https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Feljton

Feljton

Sluaj Pukani: Ubistvo sa potpisom drave (14)

 

Kukavije jaje

 

Koje su najmranije tajne u poslednjih 20 godina na Zapadnom Balkanu? Ko je likvidirao Ivu Pukania, vlasnika hrvatskog lista Nacional, i kakve veze njegova likvidacija ima sa ubistvom Zorana inia? Kako je kriminalni klan Osmani preuzeo balkansko podzemlje? Ovo su neka od pitanja iji se odgovori nalaze u knjizi "Sluaj Pukania - Ubojstvo sa potpisom drave", autora Domagoja Margetia, novinara iz Zagreba, a u nekoliko nastavaka prenosi ih Tabloid

 

Domagoj Margeti

 

Prema insajderskim informacijama iz srbijanskog MUP-a, srbijanske vlasti uhvatile su Jocia iskljuivo na temelju "dokaza" koje su prikupili hrvatski istrani organi, meutim, srbijanske vlasti nemaju nikakve nove dokaze, niti je srbijanska policija ili BIA prikupila ikakve nove dokaze o povezanosti Jocia s Pukanievim ubistvom. Koja su Vaa saznanja o tome?

- Koliko je meni poznato, srpski istrani organi, a pre toga policija, uhapsili su Sretena Jocia iskljuivo na osnovu dokaza hrvatskih istranih organa. Kao to sam rekao ranije, da su policija i BIA imale dokaze sigurno bi preduzeli neto u tom smislu da se ubistvo sprei u saradnji sa hrvatskim pravosuem i policijom.

Moda tuilatvo za organizovani kriminal raspolae nekim podacima koji se kriju od javnosti. Kao izvrstan poznavalac organizovanog kriminalnog miljea u Srbiji, ali i ire u regiji, kako procenjujete informacije iz hrvatskih bezbednosno-obavetajnih slubi kako su ubistvo Ive Pukania organizovali pripadnici kriminalnog klana Osmani?

- Motiv ubistva novinara Pukania svakako treba traiti i u okruenju kriminalnog klana Osmani koji je veoma prisutan na ovim prostorima, a i ire. Mogue je da je ovde prisutan taj motiv, po onoj narodnoj "drte lopova".

Je li mogue da su Osmanijevi ubistvom Pukania zapravo postigli dvostruki uinak, a to je da su osim likvidacije Ive Pukania, osigurali i neutralizaciju konkurencije u kriminalnom podzemlju na nain da su prebacivanjem odgovornosti na Jocia eliminisali Jocia iz posla, pa im je ostao otvoren put za preuzimanje dela srbijanskog kriminalnog podzemlja?

- Najverovatnije se radi o tome. Koliko je meni poznato, a i mnogi analitiari barataju takvim injenicama, srpski kriminalci uglavnom su "kuriri" albanske mafije.

Zbog ega su, po Vaem miljenju, srbijanske vlasti pristale na verziju Sluaja "Pukani" koju im je servirao, pre svega, hrvatski ministar unutranjih poslova Tomislav Karamarko, te je Beograd tim inom preuzeo deo odgovornosti za Pukanievo ubistvo, i ujedno rasteretio Zagreb mogue direktne odgovornosti za likvidaciju Ive Pukania?

- injenica je da je u srpskoj policiji, tuilatvu i sudstvu poslednjih godina napravljen "genocid" kada je u pitanju kadrovska politika. Na razliite naine najureni su, to dobrovoljno to na silu, najstruniji kadrovi iz ovih institucija. Ostali su uglavnom mlai, neiskusni kadrovi ili pak stariji kadrovi koji nisu dorasli poslu koji obavljaju. U srpskoj policiji, za razliku od vremena pre dvadeset godina i vie, retkost je da poslove vode diplomirani pravnici. Uglavnom su to kadrovi koji su uz rad pribavljali diplome raznih fakulteta kako bi sauvali radna mesta. S druge strane, na mnogim kljunim mestima u MUP-u Srbije se nalaze ljudi koji su doskora imali crnogorsko dravljanstvo. U Crnoj Gori ne moe se zaposliti ni kao policajac ako je Srbin. Moda se upravo radi o razraunavanju stvari u Crnoj Gori preko Srbije.

Tako je mogue da su i ovom prilikom pojedinci "zagrizli" laan mamac koji im je bacio Tomislav Karamarko. Sada se to radi da bi se prikazalo kako ove dve drave rade uspeno na razbijanju organizovanog kriminala, kako im je stalo da se policijska saradnja uspostavljaju to vie, kao i tuilatva i sudstva. A u stvari je "kukavije jaje". Videemo koliko je sve ovo tano sa promenom vlasti u Hrvatskoj. Moda saznamo pravu istinu.

 

ienje prostora

 

Jedan od kljunih svedoka u Sluaju "Pukani" je i Ratko Kneevi, koji je i sam bio pod istragom zbog povezanosti s meunarodnim vercom cigareta i kriminalnim podzemljem u Hrvatskoj. ta mislite o Kneevievom svedoenju i moe li on povezati konce Sluaja "Pukani', ili se radi o jo jednom lanom svedoku koji pokuava uiniti slubenu verziju sluaja verodostojnom?

- I ovu izjavu kljunog svedoka Ratka Kneevia treba uzeti sa rezervom. Pre svega radi se o oveku koji je kum premijera ukanovia i sve izjave protiv kuma treba tumaiti kao pranje vlastite biografije. Mogue je da su neke stvari i tane, jer je on bio deo tima. Pitanje je zato je on "progovorio"?

Koliko je meni poznato, Joca Amsterdam se nikada nije bavio vercom duvana, za razliku od gospodina Ratka Kneevia za kojega postoji sumnja.

Smatrate li da sigurnosni sistemi zemalja u regiji potcenjuju jaanje kriminalnog klana Osmani i njihove operativne snage i uticaja na Balkanu? Jesu li uopte sigurnosni sistemi u regiji sposobni pratiti razvoj novih organizacijskih oblika organizovanog kriminala u zemljama regije?

to se tie jaanja kriminalnog klana Osmani, mnoge zemlje nisu svesne opasnosti kakva im preti. Nije sluajnost to je gospodin Mesi posetio tzv. "Republiku Kosovo" ba u momentu kada se pred meunarodnim institucijama raspravlja o tome da je priznavanje ovakve tvorevine nezakonito. Mislim da je delom priznavanje finansirano upravo novcem od delatnosti ove grupe.

Da li je sluajno ba dobio i plaketu poasnog graanina? Mislim da organizovane kriminalne grupe idu toliko daleko da u odreenim sredinama, tj. dravama, vode i kadrovsku politiku u okviru dravnih institucija, time da iz tih institucija oteraju iskusne kadrove, a dovede nesposobne i mlade kadrove koji se ne mogu nositi sa ovim zlom.

Ovo se navodno radi zbog "demokratije" i radi presecanja kontinuiteta sa bivim reimima. A u stvari se isti prostor kako bi nesmetano radili. Ovo je naroito karakteristino za zemlje bive SFRJ. Sada kada su u tome uspeli, navodno im je stalo da se policijske saradnje uspostavljaju to vie, kao i tuiteljske i sudske.

Jedna od prepreka dobroj saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala jeste i injenica da je na naim prostorima "konstanta" bio i ostao kriminal i njegova organizacija, a da su upravo novonastale drave "svojim pravnim sistemima" postale prepreka uspenoj borbi.

Kriminalci ne potuju pravni poredak, kako svoje zemlje tako i zemalja u kojima "rade". Oni ne poznaju granice i deluju u mnogim zemljama nesmetano. A upravo pravni poreci koji su razliiti u tim zemljama predstavljaju konicu uspene borbe. Upravo je sada na sceni ta situacija u Srbiji sa braom ari, gde se u fazi pretkaznenog postupka i istrage pokazuju sve manjkavosti pravnih sistema.

Kako je mogue da jedna drava ne postupa po zahtevima Interpola? Je li je dravljanstvo pojedinih lanova kriminalnih grupa smetnja da se udovolji zahtevu? Zato te drave nisu promenile ustave?

- Tek kada pravni sistemi u kojima ive ove kriminalne grupe budu ugroene od njih, a to je trenutak kada preferiraju u politikoj vlasti, tada poinje razraunavanje koje je ponekad kasno stiglo. U meuvremenu su takve grupe ule u sve pore sistema.

 

Pranje papira

 

Iako je u javnosti objavljivano vrlo malo detalja o istrazi protiv Draena Golemovia i ostalih osumnjienih u akciji "Ipsilon", od mog izvora u Sigurnosno-obavetajnoj agenciji doznao sam tajne detalje iza hapenja bliskog saradnika kriminalnog klana Osmani, Draena Golemovia, koji se smatra blagajnikom Feliksovog kriminalnog carstva.

Penzionisani operativac SOA otkrio mi je zato su delovi kriminalistike policije i Sigurnosno-obavetajne agencije onemoguavali istragu protiv linog telohranitelja biveg premijera Ive Sanadera, te su pokuali spreiti podizanje optunice protiv oveka koji je bio "oficir za vezu" izmeu klana Osmani, Golemovia i Ive Sanadera.

Upravo se preko tog "oficira za vezu" Sanader s Osmanijevima dogovorio o carinskom pokrivanju i prikrivanju meunarodnog krijumarenja cigareta, preko posebnog Carinskog odeljka Kanfanar, specijalno osnovanog za prikrivanje operacija verca cigareta iz Adris grupe.

Moj izvor u Sigurnosno-obavetajnoj agenciji, koji je i sam uestvovao u nadzoru i obavetajno-sigurnosnoj obradi pripadnika Golemovieve organizacije, tvrdi kako je upravo pripadnik Sanaderovog osiguranja, i jedan od telohranitelja u koje je bivi premijer imao najvie poverenja, Ante Brali, kroz dui vremenski period bio osoba za kontakt izmeu HDZ-ovog premijera Ive Sanadera i jednog od glavnih poverenika kriminalnog klana Osmani u Hrvatskoj Draena Golemovia.

"Ovo je bila linija komunikacije vezana uz poslove krijumarenja cigareta i duvanskih proizvoda Balkanom, koje su u poslednjih godinu i po preuzeli Osmanijevi", tvrdi moj sagovornik u SOA, te navodi kako upravo veza Sanader-Brali-Golemovi usko povezuje biveg HDZ-ovog premijera s duvanskom mafijom pod nadzorom azima Osmanija, zvanog Feliks.

"azim Osmani zvani Feliks platio je 2004. godine, preko Draena Golemovia, tadanjem direktoru Protivobavetajne agencije (POA) iznos od 300.000 nemakih maraka, kako bi mu Podbevek izdao hrvatske dokumente za azima, Burima i Bakima Osmanija.

Podbevek i Golemovi tada su se sastali u jednom kafiu u blizini Ekonomskog fakulteta, kafiu "Koma", gde je Golemovi tadanjem direktoru POA dao 300.000 nemakih maraka koje je za uslugu izdavanja hrvatskih dokumenata platio azim Osmani", tvrdi moj izvor u Sigurnosno-obavetajnoj agenciji.

"Sreivanje hrvatskih dokumenata bio je samo deo dogovora Osmanijevih sa Podbevekom, a koji je dogovoren preko Draena Golemovia i porodice Idrizi, koji su tada operativno dogovarali poslove za Osmanijeve.

Naime, drugi i glavni deo dogovora bila je i razmena informacija iz tadanje Protivobavetajne agencije (POA) sa kriminalnim klanom Osmani, odnosno njihovim saradnicima Golemoviem i Idrizijem. Za tu razmenu informacija u POA je Podbevek zaduio Ferenaka, koji je Feliksu prosleivao dogovorenim kanalima, svu dokumentaciju i informacije POA o krim-miljeu, odnosno o onim pripadnicima krim-miljea za koje je iz nekih svojih razloga Osmani bio zainteresovan", tvrdi visokopozicionirani pripadnik Sigurnosno-obavetajne agencije, koji je tada radio i u ranijoj Protivobavetajnoj agenciji.

"U to je vreme operativne obrade po Albancima, odnosno po tzv. albanskom podzemlju vodio Zoran Jagodi u POA, ija su izvetaji, slubene zabeleke i informacije prosleivani direktno tadanjem upravniku POA Joku Podbeveku. Podbevek bi pak te dokumente dao Ferenaku, koji je bio zaduen sve ove Jagodieve obrade prosleivati azimu Osmaniju i Draenu Golemoviu, unapred dogovorenim kanalima. Naravno, takvo trgovanje informacijama direktno je ugrozilo naeg advokata Zorana Jagodia, jer su Osmani, Golemovi i Idrizi u svakom trenutku znali ime se Jagodi bavi, na kojim obradama radi i koje sluajeve istrauje. Sve operativne obrade nad pripadnicima albanskog kriminalnog miljea Podbevek je odmah direktno prosleivao Osmaniju, ukljuujui i operativne obrade nad Osmanijevima, Golemoviem i familijom Idrizi, koje sam radio ja lino", navodi moj sagovornik iz SOA.

 

Oficir za vezu

 

Jo u aprilu 2009. godine moj izvor iz Sigurnosno-obavetajne agencije vrlo detaljno mi je opisao okolnosti pod kojima je azim Osmani, zvani Feliks, sa svojom kriminalnom organizacijom, uz posredovanje Draena Goleomovia, preuzeo duvanski kriminalni biznis na Balkanu.

Kako sam tada doznao od mojeg sagovornika, Sigurnosno-obavetajna agencija (SOA) prikrivala je od MUP-a, policije i Dravnog tuilatva injenicu da je neposredno nakon ubistva Ive Pukania, operativna grupa pripadnika SOA koja je i ranije radila po liniji organizovanog kriminala, sainila specijalni izvetaj direktoru SOA o Vladi Brkiu i njegovoj moguoj umeanosti u ubistvo Ive Pukania.

"Prema naim saznanjima, jedan od moguih motiva Vlade Brkia mogla je biti injenica da je Brki povezivan sa nekim ratnim zloinima na teritoriju BiH, o emu je navodno odreena saznanja i dokaze imao i pokojni Pukani, koji je tu temu, prema nekim naim operativnim saznanjima obraivao kroz due vremensko razdoblje", navodi moj sagovornik iz SOA.

"Posebno je zanimljivo kako je Sigurnosno-obavetajna agencija raspolagala i dokumentima, informacijama i saznanjima austrijskog MUP-a i sigurnosnih slubi o Vladi Brkiu i njegovoj povezanosti s organizovanim kriminalom.

Brki je, naime, 2007. godine uhapen u Austriji zbog organizovanja krijumarenja duvanskih proizvoda, cigareta, sa Balkana, preko Austrije za zemlje Evropske unije. Tada su, prema operativnim saznanjima SOA, predstavnici Adris grupe doputovali u Zagreb na tajni sastanak sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova.

Tema razgovora, kako smo to doznali iz Ministarstva spoljnih poslova, bila je akcija lobiranja kod austrijskih vlasti za urno putanje Vlade Brkia na slobodu iz austrijskog zatvora, to je kasnije i ostvareno, nakon to je predstavnik Ministarstva otiao u Be i isposlovao kod austrijskih vlasti oslobaanje Vlade Brkia i njegov povratak u Hrvatsku", tvrdi ovaj pripadnik Sigurnosno-obavetajne agencije.

Osim hapenja u Austriji, Vlado Brki bio je uhapen i u Holandiji i Sloveniji, odakle je uvek izvlaen na neobjanjive naine, "povlaenjem" razliitih diplomatskih veza.

Zbog injenice da je i od strane Interpola, te zapadnih obavetajnih i sigurnosnih slubi, Brki bio evidentiran kao jedan od efova balkanske duvanske mafije, i jedan od vodeih ljudi balkanskog kriminalnog podzemlja, i Interpol, ali i neke zapadne sigurnosno-obavetajne agencije nekoliko su puta tokom prolih desetak godina, kako doznajemo, insistirali kod hrvatske Sigurnosno-obavetajne agencije na operativnoj obradi nad Vladom Brkiem.

Meutim, zbog svojih politikih veza u Zagrebu, povezanosti sa obavetajnim podzemljem, ali i finansijskom elitom, Vlado Brki umesto pod obradom, naao se, kako to svedoi agent SOA, pod zatitom hrvatskih obavetajnih i sigurnosnih slubi.

"Upravo je Vlado Brki bio kljuna osoba u mrei tzv. balkanske duvanske mafije", tvrdi moj sagovornik iz SOA.

"Brki je bio neka vrsta oficira za vezu izmeu pripadnika kriminalnih grupa na Balkanu, koje su koriene u mrei krijumarenja cigareta i duvanskih proizvoda, i elnih ljudi Adris grupe i povezanih preduzea unutar te poslovne grupacije.

Bez ikakve sumnje, Brki je, iako je to godinama bilo veto prikrivano, jo od poetka 1990-ih godina, te uspostavljanja saradnje sa sinom biveg srbijanskog predsednika Slobodana Miloevia, Markom Miloeviem, bio jedan od kljunih ljudi ilegalne trgovine duvanskim proizvodima, odnosno bio je jedan od koordinatora mree koja je kasnije postala poznata kao "balkanska duvanska mafija".

 

Interna licitacija

 

Kako se elni ljudi Tvornice duhana Zagreb i Tvornice duhana Rovinj nisu smeli direktno kompromitovati komunikacijom sa kriminalnim podzemljem, upravo je Vlado Brki bio zaduen za taj deo posla, koordinaciju krijumarenja duvanskih proizvoda izmeu proizvoaa i ilegalnih distributera, uglavnom pripadnika kriminalnog podzemlja u balkanskim dravama nastalim raspadom bive SFRJ", opisao mi je Brkievu ulogu u balkanskoj duvanskoj mafiji visokopozicionirani pripadnik Sigurnosno-obavetajne agencije.

"Vlado Brki, a to potvruju sva operativna saznanja koja smo u SOA imali, bio je od 1990. godine koordinator duvanskog verca, u kriminalnim krugovima poznat pod nadimkom Vlada Hercegovac", navodi moj izvor u SOA.

"Tokom operativne obrade koju smo sprovodili u SOA, uspeli smo u velikoj meri da rekonstruiemo liniju komunikacije u koordinaciji duvanskog verca preko drava na Balkanu.

Adris grupa komunicirala je gotovo iskljuivo sa Vladom Brkiem, te je s njim dogovarala isporuke cigareta oznaenih originalnim markicama Ministarstva finansija Republike Hrvatske, te bi kontakt osoba iz Adris grupe, odnosno iz TDR-a i TDZ-a izvetavala Brkia kolike koliine i kojih proizvoda mogu isporuiti za crno trite.

Nakon toga bi Vlado Brki kontaktirao osobe za vezu odreene od pojedinih kriminalnih grupa, te bi s njima obavljao neku vrstu interne licitacije, odnosno nadmetanja po kojoj e ceni krim-podzemlje otkupiti ponuene koliine pojedinih duvanskih proizvoda.

Nakon to bi postigao najvie mogue cene, odnosno primio najvie ponude za otkup pojedinih duvanskih proizvoda ponuenih na crno preko njega od strane poduzea u sastavu Adris grupe, Brki bi o postignutoj ceni izvestio svoje kontakt osobe u TDR-u i TDZ-u, te bi se po odobrenju iz Adris grupe ovakvi poslovi konano i potvrivali", opisuje moj izvor u SOA funkcioniranje suradnje izmeu preduzea u sastavu Adris grupe i kriminalnih grupa ukljuenih u tzv. balkansku mreu za krijumarenje duvanskih proizvoda.

Kako opisuje moj sagovornik iz Sigurnosno-obavetajne agencije (SOA), upravo je operativna obrada nad Vladom Brkiem pokazala kako se naruioci ubistva Ive Pukania kriju iza albanskog kriminalnog klana Osmani, kojeg predvodi azim Osmani zvani Feliks. Vlado Brki i azim Osmani sastali su se svojevremeno preko Draena Golemovia u Poreu, gde su i postignuti dogovori oko Osmanijevog preuzimanja balkanskog duvanskog biznisa.

Naime, zbog sve jaeg pritiska sa strane, Vlado Brki bio je prisiljen povui se sa svoje pozicije u balkanskom duvanskom biznisu, dok je azim Osmani, osim zadravanja dosadanjih ilegalnih trita, ponudio i otvaranje trita duvanskih proizvoda u arapskim zemljama, od kojih su posebni aranmani za Adris grupu preko azima Osmanija dogovoreni sa Iranom, gde je upravo uz posredovanje kriminalnog klana Osmani Adris grupa krenula u otvaranje novih proizvodnih pogona, u kojima e se proizvoditi vei dio duvanskih proizvoda namenjenih meunarodnoj ilegalnoj trgovini duvanskim proizvodima.

"S Obzirom na to da se balkanska duvanska ruta nala pod posebnim udarom zapadnih policija, sigurnosnih i obavetajnih sluba, posebno nakon pokretanja istraga u Italiji, Austriji, Holandiji i nekim drugim dravama, doli smo do operativnih saznanja o planovima Vlade Brkia i njegovih saradnika da se sa azimom Osmanijem dogovore o reorganizaciji duvanskog krijumarskog biznisa, odnosno potpunu izmenu dosadanjih krijumarskih ruta i njihovo prebacivanje na rute koje bi mogle biti pod manjim, odnosno slabijim nadzorom stranih policija i obavetajnih slubi", tvrdi moj sugovornik iz SOA.

"Registrovali smo Brkieve sastanke sa Draenom Golemoviem i azimom Osmanijem u Poreu i Opatiji, te nekoliko susreta njihovih operativaca u Rijeci, i bilo je jasno da se zapravo pripremaju dogovori oko novih odnosa u kriminalnom podzemlju, te preuzimanje balkanskog duvanskog biznisa od strane klana Osmani", navodi ovaj operativac Sigurnosno-obavetajne agencije koji je uestvovala u operativnom nadzoru nad Vladom Brkiem, azimom Osmanijem i Draenom Golemoviem.

Od istog izvora doznao sam kako je pokretanje i sprovoenje akcije "Ipsilon" izazvalo i prvi ozbiljniji sukob izmeu ministra unutranjih poslova Tomislava Karamarka, inae usko povezanog s kriminalnim klanom Osmani, i biveg premijera Sanadera.

 

Nastavie se

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane