https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Kontranapad

Kontranapad

Fudbalski savez Srbije postao je sebi vaniji i od samog fudbala

 

Dno na vrhu

 

Za Srbiju mnogi kau da je fudbalska zemlja, bez obzira kakav se fudbal neguje i igra u njoj. Srbija je fudbalska zemlja i onda kada je ova igra na samom dnu, kao to je to sluaj danas. Zbog svega toga, izbori u fudbalskoj organizaciji privlae znaajnu panju javnosti, uprkos zasienju graana od svih drugih izbora koji su za nama

 

Miroslav Vislavski

 

 

Nakon parlamentarnih izbora u Srbiji, izgledalo je da e sve ostati po starom, da se nee nita promeniti, da e sistem ute bratije i dalje da hara... Trezvenost je ipak prevagnula.

Nova Vlada je na pomolu, na sreu bez lanih demokrata. Ako i ne bude brzog i temeljnog otklona od dosadanje demokratske poasti, sa novim predsednikom i politikom koju nam obeava, graani su dobili barem mali predah, makar samo mentalni tajm aut! Ponekada je i to dovoljno za novu energiju i za motku i lopatu!

Sada se prave poreenja kako bi izgledalo da se u fudbalskoj organizaciji desi takav preokret...

Na dvadesetak dana uoi izborne sednice Skuptine FSS sve je izgledalo isto. Tomislav Karadi je u javnosti vaio kao jedini kandidat za predsedniku funkciju. Njegova infrastruktura ga je savesno predlagala na izbornim skupovima u optinskim savezima, podrujima i strukovnim organizacijama unutar fudbalske organizacije. Bez programa, ak i bez nekih posebnih obeanja, sistem "besprekorno" funkcionie. Nema drugih kandidata koji bi se ponudili fudbalskom tritu na izbor. Opozicije kao da nema. Ili su se uvukli u pacovske kanale i ekaju trenutak.

 

Novi kandidat protiv doivotnog predsednika

 

Zato je sa iznenaenjem, ali i sa prilinom nevericom primljena kandidatura koju je polovinom prole nedelje podneo Bogdan Bogdanovi, inicijator osnivanja i nekada generalni sekretar Fan kluba Orlovi, koje su povezivali sa organizacijom koju je podravao nekadanji selektor Radomir Anti i koji se pamte kao opoziciono orijentisani u odnosu na veitog predsednika Toleta Karadia.

Takoe, Bogdanovi je izvesno vreme proveo na dunosti poslovnog sekretara enskog fudbalskog kluba Spartak, aktuelnog ampiona drave. Bogdanovieva neoekivana kandidatura, u jednom delu fudbalske javnosti je primljena sa simpatijama, odobravanjem i nadom da e ako ne pobedi, Tomislav Karadi izgubiti!

Ishod bi bio u korist Bogdanovia, a sa njime bi se moda pokrenuo proces rastakanja sistema na kome poiva diktatura u FSS. Takav epilog bi kao i na predsednikim izborima u Srbiji moda pogodovao prieljkivanim promenama i pokrenuo novu energiju dajui ansu fudbalu. Zvaninici u FSS se u prvi mah nisu izjanjavali. Saznali smo samo da ih ne optereuje kandidatura koja nema uporite imajui u vidu da Bogdanovi nije lan Skuptine FSS. On sa druge strane poruuje da e ova formalnost biti na vreme zadovoljena.

U drugom delu javnosti, meu prvim reakcijama su bile i one koje pokazuju rezervu prema njegovoj kandidaturi. Neki komentari na sajtovima slikovito pokazuju sumnju da je u pitanju podmetaina: "...Pa ovog je najverovarnije Tole i namestio da mu bude protivkandidat da ga lako oduva...". Ili, sa druge strane skepticizam: "...U kojoj ovaj zemlji ivi! Majstore, na Toleta si krenuo! Za njega ti treba mini 5. Oktobar!"

Sam Bogdanovi je izjavio: Nisam eleo da budem predloen ni od jednog kluba ili regiona, ali sam razgovarao sa mnogim superligaima i dobio njihovu podrku. Ovo nije kandidatura jedne linosti ili grupe, ve kandidovanje novog reformistikog programa koji nosi naziv "Strategija reforme i razvoja FSS po sistemu 4-4-2".

Na njegovom stvaranju su uestvovali univerzitetski profesori, pravne i ekonomske struke, proslavljeni treneri, igrai, ugledni privrednici, predstavnici navijakih organizacija...Iznenaenje predstavlja i pomirljiv ton prema Tomislavu Karadiu. Poto se Karadi jo nije lino odredio i saoptio da prihvata nominacije koje se "plebiscitarno" slivaju sa terena u Kuu fudbala, Bogdanovi je izjavio: "...I pored svih kritika, koje sam upuivao na Karadiev raun, potujem njegovu doslednost. eleo bih da "ukrstimo" programe. Ovo nije vreme za zbor linosti, Karadia ili Bogdanovia, ve programa izlaska iz abokreine i razvoja". Poeleo je "protivkandidatu Karadiu, uspeh u borbi za predsedniko mesto".

 

Skijanje na nizbrdici

 

Bez dlake na jeziku, Karadiu zamera "to nije iskoristio istorijsku ansu da reformie fudbalsku Srbiju, to nije raskrinkao kriminalni sistem na kome funkcionie fudbal u Srbiji, koji je usavrio i sadrajem obogatio nekadanji predsednik Zvezdan Terzi, a koji za vreme njegove odsutnosti kontrolie Zoran Lakovi."

Javnosti je poznato da je sadanjeg generalnog sekretara, Zorana Lakovia, na mesto prvog administrativca doveo i postavio upravo Zvezdan Terzi. Potpisnik ovih redova je bio domain emisije Kontranapad u kojoj je Zvezdan Terzi, nakon izbora za predsednika FSS, saoptio svoju odluku da e mesto Zamenika predsednika ponuditi Tomislavu Karadiu, koji se po malo distancirao zatvorivi se u atar Vojvoanskog saveza u kome je dve decenije predsednikovao. Ali, Terziev zanos i reformatorski kurs (na pragmatskom kursu) u prekinut je u sred njegovog mandata, nakon njegovog "odlaska na skijanje", na kome je dug period vozio slalom, sve dok se nije javio dravnim organima koji "skijae" privode na predah. U tim okolnostima, Karadi se ponovo javio kao jedino reenje u naem fudbalu i od tada je neprikosnoven na vrhu piramide...

Ne relativizirajui odgovornost Tomislava Karadia za stanje u naem fudbalu, na protiv ukazujui na njegove grehove, Bogdanovi tvrdi da su najopasniji Lakovi i Terzi. Ali, tu je i, nekada Toletov, a sada njihov mentor, nezaobilazni Milovan ori, penzionisani i nedoreeni selektor svih selekcija, ef neiskazanog trenerskog kadra kome je samovoljno dodeljivao licence, deurni kuvar svih orbi koje se pripremaju u srpskoj fudbalskoj kuhinji...

Zato je, prema Bogdanovievom miljenju, ostala dilema: ta je Karadia sputavalo da se oslobodi Lakovia? Smatra se da nije imao hrabrosti, jer je mo Lakovia ravna onome to se u mafiji naziva "Kapo", dok je Terzi "Don"!

Bez uvijanja kae da se Terzi u isticanju svoga "autoriteta" esto poziva na poznatog Branu Miunovia iz Nikia, koga istie kao svog zatitnika i za koga kau da je vrh vrhova, prave Crne Gore!

Dakle, za vreme viegodinjeg Terzinog "skijanja", Lakovi je sa Milovanom oriem bio na stalnoj vezi sa njim i na taj nain ga drao aktivno u kontrolisanju Fudbalskog saveza Srbije. Njegov povratak meu fudbalske radnike, kandidat za predsednika FSS u predstojeim izborima, povezuje autoritetom njegovog kuma Jovana urbatovia, koji je preko svoje devojke koja poseduje udesnu mo, izvesne Sneane Malovi, izdejstvovao Terzin izlazak na sunce!

 

Ramadani, dobro znani...

 

Sa ozbiljnim tonom Bogdanovi istie da je Karadiev ivot ugroen! Tvrdi da kriminalci koji su u saradnji sa Terziem, hoe biveg predsednika da vrate na poziciju sa koje bi nastavio da jaa kriminostrukturu fudbalske organizacije. Vratio se Bogdanovi i na "Sluaj Anti". Tvrdi da ugovor koji e nekadanji selektor sudskim putem naplatiti u iznosu od 2.500.000 evra, nije samo krivica Tomislava Karadia. Istie da po Statutu, predsednik nije potpisnik dokumenata koja imaju materijalnu teinu, ve to ini generalni sekretar. Zbog toga optuuje Lakovia da je taj ugovor, tetan za FSS, podmetnuo Karadiu na potpis! Istovremeno, izriit je da je na takvom ugovoru insistirao niko drugi do Boris Tadi! Povratak Terzia na poziciju po reima Bogdanovia, ohrabrio bi kojekakve menadere, razne meetare i marvene trgovce, tipove sumnjivog morala i motiva.

Pomenuo je izvesnog Ramadanija koga ovde optuuju da je finansirao zloglasnu OVK. Ja se setih da je pod tim imenom jedan od takvih dospeo na nae fudbalsko trite jo daleke 2000. godine, kao fudbalski menader koji je trebao da prodaje mlade talente FK Vojvodina. Kasnije, taj je sa svojim pajtosom, samozvanim "kraljem eera" i pre toga neuspenim fudbalskim radnikom, Miodragom Koletom Kostiem, pominjan u sumnjivim rabotama oko prepakivanja eera, zbog ega nam je Evropska unija jedno vreme zabranila izvoz eera na njeno podruje!

 

Ruke ire, u lica se ljube

 

O robijanju mladih igraa, dece koja su otrgnuta od majine sise i robovskom odnosu fudbalera pod zatitom menadera i "managera", Bogdanovi potkrepljuje injenicom da i Zvezdan Terzi lino, preko Agencije njegovog sina, kontrolie sve igrae OFK Beograda.

Ipak, neuspeh doskora vladajue politike u znaajnoj meri je oslabila podrku sistema koji ga rehabilituje, to je pokolebalo Zvezdanove namere da se kandiduje za predsednika FSS, kae Bogdan Bogdanovi. Tome je doprinela i injenica da je i lino podneo kandidaturu koja remeti Terzieve planove. Kae: "...Terzi mi je nudio dogovor da budemo saveznici, ne bi li me odvukao u njegovom nastojanju za kriminalne ideje, koje oigledno doivljavaju svoje ogoljavanje. Onda se okrenuo Tomislavu Karadiu, predlaui mu da ga uzme u Upravni odbor FSS, odakle bi gradio poziciju u budunosti. Strpljivo eka trenutak da ojaa i odstrani Karadia!"

Da li e izbori u FSS pokrenuti fudbal u Srbiji kao to su oekivanja posle dravnih izbora da e se pokrenuti Srbija? Teko je prognozirati promene u postojeoj konstelaciji kadrovskog potencijala i odgovornosti drave za prilike u njenim segmentima. Fudbal je znaajna oblast koja ima odraz na mnogo to ta u dravi Srbiji. Tokovi koji vode ka izbornoj Skuptini koja je mogua za dvadesetak dana, ne ohrabruju. Ni sa Toletom, ni sa Terzom, sigurno! Da li sa Bogdanom Bogdanoviem, koji za sebe kae da je on Eliot Nes srpskog fudbala, ne moemo tvrditi. One smo probali, njega ne poznajemo. Moda ima ansu! Ni gospoa Eton ne poznaje Tomu Nikolia pa je razgovarala sa njim u njegovoj prvoj zvaninoj poseti Briselu. Ako su se grlili i pipali sa Toletom Karadiem, zato Platini i Blater ne bi razgovarali sa Bogdanoviem, koga ne poznaju?

 

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane