Kucni lijekovi za astmu elicea 10 mg Lijekovi za garavicu
Lijekovi za upalu grla ivermectin gdje kupiti Lijekovi za garavicu
Lijekovi za valunge Lijekovi za lijecenje oteklina. lexilium cijena Lijekovi za tinitus
lijekovi protiv raka. Lijekovi za trovanje hranom lorsilan cijena prirodni lijekovi za prehladu
prirodne tablete za spavanje lunata bez recepta Proizvodi za njegu masne koe
organizirati modafinil hrvatska Lijek za morsku bolest
lijek za suha usta normabel bez recepta lijek za artritis
lijekovi za zatvor Lijek za akne rivotril cijena sredstvo za zadravanje vode
Lijekovi za rast kose. Sredstva za suhi kaalj xanax cijena Lijekovi za bolesti zuba.
lijek koji spaava ivot Lijecenje akni kod kuce. zaldiar bez recepta pojedinacni cvjetovi

  https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Korupcija u srpskom pravosuu odlae pravdu

Korupcija u srpskom pravosuu odlae pravdu

 

Krupne prevare sitnih prevaranata

 

Samo u podmitljivom srpskom pravosuu mogue je nekome oteti kuu u Beogradu ili celu penziju zaraenu tokom viedecenijskog rada, a da bi se obetetio neko ko je izmislio da ga je pas ujeo

 

Mersiha Hadi

 

Slobodan aenovi tvrdi da ga je u dvoritu zgrade, gde je doao u posetu, ujeo pas Sneane Zotovi, stanarke te zgrade. Posle dugog i napornog sudskog postupka za naknadu tete, u kome je zapaeno mesto u zakulisnim radnjama imala i tadanja zamenica javnog tuioca Treeg optinskog tuilatva u Beogradu Lidija Filipovi-aenovi, krajem novembra 2006. sudija Jasmina Svorcan donosi presudu kojom obavezuje tuenu da tuiocu plati ukupno 174.000 dinara.

Tuena se ali na ovu presudu i prilae sudski overenu izjavu dr Lidije Lavadinovi, koja je posle navodnog ujeda pregledala tuioca aenovia. U ovoj svojoj izjavi dr Lavadinovi navodi kako je sudija Svorcan pogreno unela u zapisnik njenu izjavu, koju je kasnije koristila da obrazloi presudu.

Vii sud odbija ovu albu, a izjavu dr Lavadinovi uopte ni ne uzima u obzir, tvrdnjom da je podneta posle isteka roka za albu. Kao da je tuena Zotovi mogla da zna da je izjava svedoka pogreno uneta u zapisnik pre nego to ju je o tome obavestio sam svedok! U svakom sluaju, tuena podnosi zahtev za obnovu postupka, navodei kako su otkrivene nove okolnosti podobne da se donese drugaija presuda. U prvom stepenu sud odbija ovaj zahtev navodei kako su "nove okolnosti" ve bile priloene u drugom stepenu prvobitnog postupka, ignoriui injenicu da tada sud priloenu izjavu dr Lavadinovi uopte nije uzeo u obzir.

U meuvremenu, dok jo uvek traje albeni postupak po zahtevu za obnovu postupka, sud nalae prinudnu naplatu duga koji je narastao za zatezne kamate i silne trokove. Tuena Zotovika je odavno predlagala da se nerazumno visoka odteta za ogrebotinu naplati odbijanjem od njene penzije. Tuilac aenovi je to odbijao, a onda se shvatilo i zato.

Dana 5. januara 2009. advokat tuioca Toni Baranek tadanji etvrti optinski sud u Beogradu pisanim podneskom obavetava da je tuilac aenovi zainteresovan da iskoristi svoje pravo pree kupovine dela kue koju Zotovika ima u Beogradu, a koji je trebalo da bude prodat u postupku prinudne naplate duga. Dakle, sud je za sredstvo naplate tadanjih 2.000 evra plus kamate odredio prodaju dela kue sa okunicom u centru Beograda.

Sudski procenitelj je, kao to je uobiajeno u ovakvim sluajevima, izvrio procenu nepokretnosti namerno zaboravivi da pridoda i vrednost okunice, pa je tako Zotoviku pokuao da oteti za najmanje 30.000 evra. Toliko bi aenovi zaradio da je uspeo u svojoj nameri da lino otkupi pomenutu nekretninu.

Tuena Zotovika je u poslednjem trenutku uspela da ubedi podmieni sud kako e tuioca da obeteti isplatama od penzije, a advokat Baranek trai da to bude skoro cela penzija. Neka Zotovika gladuje, vano da se namiri aenovi koji je celu priu izmislio. A ovo mu, po saznanjima tuene, nije prvi put da naplati odtetu od nesrenih Beograana na koje naleti.

U podmitljivom srpskom pravosuu sve je mogue, pa i da ogrebotina od navodnog ujeda psa vredi koliko i kua u centru Beograda, odnosno mesena penzija zaraena mukotrpnim radom tokom vie decenija.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane