Natrag

Mafija

Mafija

Svi donovi srpskog pravosuđa: prava mafija sedi u državnim institucijama (7)

Ide Maca oko tebe, hoće da se ogrebe

Doba partijskog jednoumlja vratilo se punom žestinom u sve institucije Srbije, a posebno u pravosuđe i tužilaštvo, koje dosledno prati sunovrat režima lažnih demokrata i njihovih vođa u čijim kabinetima su donošene ili povlačene optužnice, vršena postavljanja sudija i tužilaca, donošene odluke o njihovim smenama i tumačena pravila lojalnosti njihovoj stranci

Milovan Brkić

Iz Evropske unije su, čim je saopštena odluka da smo postali kandidati za prijem u njeno članstvo, poslali vlastima u Beogradu spisak zahteva kojima se uslovljava svaki dalji razgovor o datumu za početak pregovora.

Reforma pravosuđa, preispitivanje privatizacija velikih sistema, utvrđivanje odgovornosti za proneveru fondova i dobijenih donacija i kreditnih linija, samo su neki od zahteva iz Brisela, koji su veći od Avale.

Izražavajući duboku zabrinutost zbog zloupotreba u reformi pravosuđa, Evropska komisija traži da se, u saradnji sa Društvom sudija i Udruženjem javnih tužilaca Srbije, bez odlaganja, a uz nadzor Evropske komisije i njenih predstavnika, reše po hitnom postupku sve žalbe nereizabranih sudija i tužilaca, i utvrdi odgovornost onih koji su reformu iskoristili da se obogate, da promovišu svoje privatne interese.

Nema nikakve sumnje da će crna trojka srpskog pravosuđa, Nata Mesarović, predsednica Vrhovnog (i) kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva, Snežana Malović Maca, ministarka pravde, i Boško Ristić Manulać, advokat iz Niša, predsednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije i član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, ubrzo nakon promene vlasti završiti u zatvoru. Po ''komandnoj odgovornosti'' pred sudsko veće biće izvedena i Zagorka Dolovac, javni tužilac Srbije.

Nastavljamo da opisujemo kriminal pomenute gospode...

Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu bilo bi, da smo normalna država, pod istragom Tužilaštva za organizovani kriminal. Ali nije. Oba tužilaštva kontroliše ministarka pravde Snežana Malović.

Tužilaštvo za ratne zločine, što svakako nije u njegovoj nadležnosti, pojavilo se nedavno kao suizdavač knjige "Reči i nedela: pozivanje ili podsticanje na ratne zločine u medijima u Srbiji 1991-1992".

Snežana Malović, kao generalni sekretar Tužilaštva za ratne zločine Srbije, imenovano lice, osnovala je Centar za tranzicione procese - CTP, nevladinu organizaciju koja tesno sarađuje sa Tužilaštvom na izdavačkim poslovima, i punih šest godina bila je u sukobu interesa. Ona je 2004. godine postavljena za sekretara Tužilaštva za ratne zločine, a 7. jula 2007. godine imenovana je za ministra pravde Vlade Srbije.

Centar za tranzicione procese registrovan je na adresi u Ulici Zorana Đinđića broj 12 E, stan 22, na Novom Beogradu. Vlasnik stana je niko drugi do Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine i glasnogovornik (portparol) tužilaštva! On je, zajedno sa Snežanom Malović i izvesnom novinarkom Jasnom Šarčević-Janković, osnivač ove nevladine organizacije.

Centar za tranzicione procese prijavio je Agenciji za privredne registre, a to je naznačeno i na memorandumu ove nevladine organizacije, i svoju imejl adresu - vekarijeŽeunet.rs (koja je registrovana kao privatna imejl adresa Bruna Vekarića)!

 Telefon i faks Centra za tranzicione procese je 30 82 673 i taj broj je instaliran u Tužilaštvu za ratne zločine, koje je i korisnik ovog telefona i koje plaća i dalje račune za njegovo korišćenje!

Poslovne knjige Centra za tranzicione procese od 2006. vodila je Jagoda Jeličić, koja je do 2011. godine radila u Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, na radnom mestu - saradnik za vođenje poslovnih knjiga! Biznis grupa je sedela pod istim krovom, primala platu od Tužilaštva, a lepe pare je ubirala od nevladine organizacije čiji su oni bili osnivači i ''korisnici sredstava''.

Generalni sekretar Centra za tranzicione procese bila je Snežana Malović, kao ovlašćeno lice. Pre dolaska u Tužilaštvo za ratne zločine, gospođa Malović je bila šef kabineta ministra pravde.

Lepe pare je zaradila ova organizovana kriminalna grupa, jer je novac stigao i iz budžeta Republike Srbije! Centar za tranzicione procese (CTP) primao je skoro najjaču apanažu od srpskih vlasti! Gospođa Malović je prometna žena... U Tužilaštvu se odala muškarcima. Zvali su je od milošte - Grmuša, po majci koja je mogla to da uradi i iza grma, i na otvorenom prostoru. Snežana je volela lepe muškarce. Počev od upravnika zatvora do sadašnjeg tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića. A kada umiljato jagnje ume da sisa, i pare su tu.

Od CTP-a pare su se delile i šakom i kapom. Sneška je delila i pare i noge. Biti uvek provokativno obučena, sa skupim čipkanim rubljem, zahteva i velike pare.

Na tekući račun CTP-a broj 165-40210 koji se vodi kod Hyppo banke donatori su uplaćivali lepe pare. Davalo se i u kešu, u devizama. A i trošilo se...

 

Proces novčanih tranzicija

 

U pisanom izveštaju od 6. septembra 2007. godine (jedan od mnoštva dokaza kojima raspolažu urednici Tabloida), upućenom gospodinu Ivanu Jovanoviću, predstavniku kancelarije OEBS-a u Beogradu, generalni sekretar Centra za tranzicione procese Snežana Malović opisuje utrošak sredstava, koji je primljen od ove organizacije na ime donacije.

Ona obrazlaže da je, pozivajući se na član 6 Ugovora između centra i ovog donatora, u 2006. godini  primila 1.293.604,66 i 314.189 dinara, ukupno 1.607.793 dinara.

Takozvani Centar za tranzicione procese podnosi i izveštaj o utrošku sredstava, navodeći da je za izdavačku delatnost potrošeno 1.024.240 dinara, da su honorari autora u magazinu koji izdaju bili 191.648 dinara, kancelarijski troškovi (telefon, internet, pošta - a sve je plaćalo Tužilaštvo za ratne zločine) naplaćeni u iznosu od 30.212 dinara, da je na plate zaposlenih potrošeno 361.179 dinara, što je ukupno iznosilo 1.607.279 dinara. Dalje se navodi da su pripreme za štampu i samo štampanje koštali 1.024.214 dinara, da su honorari autora u samo jednom projektu iznosili 36.709 dinara, kancelarijsko osoblje je za tri meseca, samo po ovoj donaciji, isplaćeno za tri meseca 130.268 dinara.

U 2007. godini, prema izveštaju gospođe Malović, u jednom slučaju priprema za štampu plaćena je 61.268 dinara na ruke Ivanu Hrašovecu, a 93.671 dinara su honorari za dva broja magazina, koji su, navodno, izdavali. U istom periodu troškovi kancelarijskog osoblja koštali su 230.911 dinara, a kancelarijski materijal je plaćen 25.971 dinara. Na kraju izveštaja Snežana Malović obaveštava gospodina Ivana Jankovića, predstavnika kancelarije OEBS-a u Beogradu, da se za sve potrebne informacije obrati kontakt osobi Jagodi Jeličić na telefon 30 82 686 (telefon je u Tužilaštvu za ratne zločine).

U vreme kada je potpisala navedeni izveštaj (5. septembra 2007. godine), gospođa Malović je već na položaju ministra pravde! Iz njenog izveštaja se vidi da je naplaćivan kancelarijski materijal i poslovni prostor, mada je korišćen prostor Tužilaštva za rate zločine. Novac je ministarka delila sa Brunom Vekarićem, sada zamenikom tužioca za ratne zločine. Službenica tužilaštva za knjigovodstvene poslove Jagoda Jeličić obavljala je knjigovodstvene poslove i za Centar za tranzicione procese. Za lepu nadoknadu. Prošle godine, da ne bi slučajno propevala, postavljena je za pomoćnika ministru pravde Snežani Malović.

A svašta zna gospođa Jeličić. Zna da su ocu Bruna Vekarića isplaćivani honorari od po 72.000 mesečno, sa svim plaćenim doprinosima. Spisak onih koji su, osim pomenute četvorke drpali novac je dug. Pare je dobijala i Biserka Živković, supruga Zorana Živkovića, bivšeg predsednika Vlade Srbije...

Kada je provaljeno uzimanje para preko ove nevladine organizacije, kao ovlašćeno službeno lice za zastupanje upisana je Jasna Šarčević-Janković, koja je takođe zaposlena u Tužilaštvu za ratne zločine, zadužena za odnose sa javnošću.

 

OESC-e se brani ćutanjem

 

Kroz ovu nevladinu organizaciju prometnuto je nekoliko miliona evra!

Urednik Tabloida-Lista protiv mafije, pismom se obratio gospodinu Ivanu Jovanoviću, predstavniku kancelarije OEBS-a (OSCE), s molbom da mu odgovori da li je neko i od saradnika njegove kancelarije omastio brke od donacija koje su davali Centru za tranzicione procese. Pomenuti gospodin se nije oglasio...

Rešenjem Registratora Agencije za privredne registre BU-BSL 17452/2011, od 20. 6. 2011. Centar za tranzicione procese brisan je iz Registra organizacija APR!

Ipak, i sa nepostojećom nevladinom organizacijom Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu zaključuje 2. novembra, prošle godine, Ugovor o saizdavaštvu knjige publikacije "Reči i nedela: pozivanje ili podsticanje na ratne zločine u medijima u Srbiji 1991- 1992".

Potpisnik u ime Tužilaštva je Veselin Mrdak, zamenik tužioca, a u ime nepostojeće organizacije je Jasna Janković-Šarčević, koordinator za medije u Tužilaštvu!

Ovakav postupak je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević obrazložio činjenicom: "CTP je obavestilo Tužilaštvo da je u toku regularni žalbeni postupak povodom rešenja Agencije"!

Društvo u zatvoru pomenutoj gospodi praviće i Boško Ristić Manulać. On je poslanik u Narodnoj skupštini Srbije, predsednik je Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Srbije, član je Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Sa ovim titulama gospodin Ristić nastupa kao advokat pred sudovima čije sudije bira. Samo je kao zastupnik imovine nekadašnjeg sarajevskog giganta Šipada u Srbiji zaradio nekoliko miliona evra, otimajući robne kuće, lokale, poslovni prostor.

Sve ove kriminalne radnje ''reformatora'' srpskog pravosuđa poznate su u Briselu, u koji oni žele da odu raširenih ruku i nogu. Nova zgrada zatvora u Padinskoj Skeli čeka na njih. Njen kapacitet je 500 osuđenika. Nije veliki, ali za početak je dovoljno da se napuni predstavnicima sadašnjeg režima.

 

                               Nastavak u sledećem broju                                                                                                       

 

 

Ni Jagoda nije slatka

 

Jagoda Jeličić - Pomoćnik ministra za materijalno-finansijske poslove rođena  je 2. decembra 1970. godine u Beogradu.

Završila Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Poslovne finansije i računovodstvo. Položila stručni ispit i stekla zvanje Ovlašćeni računovođa i Revizor 2001. godine.

Od 1998. do 2006. godine radila u privatnom sektoru u privredi, na računovodstvenim poslovima.

Od 2006. do 2011. godine radila u Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, na radnom mestu - Saradnik za vođenje poslovnih knjiga.

Na položaj pomoćnika ministra za materijalno-finansijski sektor postavljena 1. aprila 2011. godine.

 

 

Bruno, a nije Đordano

 

Bruno Vekarić - zamenik tužioca za ratne zločine i portparol tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije: rođen je 23. travnja 1967.godine u Zagrebu (Hrvatska)

Obrazovanje: Pravno-birotehnička škola u Beogradu (maturirao 1985. godine), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (diplomirao 1990. godine). Poslediplomske specijalističke studije: "Ugovori o međunarodnoj trgovini", Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1992. godine). Položio pravosudni ispit 1995. godine.

Magistarske studije "Institut oduzimanja imovine stečene krivičnim delima organizovanog kriminala i ratnih zločina", Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu (2011. godine)

Stručna usavršavanja i članstva: Predsednik Upravnog odbora Pravosudne akademije (od 2010. do danas). Član radnih grupa za izradu sistemskih zakonskih projekata iz oblasti pravosuđa, među kojima i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina, Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i mnogih drugih (2002-2009. godine)

Predavač Misije OEBS-a u Srbiji na temu "Specifičnosti rada Službe za odnose sa javnošću" (2008-2010. godine). Konsultant UNDP-a na projektu "Suđenja za ratne zločine i shvatanja pravde u postjugoslovenskim državama sa posebnim osvrtom na unapređenje delotvornosti OUTREACH aktivnosti" (2008-2010. godine).

Stručno usavršavanje "Osnovne veštine u odnosima sa javnošću" u Nacionalnom pravosudnom koledžu, Reno, Nevada (2004. godine)

Usavršavanje na Programu osiguranja stambenih kredita, Otava, Toronto, 2004. godine

Član Vladine komisije za ispitivanje propusta u obezbeđenju dr Zorana Đinđića (2003. godine)! Član Republičke izborne komisije (2003. godine). Član Republike Srbije u GREECO - organizaciji Države protiv korupcije (2002-2005. godine). Član Upravnog odbora Pravosudnog centra (2001-2003.godine).Član izborne Komisije Grada Beograda (2001-2004. godine). Član Upravnog Odbora JAT-a (2001-2004. godine)

NAGRADE: "Novinar - vaš prijatelj"- PR agencija "Pragma" (2006, 2007, 2008. godine). Nagrada Kanadskog projekta reforme pravosuđa u Srbiji pri CIDA u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srbije za izuzetan doprinos reformi pravosuđa u Srbiji (2009. godine)

PUBLIKACIJE: "Odnosi sa javnošću u tužilaštvima", Sekretarijat za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa (2007. godine). "Suđenja za ratne zločine i shvatanja pravde u postjugoslovenskim državama sa posebnim osvrtom na unapređenje delotvornosti OUTREACH aktivnosti", UNDP / Pravosudni centar (2009. godine)  "Nasilje u porodici i mediji", Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (2009. godine), "Iskustva u primeni principa zaštite žrtava i svedoka oštećenih u Srbiji" - Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (2009. godine). "Ratni zločini i drugi osnovni instituti međunarodnog krivičnog prava" - Problemi krivičnog prava u otkrivanju, prikupljanju dokaza, gonjenju i suđenju za ratne zločine, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (2011. godine). "Reči i nedela - Pozivanje ili podsticanje na ratne zločine u medijima u Srbiji 1991-1992.", Centar za tranzicione procese (2011. godine)

RADNO ISKUSTVO: Zamenik tužioca za ratne zločine i portparol Tužilaštva za ratne zločine (od 2010. do danas), Viši savetnik, šef Službe za odnose sa javnošću i portparol Tužilaštva za ratne zločine (2004 -2010), zamenik okružnog javnog tužioca (2003 -2004), generalni sekretar Ministarstva pravde Republike Srbije (2001-2003) direktor marketinga, investicija i pravnog odeljenja u Pomorsko-rečnoj agenciji Jugoagent (1995-2001). Advokatska kancelarija Milenka Delića (1992-1995).

 

 

 

Povodom

 

Mi smo pošteni

 

Povodom teksta iz prošlog broja pod naslovom "Ko to plaća Manulaća", objavili smo prijavu koju je Gradski odbor SNS-a Novog Sada podneo Agenciji za borbu protiv korupcije, u kojoj je navedeno da više od 120 nosilaca pravosudnih funkcija u ovom gradu nije prijavilo imovinu Agenciji za borbu protiv korupcije, što je zakonska obaveza. Povodom ove tvrdnje dobili smo pismo sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu, koje zahtevaju da objavimo njihov demant!

"Sudije Prekršajnog suda u Novom Sadu Nadlački Dragana, Odavić-Suknović Olivera i Bosančić-Svitić Ivanka, koje su imale bitne promene u imovinskom stanju, su blagovremeno do 31.01.2012. godine podnele prijave na propisanom obrascu - Izveštaj o imovini i prihodima Agenciji za borbu protiv korupcije. O istom posedujemo materijalne dokaze u formi dostavne knjige Prekršajnog suda u Novom Sadu.

Ostale sudije koje ste naveli u svom tekstu, nisu imale bitne promene u imovini i prihodima i nisu imale obavezu da podnose izveštaj o tome Agenciji za borbu protiv korupcije. Takođe Vas obaveštavamo da sudija Vujović Dragomir nije predsednik Prekršajnog suda u Novom Sadu nego je v.d. predsednika suda Dejana Đorđević.

   Insistiramo da se gore navedeno u formi demanta objavi u prvom narednom broju Tabloida.

 

                             Zamenik v.d. predsednika suda

                                sudija Dragana Nadlački

                         

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane