https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Rusija

Rusija

Za bezakonje u policiji nisu krivi samo policajci

 

Sadisti u novim uniformama

 

Bez obzira na reformu i istke, radnici obnovljene policije nastavljaju da mue i poniavaju pritvorene graane. Hoe li novi predsednik Putin promeniti tu praksu, pita se na dopisnik iz Moskve

 

Viktor Hlistun

dopisnik iz Rusije

 

Tabloid nije mnogo pisao o tome da je ruski predsednik Dmitrij Medvedev organizovao i rukovodio reformom policije. Osim novog kroja uniformi i poveanja plata (prosena iznosi oko 1.000 evra), bilo je najavljeno i kapitalno proiavanje policijskih redova. Takozvana resertifikacija. Pet meseci su milicioneri polagali ispite, ili na testiranja; javnost je poverovala da e u policijskim redovima ostati najasniji i najprofesionalniji ljudi. Ministarstvo je 1. avgusta 2011. godine izvestilo o sprovedenoj reformi. U martu (dakle, ni godinu dana nakon toga), u uzornom gradu Kazanju, posle ispitivanja u policijskoj stanici "Daleko", umro je pritvoreni graanin Sergej Nazarov. Ispostavilo se da su ga muili...

 

Da nisu bolesni?

 

Detalji o onome to se dogodilo u Kazanju - okiraju. Ne moete da poverujete da su to mogli da urade normalni ljudi, a ne neki ludaci, sadisti. Sergeja Nazarova nisu samo prebili ve su ga silovali praznom flaom ampanjca. Lekari su konstatovali da su Nazarovu bili uniteni unutranji organi. Izvinite, dragi itaoci, zbog toga to iznosim ove stravine detalje, ali sloiete se: takvu grozotu mogao je da uradi samo manijak, psihiki bolestan ovek. Doputam i da je takav manijak mogao sluajno da zaluta u policijske redove.

Nita slino se u Kazanju ranije nije dogodilo. Pritvorenog Sergeja Nazarova (uzgred, pritvoren je zbog lane, isfabrikovane dojave lokalnog policajaca) nije muio ludak-pojedinac, ve cela grupa uvara poretka, tanije njih etvorica. to je jo gore, u sobu u kojoj je sprovoeno ispitivanje ulazili su i izlazili razni ljudi, ak i neposredni rukovodioci etvorice osumnjienih policajaca. Celo odeljenje manijaka i psihopata? To je vie desetina ljudi. Ako samo i na trenutak pomislite da je re o najboljim kadrovima kazanjske policije, o onima koji su ostali posle sprovedene resertifikacije, kakvi li su onda bili oni koji nisu proli testiranje i koji su bili udaljeni iz policije. Moda ubice i siledije? Neto tu nije u redu. Treba analizirati ta.

 

Zloin bez kazne

 

Policija je u poetku htela da zataka ceo sluaj, pokuali su da opravdaju delo koje su poinili policajci. Prvo je izbaena verzija da je pritvorenik navodno sam nad sobom, u toaletu, izvrio ovo mazohistiko delo. Lekari i strunjaci su odmah reagovali i opovrgli ovu verziju. Zatim se pojavila ideja da se pritvorenik, iako navodno kriv za krau mobilnog telefona, nije ponaao adekvatno, nije priznavao krau, glasno je govorio i zamalo nije pretukao policajce. Ni ova varijanta nije prola - ispostavilo se da Nazarov nije ukrao telefon, ve je jednostavno uao u prodavnicu da kupi hleb. Pokuali su policajci da predstave Nazarova kao "drutveni otpad", zamalo pa kao ludaka, ukratko kao oveka koji mora da izazove odbojnost, a ne saoseanje ili saaljenje. Ali, ni ta pria nije prola. Posle toga poeli su protesti naroda u Kazanju. Mitinzi su bili usmereni protiv policijske samovolje.

Najtraginije je to to niko ne bi saznao o ovim dogaajima da pritvorenik nije umro, a da novinari i drutvo nisu poeli da protestuju. Sadisti bi nastavili da rade, kao da se nita nije dogodilo. Potpuno sam uveren u ovo to govorim, zato to ovaj sluaj nije jedini: muenje, silovanje, poniavanje ljudi, sve to ulazi u arsenal metoda rada savremenog ruskog policajca. Naravno, nezvanino. Ali, treba primetiti glavnu stvar: za takav nain rada policajce ne kanjavaju. Mogu se nabrojati na prste jedne ruke sluajevi kada su policajci kanjeni za nasilno ponaanje prema pritvorenicima. Za ubistvo, istina, odlazi se u zatvor, ali ni to nije pravilo koje vai za sve. Ako akteri ovog dogaaja nisu zasluili da budu okrivljeni za teka krivina dela silovanja i ubistva, sigurno su zasluili da budu okrivljeni po lanu 286, za "zloupotrebu slubenog poloaja sa primenom nasilja i specijalnih sredstava". Da nije bilo protesta naroda u Kazanju, verovatno bi ove zveri u novim uniformama bile kanjene na male kazne, ili bi im ak bilo oproteno. Ali, videemo ta e se deavati.

 

Sam je lud

 

Ako postoji jasan neuspeh, ako neko nema ime da opravda svoje greke, onda on obino izvlai poslednji "argument" i vie: "Bio je lud!" Naalost, ovaj "argument" esto ide naruku policajcima koji su krivi. Oni dobro znaju da to vie izblate graanina koji se osmelio da se poali na njihov rad ili se ne potinjava njihovim zahtevima, to imaju vie ansi da sauvaju svoju poziciju. Obini ljudi se na taj nain navikavaju na ideju da su oni nia klasa, "stoka" kako se govori u Rusiji, odnosno goveda koja treba da znaju gde im je mesto. Naalost, pria se da je upravo predsednik Medvedev, kada je donoen novi zakon o policiji, izbacio stavku o tome da policajci imaju odgovornost za ouvanje asti i ugleda graana. Bez obzira na to ko je izbacio ovu stavku, injenica je da u zakonu u ijem donoenju je uestvovao i Medvedev, takvog stava nema. A nemojmo zaboraviti da se ministri i ostali visoki inovnici uvek okreu kako vetar duva, odnosno da oprezno govore o predsedniku i premijeru.

Ministar unutranjih poslova Raid Nurgalijev je odmah posle kazanjske tragedije imenovao prestupnike, ali je potom odjednom izjavio, tanije "povikao" na sav glas, da nisu ni on ni njegov tim krivi za neuspeh poetka reforme, ve da je kriv ruski narod, to jest da je narod lo pa je zato i policija loa. Javno je nagovestio da nisu reforma i resertifikacija krive za to to su u stanicu policije "Daleko" dospeli sadisti. Nurgalijev je doslovno rekao sledee: "Ja ne mogu da dovedem ljude sa drugih planeta. Moda je to bio va prijatelj ili blizak roak - to su nai Rusi. Mi smo birali po najboljim kriterijumima. Znai, pitanje je drugo: gde su obrazovani, vaspitani, moralni?"

Dakle, za bezakonje nisu krivi policija i njeno rukovodstvo, ve svi Rusi, jer su i policajci Rusi, a nema pristojnih ljudi koji bi se mogli izabrati. Tamo su sve neki neobrazovani, nevaspitani, nemoralni tipovi. Niko jo nije sebi dozvolio da tako vrea narod. Ali, ako govorimo o vaspitanju i moralu, ruski blogeri su brzo podsetili Nurgalijeva: u slinim situacijama, ruski oficiri su streljani. A taj gospodin u novoj uniformi i sa generalskim inovima ak nije dao ni ostavku. tavie, Nurgalijev je imao obraza da ponudi svoje usluge vladi koja e biti formirana u maju, posle inauguracije predsednika Putina. Ako Putin za premijera postavi Medvedeva koji je napravio potpunu zbrku kao predsednik, zato onda on ne bi na dunost ministra postavio Nurgalijeva. Podseam itaoce da je Raid Nurgalijev inovnik kome je lino predsednik Dmitrij Medvedev zvanino poruio u decembru 2009. da sprovede reformu Ministarstva unutranjih poslova. Zato je upravo njemu bilo dato da sprovede tako vaan posao, teko je logino objasniti. Uostalom, Nurgalijev se poslednjih osam godina nalazi na elu ovog ministarstva i ko je, ako ne on, umean u raspad milicije.

 

Cena epoleta

 

Razgovori o reformi milicije, a sada policije, nastavljaju se na svim nivoima. Nekim drutvenim delatnicama je izjava Nurgalijeva povodom tuposti i gluposti Rusa izazvala burne emocije. Na primer, lan saveta Drutvene komore Rusije, Pavel Gusev, pretpostavlja da je takvu izjavu mogao sebi da dozvoli samo bolestan ovek. Moda je i u pravu.

U krajnjem sluaju, o jasnim namerama organizacije reforme u svom ministarstvu, koja je poela pre godinu dana, nema se ta rei. Od poetka je bilo jasno da e se sve promene deavati po uobiajenoj emi: iz stanica e oterati vie ili manje asne i pametne radnike, a rezultati ispita i testova o slubi u novoj policiji bie dati lokalnim vlastima. Tako je i bilo. Ne svugde, ali na mnogim mestima. Kao dokaz, prenosim podatke kojima je raspolagao na poetku resertifikacije ef komiteta za bezbednost Dravne dume, Genadij Gudkov. U centralnim oblastima drave, radno mesto obinog radnika policije vredi na korupcionakom tritu 12.000-20.000 rubalja, a prosena policijska plata u Podmoskovlju je 13.000 rubalja. (Inae, cene su vee na jugu.) Dalje brojevi govore: epolete narednika vrede 70.000 rubalja, porunike - 100.000-120.000, pukovnike i potpukovnike - 550.000-600.000 rubalja. Deputat Gudkov nije usamljen u svom miljenju. "to je mesto unosnije, vea je njegova vrednost", kae predsednik Koordinacionog saveta sindikata radnika milicije Moskve, Mihail Pakin. I nastavlja: "Ceo sistem Ministarstva unutranjih poslova je ustrojen tako da nii inovi plaaju viim. To je kao zatvoreno akcionarsko drutvo - da biste uli u sistem, morate da platite. Tako e biti i dalje."

Nemam ta ovome da dodam.

 

Umesto zakljuka

 

Tragini sluaj u Kazanju uasnuo je Ruse. Mnogi su izali na mitinge protesta sa zahtevom da prestane policijska samovolja. Ali, kako to uraditi niko ne zna, iako saveti dolaze sa svih strana. Neko predlae da se po policijskim stanicama postave kamere, a zidovi stanica naprave od providnog materijala, neko smatra da policiju treba prislukivati, itd. Kao u onom vicu: ja nisam ginekolog, ali pogledajte - pogledau. To jest, ne znam ta bih rekao o radu policije, ali posavetovao bih... Dobro je nasmejati se, ali situacija nije nimalo smena, tavie loa je, da loija ne moe biti. Ako su u vreme reforme policije ljudi poeli vie da joj veruju, a manje da se boje, sada se strah opet vratio. U zakljuku mogu da kaem da je posle tragedije u stanici "Daleko" (koja je u meuvremenu rasformirana), od graana samo iz kazanjskog regiona stiglo oko 150 prijava o propustima policije. A ti propusti su nainjeni od momenta poetka reforme.

 

 

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane