Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid istrauje

Tabloid istrauje

Jezuiti - tajna katolika vojska za pokoravanje sveta

 

Bezduni duhovnici

 

Po proroanstvu svetog Pavla, pre "kraja sveta" dve stvari se moraju dogoditi: ljudi e napustiti apostolsku veru i najvei grenici e biti razotkriveni. Mi ve vidimo da su nemoral, korupcija i razvrat svake vrste, ukljuujui i dravni otvoreni kriminal i teror nad graanima nakon Drugog svetskog rata, postali opteprisutna pojava u itavom svetu. Iako mnoge nacionalne crkve i dalje deluju meu svojim vernicima prikazujui svoja uenja kao hrianska, od apostolske hrianske moralnosti i skromnosti nema ni slova "H". Svet danas ima samo jedan kult i to je kult novca

 

Pie: Ivona ivkovi

 

Zanimljivo, ljudi danas ne jure za zlatom, ve za papirnim novanicama. Samo je Vatikan ostao veran svojoj ljubavi prema zlatu, pa je danas u njegovom posedu najvea koliina svetskog zlata. Naravno, kada kaemo Vatikan, mislimo simbolino na ogromnu maineriju koja je stvorena za pravljenje iluzija, dok se poslovi drevnih trgovaca koji su odavno shvatili da je trgovaki monopol i fizika kontrola svih trgovakih puteva, a posebno kontrola novanih tokova, zlatna koka koja donosi i mo i bogatstvo. I tu "zlatnu koku" oni veto odravaju na isti nain hiljadama godina, od drevnog Vavilona, preko Fenikije, drevnog Rima i Grke, pa do mone Venecijanske republike i konano dananje Britanske imperije.

Ko kontrolie ljudsku energiju i proizvode ljudskog rada, kontrolie i sve ljude. I to su trgovci, koji posluju udrueni u porodine trgovake kartele. i kojima sve konsalting poslove u kontrolu ljuduskog uma pruaju specijalno obueni agenti koje vekovima mentalno obrauju vatikanski iluzionisti.

Ova iluzionistika doktrina koja je usvojena na poslednjem Savetu u Trentu u 16. veku, naloila je PRIKRIVENOST (vlastele i njene agenture) kao osnovno naelo svih duhovnih operacija, a sa jednim jedinim ciljam: da se najmonijem svetskom trgovakom kartelu otvore vrata raja - to znai da imaju apsolutnu kontrolu nad privredom itavog sveta. I da svi ljudi budu njihovi robovi.

Da bi to ostvarili itav svet se mora odravati u permanentnim sukobima, terorizmu, stalnim ratovima i ekonomskim krizama. Tako je manipulacija "bolesnim" i prezadueninm dravama laka.

Ali, kako stalno izazivati ratove i krize i kako tu doktrinu sprovoditi po itavom svetu?

Zato je stvorena vojska nad vojskama, nevidljiva i zlokobna, koja se svuda moe kao useliti i onda napadati, daviti ili se veto pretvarati u umiljatu maku koja bi se onda uunjala u krilo ili krevet nekog vladara, a onda se preko noi pretvoriti u zmiju koja sipa otrov. Ta nevidljiva vojska jesu katoliki jezuiti. To to se o njihovom istorijskom (ne)delu danas ipak neto zna, moda je razlog ba ostvarivanje proroanstva svetog Pavla. I mnoge podatke o svom radu su sami i obelodanili.

 

Ko su jezuiti?

 

Jezuiti su naizgled veoma ueni, uljudni, vaspitani, miroljubivi, prijemivi ljudi, koji imaju svoju tajnu misiju i nju obavljaju po itavom svetu tamo gde ih njihove glaveine poalju. Organizovani su kao duhovnici - u svetenike odore - i zapravo se alju da pijuniraju i podrivaju druge konfesije. Ali rade i u civilnom ruhu kao obini graani. Tada mogu biti bilo ta: piloti, kontroliri leta, inenjeri, zidari, istai, kapetani brodova ili luki kapetani; mogu biti naunici, pisci, astronomi, lekari, novinari, poslanici, bankari, ali i lanovi nacionalnih vlada i sl. Jedino to ih razlikuje od drugih ljudi jeste to to su oni svojom duom povezani u jezuitsko jedno telo koje ima svoje elije po itavom svetu. I ma gde iveli i radili, jezuiti u svakom trenutku mogu biti pokrenuti kao deo korpusa. Ako je jezuita pilot i dobije nalog da srui avion, to e biti i uraeno. I to se zove zavera.

Glavni cilj koji se jezuitima stavlja u glavu je ienje sveta od jeresi, a jeretici su svi oni koji bi da ive u skladu sa Biblijom i apostolskim uenjem. A ova vera ljude stavlja u harmoniju i miran suivot. I tu nema sukoba, potencijal za ratovanje opada. Iz toga proizilazi ekonomski prosperitet i skladna drutvena zajednica. A to nije u interesu meunarodnim trgovcima. Njima je lagodan ivot mogu samo kada postoje sukobi i razaranje, nakon koga njihovi bankari preuzimaju kontrolu nad obnovljivim i daljim privrednim razvojem.

Jezuiti su danas meu svim nivoima masonerije, deluju i kao slobodni masoni, a lanovi su rotari klubova. Oni iniciraju da se podrava feminizam, homoseksualnost, podstiu pedofiliju... U srpskoj pravoslavnoj crkvi su takoe prisutni, a neprimetno vode i razne jevrejske organizacije. Ne zaboravimo da je Ejb Foksman, predsednik jevrejske Antidifamacijske lige (ADL) sa seditem u Njujorku, upravo katolik. Izrael je proao glasanje kojim je priznat kao drava u UN 1948. zahvaljujui jednom glasu, a to je bio glas Vatikana. Cionizam je njihova umotvorina.

- Izmeu 1555. i 1931. Drutvo isusovaca (jezuiti) bili su izbaeni najmanje iz 83 drave, iz gradova, zbog uea u politikim intrigama i podrivakim aferama protiv dravne dobrobiti (prema belekama uglednih jezuitskih svetenika), praktino svaka instanca proterivanja bila je zbog politikih intriga, politike infiltracije, politike subverzije i podbadanja na pobunu", zapisao je J.E.C. epard, kanadski istoriar.

U stvari, jezuiti su kao veoma organizovana mrea ve detronirali sve nepodobne vladare Evrope. Neki su ubijeni, neki su intrigama i spletkama ostali bez prestola. Umesto njih drave su preobraene u republike, a one monarhije koje su opstale to su uspele tako to su u njima krunisani podobni i papi odani vladari. panski kralj Huan Karlos je Malteki vitez.

Najzanimljivije podatke o delovanju jezuita dao je nedavno Erik Don Felps u svojoj knjizi "Vatikanske ubice". Izmeu ostalog Felps je zapisao: Jezuitsko drutvo nadzire papski Suvereni Vojni Red Malte koji ima sedite u Rimu i njime rukovodi Veliki majstor Endriju Berti. Jezuitski General poznat je i kao Crni papa i on kontrolie sve amerike obavetajne slube.

Felps dalje pie da je ubistvo Dona F. Kenedija nadgledao Malteki vitez kardinal Spelman. Jezuiti danas nadziru i Interpol (slubu koju su osnovali nemaki nacisti) i sovjetski KGB (kasnije FSB).

Tako Felps navodi da su pod kontrolom jezuita Pentagon, NSA, CIA, DEA, FBI i sve druge vojne obavetajne amerike strukture. Kompanija Lokid Martin koja proizvodi amerike avione lovce i rakete koje koriste Pentagon i NASA u vlasnitvu je jezuita. Oni su i najvei deoniari Bank of America.

Iako se veruje da je najmonija porodica na svetu porodica Rotild, koja je deo londonskog kartela, oni su samo bankari, ili kako ih neki nazivaju - dvorski slubeni Jevreji. Rotildi (koji su poreklom Nemci) su svoju ulogu dobili u 18. veku. Ali, itav bankarski sistem u svetu mnogo pre kontrolie Suvereni Malteki Vojni Red. Suvereni Malteki Vojni red je dobio status stalnog posmatraa u UN. Kao drava. Ovaj red je stvorio i svoje telo koje daje politike smernice za SAD - i to je poznati Savet za inostrane poslove. U Britaniji jezuiti vode poslove Krune (i obavetajne slube) i rukovode medijskom predstavljanju kraljevske porodice Vindzora (koji su oito tu da bi punili naslovne stranice popularnih revija). Na dvor Vindzora su "instalirali" svoje Jevreje da vode finansije i medije. Praktino su jezuiti svuda i nadziru sve.

 

Bejrut je sedite jezuita za Bliski istok

 

Na Srednjem istoku i u Severnoj Africi postoje jezuiti Arapi, katolici Arapi, hriani Arapi, ali dominiraju muslimani Arapi. Ovi regioni su puni infiltriranih jezuita. Da nije tako, nesklad i sukobi i stalna verska trvenja koja vode ratovima ne bi bili mogui, bar se ne bi reavali tako da u konanom reenju problema dobit uvek imaju naslednici venecijanskih trgovaca koji danas imaju sedite u Londonu. I njihov glavni biznis danas je trgovina - naftom.

Versajskim ugovorom zasnovanim na ranijem sporazumu (1916), omoguio je Francuskoj da okupira Liban i Siriju. Liban je dobio navodnu nezavisnost 1943. (postao je republika 1926). Njegov prvi predsednik je bio "jeretik" (prema vatikanskoj karakterizaciji), ortodoksni Grk, advokat i bivi novinar arl Dabas, oenjen Francuskinjom. Od 1943. Liban je postao nezavisna republika kojom su tajno upravljali jezuiti iz svog vojnog utvrenja, univerziteta Sent Jozef. Lokalni jezuita za Bliski istok boravi u Bejrutu. Ova jezuitska provincija se sastoji od Egipta, Libana i Sirije. Liban je trebalo napuniti islamom. Jezuitski otac, Jan Bronsveld, bio je lokalni jezuita i sa tog mesta je nadzirao rad vlade Libana i svih libanskih obavetajnih slubi. Hezbolah je takoe bio pod njegovom kontrolom i imao je zadatak da provocira Izrael. Cilj je bio ubijanje palestinskih hriana u znak odmazde. Nad Palestincima je tako vren prikriveni genocid, a glavna alatka za ubijanje je bila izraelska vojska sastavljena od Poljaka i Rusa deportovanih iz Evrope.

Na ovom poslu je kasnije bio i Hans Kolvenbah, koji je kasnije postao i jezuitski general. Zbog ovog posla izmiljen je i terorizam i rat terorizmu. rtve su uvek na kraju apostolski hriani, kao na primer oni u Iraku.

 

Najvie rtava mora biti kod nekatolikih hriana

 

Za vreme Prvog svetskog rata koji su takoe pokrenuli jezuiti, islamska otomanska imperija (koja je imala zadatak u srednjem veku da obezbeuje trgovake puteve oko Sredozemlja) kojom su upravljali tada infiltrirani masoni, poraena je i brojano smanjena zahvaljujui saradnji jezuitskog privremenog "spoljnog saradnika" sultana Abdula Hamida Drugog i cara Vilhelma Drugog (koji je otpustio antijezuitski nastrojenog Bizmarka) i napravljen je genocid nad hrianskim nepapskim vernicima Jermenima. Oko dva miliona jeretika je ubijeno. Ovim maskarom je rukovodila masonska loa Velikog orijenta koji su drali i "Mladoturski pokret", tvrdi u svojoj knjizi Felps.

Ubijanje hriana koji nisu prihvatali papsku vlast povezivalo je tajno mnoge politike poluge. To je bio razlog tajne saradnje Hitlera (katolika) i velikog muftije Jerusalima Haj Amin al Huseinija od 1941. do 1945. dok su bili u tada protestantskoj Nemakoj. Poznato je da su savezniki avioni (kojima su mete odreivali jezuiti) napalm-bombama zasuli upravo reformistiki deo Nemake i pri tom ubili oko 2 miliona nemakih jeretika. Posebno je cilj bio centar Reformistike crkve - Drezden, u kojem tada nije bilo nikakvih vojnih objekata.

Ova kombinacija sa sukobom koji na kraju ima najvie rtava kod nekatolikih hriana primenjena je i za vreme sputavanja panske republike od 1936. do 1939. preko Franciska Franka, kojim je upravljao kardinal Sigura. Pobunjenike je predvodila meunarodna komunistika agentura. Mnogi Srbi su tamo izginuli ne slutei zamku. Srbi su za vreme Drugog svetskog rata ubijani pomou Himlera i njegovih SS jedinca, njegovih saradnika iz "Handar divizije", na ijem elu je bio jerusalimski muftija, i franjevakih ustaa, koje je nadgledao nadbiskup Stepinac. Franjevci su jezuitska tvorevina i njihovi uveni koljai su bili Stane Kukavica i Miroslav Filipovi.

I ubijanje komitskih hriana u Etiopiji je odraeno preko Musolinija kojim je upravljao kardinal, sekretar drave Vatikan, Eugenio Paceli. Tada je ubijeno oko 700.000 crnih Etiopljana. To se sada dogaa i u Egiptu navodnom pobunom koptikih hriana i njihovim prebijanjem i ubijanjem.

Ve smo pisali kako su pomou britanskih agenata postavljene vehabije kao frakcija u islamu. Ovu operaciju je predvodio britanski slobodni mason 33. stepena ser Riard Barton, koji je nainio prvu posetu Meki i Medini kao hodoasnik 1853. godine.

Do 1932. Britanci su radei sa Musolinijem (iji je savetnik bio sekretar Drutva Isusovaca Pijetro Tai Venturi) napravili naftnu "meku" u srcu islama, Kraljevinu Saudi Arabiju. Musolini je kao zatitnik islama zato 1937. snabdeo orujem prvog saudijskog kralja Ibn Sauda. Izrael je stvoren kao vojna baza koja treba da uva ovu naftnu "meku".

 

Tajna saradnja ustaa i partizana sa istim ciljem - ubijanje pravoslavaca

 

Mnogi jugoslovenski istoriari naili su na istorijske podatke koji su jasno pokazivali saradnju ustaa i komunista. Evo jednog takvog izvoda: "Partizanima ustupljena teritorija u okviru NDH je obuhvatala oblast izmeu gradova Karlovca, Livna, Petrinje, a centar joj je bio u gradu Bihau. Dakle, Zagreb je Brozu ustupio 'slobodnu teritoriju' od oko 15 srezova Bosanske Krajine, Like, Korduna i Banije to nije spreilo ustae da nastave sa svojom genocidnom politikom prema srpskim civilima na toj istoj ustupljenoj teritoriji iz razloga da partizani te civile nisu ni branili. U novembru mesecu je itava dva dana na ovoj teritoriji (26. i 27. novembra 1942. g.) u Bihau zasedao Brozov AVNOJ potpuno neometano od strane ustaa (isto kao i godinu dana kasnije u Jajcu 29. i 30. novembra 1943. g.). Brozovi partizani su na ovoj ustupljenoj teritoriji bili sukcesivno pomagani od strane ustake vlasti u Zagrebu u ratnoj opremi, oruju, municiji i hrani tako da su potpuno neometano mogli da reorganizuju svoju armadu i pretvore je u monu armiju" I ona e nakon "osloboenja" sve svoje snage iskoristiti za obraun sa srpskim ortodoksnim hrianima. I ovo je logino jer su iza ustaa i iza komunista, ali i iza etnika stajali - jezuiti.

Na mapi osloboenih teritorija 1942. kojom su se diili komunisti na zasedanju u Bihau vidi se da su se one iskljuivo nalazile na prostoru Pavelieve NDH. Razlog je to su i komuniste i ustae predvodili jezuitski mozgovi sa jednim jedinim ciljem da to vie ortodoksnih hriana, tj. jeretika bude likvidirano. NDH je bila potrebna samo zbog toga, i Paveli je kasnije i likvidiran kao neophodna rtva "igre".

Da, ba tako. Svi lanovi jezuitskog reda se mogu rtvovati i ubiti i oni su (neki) naueni da se to vri za veu slavu Boga (Isusa Hrista), a to je njihov vrhovni komandant. O tome koliko su ovi ljudi i pored svoje uenosti mentalno utamnieni, ve iz navedenog je oito. Meutim, kada to i shvate, oni ne mogu istupiti iz ovog reda.

 

 

 

 

Ekstremni desniari uvek su rtvovani

 

Jezuiti mogu rtvovati i ljude koje su sami kolovali i doveli na neku poziciju, kao to je to bio sluaj sa Bairom Demailom, izabranim libanskim predsednikom, koji je ubijen 1982. On se verovatno, ne znajui celu igru, suprotstavio narastajuem islamu, ali i nekim PLO akcijama. Demail je bio katolik obuavan na Sent Jozef univerzitetu i bio je ekstremno desno krilo libanskih patriota, nazvanih Kataeb partija, koje su jezuiti izdali i predali u ruke muslimanima.

Ista surova prevara, pie Felps, odraena je sa ubistvom Elija Hobejke koji je uestvovao sa Izraelcima u masakru u palestinskom izbeglikom kampu. Na isti nain su rtvovani ekstremistiki jezuitski saradnici i pripadnici desnog krila u Nikaragvi (kontrai), kao i na Kubi u vreme krize 1963. rtvovan je i an Kaj ek u Kini, koji je bio ekstremni nacionalista. (Moemo li zakljuiti da je i Slobodan Miloevi na isti nain rtvovan u Hagu kada je odradio posao "velikosrpskog nacionaliste" i to je rezultiralo najvie ubijanjem srpskih hriana pravoslavaca. Ili Vojislav eelj? Oito da.)

Isto s e dogodilo i sa Antom Paveliem. Moete ve pretpostaviti ko ga je ubio u paniji i ko je rukovodio komunistikim odredima za egzekucije. Bie da je Paveli bio dobar ak pa je poverovao da Hrvatska moe zaista biti nezavisna drava. Ova vetaka kvazidravna tvorevina nikada nije bila nezavisna niti e to ikada biti. Zato je i na poslednjoj zadunoj misi koja je u decembru odrana jezuitskim ustaama Anti Paveliu (koji je bio jezuitski ak u Travniku) i Juri Francetiu u Zagrebu i Splitu, a koju su drali jezuiti, Paveli nazvan "uglednikom koji je podneo rtvu za sve nas".

I Republika Kosovo je samo privremena jezuitska tvorevina, a njen "poglavnik" Haim Tai e biti uskoro jo jedna rtva.

 

 

 

 

Jezuitska zakletva

 

Zato jezuiti svo ovo rade? Da li su oni svojevoljni gospodari ili teko izmanipulisani robovi, kojima je um jednostavno zarobljen, ba kao i njihova volja? Iz jezuitske zakletve iz koje (uz neznatna skraenja) prenosimo delove, videete da su ovi ljudi jednostavno - roboti koji kao papini vojnici samo bespogovorno izvravaju nareenja. Ova zakletva je objavljena u knjizi "Subterranean Rome" Karlosa Dideiera i prevedena sa francuskog na engleski 1843. Objavljena je u Njujorku, a uva se kao dokument i u Kongresnoj biblioteci u Vaingtonu.

"Kada jedan jezuita nieg ranga prelazi u vii komandi nivo, on polae specifinu zakletvu i to u kapeli u prisustvu svog nadreenog i dva monaha. Zakletvu polae pred otricom kame (koja je uperena ka njemu), drei u rukama krst. Monasi ponavljaju etiri rei: Iustum, Nacar, Reges, Impious - to u prevodu znai unititi, nevernike i (jeretike) kraljeve, vladare...

Nadreeni mu se tada obraa reima:

"Sine moj, od sada si nauen da radi kao licemer: meu rimokatolicima da bude rimokatolik, i da pijunira ak i sopstveno bratstvo; da ne veruje nijednom oveku, da nema poverenja niti u jednog oveka. Meu reformistima da bude reformista, meu hugenotima da bude hugenota; neu kalvinistima da bude kalvinista; meu protestantima da bude protestant, i da bi pridobio njihovo poverenje, da trai ak i da se moli sa njihovih propovedaonica, i da ih potkazuje sa svom estinom naoj Svetoj Religiji i Papi. I ak da se spusti tako nisko da postane Jevrejin meu Jevrejima, kako bi sebi omoguio da sakuplja sve informacije za dobrobit svoga reda kao odani papski vojnik. (Obratite panju kako se nisko kod jezuita postavljaju Jevreji, koji se pak ue u Talmudu da su oni budui vladari sveta. Ha!)

"Nauen si da podmuklo seje zrno ljubomore i mrnje meu zajednicama, regionima, dravama koje ive u miru i podstie ih na krvava dela, uvodei ih u meusobne ratove, da podstie revolucije i civilne ratove u zemljama koje su bile nezavisne i prosperitetne, i negovale umetnost i nauku uivajui sve blagodeti mira".

"Da se priklanja na strani sa zavaenima (tu su mnogi samoproklamovani "srpski prijatelji") i da kriom deluje sa svojom braom jezuitima, koji mogu biti povezani, a na suprotnim stranama, i da se otvoreno suprotstavlja njima, tako da samo crkva moe biti dobitnik na kraju, pod uslovima koji su ucrtani u mirovnim ugovorima i tada su naa sredstva bila opravdana". (Cilj im opravdava sva sredstva.)

"Nauen si svojoj dunosti pijuna, da skuplja sve podatke, injenice, informacije koliko god moe od bilo kog izvora; da se dodvori i stekne poverenje u poznatim krugovima protestanata i jeretika svake klase i svake vrste, kako kod trgovaca, bankara, advokata, meu studentima i acima, u parlamentima i zakonodavnim telima, u pravosudnim organima drave, i da svakom bude sve, za dobrobit Pape, iji sluge smo do smrti."

"Primio si sve instrukcije od sada kao poetnik, iskuenik, isluio si kao pomonik, ispovednik i kao svetenik, ali jo nisi upuen sa svim to je neophodno da postane komandant u Lojolinoj vojsci u slubi Pape. (Injatijus Lojola je zvanino osniva jezuitskog reda u 16. veku). Mora sluiti odreeno vreme kao instrument i izvrilac onako kako ti budu nareivali tvoji nadreeni; jer niko ovde ne moe komandovati ko nije osvetao svoj rad krvlju jeretika, jer "bez prolivanja krvi niti jedan ovek ne moe biti spasen". (Eto gde je sutina jezuitske filozofije.)

"Zato da bi prionuo na posao i osigurao sopstveno spasenje, dalje e pored ve datih zakletvi o poslunosti svom redu i zakljinjanju papi, ponavljati za mnom..."

"...Dalje izjavljujem da u pomagati i savetovati sve ili bilo koga od njegovih svetih agenata na bilo kom mestu i ma gde se nalazili, u vajcarskoj, u Nemakoj, Danskoj, vedskoj, Norvekoj, Engleskoj, Irskoj ili SAD, ili u bilo kom drugom kraljevstvu ili teritoriji na kojoj u biti, i raditi najbolje to mogu na iskorenjivanju jeretika, protestanata ili liberala kako bi bili uniteni..."

"...Dalje izjavljujem da neu imati svoje miljenje i svoju volju... biu mentalno uzdran, ak kao le, kao kadaver... Ali u bez oklevanja sluati svaku komandu koju budem primio od nadreenih iz Papine milicije i Isusa Hrista."

"Prihvatam da idem u bilo koji deo sveta gde me budu slali, u zaleene regione na severu, ili uareni pesak u afrikoj pustinji, ili u dungle Indije, u sve centre civilizovane Evrope, ili u divljinu Ameriku, meu divlje uroenike, bez negodovanja i albi, i biu podreen svima sa kojima budem u dodiru".

"Obeavam da u kad god budem imao priliku, raditi na uvoenju ratova, tajno ili otvoreno, protiv jeretika, protestanata i liberala, kako sam u to upuen, kako bi bili uniteni, i pri tome neu nikoga potedeti bez obzira na pol, godine ili stanje, i da u veati, unitavati, kuvati, drati, daviti i ive spaljivati zloglasne jeretike, parati utrobu njihovim enama i razbijati glave o zid njihovoj deci, kako bi zauvek bili zatrti i uklonjeni sa lica Zemlje". (Iz ovoga je evidentno da su najmonstruoznije zloine u NDH radili jezuiti Franjevci tako instruirani i obueni, a najpoznatiji je bio ustaki kolja i monah Franjevakog reda Stane Kukavica. Franjevaki monah Miroslav Filipovi bio je svetenik i vojnik u ustakoj uniformi. Po potrebi - kolja ili duhovnik. Filipovi je bio komandant koncentracionog kampa Jasenovac u kome su na opisani nain iz zakletve ubijena i mnoga "jeretika" deca.)

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane