Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Zatvori

Zatvori

Svi užasi srpskih robijašnica: jedu pomije, spavaju na podu, umiru u najvećim mukama

 

Ko robiju dobije, bolje da se ubije

 

U zatvoru u Sremskoj Mitrovici osuenicima daju stari hleb, kuvari ive pored pomija, brojni nesrenici ovde spavaju na podu, a redovna batinanja se obavljaju i u podrumskim samicama, kojih zvanino vie nema! Ovakve i jo stranije slike uasnog terora koji vlada u skoro svim srpskim zatvorima, posledica su opteg rasula u Upravi za izvrenje krivinih sankcija, u kojoj nikoga vie ne interesuje kako ive ljudi lieni slobode, ve svi prave planove kako da i posle promene vlasti ostanu gazde sa ove strane zatvorskih kapija

 

Milan Malenovi

 

Kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici jedini je zatvor u Srbiji u kome borave osueni strani dravljani. Pored njih, tu se nalazi i veliki broj osuenika iz Srbije. Pre svega zato to u tom zatvoru borave strani dravljani, koje redovno obilaze predstavnici ambasada njihovih zemalja, smatralo se da je to zavod za primer u Srbiji. Problem je, meutim, u tome to strani i domai osuenici nikako ne robijaju pod istim uslovima.

Ali, ono to je dato strancima, uskraeno je domaim osuenicima, sa izuzetkom onih koji imaju jake veze i puno para, mada je retkost da u Srbiji takvi uopte i dopadnu robije...

Izvor Tabloida iz uprave ovog zavoda tvrdi da zatvor ve godinama nije obiao ni Milo Jankovi, zamenik zatitnika graana zaduen za prava lica liena slobode. Prema nezvaninim, ali vrlo pouzdanim informacijama, Uprava za izvrenje krivinih sankcija pri Ministarstvu pravde Srbije odugovlai sa izdavanjem dozvole za ovu vrstu posete pravdajui se da zatvor u Sremskoj Mitrovici redovno obilaze predstavnici stranih ambasada i organizacija za zatitu ljudskih prava. To jeste tano, ali stranci idu tamo gde ih vode iz uprave zatvora, dok je Milo Jankovi poznat po tome to odlazi i u delove zatvora koje bi uprava da sakrije.

Prolog leta je tako gospodin Jankovi, zahvaljujui podacima suenika dostavljenim preko redakcije Tabloida, uspeo da otkrije postojanje navodno nekorienih samica u podrumu jednog paviljona u KPZ "Zabela" kod Poarevca. U meuvremenu je naoj redakciji dostavljen apel osuenika iz KPZ Sremska Mitrovica, da delegacija Zatitnika graana poseti ovaj zatvor i sama se uveri u nehumane uslove koji tamo vladaju...

To pismo poinje reima: "Molimo vas da ovaj na apel na ivot shvatite ozbiljno, jer mi nemamo vie kome da se obratimo, niti moemo fiziki i psihiki da izdrimo ovakve logorske uslove i teror ljudi na visokim poloajima."

Po informaciji preuzetoj sa zvanine prezentacije Uprave za izvrenje krivinih sankcija (UZIKS), kapacitet zatvora u Sremskoj Mitrovici je 1.150 osuenih lica, proseno u njemu boravi 1.280 osuenika i 65 pritvorenika. U vreme nastajanja ovog lanka, a prema zvaninom web sajtu UZIKS-a, u KPZ Sremska Mitrovica boravilo je 1.430 ljudi. Ali, prema informacijama koje je naoj redakciji dostavio izvor iz uprave zavoda, proseno u ovom zatvoru bitie izmeu 2.100 i 2.400 osuenika!

 

Uslovi ivota u paklu

 

KPZ Sremska Mitrovica je prenatrpan i postao je prava duegupka, u kojoj osuenici zbog nedostatka kreveta moraju da spavaju i na podu! Uslovi kakvi nisu zabeleeni jo od ranog srednjeg veka!

Prekoputa ulaza u zatvoreni deo zavoda u Sremskoj Mitrovici, takozvani krug, nalazi se Prvi paviljon graen u obliku slova T. Sobe u tom paviljonu su predviene za etiri osuenika, ali ih danas tamo ima po est, tako da je kretanje po sobi svedeno na minimum, a nema ni dovoljno vazduha.

I pored toga to su uslovi nehumani usled boravka veeg broja lica od predvienog, u poslednje vreme straa zakljuava sobe u periodu od 14.30 i 16 asova, smanjujui tako dodatno osuenicima prostor za kretanje. Ovo je ve postalo sistematsko ikaniranje, jer je ceo paviljon zakljuan, pa osuenici ni kada su sobe otkljuane, nemaju gde da odu.

Takozvano paviljonsko robijanje je tendencija u modernom evropskom sistemu izdravanja zatvorskih kazni, a u Srbiji je prisutno od vajkada. Ovaj sistem se smatra daleko humanijim od elijskog robijanja, najvie zastupljenog u Sjedinjenim Amerikim Dravama, jer su osuenici u prilici da se kreu na veem prostoru. Nadzornik Prvog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica oigledno voli da gleda filmove sa tematikom iz amerikih zatvora, pa izmilja neka svoja pravila.

U okviru pomenutog paviljona nalaze se i telefonske govornice, budui da osuena lica imaju pravo na najmanje jedan telefonski poziv nedeljno. Govornice pripadaju kompaniji "Orion", poznatoj po tome to nudi beinu fiksnu telefoniju. Kako je sistem beinog prenosa u Srbiji jo u povoju, govornice u KPZ Sremska Mitrovica esto ne rade, tako da je osuenicima uskraeno njihovo zakonsko pravo na razgovor sa porodicom. U retkim trenucima kada rade, ove govornice su skuplje od prethodnih, koje su pripadale "Telekomu Srbije", jer impuls na njima vie kota. Bez obzira na ovako loe rezultate "probnog perioda" "Orion" je dobio dozvolu podmitljivih funkcionera UZIKS-a da svojim govornicama zameni one "Telekomove" u svim zatvorima u Srbiji...

U krugu zatvora u Sremskoj Mitrovici, izmeu bolnice i Doma kulture nalazi se zgrada bive kole. Nekada su se tu osuena lica opismenjavala i obuavala zanatima koji bi mogli da im budu od koristi kada izau na slobodu. Stare vlasti su veliku panju pridavale resocijalizaciji, odnosno spreavanju osuenika da po izlasku na slobodu ponovo vre krivina dela. Onaj ko nema od ega potenog da ivi bukvalno je prinuen da se prehranjuje inei razne delikte.

Ove vlasti ne pridaju nikakvu panju ni resocijalizaciji, niti kolovanju i obrazovanju osuenika. Za njih je jedino vano da kradu i da nesrene robijae dre to dalje od oiju javnosti. Iz tog razloga je nekadanja kola pretvorena u jo jedan paviljon za smetaj osuenih lica, koji se iz razumljivih razloga ne pokazuje delegacijama za zatitu ljudskih prava. Njima se objanjava da su u zgradi i dalje uionice, a da osuenici spavaju na drugom mestu. Istina je sasvim drugaija.

U prizemlju bive kole, u malim prostorijama koje su nekada bile uionice, smeteno je oko 100 osuenih lica koja na raspolaganju imaju samo dva mokra vora. Spavaju na starim krevetima koji su ve davno rashodovani, a sada ponovo u funkciji jer sredstva koja odobrava Ministarstvo pravde nisu dovoljna za kupovinu novog nametaja. "U takvim uslovima je nemogue ispotovati ljudsko dostojanstvo i jo su osuenici zakljuani po ceo dan, kao da su u prohvatilitu za ivotinje", navodi se u apelu upuenom Milou Jankoviu.

Uslovi koji vladaju u koli pravi su raj za one u Treem paviljonu. Ta zgrada, koja se nalazi iza zatvorske kuhinje i oslanja se na Paviljon pojaanog nadzora, sazidana je jo 1912. godine i nekada je sluila za prijem novopristiglih osuenika, zbog ega se u argonu jo naziva i Stari karantin. Danas u njemu preteno borave pripadnici nacionalnih manjina, najvie Romi, jer su to osobe koje nemaju para za advokate, pa tako ne mogu ni da prijave nehumane uslove koji ovde vladaju.

Trei paviljon se sastoji od tri sprata, a na svakom postoji samo po jedan uavac u katastrofalnom stanju. Na prvom i drugom spratu toaleti vie lie na septike jame, higijenski uslovi su nikakvi, tako da redovno dolazi do pojave vaki i uge. Ceo paviljon ima samo etiri tua, od kojih u najboljem sluaju rade dva, a esto se deava da osuenici moraju da se guraju ispod jednog. Svi ti tuevi se nalaze u prizemlju zgrade, dok ih na spratovima nema.

U vezi sa ponaanjem strae u Treem paviljonu u apelu se navodi: "...Napomenuli bismo strog reim, jer dolazi do batinanja osuenika zbog sitnica za koje se ne piu ni disciplinske prijave... Postoje informacije da su neki osuenici sputani u podrum tog paviljona, gde su se nekada nalazile samice, i da su tamo zlostavljani, a da nigde nije zavedeno da su zatvarani u samice koje nisu u funkciji. Molimo vas da proverite i batinanja osuenih lica smetenih u Pojaanom nadzoru (disciplinski deo), koje vie ne biju u hodnicima nego u sobama gde nema kamera."

 

Smrad, beda i jad...

 

Kada novi osuenik pristigne u KPZ Sremska Mitrovica smetaju ga prvo u Prijemno odeljenje, popularno nazvano Karantin. Po zakonu, osuenik tu sme da boravi najvie mesec dana i da zatim bude prebaen u neki od paviljona u zavisnosti od klasifikacije koju mu odredi uprava zavoda. Ali, u KPZ u Sremskoj Mitrovici novopridolice esto borave due od mesec dana u Karantinu, i to u sobama predvienim za etiri lica u kojima ima est kreveta, a boravi po osam osoba. Ona dvojica vika spavaju ispod kreveta i to na golom podu, jer nema dovoljno dueka, a nedostaje i ebad.

U toku 2011. dolazilo je vie puta do trajka osuenika zbog nemoguih uslova koji vladaju u Karantinu, posebno zbog nedostatka dueka. Bivi upravnik KPZ Sremska Mitrovica Milan Pavlovi je sve to veto zatakavao...

U produetku zgrade u kojoj se nalaze trpezarija i kuhinja, nalazili su se nekada kantina, magacin i kancelarija kantinjera. Danas u tim prostorijama boravi tridesetak osuenika koji su svi zaposleni u kuhinji. Sobice u kojima borave, a nazivaju ih talama, nalaze se odmah pored prostora u koji se odlau pomije.

U objektu nema tueva, tako da su osuenici primorani da odlaze u 150 metara udaljeni veeraj na kupanje, gde takoe nema tople vode. Osobe smetene u ovom delu su, da podsetimo, zaposlene u kuhinji i morale bi da podleu najstroim higijenskim kriterijumima.

U bivoj kantini nalaze se radijatori koji se rado pokazuju delegacijama koje tu zalutaju, ali oni ne funkcioniu poto nisu prikljueni na toplovod. Zimi se nesreni osuenici smrzavaju. U svom apelu osuenici navode: "...U toj natrpanoj zgradi borave ljudska bia koja jedva vazduha da imaju, a jo ih i zakljuavaju. Prosto je neshvatljivo da ljudi koji nam prave i dele hranu borave u najloijim uslovima u celom zavodu. Kako da ne brinemo za svoje zdravlje kada moemo da dobijemo neku zaraznu bolest? Da li ti ljudi imaju uslove za odravanje line higijene?"

Desno od ulaza u krug, ispred Doma kulture, nalazi se etvrti paviljon koji se sastoji od tri sprata. Paviljon je predvien kao radni paviljon, mada danas 80 odsto ljudi u njemu nigde ne radi. Osuenici borave u sobama predvienim za dve osobe u kojima ive po njih etvorica. Zbog nedostatka prostora kreveti su poreani jedan pored drugog, bukvalno su spojeni kao da su osuenici u branoj zajednici!

Po spratu postoje etiri tua, ali samo jedan bojler. Toalet je u sobama, odvojen tankim i niskim paravanom, tako da osuenici vre nudu bukvalno u prisustvu drugih osoba. Posebno loi uslovi vladaju u prizemlju gde elije nemaju dovoljno dnevne svetlosti, jer su kao u podrumu. Sobe su vlane, a kupatila ruinirana.

Poto su osuenici u etvrtom paviljonu izdvojeni od ostalih, lako se zatakavaju sluajevi batinanja i muenja od strane zatvorske strae. U elijama ne postoje elektrini prikljuci, tako da osuenici nemaju televizore.

Kada neka delegacija i zaluta u ovaj paviljon nju vode u kupatila predviena za slubena lica, a ne u kupatila za osuenike koja se nalaze na kraju svakog sprata i koja katastrofalno loe izgledaju.

U nekadanjoj zgradi Dubrave, gde su bile kancelarije za strune instruktore u zatvorskom pogonu, danas je esti paviljon. U tom paviljonu obino boravi preko 80 ljudi koji nemaju ni tueve, pa na kupanje moraju da idu u drugi objekat, pod uslovom da im straa to omogui. U svom apelu osuenici navode: "Ne znamo ni gde je tu WC, a to niko ni ne pominje, kao da to nikome ne treba."

Iza radionica, u posebnom, izdvojenom delu kruga nalazi se nekadanji Industrijski kombinat u kome su danas u dva paviljona smeteni osuenici.

Drugi paviljon ima tri sobe i smatra se povlaenim prostorom, to se prema uslovima koji tu vladaju nikako ne bi moglo da prihvati. U tom paviljonu postoji soba broj 2, koja je prolazna za sobu broj 3, iako u njoj spava dvadesetak osuenika. Ta soba je u posebno loem stanju i u njoj se stalno osea smrad.

Prvi paviljon u nekadanjem Kombinatu ima osam soba za smetaj osuenika, ali nijedno kupatilo niti WC, ve se ide u drugi deo objekta, koji je u katastrofalnom stanju. U tom paviljonu se koristi bunarska voda sumnjivog bakteriolokog stanja.

 

Kad je Trivo bio Tito

 

Stara i bolesna lica smetena su u objektu nazvanom Odmaralite, koji se zakljuava ne samo nou u periodu od 19 do 7 sati ve esto i preko dana. U Odmaralitu nema strae, ve je za njegovu bezbednost zaduena straa Prvog paviljona; nema ni zvonceta ni drugog naina da se u sluaju potrebe pozove pomo, ve preostaje samo vikanje kroz prozor. Pa ako neko uje.

Pre nekoliko meseci je grupa osuenika iz kruga prebaena u poluotvoreno odeljenje zvano Zelengora. Njima je reeno da tamo prelaze jer su dobili bolji tretman, ali su u stvari prebaeni kako bi se na krugu smanjio broj osuenih lica. Nesrenici su smeteni na spratu novog paviljona i zakljuani 23 sata dnevno. Da li je po zakonu da osuenici sa V kategorijom umesto u zatvorenom delu budu smeteni u poluotvoreni deo gde ostali osuenici imaju B kategoriju?

Ovakvo katastrofalno stanje u KPZ Sremska Mitrovica nikoga ne treba da udi, jer se naelnica prevaspitne slube Marija Kuzmanovi ukinula prevaspitne grupe, tako da vaspitai nemaju pravo ni da predlau lica za bolji tretman, a osuenici nemaju sa kim da razgovaraju u vezi sa svojim statusom. Zato se deava da osuenici iz poluotvorenog budu poslati u zatvoreni deo iako nisu napravili bilo kakav prekraj, pa ak i da im se, makar formalno, ne pie disciplinska prijava.

Naelnik za bezbednost kruga je Goran karin, kome je nekadanji upravnik iz devedesetih godina, neslavni Trivun Ivkovi, omoguio da zavri Viu kolu unutranjih poslova, iako knjige ni u ruku nije uzeo! Ovaj, meu osuenicima ali i zaposlenima po batinjanju poznati nadzornik, i danas ima obiaj da kae: "...Eh, da je ovo Trivino vreme." karin danas uiva podrku naelnika slube obezbeenja Slavka Zindovia, tako da nesmetano maltretira ne samo osuenike ve i zaposlene.

Moda bi iznenadna poseta ljudi zaduenih za prava lica lienih slobode mogla neto da popravi u KPZ Sremska Mitrovica, ali...

 

 

 

 

 

Umiranje u neljudskim uslovima

 

Krajem marta u Osmom paviljonu KPZ "Zabela" umro je osuenik Danilo I., koji je prethodno istog tog dana prebaen iz zavodske bolnice na Bolesniko krilo (BK) poluotvorenog odeljenja. BK nije isto to i bolnica - to je samo obeleje za sobu u kojoj borave stariji i radno nesposobni osuenici. Ona se nalazi na prvom spratu Osmog paviljona, koji je nou zakljuan, a straa se nalazi u prizemlju. Dovikivanje je jedini nain skretanja panje da neto nije u redu. Dok pomo stigne, kao u Danilovom sluaju, esto je prekasno. Postavlja se pitanje ko je odobrio da oigledno teko bolesni osuenik iz zatvorske bolnice, u kojoj je imao kakvu-takvu negu, bude prebaen u obian paviljon u kome je umro u najstranijim mukama?

Da li je to, mogue, uinio naelnik pomenute bolnice, koji je 4. aprila 2012. doao na intervenciju u Osmi paviljon u kome se jo jedan osuenik borio sa smru. Sa rukama u farmerkama pomenuti "lekar" je gledao agoniju zatvorenika zbijajui ale sa straom: "...Od sve pomoi jedino mogu da mu pruim sve vazduh. Da otvorim prozore?"

U zloglasnom Sedmom paviljonu KPZ Zabela, takozvanom "zatvoru u zatvoru" 5. aprila 2012. obesio se kamatar iz Poarevca poznat kao Rmba. Nesreni ovek nije ni bio osuenik, ve pritvorenik, a u Zabelu je prebaen poto vie nije bilo mesta u poarevakom istranom zatvoru. Odeljenje istrage u Sedmom paviljonu ine sobe u kojima su kreveti na etiri sprata. Posle Rmbine smrti ostali pritvorenici u istranom delu Zabele u noi na 6. april pobunili su se protiv nehumanih uslova u kojima borave.

Aleksa Filipovi je imao samo 21 godinu kada je odluio da u Vaspitno-popravnom domu Valjevo digne ruku na sebe i sebi prekrati muke. Za sobom je ostavio oprotajno pismo datirano 18. maja 2011. u kome za svoju dobrovoljnu smrt okrivljuje zaposlene u zatvoru, posebno strau koju je optuivao za nepotrebno i bezduno batinanje. Za sobom je ostavio i ucveljenu majku koja ve godinu dana od nadlenih institucija trai odgovor na pitanje kako i zato je njen sin umro.

Mladi Aleksa je, inae, osuen zbog vie krivinih dela krae. Na taj nain je on prehranjivao sebe i majku, budui da ih je njegov otac ostavio, a majka je bila bez posla. Od ega danas ivi njegova nesrena majka?

 

 

 

Mrak je deo komfora

 

U KPZ Ni uobiajeni su noni pretresi spavaonica. Tako je 16. januara grupa straara predvoena Duanom Spasiem u 23 sata upala u jednu spavaonu u paviljonu A. Zar nije mogue pretres izvesti u vreme kada osuenici ne spavaju? Poveerje u KPZ Ni je, inae, u 21.30.

Zanimljivo je da te noi u paviljonu bilo struje, to tih dana nije bio est sluaj. U svom reenju od 23. januara 2012. godina, zamenik upravnika KPZ Ni, Gordan Boi, koji vri dunost upravnika, obavetava osuenike pomenutog paviljona da je upoznat sa tim da tamo esto nema struje, pa tako ni svetla, jer je osigura dotrajao. Svoj dopis Boi zavrava: "...Nabavka spornog osiguraa bie realizovana u razumnom roku, kada se pribave potrebna finansijska sredstva..." Kao da su osuena lica traila kupovinu hidrocentrale, a ne obinog osiguraa!

 

 

 

Alo, ovde Brus Li, jesmo li se sino zapili?

 

Katastrofalno loe stanje u srpskim kaznionicama delom je posledica i bezvlaa koje vlada u Upravi za izvrenje krivinih sankcija (UZIKS). Formalno na elu te uprave je direktor Milan Obradovi, koji ve due vremena ima probleme sa alkoholom. Oevici su izvestili redakciju Tabloida da Obradovi ordinira u lokalu Tabor u beogradskom Bulevaru kralja Aleksandra, gde pod dejstvom maligana sklapa "poslove". O emu se konkretno radi nije poznato, budui da izjutra Obradovi ima ve dovoljno problema da kod svoje zgrade u Vojislava Ilia 121 nae gde mu je prethodne veeri parkiran automobil, a veernjih dogovora i svojih sagovornika se uopte ni ne sea!

Zbog ovoga je pravi ef UZIKS-a, iz penzije izvueni Velimir Vidi. To potvruje i apel osuenika iz KPZ Sremska Mitrovica, gde se na jednom mestu navodi kako njihove pritube redovno odbacuje "koordinator Velimir Vidi". Vidi, sa druge strane, kao "koordinator Ministarstva pravde" nema ista ovlaenja kao i direktor Uprave Obradovi, pa ni kada bi hteo ne bi mogao da zavede red u srpskim kazamatima.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane