https://www.youtube.com/channel/UCh1byVR71-7NppEvZETaXCw

Natrag

Mafija

Mafija

Svi donovi srpskog pravosuđa: prava mafija sedi u državnim institucijama (15)

I smene i promene

Doba partijskog jednoumlja vratilo se punom žestinom u sve institucije Srbije, a posebno u pravosuđe i tužilaštvo, koje je dosledno pratilo sunovrat režima lažnih demokrata i njihovih vođa u čijim kabinetima su donošene ili povlačene optužnice, vršena postavljanja sudija i tužilaca, donošene odluke o njihovim smenama i tumačena pravila lojalnosti njihovoj stranci. Došlo je vreme da se uz punu saradnju sa međunarodnim udruženjima sudija i tužilaca i uz stručnu pomoć komisija OSCE-a, a uz puno poštovanje zakonitosti, utvrdi krivična odgovornost "reformatora" pravosudnog sistema, počev od ministarke pravde Snežane Malović, potom predsednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, do republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac i njihovih saučesnika i nalogodavaca, te da se po hitnom postupku rehabilituju sudije i tužioci koji su zbog oholosti vlasti ostali bez posla. Hoće li nova Vlada Srbije imati ministra koji će moći da očisti smrad koji je zatekao

Milan Glamočanin

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poverio je na Vidovdan Ivici Dačiću mandat za sastav nove Vlade Srbije. Dan ranije, u diskreciji i daleko od očiju javnosti, tvrde izvori Tabloida, tri stranke - SNS, SPS i URS potpisale su Ugovor o zajdničkom formiranju Vlade Srbije.

Dan kasnije,  savetnik gospodina Nikolića profesor  dr Oliver Antić izneo je svoj stav  da se odmah mora pristupiti reformi pravosuđa, u onim delovima gde su se pokazali loši rezultati, uključujući i promenu mreže sudova u Srbiji.

Pomoćnik dosadašnjeg ministra pravde gospođe Snežane Malović, bivši predsednik Prvog opštinskog suda u Beogradu Vojkan Simić, tvorac je teritorijalne reorganizacije sudova, odnosno suprostavljanje nove mreže sudova. Objašnjavajući to potrebama uštede, gospodin Simić je predložio ukidanje na desetine opštinskih sudova, i njihovo stavljanje pod kapu drugih, novoformiranih osnovnih sudova.

Zlo koje je gospodin Vojkan Simić naneo srpskom pravosuđu neizbrisivo je! Tako danas, umesto pet, u Beogradu postoji samo jedan osnovni sud - Prvi osnovni sud u Beogradu! U zgradama četiri ukinuta opštinska suda, sudije sude i dalje, ali pod kapom jednog suda.

Za teritoriju prigradskih opština -  Mladenovac, Sopot, Lazarevac, Obrenovac, osnovan je Drugi osnovni sud u beogradu, čije sedište je, takođe u zgradi Plate pravde u Beogradu. Sada seljaci iz sela oko Mladenovca, na parnična suđenja odlaze  Lazarevac, ili Obrenovac, iz Surčina u lazarevac, ili Sopot!

Po unutrašnjosti je građanima još teže. Recimo seljaci iz Vrhpolja, opština Ljubovija, putuju 100 kilometara da bi došli na suđenje u Loznicu, a toliko isto moraju da prođu stari nepismeni iz Krupnja, ako pravda po njih dolazi.

Bivši srpski predsednik Boris Tadić snažno je podržao ''reformu'' gospodina Simića i svoje ministarke.

Reforma sistemskih zakona takođe je katastrofalna, počev od  Dinkićevog Zakona o javnom informisanju, čiju većinu ključnih kaznenih odredbi je morao da poništi i Ustani sud Srbije, pod pritiskom javnosti, pa do izmena Zakona o izvršenju, Zakona o parničnom postupku i Zakonika o krivičnom postupku koji su usvajani u Narodnoj skupštini Srbije, a čija primena je odlagana za  po godinu do dve dana.

Bivši diktator je, preko svoje ministarke pravde, uspeo da potpuno ukine nezavisnost sudstva i tužilačke organizacije, i stavi je u funkciju zaštite interesa svoje kriminalne stranačke elite.

Dakle, novi ministar pravde, sa svojim saradnicima, najpre mora imati punu podršku Vlade Srbije za pravljenje oštrih rezova. Da bi se prekinule tragične posledice ''reformisanog pravosuđa'', osim predloga nove mreže osnovnih sudova u Srbiji, već nakon prve nedelje stupanja na dužnost, ministar pravde mora, najpre Vladi Srbije i uz njenu saglasnost, uputiti opširno pisano obrazloženje Narodnoj skupštini, pozivajući se na ocene stručne javnosti - evropskog društva sudija i tužilaca i izveštaje i ocene izvestilaca Evropske komisije, predlog da se dosadašnje dužnosti razreše predsednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović, javni tužilac Srbije Zagorka Dolovac, tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.

Na njihova mesta, kao vršioce dužnosti za period do šest meseci, do konstituisanja novog saziva Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, redakcija Tabloida je predložila Gorana Ilića, za javnog tužioca, koji je zamenik u ovom tužilaštvu i predsednik je Društva javnih tužilaca Srbije, da se predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević postavi za pomoćnika ministra pravde za reformu pravosuđa, do njenog povratka na sudijsku funkciju, a da se Mirjana Ilić imenuje za tužioca za organizovani kriminal, a Dragoljub Stanković, za tužioca za ratne zločine.

Bez ministar pravde treba da pristupi formiranju Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, sa ciljem da se utvrdi stručna i profesionalna odgovornost onih koji su ''reformisali'', po svom ćefu, srpsko pravosuđe.

Ministar pravde bi trebalo da bez odlaganja, pozove budžetsku inspekciju da pročešlja poslovanje Ministarstva pravde i utvrdi  koliko su stanova, kuća i materijalnih privilegija dobili rukovodioci ministarstva pravde i da se taj izveštaj odmah dostavi tužilaštvu na dalju odluku.

I postupak preispitivanja odluka o reizboru sudija bio je više nego jadan. U sledećem broju objavićemo stenogram sa sastanka komisije Visokog saveta sudstva koja je odlučivala o prigovoru neizabrane sudije Opštinskog suda u Valjevu Vide Bradarić, koja je imala natprosečne rezultate, ali ništa nisu vredeli, kada nije podobna.

 

Vršilac funkcije na neodređeno vreme

 

Sudija privrednog suda u Zaječaru Jasmina Popović, postavljena je za VD predsednika suda, odmah nakon reforme pravosuđa. Uz podršku nekih lokalnih demokrata, uzela je sebi za pravo da mnogo puta prekrši zakon i ustav ove zemlje. Tako je u 2010 godini raspisala oglase za popunu upražnjenih radnih mesta, za finansijskog radnika i pripravnika - stručnog saradnika, a u postupku izbora nije poštovala nijedan zakon.

Pre raspisanog oglasa za prijem finansijskog radnika primila je na rad nezaposlenu radnicu  Danijelu Jovanović iz Zaječara, koja se prijavila na raspisani oglas.Predsednica pomenutu radnicu nije prijavila penziono-socijalnom osiguranju, pa je ona bez zasnovanog radnog odnosa u sudu radila nekoliko meseci. Za pruženi rad nije primala platu, i pored toga što zbog ranijeg radnog staža nije mogla biti ni volonter, niti pripravnik. Kada je trebalo da donese odluku o izboru po raspisanom oglasu, sudija Jasmina Popović, umesto da je Danijeli Jovanović regulisala radni staž za vreme provedeno na radu, ona je ovoj radnici usmeno rekla da više ne treba da radi u sudu, a umesto nje po raspisanom oglasu primila je svoju prijateljicu Radicu Stevanović, koja nije imala ni jednog dana radnog staža u državnom organu niti položen državni ispit.

Svoju samovolju VD Jasmina Popović pokazala je i kod prijema pripravnika -stručnog saradnika, gde takođe nije primila kandidata koji je ispunjavao uslove oglasa za to radno mesto, već drugog kandidata, koji nije imao ni svu potrebnu dokumentaciju.

Naravno sve ove odluke pomenute sudije su ukinute. Ali, ovo nije pomoglo pomenutoj sudiji, pa je i na ponovljenom konkursu za pripravnika -stručnog saradnika ponovo prekršila zakon, jer nije primila kandidata koji ispunjava uslove za to, već je primila drugaricu svoje kćerke. Međutim, valjda su već saznali kandidati da sudija Jasmina Popović prima u radni odnos nezakonito, izveštili se, pa se odmah na svaku njenu odluku žale i naravno i ova odluka pomenute sudije je ukinuta. Da li navedena sudija sprovodeći svoju ličnu volju računa da neko od kandidata neće da se žali kako bi joj bar neka odluka o prijemu svog čoveka prošla, moglo bi da se zaključi da je tako, ali ko će onda da štiti prava onih koji ne poznaju pravo, a nemaju para da traže stručnu pomoć, ko, ako ne sudije, i čemu onda raspisana pravila oglasa?

 

podeli ovaj članak:

Natrag
Na vrh strane