https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Bor

Bor

Pljaka Srbije pod zatitom bugarskih obavetajaca i Dinkievog URS-a

 

U Boru je i avo pozitivan lik

 

to je vea glad, to su stranije pljake onih kojima je to omogueno. Pod zatitom bugarskih obavetajaca i Dinkievih Ujedinjenih regiona Srbije, menaderska vrhuka RTB Bora je toliko opljakala ve poharane Bor i Zajear, da za njima nita vie nee ostati. Ako neko sluajno i preivi glad, dotui e ga ropski rad u nekom od privatnih rudnika borskih menadera

 

Igor Milanovi

 

U naopakoj i opljakanoj zemlji kao to je Srbija, gde je merilo vrednosti javno uee u korupciji, privatno bogatstvo generalnog direktora Rudarsko-topioniarskog basena Bor Blagoja Spasovskog ne upada posebno u oi. Zato, ali i zbog toga to ima jaku zatitu u Ujedinjenim regionima Srbije, njegovim bogatstvom istrani organi nisu se do sada pozabavili.

Blagoje Spasovski, koga itelji opljakanog Bora i Zajeara opisuju kao "bahatu i osionu protuvu bez trunke morala", pravi je gospodar tog kraja. On i njegova kriminalna grupa, u kojoj se istiu Milinko ivkovi, Sima Zagorac i Mira Anti, stoje pod zatitom bugarske obavetajne slube koja, zahvaljujui povoljnoj ceni bakra na svetskoj berzi, besomuno pljaka Srbiju.

Kada jednog dana neka potena vlast ipak bude odluila da se pozabavi poreklom enormnog bogatstva Spasovskog, on e ve uveliko biti nedostupan naim organima gonjenja, budui da ima i makedonsko dravljanstvo i dvorac kod Ohrida u kome planira da nae utoite.

Najblii saradnik Spasovskog, Simo Zagorac, lan menaderskog tima RTB Bor, ve je okrenuo lea svom dojueranjem zatitniku, i u nadi da e ga naslediti na mestu najbogatijeg graanina Bora nairoko pria o njegovim marifetlucima i kraama. Tako se njegovom zaslugom saznalo i da Spasovski ima suvlasniki udeo u livnici u Ljigu, kao i u rudniku Lee iji je drugi vlasnik Miroslav Bogievi, vlasnik "Farmakoma" i jo poneega u apcu i okolini. Po Zagorevim planovima, njih dvojica planiraju da kupuju jo rudnika po Srbiji, ako ih pre toga ne uhapse.

O troku optine, krune tokove u Boru obavezno radi preduzee u vlasnitvu jednog prijatelja Spasovskog iz Rake. Dobit se, naravno, deli na ravne asti. erke Spasovskog su vlasnice preduzea "Buca" i "Moki-Mont", koja, iako bez ijednog zaposlenog, dobijaju sve poslove kreenja u Boru. Pomenute erke izgladnelo stanovnitvo poznaje po njihovim bahatim vonjama u novokupljenim dipovima.

Kako proizilazi iz prijave Inspekciji rada Republike Srbije od 5. aprila 2012. godine protiv Spasovskog i njegovog ortaka Milinka ivkovia, njih dvojica su due od mesec dana na gradnji hotela na Borskom jezeru angaovali vie od 100 radnika iz Bora i okoline, a da ih nisu prijavili. Zapoljavaju, dakle, ljude na crno, a nesreni radnici pristaju na sve uslove ne bi li zaradili neki dinar da prehrane porodice.

U pomenutoj prijavi se objanjava i da je asistencija iz Beograda preko potrebna, jer su inspekcijski organi iz Bora i Zajeara pod apsolutnom kontrolom Spasovskog i njegove mafijake grupe.

U Boru se zna i da su Spasovski i Zagorac, u vremenu dok su jo zajedno krali, materijal za Topionicu i rafinaciju bakra (TIR) plaali za treinu skuplje, jer su ga nabavljali od jednog prijatelja. Zauzvrat su Spasovski i direktor TIR-a Boban Todorovi vie hiljada tona sekundarnih sirovina i starog gvoa u bescenje, skoro za dabe, dali firmi "CEATEK".

Podrku Zagorcu da svrgne Spasovskog i umesto njega nastavi da pljaka po Boru i okolini, daje i Mira Anti, pa se oekuje da e u najskorije vreme ovaj beskrupulozni i neprincipijelni dvojac da zada zavrni udarac svom direktoru. Gladnim stanovnicima Bora nee biti nita bolje nego to im je sada, jer e jednog lopova da nasledi drugi. I do sada, sa daleko manje uticajnog mesta, Zagorac je uspeo da pokrade dovoljno para da kupi dva stana u Beogradu. Po onome to se zna, on godinje preko raznih "provizija" uzme najmanje 50.000 evra.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane