodu kupimo određene letilice, jer ukoliko ih ne budemo imali, po evropskim propisima moraćemo da plaćamo nekom drugom da štiti naše nebo", objasnio je odlazeći ministar. To bi, kako je istakao, bilo potpuno neprihvatljivo, pogotovo jer je Srbija, koja u ovoj godini slavi 100 godina vojnog vazduhoplovstva, jedna od malog broja zemalja Evrope koja je među prvima imala vojne vazduhoplove: "...Želimo da kupimo i nove helikoptere koji su nam neophodni i u civilno-vojne svrhe. Mislim da ćemo i u realizaciju nabavke helikoptera ući u toku 2012. godine", dodao je Šutanovac. Pa još i to da "... imamo potrebe za nabavkom optoelektronskih sredstava i zaštitnih balističkih sredstava za pripadnike vojske angažovane u Kopnenoj zoni bezbednosti"!  Naravno, ovo je načelno već ugovoreno na američkom nosaču Enterprajz početkom prošle godine, kao što je prorađeno i pitanje: šta je to što se u odnosu na rizike i pretnje smatra neophodnim za naše vazduhoplovstvo. Iako je nosilac počasnog letačkog znaka kada su u pitanju tako skupoceni suveniri, za sve mora postojati i politička odluka sa one strane Atlantskog okeana.

 

Međunarodni balvan-centar

 

Odlazeći ministar od planova za ovu godinu je izdvojio i nastavak učešća u mirovnim misijama, kao prezentaciju snage Vojske Srbije, ali i ličnu demonstraciju političke volje da učestvuje u rešavanju onih pitanja koja su problem za ceo svet - problemi Srbije za odlazećeg ministra ne postoje jer mu je tako rečeno prilikom samoinicijativnog potpisivanja "stend baj" aranžmana. Zbog odličnog ekonomskog, političko-bezbednosnog stanja u Srbiji, razgovaralo se da pripadnici sistema odbrane Srbije, uz pet mirovnih misija UN u kojima sada učestvuju, budu raspoređeni i u Južnom Sudanu, a da je moguće povećanje broja naših pripadnika u misijama na Kipru i u Libanu. "Razgovaralo se o Južnom Sudanu i mogućnosti da rasporedimo vojne lekare sa vojnom bolnicom", rekao je Šutanovac, dodavši da je učešće u toj misiji (Srbija je najzdravija zemlja u regionu) "još uvek u fazi pregovora".

Prema njegovim rečima, "stend baj" aranžman koji je Srbija potpisala (čitaj koji je potpisao odlazeći ministar na svoju ruku, bez odobrenja parlamenta Srbije) sa UN o učešću u mirovnim misijama, omogućava da UN procene šta je prioritet na tom polju, odnosno gde bi srpsko učešće bilo najkorisnije.

"Razgovaramo i sa EU i ukoliko oni budu imali neke prioritete, to ćemo svakako analizirati i pristupiti tim operacijama", rekao je ministar odbrane. On je podsetio da prisustvo u mirovnim misijama znači i "veće jačanje našeg sistema za odbranu zemlje" (upoznajemo svoju teritoriju, štedimo materijalne resurse, povećavamo eko-zaštitu), navodeći da "sve vojske sveta koriste mirovne misije i da bi jačale operativne sposobnosti".

Šutanovac je izrazio očekivanje da će u ovoj godini baza Jug prerasti u regionalni centar za obuku za učešće u mirovnim misijama. Ovo je neophodno zato  što u neposrednoj blizini raspolažemo bezbednosnim snagama naoružanim najsavremenijim "balvan-haubicanma", pa može mirno da se spava u šta ćemo se veoma brzo, na Sretenje, uveriti na referendumu.

Reče on još i da je "činjenica da od zemalja u regionu Srbija sa najmanjim kapacitetima participira u mirovnim misijama i smatram da će se u godini koja je pred nama ta participacija povećati". 

Šutanovac navodi i da će Vojska Srbije "onda postati konkretan partner po pitanju globalne bezbednosti i mira" i da tada očekuje i vojnike drugih armija koji će se obučavati zajedno sa pripadnicima naše vojske. Dalje, od planova za ovu godinu izdvojio je i nastavak rešavanja stambenih pitanja za bivše i sadašnje pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. On je, podsetivši da je u protekle četiri godine rešeno nešto manje od 5.000 stambenih pitanja, naveo da će ta problematika u ovoj godini biti rešavanja izgradnjom kuća, bespovratnim kreditiranjem za penzionere, kao i nastavkom izgradnje stanova: "...Želja nam je da taj problem rešavamo izgradnjom kuća (u Valjevu i verovatno Subotici) i putem dodela stambenih bespovratnih kredita pripadnicima vojske u penziji. Očekujem da u prvim mesecima ove godine oko 300 vojnih penzionera koji nemaju trajno rešeno stambeno pitanje potpišu ugovore o bespovratnim kreditima..." Sa pozicija sile i autoriteta, Šutanovac je izrazio očekivanje i da će vrlo brzo početi podela rešenja za stanove na Voždovcu, što je "...izuzetno uspešan projekat u kome je vojska dala veliki doprinos". Ovde nema šta da fali.  U odnosu na prethodne ministre koji nisu davali stanove nikome, Šutanovac čak tri puta daje stan jednom te istom licu u prisustvu medija!

Šutanovac je od planova za ovu godinu izdvojio i reformu vojnog penzionog i zdravstvenog fonda, koji će omogućiti da "naš zdravstveni fond bude najvitalniji u okviru celog sistema zdravstvene zaštite u Srbiji" jer svi problemi će se rešavati biološkim putem, uz primenu najnovijih Dulićevih kesa koje ne predstavljaju ekološku opasnost...             

O zloupotrebi remonta brodova RM (upotreba građe od smreke - kubik smrekove daske koji se upotrebljava u brodogradnji košta preko 4.000 evra) radi nabavke stanova za srpske i crnogorske generale, o švercu naoružanja radi nabavke stanova za srpske i crnogorske generale, o ulozi pojedinih kompanija i pojedinaca u svemu ovome, nekada će, valjda, progovoriti ključni svedoci na jednom procesu stoleća, kada će poreski obveznici Srbije saznati još detalja o tome kako su i sa ove strane opljačkani...

 

 

 

Ovde nema šta da fali. U odnosu na prethodne ministre koji nisu davali stanove nikome, Šutanovac čak tri puta daje stan jednom te istom licu u prisustvu medija!

 

 

Ratna spremnost Vojske Srbije u odnosu na procenjene, stvarne potrebe, koje su nastale nakon procene nadležnih stručnih organa, manja je šest do sedam puta...         

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane