https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Beli kriminal

Beli kriminal

Kako uspeno izleiti svoj bankovni raun?

 

Prljavi tragovi doktora Perina

 

Poto je ispraznio raune Saveza drutava Vojvodine za borbu protiv raka, dr Branislav Perin je preao na funkciju predsednika Lekarske komore Vojvodine, ne samo zato to tu ima vie da se krade ve i zato to je lanovima Saveza dosadilo njegovo samovoljno potkradanje pa su ga oterali

 

A. Na

 

Dr Branislav Perin je danas predsednik Lekarske komore Vojvodine, a prethodno je svoj prljavi trag ostavio kao predsednik Saveza drutava Vojvodine za borbu protiv raka. Protiv njega su podnete brojne krivine prijave, neki postupci se jo uvek vode, ali je Perin izgleda nedodirljiv - za njega urgira i samo Ministarstvo zdravlja pritiskajui Savez da ga vrati na funkciju, jer do tada Savezu nee biti uplaene pare koje Ministarstvo u njegovo ime skuplja, ali ne prosleuje.

Nadzorni odbor Saveza je jo decembra 2007. doneo zakljuke koje je potpisao Duan Tomovi, kako utroena sredstva od 3.524.305,82 u 2005, kao i 3.692.816.31 u 2006, nisu racionalno i domainski troena prema Planu i programu rada.

Iz krivine prijave podnete 18. decembra 2007. i dopunjene 4. aprila 2008. protiv Branislava Perina, dr Milana Antonia i dr Andrije Golubovia proizilazi da su njih trojica "po prethodnom dogovoru i kriminogenom planu organizovali, agitovali i sprovodili fiktivne izbore za skuptinu Saveza i istu odrali". Po osnovu tako ishodovanih lanih isprava oni su sebi dodelili nepostojea ovlaenja, te je Golubovi decembra 2007. otvorio novi depo karton i na njega izvrio prenos sredstava Saveza od 330.000 dinara sa rauna u Findomestik banci. Antoni je bio neto skromniji, pa je 29. juna 2007. uz lane isprave i ovlaenje izvrio prenos sredstava Saveza u visini od 2.410 dinara.

Po zahtevu za sprovoenje istrage od 9. oktobra 2009. i dopuni od 28. oktobra 2011, koju je Vii sud u Novom Sadu na reavanje prosledio Osnovnom sudu u Novom Sadu, Perinu se na teret stavljaju brojna krivina dela. On je tako organizovao takozvano Savetovalite za odvikavanje od puenja na kome su vreni pregledi za utvrivanje raka dojke, iako takva aktivnost nije predviena statutom niti je to ikada ranije raeno, kako bi sa svojim prijateljima lekarima zakljuivao ugovore o autorskom delu u kojima su bili predvieni visoki honorari, i time Savez otetio za 264.600 dinara.

Perin se takoe sumnjii da je prisvojio pokretne stvari koje su mu poverene u slubi i na radu u Savezu, i to u vrednosti od 269.289 dinara. Radi se o jednom laptopu marke toiba, biblioteci Saveza sa 169 naslova, digitalnoj fotokameri, elektrinoj pisaoj maini, tampau Lexmark, novom Notebook IBM Lenovo, mobilnom telefonu, video-rikorderu... Bez odluke nadlenog organa i bez pisanog obrazloenja, sa rauna Saveza je izvrio transfer 85.703.40 dinara na raun SUR bife Leonardo iz Novog Sada. Istog dana je pomenuta sredstva podigao u gotovini i uplatio kao poslednju ratu stambenog kredita.

U istranom postupku se ispituju i navodi da je dr Perin jo u februaru 2005. samoinicijativno prepravio statut Saveza i tu izmenu predao organu nadlenom za registraciju. Takoe se sumnjii da je Savezu podneo lani zahtev Instituta za plune bolesti iz Sremske Kamenice za kupovinu raunara. Upravnik Instituta dr anak je izjavio kako nikada niti je traio, niti dobio raunar za koji je Savez platio 45.119,80 dinara.

Posle svega, izgleda da je dr Perin najuspeniji u leenju besparice na svojim bankovnim raunima, dok mu je ostalo sporedno.

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane