https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Reagovanje

Reagovanje

 

Mi smo prava Komora

 

Od početka sukoba u Advokatskoj komori Beograda, nesmanjenom žestinom traje emitovanje protivrečnih argumentacija. U ovom broju objavljujemo stav gospodina Slavka Jelovca, predsednika, i Upravnog odbora ove nekada ugledne institucije

 

Magazinu TABLOID - Listu protiv mafije

 

U vezi sa objavljenim pismima advokata Slobodana Šoškića i Radoslava Nedića u prethodnim brojevima, shodno zakonu, dajem odgovor u vezi sa odlukom Ustavnog suda Srbije i izborom u Advokatskoj Komori Beograda, kao i dva saopštenja Upravnog odbora radi objavljivanja u sledećem broju...

Advokat Slobodan Šoškić nije predsednik Advokatske komore Beograd. On sa svojom interesnom grupom pokušava da manipuliše odlukom Ustavnog suda sa ciljem da obmane advokaturu i javnost, pravi pritisak na sud, tužilaštvo i policiju, političkim kalkulacijama, neskriveno uvlačeći politiku u advokaturu, a sve u cilju da spreče svoju disciplinsku, krivičnu i materijalnu odgovornost. Ovo pokušavaju i praznom kritikom reforme pravosuđa, bez suštine i rezultata, samo radi sakrivanja svojih malverzacija, a u cilju pritiska i zastrašivanja sudova, tužilaštva i policije, sa parolom da dolaze njihovi "politički zaštitnici".

Izbori su sprovedeni 1. oktobra 2011. godine i izabrani svi nosioci funkcija i organi. Izbori na kojima je izabran Slobodan Šoškić su poništeni odlukom Skupštine AK Beograd, kao i pravnosnažnom odlukom Višeg suda u Beogradu.

Inače, taj Upravni odbor je doneo odluku o ponavljanju izbora održanih 22.10.2010. godine zbog utvrđenih nepravilnosti, ali je to Šoškić odbio i sazvao nelegitimnu skupštinu i na nelegitiman način smenio taj upravni odbor, i suprotno Statutu, javnim glasanjem izabrao "svoj" privremeni Upravni odbor, ali se i on raspao podnošenjem ostavki, pa je opet navodno birao neki novi privremeni, u Statutu nepostojeći Upravni odbor.

Tačno je da je Ustavni sud utvrdio da nisu u saglasnosti čl. 64 st.4 i čl. b5 st.4 Zakona o advokaturi. Ove odredbe zakona nemaju nikakve veze sa izborima jer izbori nisu javna ovlašćenja.

U tom cilju je doveden u zabludu i vaš list i objavljene su neistine...

Dostavljam dva javna saopštenja Upravnog odbora AK Beograd u kojima su data potpuna objašnjenja i razjašnjene sve nedoumice, a sa kojima su upoznati svi advokati.

                                                

                                     Predsednik AK Beograda,

                                    adv. Slavko Jelovac

 

 

Advokatska komora Beograda                 

 

 

Poštovane kolege,

 

U prethodnom javnom saopštenju ste upoznati sa zakazanim izvršenjem za predaju ključeva prostorija na trećem spratu i omogućavanje normalnog rada organa AK Beograda i najavljenom otporu interesne grupe advokata.

Upravni odbor AK Beograda, s obzirom na neshvatljivo pravno i fizičko nasilje, ugrožavanje dostojanstva profesije, radi ostvarivanja ličnih ciljeva interesne grupe advokata koji nisu članovi organa Komore, zajedno sa bivšim zaposlenim radnicima uzurpiraju prostor i dokumentaciju, blokiraju rad i vršenje javnih ovlašćenja, organizuju sinhronizovan pritisak na sud, izvršitelja i policiju, dostavlja članovima AK

 

Informaciju o stanju u AK Beograd

 

Sud je, na predlog AK Beograda, doneo privremenu meru i obavezao Šoškić Slobodana da preda ključeve od prostorija na trećem spratu i omogući normalan rad legalno izabranim organima, i zakazano je izvršenje dana 12.04.2012. godine.     

Interesna grupa advokata oko Slobodana Šoškića, koja je okupila nepoznata lica i bivše zaposlene, onemogućavala je izvršenje, fizičkim nasiljem, pretnjama, uvredama i nezakonitim raspolaganjem dokumentacije. Ova grupa predstavlja svoje interese kao interese advokature, koristi predizborne kombinacije i preti dolaskom "svojih političkih zaštitnika" zbunjenom sudstvu, tužilaštvu i policiji, a i advokaturi.

Navodnom kritikom reforme pravosuđa prikriva svoje izborne i finansijske malverzacije i krivične postupke.

Obaveštavamo advokaturu ko su ti "zaštitnici" koji neskriveno prete fizičkom silom, hapšenjima,otimaju dokumentaciju i prostor Komore.

U prostorijama su bili advokati, sa nepoznatim licima i bivšim zaposlenim radnicima, koji su onemogućavali izvršenje, i to:

- Tešić Miloš, koji se unosio u lice predsedniku AK Beograda Slavku Jelovcu i punomoćniku AK Beograda Danilu Pašajliću, ozbiljno preteći da će imati sada sa njim lični obračun, ukoliko izvršenje bude sprovedeno, dok su uz njega stajala dva nepoznata lica, koja nisu advokati, koji su stalno komunicirali sa Tomislavom Vucom, koji je obezbeđivao spakovane crne vreće za đubre u kojima se nalazila dokumentacija AK Beograda.

Inače, Tomislav Vuco je uputio ozbiljnu pretnju predsedniku AK Beograda Slavku Jelovcu da će se sresti na posebnom mestu, zato što je objavio da je Slobodan Šoškić potpisao izjavu da mu se isplati plata 184.000,00 din. I da je vojni penzioner.

- Adv. Aleksandar Cvejić iz kancelarije Biljane Kajganić je i fizički nasrtao na predsednika i punomoćnika, sprečavao ih da priđu izvršitelju i da se predstave, sprečavao ulazak članova Upravnog odbora, vređao članove i tražio njihovo izbacivanje, nasrnuo na Marka Kastratovića, člana UO, zatim sprečio prolaz adv. Mireli Katić, članu UO, vređajući je i uz druge uvrede, a uz njega su bile i adv. Biljana Kajganić i njena ćerka Ivana Kajganić, uz pretnje policiji, izvršitelju i sudijama krivičnim prijavama.

- Nebojša Avlijaš se predstavljao kao punomoćnik Šoškića, koji će da preda ključeve navodnim punomoćnicima AK Vladimiru Drecunu i Vojislavi Pantić, pretio sudiji, izvršitelju i policiji krivičnim prijavama.

- Adv. Vojislava Pantić se predstavljala kao punomoćnik AK Beograda, podnoseći punomoćje koje je potpisao Slobodan Šoškić i overeno lažnim pečatom.

- Adv.Vladimir Drecun se predstavljao kao kao punomoćnik AK sa punomoćjem Slobodana Šoškića, overenim poništenim pečatom, pretio prijavama, sprečavao izvršenje.

- Adv. Slobodan Šoškić se predstavljao kao predsednik AK Beograda.

Radi sprečavanja izvršenja bili su i:

- Adv.Vladimir Petrović, adv. Dragan Brajer, adv. Biljana Kajganić, njena ćerka Ivana Kajganić.

Bili su tu i bivši radnici AK Beograda:

- Tomislav Vuco, Krstekanić Bojan, Marićević Ivana i Komljenović Danko, koji su vukli spakovanu dokumentaciju u 6 velikih kesa za đubre i nisu dozvolili predaju dokumentacije.

I pored nekoliko zahteva od strane predsednika AK Beograda, policija je odbijala da legitimiše sva prisutna lica, i to je učinjeno tek nakon dostavljanja spiska članova UO AK Beograd, dok su se nepoznata lica pozivala na neke ljude iz MUP-a i došaptavali se sa policijom.

Policija je krajnjim naporom sprečila sukob, s obzirom na mali broj policajaca i očigledan strah od prisutnih lica i ozbiljne pretnje advokata, i krajnjim naporom je sprovedena predaja ključa predsedniku Komore.

Ta nepoznata lica su ušla u Advokatski Klub dok je trajala sednica Upravnog odbora u cilju zastrašivanja, i udaljila se sa advokatom Milošem Tešićem.

Prema podacima PS Stari grad, ova lica se zovu: Mumin Dragan i Veliša Miljanović.

Ova lica su zatečena sa adv. Milošem Tešićem u prostorijama AK Beograda na trećem spratu i 17.04.12. godine.

Zbog ovako besprimernog, drskog i nasilničkog ponašanja, ozbiljnih pretnji i ugrožavanja sigurnosti članova izabranih organa, dovođenja nepoznatih lica i upada na sednice organa, a posebno imajući u vidu izborne i finansijske malverzacije, njihov interes za skrivanje dokumentacije i spremnost ove interesne grupe da se svim sredstvima služi da osujeti legalan rad organa, što je i najavio Slobodan Šoškić, Upravni odbor je doneo:

                                                          

Odluke

 

Zbog vanrednih okolnosti i realne opasnosti od fizičkog nasilja ove interesne grupe i nepoznatih lica-obezbeđenja, UO će biti u stalnom zasedanju.

Hitno zatražiti prijem kod ministra policije, načelnika policijske stanice za Grad Beograd i načelnika PS Stari grad, i podatke o prisutnim licima, agencijama za fizičko obezbeđenje, njihovim vlasnicima, koji mesecima sprovode nasilje nad advokaturom, koristeći veze u policiji.

Zatražiti hitno preduzimanje mera radi zaštite od nasilja, pretnji i ugrožavanja rada nosilaca funkcija i legalnih organa, odnošenje i uništavanje dokumentacije, koja je spakovana u vreće za đubre.

Podneti disciplinske prijave protiv advokata koji su pretili, vređali i fizički nasrtali na članove Upravnog odbora, lažno se predstavljali.

Podneti krivične prijave zbog nasilja, uvreda, krađe dokumentacije, sprečiti raspolaganje od strane nelegalnih lica, bivših zaposlenih što blokira rad Komore koja vrši javna ovlašćenja.

Informisati sudove i tužilaštvo o pritiscima i pretnjama izvršitelju i sudijama.

Organizovati preuzimanje dokumentacije komisijski, rad nadzornog odbora i drugih organa.

Zakazati zajednički sastanak svih izabranih organa, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, disciplinskih tužilaca i disciplinskih sudija, radi preduzimanja mera zaštite imovine i dokumentacije.

Napraviti analizu rada disciplinskih organa i suda i plan rada, i o svemu obavestiti sve advokate.

                           U Beogradu, 17.04.2012. godine

                                         

                           Predsednik AK Beograda,

                               adv. Slavko Jelovac

                                                                                                                                                                                                 

 

 

Advokatska komora Beograda

 

Advokatima Beograda

 

Poštovane kolege,

Upravni odbor Advokatske komore Beograda je održao vanrednu sednicu 05.04.2012. i

nakon svestrane analize Odluke Ustavnog suda broj I Uz - 163/2011 od 23.02.2012. kojom je

utvrđeno da odredbe člana 64. stav 4. u delu koji glasi: "prenos javnih ovlašćenja" i člana

65. stav 4. Zakona o advokaturi ("Službeni glasnik RS" 31/2011) nisu u saglasnosti sa

Ustavom, doneo sledeće:

 

ODLUKE

 

1. Odluka Ustavnog suda broj I Uz - 163/2011 od 23.02.2012. prima se na znanje i Advokatska komora Beograda će je u celosti poštovati i po njoj postupati i PREDLAŽE SE Advokatskoj komori Srbije da se usaglase odredbe Statuta te Komore sa odlukom Ustavnog suda broj I Uz - 163/2011 od 23.02.2012, usvajanjem novog Statuta.

 

2. Objaviti javno saopštenje Upravnog odbora Advokatske komore Beograda, s obzirom na izuzetno štetno delovanje interesne grupe "Šoškić - Nedić - Kajganić - Avlijaš" potpomognute nekim članovima navodnog upravnog odbora koje je usmereno na destabilizaciju advokature, napad i pritisak na sud, a sve u cilju ostvarivanja zaštite ličnih interesa i sprečavanje utvrđivanja disciplinske, krivičnopravne i materijalne odgovornosti. Celokupne ativnosti ove "interesne grupe" su prikrivene plaštom navodne brige o advokaturi i smatramo da je nedopustivo da nekoliko advokata - članova ove grupe, pokušava da potpuno onemogući rad i ugasi Advokatsku komoru Beograda.

Slanjem dezinformacija na 21 adresu od strane ove interesne grupe Upravni odbor smatra da se dovode u pitanje vitalni interesi i opstanak advokature i smatra neophodnim da se preduzmu energične mere i upozna advokatska, pravosudna,  i celokupna javnost, ali i institucije sistema.

Ova grupa zloupotrebljava strpljenje i očekivanja legalno izabranih organa AK Beograda da se urazume i poštuju interese kolega.

 

3. Upravni odbor je formirao posebnu radnu grupu za analizu mera koje treba preduzeti u skladu sa odlukom Ustavnog suda i ukazao da se navedena odluka ne odnosi na izborni postupak koji je sproveden 01.10.2011. godine, kao i da izbori članova organa i nosilaca funkcija u Advokatskoj komori ne predstavljaju vršenje javnih ovlašćenja, već je reč o pitanju unutrašnje organizacije Advokatske komore.

 

4. Predlaže se Advokatskoj komori Srbije i svim advokatskim komorama u sastavu Advokatske komore Srbije da se objavi zajedničko javno saopštenje povodom odluke Ustavnog suda broj I Uz - 163/2011 od 23.02.2012.

 

5. Podneti nadležnom sudu tužbe za naknadu štete protiv Slobodana Šoškića zbog nenamenskog trošenja sredstava Advokatske komore Beograda, i to: za izvršene isplate privrednom društvu ACTIV 8 u iznosu od 2.798.977,63 dinara, i to vlasniku Dejanu Milankoviću, prijatelju advokata Vladimira Šoškića, inače sina Slobodana Šoškića; za izvršene isplate privatnom obezbeđenju i to agencijama "Sec-tra" i "Leonida Security" u ukupnom iznosu od 3.395.857.55 dinara; za troškove iznajmljivanja sala u "Sava" centru za nezakonito sazivane tzv. Skupštine AK Beograda u iznosu od 3.339.058,83 dinara; za druge neosnovno i nezakonito isplaćene troškove.

 

6. Podneti nadležnom javnom tužiocu krivične prijave protiv Slobodana Šoškića, Biljane Kajganić, Radoslava Nedića i Nebojše Avlijaša.

 

7. Podneti disciplinske prijave protiv Slobodana Šoškića, Biljane Kajganić, Radoslava Nedića i Nebojše Avlijaša.

 

8. Određena je privremena zabrana bavljenja advokaturom Nebojši Avlijašu, advokatu u Beogradu, protiv koga se vodi više krivičnih postupaka za krivična dela koja bi ga činila nedostojnim za bavljenje advokaturom u skladu sa članom 42. stav 3. tačka 2. Zakona o advokaturi.

 

9. Obaveštavaju se advokati Beograda da je donet Zaključak o prinudnom izvršenju privremene mere koja je određena rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu u predmetu broj P 29493/2011 i na osnovu koje će legalno izabrani organi ući u prostorije koje su vlasništvo Advokatske komore Beograda na trećem spratu zgrade u Dečanskoj 13, koje su nezakonito zaposeli članovi interesne grupe "Šoškić - Nedić - Kajganić - Avlijaš".

Prinudno izvršenje je zakazano za četvrtak 12.04.2012. u 11,30 sati.

 

10. Zakazuju se sednice Upravnog odbora, Nadzornog odbora i disciplinskih organa za četvrtak 12.04.2012. u 11,30 sati.

 

11. Pozivaju se organi Advokatske komore Srbije da nakon sprovođenja prinudnog izvršenja privremene mere, prezumu dokumentaciju te Komore koja se nalazi u navedenim prostorijama.

 

                                                   

 

 

U skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Beograda od 05.04.2012. daje se;

                      

Javno saopštenje

 

Interesna grupa "Šoškić - Nedić - Kajganić - Avlijaš" šireći dezinformacije

pokušava da:

1. spreči utvrđivanja disciplinske, krivičnopravne i materijalne odgovornosti i zaštiti svoje kriminalne aktivnosti

2. spreči naplatu višemilionske štete koju su prouzorkovali Advokatskoj komori Beograda svojim kriminalnim aktivnostima

3. obmane advokatsku, pravosudnu i sveukupnu javnost

4. ugrozi javni red i bezbednost građana govorom mržnje i izazove sukobe i fizičke obračune u advokaturi pozivanjem na sprečavanje izvršenja zakonitih sudskih odluka i izjavljujući da oni - interesna grupa "Šoškić - Nedić - Kajganić - Avlijaš" neće ni po koju cenu dozvoliti izvršenje tih odluka

5. prave neprimeren pritisak na sud, pravno nasilje koje ne priliči ni pravnim laicima, a kamoli advokaturi, a sve u cilju da se spreči izvršenje sudskih odluka i ostvari interes advokature.

Ko su članovi Interesne grupe "Šoškić - Nedić - Kajganić - Avlijaš", koji su njihovi interesi i šta kriju u svojim biografijama?

 

ŠOŠKIĆ SLOBODAN - Nezakonito raspolaganje sredstvima Advokatske komore Beograda u vrednosti većoj od 10.000.000,00 dinara, nezakonito prenošenje 23.000.000,00 dinara Agrobanci u kojoj je uvedena prinudna uprava i pokušaj sticanja mogućnosti da nezakonito raspolaže sa preostalih 21.000.000,00 dinara. pokušaj daljih isplata računa fizičkom obezbeđenju "Leonida Security", privatnom preduzeću čiji je vlasnik prijatelj njegovog sina, pokušaj nezakonitih isplata enormnih zarada za 5 bivših radnika službe advokatske komore beograda koji rade za njega.                               

 

NEDIĆ RADOSLAV - Advokat koji je za predsednika Advokatske komore Beograda izabran na skupštini 19.02.1994. nakon jasnog utvrđivanja da skupština nema kvorum:

DOKAZ: zapisnik izborne skupštine od 19.02.1994. zapisnik izborne komisije od 19.02.1994. izjave predsedničkih kandidata koji su povukli kandidature zbog neregularnosti izbora Borivoja Pajovića i Miroljuba Pavlovića.

Advokat koji je brisan iz imenika advokata 01.01.1998. godine i obavljao funkciju predsednika AK Beograda, a da nije bio upisan u imenik advokata.

 

DOKAZ: rešenje o brisanju iz imenika advokata, rešenje o ponovnom upisu u imenik advokata

 

Advokat koji je u periodu kada nije bio upisan u imenik advokata tražio i dobio potvrdu o korišćenju godišnjeg odmora od strane Advokatske komore Beograda koju je potpisao njegov brat

Vojislav S. Nedić, tada predsednik Advokatske komore Beograda.

 

Advokat koji je bio izabran za predstavnika Advokatske komore Srbije u CCBE (Savet advokatskih komora Evrope) na predlog brata Vojislava S. Nedića, tada predsednika Advokatske komora Beograda i člana Upravnog odbora Advokatske komore Srbije u to vreme. Da bi se prikrila ova činjenica izdato je rešenje o ponovnom upisu koje je antidatirano. naime, zahtev koji je navodno Radoslav Nedić napisao 20.10.2006. zaveden je u delovodnom protokolu Advokatske komore Beograda 02.10.2006. rešenje koje je navodno Upravni odbor doneo 20.10.2006. je falsifikovani dokument, jer je Upravni odbor odluku o ponovnom upisu doneo 11.12.2006, a 20.10.2006. godine nije bila održana sednica Upravnog odbora.

 

DOKAZ: rešenje o brisanju iz imenika advokata, zahtev za ponovni upis u imenik advokata, rešenje o ponovnom upisu u imenik advokata, potvrda o korišćenju godišnjeg odbora u 2006, zapisnik sa sednice upravnog odbora Advokatske komore Beograda sa sednice koja je održana 11.12.2006.

 

Izborom Radoslava Nedića, izborne manipulacije u Advokatskoj komori Beograda su postale pravilo i zato ne prihvata bilo kakve legalne izbore niti se odriče finansijskih privilegija, putovanja na sastanke međunarodnih organizacija o trošku komore, uz svesrdno urušavanje ugleda srpske  advokature u tim organizacijama u kojima nije ni član, a nikad legalno nije ni bio.

 

AVLIJAŠ NEBOJŠA - Advokat protiv koga se vode najmanje dva krivična postupka pred Višim sudom u beogradu, i to u predmetima broj k 787/2010 i k 160/2012. za krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 359. stav 4. u vezi stava 3 i stava 1 KZ RS

 

DOKAZ: Optužnica kt 2178/07 rešenje Apelacionog suda u Beogradu o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom broj kž2 3887/2010 izveštaji sa portala sud za predmete k 787/2010 i k 160/2012

 

Advokat Nebojša Avlijaš se kao punomoćnik Slobodana Šoškića svesno lažno predstavljajući, Šoškić kao predsednik, a Avlijaš kao punomoćnik Advokatske komore Beograda, pokušavajući da u tim sudskim sporovima oduzmu imovinu i sredstva Advokatske komore Beograda.

 

Legalno izabrani organi obaveštavaju Advokaturu Beograda da više ulažu napora u odbranu interesa advokature i imovine advokata i da im u velikoj meri to pričinjava problem u radu na ostvarivanju vitalnih interesa advokature.

 

Posebno smetaju stavovi pojedinih advokata kako postoje neke grupe koje se međusobno sukobljavaju, a jasno je da postoji interesna grupa od nekoliko advokata koja ciljano i svesno dezinformiše advokatsku i sveukupnu javnost radi prikrivanja interesa i ciljeva koje smo dužni da razotkrijemo.

 

I pored toga legalno izabrani organi AK Beograda u zacrtanim rokovima ostvaruju prioritetne ciljeve, pa vam shodno tome dostavljamo stavove i zaključke građanske grupe i molimo da aktivno učestvujete u daljoj izgradnji stavova advokature i pratite naše aktivnosti na sajtu Komore.

 

Sledi izveštaj krivične grupe, a zatim i izveštaj poreske grupe u vezi sa poreskim položajem i prebijanjem potraživanja sa državom, što će sve biti u najskorije vreme objavljeno na sajtu.

 

          Za Upravni odbor Advokatske komore Beograda

                   predsednik Advokatske komore

                      Slavko Jelovac, advokat

 

 

 

 

 

 

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane