https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Tabloid je pozvan

Tabloid je pozvan

Negotin: Pismo zatvorskih uvara o samovlau upravnika ove neprijatne ustanove

 

Gazda za vazda

 

Upravnik Okrunog zatvora u Negotinu Dragan Stojanovi zavrio je srednju poljoprivrednu kolu, a u poznoj petoj deceniji ivota stekao je na nekom privatnom fakultetu zvanje "menadera", sa kojom diplomom je radio kao knjigovodstveni radnik i voza u Okrunom sudu u Negotinu. Imenovani posle sticanja navedene diplome sa privatnog fakulteta nikada nije radio na poslovima izvrenja krivinih sankcija, na pravnim poslovima, advokaturi, vojsci ili policiji i kao takav uopte nije ispunjavao uslove za rad na poslovima upravnika.

Ceo Negotin je bio zauen zaprepaen njegovim postavljenjem jer ne samo da nema strune kvalitete za obavljanje ovog veoma odgovornog i vanog posla ve je isti i politiki veoma nestabilan. Najpre je bio veoma odani omladinac Titove KP, a zatim veoma revnostan lan SPS, ali mu nije smetalo da se posle pada sa vlasti SPS-a odmah ulani u DSS,odakle se kada je ova partija izgubila pozicije u Negotinu ilanjuje, zatim menja jo nekoliko partija da bi neposredno pre postavljenja za upravnika iskoristio razdor DS u Negotinu i dok je v.d. predsednika te stranke bio gospodin Ljubia orevi istoga iskoristio da ga ulani u DS i predloi za upravnika. Iza tog predloga inae ne stoji niko drugi iz te stranke, a pomenuti orevi vie i nije lan te stranke.

Nesumnjiva posledica njegovog nestrunog rada je pretposlednje bekstvo osuenika Mileta Dumitrakovi, koji je dana 22/23.jula 2011. godine pobegao iz zatvorenog odeljenja OZ u Negotinu. Ovo se utvruje na osnovu toga to je upravnik Stojanovi naredio da se kancelarija u kojoj su radili zaposleni slubenici zatvora pretvori u spavaonu za osuena lica u zatvorenom tretmanu.

Pomenuta prostorija je morala prethodno da bude adaptirana i upodobljena za smetaj osuenika u zatvorenom odeljenju, i to na taj nain to bi se prvenstveno postavile odgovarajue metalne reetke, koje ne mogu biti uklonjene bez posebnog alata. Reetka na ovom prozoru mogla je biti uklonjena obinim guranjem rukom za jednu sekundu, to je i omoguilo bekstvo navedenog osuenika.

Na alost, upravnik za ovaj propust nije odgovarao ( kao ni za sve ostale!), ve samo radnici slube obezbeenja t.j. najnii po rangu i to stariji komandir Goran Milanovi koji je posle montiranog i krajnje nezakonitog postupka dobio otkaz iz OZ Negotin, kao i stariji komandir Miroslav Orlovi koji je istim postupkom takoe oglaen krivim, naravno bez ikakve line krivice...

I u sluaju poslednjeg bekstva koje se dogodilo sredinom novembra 2011. godine tako to je po odobrenju i znanju upravnika Stojanovia lice koje je bilo smeteno u zatvorenom odeljenju OZ Negotin (osuenik Mia Anelkovi ) putano je van kruga zatvora gde se nalazi upravnikova kancelarija, a koju je isti istio u toku nonih-veernjih asova.

Bekstvo je izvreno prilikom jednog takvog izvoenja koje je protivno propisima koji se primenjuju u Upravi za izvrenje krivinih sankcija, jer osuena lica koja se upuuju na rad moraju imati reenje uz prethodno miljenje strune slube za obavljanje odgovarajuih poslova, to u ovom sluaju nije postojalo.

Obzirom da je upravnik maksimalno zatien od strane njegovih zemljaka i poznanika iz Uprave nita ne udi da ovek kao on i pored svih propusta u radu nizata ne odgovara. Poznato je da ima i zatitu Radomira Koraa (poreklom sa Kosova), inae zaduenog za nadzor rada svih zatvora u Srbiji, koji instruira savetnike koji vre kontrolu i koji u zapisniku upisuju samo ono to im upravnik kae, a ne nalaze za shodno da razgovaraju i sa drugom stranom.

Radnici Okrunog zatvora u Negotinu su unazad par meseci slali bezbroj pisma i pritubi Ministarstvu i Upravi za izvrenje krivinih sankcija. Avgusta meseca 2011. godine smo poslali apel ministarki pravde Sneani Malovi, direktoru Uprave, odseku za nadzor, komisiji za bezbednost pri upravi za izvrenje krivinih sankcija, odboru Skuptine za bezbednost i kontrolu rada pravosua i Jedinstvenoj sindikalnoj organizaciji u kojoj smo detaljno opisali zloupotrebe, nenamensko troenje budetskih sredstava itd. Molili smo pismeno ministarku Sneanu Malovi da se bar za poslednja dva bekstva (gde je propust upravnika vie nego oigledan) pokrene disciplinski postupak protiv upravnika.

Treba podsetiti da upravnik odmah po dolasku na elo ustanove prisvaja putniko vozilo OZ Negotin, marke Fiat punto, i svakodnevno ga koristi iskljuivo u privatne svrhe pod izgovorom da je neophodno da obilazi ustanovu van radnog vremena. Ustvari ga koristi za jutarnju vonju unueta u obdanite, kao i za obilaske okolnih sela (vian je i u selima udaljenim preko 20 kilometara od Negotina za vreme seoskih slava) u dane vikenda, pa je ak imao i havariju (razbio oferajbnu maja meseca 2010. godine) u oblinjem selu Kobinica. Umesto da slubeno vozilo parkira u garai, kako je to predvieno zakonom, upravnik ga stalno dri ispred svoje kue u Cerskoj ulici broj 5.

Iz svega navedenog, moe se izvesti zakljuak da je Dragan Stojanovi ovek koji zna da veto iskoristi povoljnu drutvenu klimu "za lov u mutnom" i koji izuzetno dobro zna da se podaniki ponaa prema nadreenima i iskoristi ih za svoje potrebe. I jo da napomenemo da je ovo prvi put u Srbiji, pa i u na prostorima nekadanje Jugoslavije, da su se svi radnici nekog zatvora, od prvog do poslednjeg, potpisali u obraanju nadlenim dravnim organima.

(Slede potpisi svih zaposlenih)

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane