Natrag

Postdemokratija

Postdemokratija

 

Tadi je ipak od rei - nee biti premijer!

Ivica Dai je zatraio i dobio mandat da formira novu vladu, to znai da Boris Tadi nee biti premijer, kao to je verovao. Dodue, nije on tako odluio, naprotiv, uprkos tvrdom obeanju, kopao je i nogama i rukama da formira svoju vladu, ali drugi su ga naterali "da dri do sopstvene rei", konstatuje u svom redovnom autorskom tekstu Tabloidov kolumnista Miodrag Isakov, potpredsednik prve vlade DOS-a i bivi ambasador Srbije u Izraelu

 

Pie Mile Isakov

 

Izvesno je da vladajuu koaliciju prave SNS, sa SPS-om i URS-om, i da je premijer Ivica Dai. Ako se, kojim sluajem, a kod nas nita nije nemogue, dogodi jo jedan veleobrt, pa DS ipak na neki nain ostane u igri, morae da se odreknu Borisa Tadia i njegovog sna o opstanku na Dedinju, bar kao predsednik vlade. Poto e itaoci ovog broja Tabloida, ve znati konaan ishod ove sapunice, meni trenutno preostaje samo da se oslonim na iskustvo i da se potapam nekim parametrima koje sam utvrdio jo u aprilu, im su raspisani izbori na svim nivoima. Pokazalo se naime, da kad zna o kome je re, moe sa prilinom sigurnou predvideti razvoj dogaaja, pod uslovom da ne pridaje znaaj njihovim praznim priama i obeanjima. U tekstu Trei ovek, objavljenom 26. aprila, na ovoj istoj strani, ve u podnaslovu sam ocenio: ...Izazivajui prevremene predsednike izbore, Boris Tadi je pre svega mislio na sebe i zbog toga bi mogao biti kanjen, ako ne od biraa, onda sigurno od sopstvene stranke, jer samo na njen raun on moe sauvati predsedniku fotelju. A i red je da mu glave dou Toma Nikoli i Ivica Dai koje je sam i podigao, ili njegovi stranaki puleni od kojih je napravio lane veliine".

Tu prognozu sam obrazloio ibicarskim mentalitetom naih politiara, koji se ovih dana belodano pokazao u punom sjaju.

...Sve analize govore da e pitanje predsednika biti reavano u drugom krugu, u koji e najverovatnije Toma Nikoli ui sa blagom prednou u odnosu na biveg predsednika. U tom trenutku ve e biti poznati rezultati sa parlamentarnih izbora i sve mogue kombinacije za koalicije i formiranje vlade. Ali, o sastavu vlade e se odluivati u zavisnosti od toga ko e koga podrati u drugom krugu trke za predsednika. Da bi dobio podrku dovoljnu da pretekne Nikolia i vrati se u predsedniku palatu iz koje se nije ni iselio, Tadi e biti prinuen na takvu rasprodaju funkcija da u vladi koju bude formirao, DS nee imati dominantnu ulogu, pa verovatno ni premijera... Sa druge strane, tome bi se mogli dosetiti i Toma Nikoli i Naprednjaci, pa da potencijalnim partnerima ponude i vie. To bi mogli da izvedu ako za podrku Nikoliu u drugom krugu, kormilo u vladi prepuste nestrpljivom i samouverenom Daiu, a njegovima sve ega uti ne mogu da se odreknu".

injenica da se iz citiranog aprilskog teksta vidi da nisam ba sve pogodio, nadam se da je dovoljan dokaz da mi nije namera da se sad hvalim kako sam bio pametan, naprotiv, to je vie pokuaj da se distanciram od naknadne pameti koju nam sad, posle bitke, prodaju svi lani generali armije podanikih analitiara i novinara. I da pokaem kako su ljudi koji su politiku pretvorili u biznis i ivot posvetili tome, zapravo predvidivi, i kako je iza dimne zavese fraza o tobonjoj brizi za narod i dravu, sve mnogo jednostavnije nego to se predstavlja, jer podreeno linim i grupnim interesima zaverenika vlasti.

Pri tome, tehnika kojom se slue, u toj tobo sloenoj i komplikovanoj igri, nije mnogo odmakla od manira sa buvlje pijace. Kad zna da su u pitanju aneri, koji valjaju bofl robu kao firmiranu, onda zna i da svi njihovi tzv ozbiljni pregovori o programima i strategiji razvoja, nisu nita drugo do cenkanje i ucenjivanje. Da tu nema ni pravila, ni potenja, ni etike. Zapravo imaju oni neke svoje moralne norme, a pravilo je da nema pravila i da se sve menja po potrebi, da je sve otvoreno i dozvoljeno. Naprimer, na pitanje zato nije i od Tadia traio mesto premijera, ako je to presudilo da prihvati ponudu Naprednjaka, Ivica Dai je odgovorio da to ne bi bilo fer prema Tadiu.

Neprijatno mu je da trai od oveka njegovu omiljenu igraku, a nije mu neprijatno da mu je zgazi ko pikavac, poto je od drugog dobio istu takvu. Sa druge strane, Demokrate se zgraavaju zgaeni nad preljubom espesovaca sa Tominim Naprednjacima, istom onakvom kakvu su pre etiri godine ve napravili sa DS-om, prebegavi od ve vienih zarunika, Kotunice i istog Tome Nikolia. A ilas im poruuje da bi poteno bilo da kau ta je pravi razlog za nepotovanje dogovora, pa ako je to mesto premijera za Daia neka i to od zatrae od DS.

Naravno, nije njemu do potenja, nego ili trai alibi da sasvim ponizi i definitivno otpie Tadia, ili eli da onda oni njima daju korpu i tako svoj debakl prikau kao principijelnu pobedu. Sve je prevara i manipulacija, sve je vlast i lova, a jedina taktika marketing. Brine se samo o tome kako e to to rade izgledati, kakav e utisak ostaviti, a ne kakve bi vajde od toga mogli imati graani ili drava.

Razumem ja da Demokrate to sad ne razumeju, ali kad se oporave od oka i malo bolje razmisle, videe da je to najbolje za njih i za Srbiju. Mislim, naravno na stranku, ne i na one njene lidere i njihove priipetlje, koji nikako da se opasulje da moraju da odu sa vlasti i da treba da budu sreni ako samo to bude cena za sve to su radili.

Bie, dakle, guva na aerodromu ovih dana, mnogi e se bar privremeno skloniti na neka udaljena ostrva, a blizu svojih tajnih rauna i sefova, ali veina onih stranakih aktivista koji nemaju razloga da bee, imaju istorijsku ansu da u partiji velike tradicije i znaaja, naprave veliko spremanje.

Prava Demokratska stranka, estitih i sposobnih ljudi, potrebna je Srbiji i moe jo mnogo toga da joj doprinese, ali iz nje moraju biti najureni svi oni koji su joj ukaljali ime i naruili ugled, poev od predsednika i veine ministara i direktora javnih preduzea. Upravo DS, zato to ima najvea iskustva ali i saznanja, mora biti pokreta i predvodnik borbe protiv korupcije koja kao kancer razjeda drutveno tkivo i dravu ini tekim bolesnikom. A nekakvom oporavku se moemo nadati tek kad najvea investicija bude u zatvore koji e moi da prime sve koji su zasluili.

Ne razumem ba najbolje Socijaliste i Daia, kakva im je raunica i ta e im to da ba sad vode vladu, kad su manjina i u njoj i u parlamentu, i svaki as mogu biti smenjeni od Velikog brata sa kojim naprave takvu kombinaciju.

Njihovi stari gresi su im uglavnom zaboravljeni i pravno zastareli, a novije bi im i drugi zatakavali zajedno sa svojima, pogotovu kad zavise od njihove podrke. A ve su imali lepo pare kolaa vlasti i sigurno bi dobili jo toga i od jednih i od drugih.

Da li zaista veruju da mogu da bilo ta urade sa mandatom koji im pokloni Veliki brat i uz njegov nadzor. Najpre, ni jedan ni drugi ne bi blagonaklono gledali na bilo kakav njihov uspeh, koji bi automatski bio dokaz sopstvene nespremnosti ili nesposobnosti da se uhvate u kotac sa stvarnim problemima. Svaki uspeh SPS-a, bio bi neuspeh onih koji su im to omoguili. Za oporavak privrede, koja je u kolapsu, potrebno je vreme, mnogo vie od onog koje imaju na raspolaganju, tako da ne verujem da raunaju na to kao keca u rukavu. Politika kriza je za Srbiju jo vei problem od ekonomske, a to ne moe reiti jedna relativno mala partija, sa faktiki manjinskom vladom.

Ni jedan ni drugi Veliki brat nisu pokazali volju da se otvore dosijei i ree brojne afere, ako su i sami Socijalisti za to spremni, a bez toga je nemogue razbiti neformalne centre moi, koji iz senke i bez ikakve odgovornosti i kontrole upravljaju dravom. Nije mogue ni raskrinkati brojne njihove spavae koji uporno rovare po establimentu, pravosuu, ali i veini stranaka. Izgradnja novog i funkcionalnog sistema vlasti i svih njenih institucija, nemogua je bez pravne i demokratske drave, a to ne moe da uradi sama vlada.

Jedino to preostaje kao motiv i nada za uspeh, mogla bi biti namera SPS-a da se nekim vatrogasnim merama sanira ekonomska kriza i ivotni standard graana uini podnoljivijim od katastrofinih najava, po cenu novih zaduivanja drave. Zatim, reavanje Kosovskog vora, u smislu njegove podele i pripajanja severnog dela Srbiji, to bi ve prezasiene zapadne sile, optereene sopstvenim problemima, moda mogle progutati, ako im se odluno saopti. To bi, ako uspe, znaajno podiglo rejting vladi i u zemlji i izvan nje, i otvorilo mogunost za ubrzanje evropskih integracija. U tom procesu najvei problem bie borba protiv korupcije i lopovluka, i zbog toga se SNS ini povoljnijim partnerom iz prostog razloga to ima manje putera na glavi.

Jednostavno, dugo nisu bili u vlasti, pa nije bilo ni prilike, a ono od ranije em je ve bajato, em je prava sitnica u odnosu na pljaku koja je bila na delu poslednjih desetak godina. Stanovi koje su neki od njih dobili od Miloevia, zanemarljiva su veliina prema milionima evra kojima su svoje slamarice napunili gotovo svi uesnici u vlasti u poslednjoj deceniji. Naravno, ni tu ne treba previe oekivati, samo jednokratnu kampanju sa glavama nekoliko probranih kapitalaca, ali i to bi bio znaajan napredak i u sutinskom i u marketinkom pogledu. To bi uplailo sve ostale i dalo na znanje i ravnanje svima da se to ubudue nee tolerisati, a novoj vladi donelo bi znaajne poene i kapital za naredne izbore.

 

podeli ovaj lanak:

Natrag
Na vrh strane